Kryon in Zuid Frankrijk. 5 / HET SEMINAR

Live Kryon Channeling:
Kryon in Zuid Frankrijk. 5
HET SEMINAR

3 oktober 2018/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur
Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er zijn hier oude zielen. Ik heb dit eerder gezegd: Elk van de zielen in de zaal is gekend door God. Niet alleen gekend….wij missen jullie. Zie je, dit is niet waar jullie leven. Elk van jullie is een deel van de Creatieve Bron en is tijdelijk hier in een lichaam dat jullie mens noemen dat soms zo kwetsbaar lijkt, zo kort levend….en toch is de ziel eeuwig.

Dit is onze vijfde boodschap in het zuiden van Frankrijk.
Wij willen het hebben over diepgang, diepgaande dingen, en dit heeft te maken met de veranderingen binnenin jullie. Het heeft te maken met een energie die sommigen van jullie niet hadden verwacht. Er zijn esoteriegezinde mensen hier in de zaal. Er zijn mensen die energie kunnen voelen. Er zijn genezers en ook mensen die ik esoterische wetenschappers zou willen noemen en zij hebben allemaal iets gemeen: Zij gaan allemaal een ontwikkeld, verhoogd licht voelen. Een licht dat steeds maar helderder wordt. Deze tijd is veel specialer dan jullie weten. Wat als ik jullie vertel dat in deze zaal een Groep is, een prachtige Groep, die is samengesteld uit jullie voorouders en die bestaat uit degenen die hier hebben geleefd en verder zijn gegaan? Wat als ik jullie vertel dat de essentie van de Katharen nu hier is? De essentie van de Katharen is van degenen die de kern-kennis van God hebben en die zich deze kennis eigen hebben gemaakt. Hun geloof is zo groots dat er gewoon geen andere realiteit is. Er is iets gebeurd op Aarde. Het is heel speciaal en voor vele mensen toch zo beangstigend. Hebben jullie degenen gehoord die voorspellingen deden? “Er gaat iets gebeuren’’ zeiden zij “Jullie zullen het zien, ik kan het voelen!” En het vooroordeel van een oude energie van de planeet vertelt jullie dat hetgeen eraan komt  vernietiging is. Alweer hadden jullie een profetie dat er iets stond te gebeuren. “Wees bang” zeiden zij. Wat zij nu voelen is zo  anders; bijna als een her-lijnen van het menselijk ras zelf. Er komt ook iets aan en, lieve mensen, dat is vrede op Aarde. Misschien is het een radicaal idee dat zovele mensen heel angstig zijn. Wat zorgt daarvoor, vragen zij zich af. Wat als dit de mensen zijn die naar een hoger bewustzijnsniveau gaan? Wat als mensen tussen de kreukels van de dimensies kunnen kijken en zich voor het eerst realiseren dat zij deel uitmaken van de schepping?

Lieve mensen, er is jullie verteld dat jullie onwaardig zijn. Hoeveel tijd hebben jullie op je knieën doorgebracht terwijl jullie smeekten om vergeving? Wat valt er te vergeven? Regels die door mensen zijn gemaakt en die jullie hebben overtreden? Niets dat door God is gemaakt! Jullie zijn geweldig geboren naar het beeld van God dat liefde is, en jullie hebben vrije keuze. Ik zeg het weer, en weer: God geeft jullie geen vrije keuze om jullie daarna te veroordelen voor jullie vrije keuze! Daar zit geen enkele logica in. Lieve mensen, iedereen in de zaal of die mijn stem later hoort of dit leest moet opnieuw overdenken wat hem/haar is verteld. Jullie zijn schepselen van God, mooi, jullie zijn geliefd, en jullie zijn Gods liefde waard. Jullie moeten dit begrijpen vanwege hetgeen eraan komt.

Veranderingen op deze planeet kunnen radicaal zijn omdat zij alle systemen van de oude energie gaan ontmantelen. Jullie kunnen met oude energiesystemen niet het land van vrede binnengaan; systemen die de mens niet respecteren; systemen van hebzucht, die niet zorgzaam zijn en buiten de integriteit liggen, en zij zijn overal, en dat zal een probleem veroorzaken. Als jullie zien dat de systemen haperen zal er angst zijn omdat jullie niet begrijpen dat er systemen zullen komen die beter zijn. Systemen die eerlijk zijn. Systemen die bewustzijns samenbrengen. De wereld gaat elkaar voor het eerst begrijpen.

Oh, maar dat is niet alles! Ik wil jullie over jezelf vertellen. Ik wil dat jullie alles vergeten dat jullie is verteld over duisternis en kwaad.

“Wacht even, Kryon, zeg jij dat het kwaad en de duisternis niet bestaan?” Nee, dat zeg ik niet. Ik sta op het punt om jullie iets te vertellen over jullie relatie met het kwaad en de duisternis. Nummer een: duisternis en kwaad zijn door mensen geschapen, niet door energieën van buitenaf waarvan jullie hebben gefantaseerd dat zij van een andere wereld komen. Het donkerste van het donkerste komt rechtstreeks uit het bewustzijn van de mens. Moet ik iemand van de aanwezigen vertellen over de geschiedenis van dit gebied en de dingen die er zijn gebeurd….vanuit het bewustzijn van de mens? Dat is duisternis. Dat is kwaad! Wat ik jullie wil vertellen is dit: De balans tussen donker en licht op deze planeet is aan het veranderen. Hoeveel licht de Katharen ook hadden, zij waren geen partij voor het duister en degenen die hen wilden uitroeien. In de oude energie zag de balans tussen licht en donker er zo uit. Jullie geschiedenis is er vol van; dat hoef ik jullie niet te vertellen. Opeens verandert het. Oude zielen, genezers, dit moeten jullie horen! Wat weten wij over het licht dat er in een mens is….Elisha zag een licht dat zich aan de mens toonde. Elisha vertaalde het en schreef het op en dit is wat hij schreef: Hij zag Elia ascenderen en hij zag deze mens veranderen in een helder licht en ascenderen naar de hemel. Het was de eerste keer dat er gezien kon worden wat er binnenin jullie is. Immens licht! Maar dit was verpakt in een oude energie. Hoeveel van jullie hadden misschien een vorig leven waarin jullie je openden voor de kennis die jullie hadden om er dan misschien voor gestraft te worden? De meesten van jullie! Dit is een basis om je onwaardig te voelen, denken jullie niet? Zo vaak werden jullie gestraft voor wat jullie wisten!

Ik wil jullie iets vertellen: Wat er komt is een toename van licht en dit wordt gedragen door degenen in de zaal en degenen die later luisteren en lezen. Ik heb dit eerder gezegd. Zijn er helers in de zaal? Wat doen jullie voordat jullie gaan helen? Jullie reinigen je natuurlijk van oude energie. Mediteerders…wat doen jullie voordat jullie gaan mediteren? Jullie reinigen de omgeving van oude energie, nietwaar? Voordat jullie een bepaald soort ontmoeting hebben, een meeting, willen jullie er zeker van zijn dat de duisternis ver weg is. Dit is allemaal voorbij!!! Het is weg omdat dit processen waren van een oude licht-donker balans. Ik zal jullie iets vertellen: De licht-donker balans van deze planeet is veranderd en het duister zal van jullie wegscheren als het jullie ziet. Het duister zal jullie verlaten als het jullie ziet. Ik zal dit anders uitdrukken: Jullie gaan een kamer binnen en in het verleden liepen jullie waarschijnlijk voorzichtig zodat het duister je wandeling niet kon onderbreken. “Kijk goed uit waar je naartoe gaat zodat het duister niet tussenbeide kan komen!” Dat was toen….en dit is nu!

Stel je eens voor dat jullie een kamer binnengaan en dat – waar jullie ook gaan – elk donker, kwaadaardig ding van jullie weggaat omdat jullie licht nu enorm is.

Wat is de definitie van donker en licht? Donker is de afwezigheid van licht! Licht verjaagt het duister. Dit kan metaforisch zijn, maar er is geen metafoor als het op liefde aankomt. Ik heb het nu over echte, praktische energie. Jullie hoeven de kamer niet eerst meer te reinigen. Jullie aanwezigheid reinigt de kamer. Hebben jullie dit onlangs niet gevoeld? Waarom is het zo dat als jullie samenkomen in een groep zoals deze jullie je veilig voelen? Jullie zijn veilig omdat het licht op deze planeet aan het winnen is. Een groep zoals deze kan de wereld veranderen. Oude zielen, jullie moeten je waarde van jezelf hiervoor begrijpen. Er is geen vergeving nodig! Jullie zijn strijders voor het licht en jullie zwaard is de compassie en de liefde van God; en dit is wel een metafoor voor doorgaan op deze planeet en licht verspreiden….waar jullie ook zijn. Dit is de tijd die jullie hebben verwacht en de voorouders staan te juichen! “Luister” zeggen zij, “Wij zijn terug!” Laat het licht in jullie stralen en heb nooit angst voor degenen die jullie licht willen temperen. Dit kunnen zij niet!!! Alleen als jullie hen, door je angst, daarvoor de gelegenheid geven.

Dit is de basis-boodschap van Kryon en die zal het ook altijd zijn. Hij heeft met geen enkele vorm van doctrine te maken, geen enkele profeet; hij heeft alleen maar met jullie en het Hoger Zelf binnenin jullie te maken en met de schoonheid die daar is.

Ik wil dat jullie over deze dingen nadenken. De planeet verandert en jullie maken deel uit van deze opwaardering. Laat het licht door jullie heen stromen. Laat het helderder zijn dan jullie denken. Schep vrede waar geen vrede is. Genees wat jullie denken dat onmogelijk is.

Laat de wonderen beginnen. Dit is een goede plaats voor jullie om te zijn.

En zo is het.

Kryon