Kryon in Zuid Frankrijk. 4 De terugkerende oue ziel

Live Kryon Channeling:
Kryon in Zuid Frankrijk. 4

DE TERUGKERENDE OUDE ZIEL

3 oktober 2018/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij zitten in een prachtige omgeving. De zon schijnt in het zuiden van Frankrijk. Dit is de vierde boodschap uit het land dat bekend staat als Katharenland en deze boodschap is de laatste voor deze groep. Er komt nog een boodschap die wij niet de vijfde boodschap willen noemen want er zullen mensen uit de omgeving zijn die naar een seminar komen. Deze boodschap is de laatste voor deze groep. Ik wil dat dit persoonlijk voor jullie is en als jullie hier dus later naar luisteren of lezen, maakt dit niet zoveel uit. Natuurlijk ook niet voor degenen die hier in het gras van een openbaar park voor mij zitten. Zelfonderzoek is wat de meesten van jullie gemeen hebben. Soms bij deze prachtige excursies naar de geschiedenis zijn er ook luisteraars die alleen de geschiedenis willen horen. Ik weet wie jullie zijn omdat God weet wie jullie zijn. Op de prachtigste manier weet ik wie jullie zijn.

Wij hebben gesproken over het voelen van de kreukels tussen de dimensies. Dit is onze manier om te zeggen dat zelfonderzoek – in dit gebied – jullie informatie kan brengen die vaak niet in andere gebieden te verkrijgen is. De mensen die nu voor mij zitten zijn degenen die hier ook wilden zijn. Niet alleen maar voor de geschiedenis maar voor de mysteries. De mysteries zijn deze: Als jullie je ziel onderzoeken vragen jullie: “Wat is mijn verbinding met de Katharen? Wat is mijn verbinding met een gebied op de planeet waar een ontwaken plaatsvond dat zijn tijd ver vooruit was, ook voor zijn tijd, en waar het voelen van de ziel in die groep aanwezig was?” De groep Katharen en nu….jullie. Is het jullie opgevallen dat de planeet misschien ergens doorheen gaat? Iets dat gelijkaardig is aan hetgeen jullie hier nu voelen? Is het mogelijk dat de mensheid iets gaat voelen dat diepgaander is dan het contact met de kerk of een organisatie…dat deze dingen behouden kunnen blijven? De individuele mens zal een verbinding gaan maken die tussen de dimensies gaat: Verbinding met de ziel. Hoe denken jullie over de ziel? Voor jullie die hier als groep voor mij zitten hebben de meesten al een soort introspectie gedaan, een woord dat zelfonderzoek betekent. Het begint met psychologie: “Waarom voel ik mij zoals ik mij voel?” Het leidt dan vaak naar een groter plaatje: “Voel ik een groter Mij? En als dit zo is, wat is het dan?”

Als jullie jezelf gaan onderzoeken gaan jullie de grootsheid en de grootheid ontdekken van wie jullie kunnen zijn. Ik wil dat jullie even verder kijken dan het lichaam van het moment. Jullie zitten op een esoterische plaats en horen esoterische dingen van een mens, maar het gaat veel verder. Er is hier iets prachtigs. Het onderzoek van wie jullie zouden kunnen zijn is het venster naar de rest van jullie leven. Ik zal jullie hier iets vertellen: De opwaardering van dit moment op jullie planeet gaat processen scheppen die jullie nooit eerder hebben gehad, en een van de grootste processen die zijn geschapen is de herinnering en de gelegenheid van de Akasha van de ziel. Dit is wat het betekent: Op dit moment, in dit leven, als jullie zijn ontwaakt voor grotere dingen, als jullie beginnen om esoterische ideeën te krijgen, onderzoek doen, nieuwsgierig zijn…. zelfs als jullie geen oplossingen krijgen, als jullie dit zijn en weer terugkeren naar deze planeet – en dat zullen jullie – in het proces dat reïncarnatie wordt genoemd en dat wij “weer een uitdrukking” noemen, als jullie terugkomen zullen jullie ontwaakt zijn en met dezelfde kennis als die jullie hier hebben  terugkomen. Dit zal zo zijn omdat jullie ziel zich niet meer afzijdig houdt.

In een oudere energie kwamen jullie steeds naar deze planeet en begonnen weer opnieuw. Nu wil ik dat jullie even wat logica volgen. Er is een systeem van reïncarnatie van zielen waarbij bepaalde dingen worden overgedragen en deze dingen kunnen jullie interesseren. Zij hebben allemaal te maken met het multidimensionale ding dat jullie artiesten noemen. Wisten jullie dat muziek werd/wordt gechanneld?- dat beeldhouwers, schilders, een multidimensionale aanleg hebben om iets uit te drukken dat zoveel mensen niet kunnen? Jullie eren hen daarvoor. Jullie gaan naar museums en kijken naar hetgeen zij hebben gedaan en jullie staren en staren ernaar en de schilderijen spreken vaak tot jullie. Soms staan jullie samen met een groep in galerieën te staren naar deze schilderijen en sommigen zullen huilen omdat zij boodschappen ontvangen van het kunstwerk! Als jullie luisteren naar sommige klassieke werken zullen enkelen van jullie huilen van vreugde omdat zij je hart raken door de muziek en de melodieën. Als jullie een beeld zien dat is gebeeldhouwd dat zo mooi is dat jullie er gewoon naar willen blijven kijken, realiseren jullie je dat jullie kijken tussen de dimensies. Laat mij jullie iets vertellen: Artiesten komen vaak terug als artiesten en zo is er al een basis gelegd voor een multidimensionaal gezichtspunt dat over de drempel wordt meegedragen naar de planeet. Musici zijn nog steeds musici. Artiesten zijn vaak artiesten. Jullie zullen kleine kinderen zien die schilderen als een meester, die een instrument bespelen alsof zij dit altijd al hebben gedaan, jullie kunnen de uitdrukking zien en horen van een vijfjarige die achter de piano zit, en de uitdrukkingen zullen jullie vertellen dat de vijfjarige al heel oud is (Kryon lacht) en dingen ziet tussen de kreukels van de dimensies als zij spelen en luisteren. Deze fundering was al gelegd.

Is het teveel om te geloven dat een energie geschapen kan worden waar jullie in jullie ontwaken dezelfde dingen scheppen? Als jullie terugkomen gaan jullie verder op hetzelfde niveau dat jullie hadden achtergelaten. Wat jullie hier over jezelf ontdekken – op deze reis – is voor altijd. Dit is voor altijd!!! Het etst zich in wat jullie je Akasha noemen en het leeft….zo sterk is dit dat als jullie op een dag terugkeren, lieve mensen, jullie door zullen gaan met waar jullie waren gebleven. Jullie zullen zijn ontwaakt en zullen daardoor niet dezelfde fouten maken die jullie deze keer hebben gemaakt. Jullie zullen wijsheid hebben die kinderen normaal gesproken niet hebben. Dit is een van de attributen die vrede op Aarde zullen scheppen. Jullie dragen de wijsheid van de fouten van het verleden en maken deze fouten dus niet meer en langzaamaan door dit proces van overdracht hebben jullie een beschaving die gaat ontwaken en deze beschaving begint door de kreukels van zichzelf heen te kijken en te vragen: “Is er meer?” Ik wil dat jullie even de mogelijkheid onderzoeken dat jullie al heel oud zijn en dat jullie zeer al zeer lange tijd op deze planeet zijn geweest.

Nu zal ik jullie iets vertellen: Sommigen van jullie hebben hier geleefd, jullie wisten dit al. Het lijkt vreemd nietwaar, om een esoterische groep samen te stellen en hen dan te vertellen dat zij hier levens hebben geleefd, maar in dit geval is het ook zo. Er zijn bepaalde dingen die bij jullie worden geblokkeerd: de horror van een gewelddadige dood alhier is bij jullie geblokkeerd en wat jullie voelen, met een doel – zijn de ontwakende potentiëlen die jullie hebben en sommigen van jullie kunnen dan reageren op hetgeen waar jullie doorheen gingen, maar, lieve mensen, het zijn de schoonheid en de liefde van de Schepper die jullie niet in lijden laat gaan over hetgeen hier is gebeurd. Eerder zullen jullie een evolutie van vreugde vinden over wat
jullie voelden en jullie dwong om terug te gaan en daarvan te leren. Dit is een goede tijd om naar jezelf te kijken, je goed te voelen en te zeggen: “Ik Ben geweldig! Ik Ben geweldig geboren en ik ben een deel van de toekomst van deze planeet en op mijn eigen manier ontwaak ik voor grotere wijsheid en de liefde van de Schepper”  Dit is wie jullie zijn. Laat je niet in de maling nemen, lieve mensen, door wat jullie is verteld over wie jullie zijn. Loop op deze planeet niet rond in angst omdat jullie licht dragen.

De volgende channeling zal een beetje anders zijn. Hij is niet speciaal voor ontwikkelde denkers en zal basismateriaal voor groot publiek zijn.

Dit is voor jullie, want ik zit hier voor oude zielen die terugkomen en terugkomen, maar de volgende keer zal dit heel anders zijn. Sommige oude zielen die hier later naar luisteren of lezen nodig ik uit om te voelen wie jullie zijn en een grotere plaats op deze planeet innemen dan jullie dachten. Er zijn mysteries over het komen en gaan en hoe, wie en wanneer overlijdt….wie gaat er over op welk moment in de tijd? Juist op dit moment in de tijd zijn er mensen op de planeet die voortijdig vertrekken zodat zij op een glorieuzer manier terug kunnen komen, met de herinnering over wie zij zijn, zodat zij de fundering kunnen bouwen voor jullie, als jullie overgaan. Leraren vertrekken voortijdig en zullen terugkomen met grootse wijsheid. Zij zullen de politiek veranderen en zij zullen de kerk op een zeer welwillende manier veranderen en de kerk weer terug brengen naar de liefde van de Schepper door informatie vanuit de Bron. Prachtig! Ik vertel jullie dit omdat jullie in een zeer speciale tijd zijn. Ik wil dat jullie dit voelen. Vraag je geen dingen af over wat jullie niet begrijpen….voel het in je hart. Als jullie de liefde van God willen intellectualiseren kan dit jullie honderden jaren gaan kosten; zo mooi is het! (Kryon lacht) Zo gecompliceerd is het.

Vertrouw erop dat er overal redenen voor zijn en dat op dit moment de reden kan zijn dat jullie dit moesten horen. Zo belangrijk zijn jullie voor wat er gaat komen!

Wat is het mooi geweest om in deze dagen bij jullie te zijn geweest.

En zo is het.

Kryon