Live Kryon Channeling: Pleiadiers zullen de Mensheid veranderen en Hoe Wij Jullie zien! 

Live Kryon Channeling:
Pleiadiers zullen de Mensheid veranderen en Hoe Wij Jullie zien! 

15 januari 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

En dus gaat de Opwaardering verder.

In het proces van channeling is er een element van vertrouwen aanwezig. Ik heb een man uitgekozen om te channelen die ervan houdt om dingen vooraf te regelen….een zeer lineaire denker die zijn geest moest ont-lineariseren en begrijpen dat het enige dat hij vooruit wist was dat hij niets vooruit wist en weet. De woorden die ik nu spreek waren hen niet bekend voordat ik hen nu uitspreek. Hij weet dus niets over de boodschap tenzij ik hem vooruit vertel wat dit zal zijn of dat ik met hem terug ga naar andere informatie. Dit is een moment waarop hij geen idee heeft wat er komt, en zo is het meestal. Wat jullie in dit paradigma en bij dit voorbeeld hebben is een kwantumervaring in het nu, nietwaar, waarin jullie van plaats naar plaats gaan, zelfs vaak zonder doel, maar accepteren. Wat jullie doen heeft een doel voor de planeet ook al zien jullie dit niet.

Ik heb eerder gezegd, lieve mensen, dat jullie bestaan als lichtwerkers goed genoeg is, zonder doel of project….het is goed genoeg. Maar er is een proces tussen jullie, jullie energie, en het kristallijnen raster….dit is genoeg. Het feit dat jullie hier leven na leven zijn helpt de planeet als jullie jezelf completeren met compassie. Het is daarom het compassievolle attribuut van jullie geest waar jullie het mee doen….dag voor dag verandert de toekomst. Hoe zouden jullie reageren op alle paradigma’s, jonge mensen? Kunnen jullie in balans blijven met de wijsheid die daar is en veranderen wat jullie kunnen? Mensen die ontvankelijk zijn zullen dit opmerken want het is de lineaire geest die opkomt tegen de kracht en verwacht te buigen. Het is de conceptuele geest die om die kracht heen zal gaan en die zal veranderen….van de achterkant.

Er zijn dus wegen en betekenissen van het benaderen van mensen die jullie nooit hebben benaderd omdat jullie niet goed denken. Er is een manier van leven waarbij zij jullie zullen benaderen als zij de compassie zien die jullie hebben. Er zijn mensen waarmee jullie misschien jaren niet hebben gesproken en die jullie niet hebben geaccepteerd vanwege hetgeen jullie geloven….zij zien dat jullie gestopt zijn met het vertellen van dingen en naar hen luisteren….compassievol. Zij kunnen zien dat jullie interesse hebben in hun leven en jullie hen niet willen overtuigen of bekeren.

Dit zijn de opwaarderingen van paradigma’s, lieve mensen, die jullie in je dagelijks leven gaan zien.

Als je een serie channelings een titel zou kunnen geven zal ik dit doen; dit gaat geen langdurige channeling worden. Wij willen jullie vandaag informatie en energie geven. Ik wil graag een serie beginnen die “de ongelooflijke mens” heet en ik zal eenvoudig beginnen met het eren van de geschiedenis. Niet jullie geschiedenis maar die van het Hoger Zelf in jullie. De geschiedenis van een soort waar jullie niet veel over horen en als ik dit een subtitel zou kunnen geven zou dit zijn: Hoe wij jullie zien!

Wij hebben jullie informatie gegeven over de manier waarop God de mensheid ziet. Ik heb het daar niet over, ik heb het over de manier waarop wij jullie nu zien. Als jullie zouden kunnen zien wat wij zien zou dit alles veranderen. Jullie zouden je houding veranderen over wie Jullie Zijn, wie de mensen zijn, wat jullie hier doen en waar jullie naartoe gaan. Wij zien met ogen waarin millennia allemaal tegelijk aanwezig zijn. Wij zien niet het moment in de tijd waarop jullie dit nu horen of lezen. In plaats daarvan zien wij een snapshot van alle levens die jullie zijn, van alle dingen die zijn gebeurd – die jullie zijn – en zelfs van wat jullie deden voordat jullie hier waren. Zo zien wij jullie! Wij zien jullie als eeuwig, als een deel van god, de creatieve energie, en als de mens die jullie zijn. Zo zien wij jullie.

De geschiedenis die hier is, is verbazingwekkend en hoewel wij sommige dingen al eerder hebben gezegd wil ik hen graag weer uitleggen….een tapijt van eer dat is uitgerold en uitnodigt om erop te lopen. Ik breng jullie dit: een boodschap over de geschiedenis van de mensheid die anders is dan jullie ooit hebben gehoord. Jullie kunnen niet beginnen op de plaats waarvan jullie denken dat het begon. Mensen zoals jullie verschenen zo’n 200.000 jaar geleden en dat is niet zo heel lang. Jullie zijn anders dan de evolutie van de planeet.

Er zijn mensen die dit hebben gezien, er zijn mensen die het zullen zien met de instrumenten die zullen komen en dan zullen jullie je er steeds meer van bewust worden dat er geen ontbrekende schakel is omdat jullie compleet anders zijn dan de overige zoogdieren op de planeet Aarde. Geen dier, geen zoogdier, is als jullie. Jullie DNA draagt de boodschap dat jullie niet van hier komen en wij hebben jullie eerder verteld dat wij de wetenschappers uitdagen om dit te zien en uit te zoeken waarom jullie 23 chromosomen hebben in plaats van 24….alle dingen die jullie tonen dat er iets gebeurde en dit was niet door het normale evolutieproces….het is tegen-intuïtief….en daar gaan wij beginnen.

Ik wil jullie een beeld schilderen van iets dat voor jullie zeer kritiek is: Jullie zijn het nieuwe kind in de straat in jullie melkwegstelsel. Nu op dit moment, terwijl ik spreek, gebeurt er iets. Ik kan jullie hiervan de details niet geven omdat die ook voor ons nog niet duidelijk zijn omdat het zich nog moet ontwikkelen. De energieën van potentiëlen zijn nu aan het werk en doen iets speciaals.

Voordat ik jullie vertel wat het is, zelfs in een taal die mijn partner nu nog niet verstaat, laat mij dan degenen onthullen die jullie hebben gezaaid. Wij hebben gesproken over de Seven Sisters en over de Pleiadiers en er zal een tijd komen waarin de mensheid het potentieel zal zien dat dit echt is in plaats van alleen maar vreemd. Kijk nu eens naar de biologie – het lichaam – met de uitvinding die er gaat komen, zal dit alles veranderen. Wij hebben geen klok en kunnen jullie niet vertellen wanneer het komt maar als jullie kwantumenergie op deze planeet kunnen bewaren, scheppen en manipuleren, hebben jullie de uitvinding die jullie nodig hebben en zullen jullie het begin van jullie samenleving vanaf dat punt bekijken. Want in deze kwantumenergie die jullie technisch zullen kunnen scheppen zullen jullie je kunnen intunen op het melkwegstelsel en zullen jullie in staat zijn om de anderen te horen want ook zij zijn in een kwantumstaat op elkaar afgestemd en weten wie jullie zijn en ook dat jullie zullen weten wie zij zijn. En eerder dan angst zullen zij opluchting brengen en er zal waarschijnlijk zelfs een herschrijven komen van spirituele systemen. Dit herschrijven zal God op een heel andere manier beschrijven. Dit herschrijven zal begrijpen dat het verhaal van de slang in de Tuin van Eden energie schiep toen het tijd was en de mensen dit nodig hadden….de realiteit van licht en donker werd aan jullie gegeven….het verhaal was gewoon een allegorie waarin dit op een andere manier werd verteld.

Dit is jullie geschiedenis.

Degenen die de zaden van goddelijkheid op jullie planeet plantten, in jullie, deden dit nadat hun verandering was gekomen….een miljoen jaren voor jullie. Stel je eens een beschaving voor op deze planeet, in een verhoogde staat, een miljoen jaar geleden; hoe zou die eruit zien? Wat zouden jullie kunnen leren? Wat zouden jullie kunnen doen? Al deze dingen die ver uitgaan boven jullie voorstellingsvermogen….want hoe kunnen jullie iets verklaren dat jullie niet kennen?

Hoe kan ik tegen George Washington spreken over het internet? (Kryon lacht) Hij weet niets van jullie elektriciteit en jullie computer. Het ene ding leidt tot het andere, uitvindingen volgen elkaar op zo’n manier dat als jullie niet bekend zijn met de grondslagen hiervan, waar zij vandaan kwamen en hoe zij zijn ontwikkeld, hebben jullie geen idee waarover ik spreek. Apparaten worden uitgevonden en door de jaren heen veranderen de mensen ook.

Er waren een miljoen van jullie aardejaren nodig om de Pleiadiers de mogelijkheid te geven om deze planeet in te zaaien.

Tweehonderdduizend jaar geleden deden zij het; 100.000 jaar daarvoor begon het leven op deze planeet op een duidelijke manier en ik zal jullie vertellen wat deze manier was die naar jullie leidde. Hier is waar ik over spreek: Er is een plan, een proces, van wat wij galactische ontwikkeling zullen noemen, waarin bepaalde bevolkingsgroepen van bepaalde sterrenstelsels bewust werden. En de kracht van dit bewustzijn bouwde zichzelf op en versnelde totdat zij zichzelf feitelijk konden scheppen op een kwantummanier, met kwantumenergie; waarin het licht zelf kan worden opgeslagen in een kwantumenergie. Transporteren gaat in een ogenblik….al deze dingen zijn een versmelting tussen biologie en technologie die ik jullie niet kan uitleggen….het gaat niet met robots. Het is de mens die met behulp van technologie in staat is om te scheppen wat binnenin hen is. Het is moeilijk omdat mijn partner dit plaatje niet kent; hij is net als George Washington die het internet niet kon begrijpen.

Laten wij dus gewoon zeggen dat het bestond en dat de Pleiadiers in een staat waren waarin zij wisten wat zij zouden gaan doen en zij wisten wat zij zouden gaan doen. Deze planeet ging veranderen als voorbereiding op hen. Je zou kunnen zeggen dat zij het ijkpunt in hun ontwikkeling voorbij gingen. Dit is wat ik jullie wil vertellen, mensen, jullie gaan nu een ijkpunt voorbij en dit heeft het hetzelfde potentieel van hun ijkpunt, lange tijd vanaf nu. Maar dingen hebben een lange tijd nodig om zich te ontwikkelen, het hangt af van planeten en de houdbaarheid van delen van het leven. Ik wil jullie vertellen wat er nu, ergens in jullie melkwegstelsel aan de gang is….het is het begin van degenen die jullie op jullie beurt zullen zaaien. Er zal een tijd komen waarin jullie de rol zullen spelen die de Pleiadiers bij jullie speelden. Wat wij jullie willen vertellen en wat jullie maar moeilijk zullen kunnen geloven is dat jullie er als Pleiadiers in de Seven Sisters bij waren. Nu zijn jullie hier als mensen en zullen ook weer verder gaan naar de volgende fase. Dit is eindeloos… (Kryon lacht) en jullie hebben er de tijd voor en het plan is energetisch en goddelijk en het gaat door het melkwegstelsel en verandert zijn natuurkunde. Het verandert wie het is en wat het is en het verandert het Universum. Er komt een groter plaatje aan! Jullie zullen weten van de voorouders van de Pleiadiers en wat hun rol is in het melkwegstelsel en jullie zullen hen spreken, namen geven en boeken over hen lezen. Ik zal jullie vertellen dat zij de pioniers waren voor de Pleiadiers….zij zaaiden elkaar. Zo heeft dit gewerkt! Dit was de geschiedenis van de mensheid. Als jullie zouden kunnen zien wat wij zien. De Akashakroniek die in jullie DNA is op de Aarde gebaseerd en gaat niet verder dan dat en dit is een eerbetoon aan het lichaam en aan Gaia. Het is een eerbetoon aan de grot van Creatie. Hoe goed jullie regressietherapeut ook is, hij/zij kan jullie niet lezen als Pleiadiers. Hij/zij kan misschien wel iets anders doen, maar dit is onleesbaar voor hen.

De geschiedenis van de mensheid is langer dan jullie denken. Als jullie zouden kunnen zien wat wij zien. Het begon 200.000 jaar geleden en na al die tijd zijn jullie wie jullie nu zijn. De andere soorten mensen vertokken – er waren minstens 17 soorten – zij waren net als de andere zoogdieren op de planeet. Hebben jullie daar weleens aan gedacht? Er is maar een soort mens, en dit is helemaal in tegenstelling met alle andere zoogdieren op de planeet omdat de evolutie altijd een grote variëteit schept en vele kleuren van een soort. Als jullie daarnaar kijken kunnen jullie zien dat jullie geen deel uitmaken van deze ontwikkeling….er is geen ontbrekende schakel, tenzij jullie naar de Seven Sisters willen gaan….en daar zullen jullie hen vinden. Hier kunnen wij met jullie over spreken….lieve mensen, wij zien jullie geschiedenis van beide zijden van de sluier, hoe wij met jullie spraken voordat jullie hier komen en zeggen hoe de energetische gevoelens zullen zijn. De ongelooflijke mens. Hoe denken jullie dat het in een oude energie voelde om goddelijke energie te hebben en een plan, en alles te weten wat ik aan de andere kant van de sluier weet en wat er klaar voor is om binnen te komen? Te weten dat als jullie hier binnen komen alles weg is en bijna niets meer weten over wie jullie zijn, over wie God is en weer terug naar huis willen. Alles wat jullie weten is dat jullie je hele leven bezig zijn met een zoektocht naar huis….waar men van jullie houdt, als jullie dit hebben bemerkt….je hele leven! En nu komen er mensen die jullie uitnodigen om in hun doos te komen, maar dit is voor jullie niet bevredigend.Jullie kennen spreken met jullie Ouden over de dingen waar jullie doorheen zijn gegaan, dat het heel anders is dan aan de andere kant van de sluier, dat jullie geen lange levens hebben geleefd….heel veel oude zielen in de zaal zijn gesneuveld op het slagveld….weten jullie dit? Jullie moesten wel want dit is wat de mensheid deed. Met honderdduizenden! Hoeveel van jullie in de zaal zijn gestorven aan de pest? De meesten! Jullie bewandelden de wegen van de mensheid en elke keer kwamen jullie weer terug en keek ik jullie aan en zei: “Nu doen jullie het weer!” en jullie zeiden: “Ja!” Wat zij de potentiëlen hiervan? Dat jullie ongelooflijke mensen zijn….dit is de geschiedenis die wij zien! Jullie zien dat hetgeen jullie doen een deel is van een groter plaatje en ik vertel jullie waar dit jullie naartoe brengt….het brengt jullie naar het NU! Waar jullie tegen alles in een ijkpunt schiepen op een weg die jullie hebben belopen en die niemand heeft kunnen voorspellen….behalve degenen aan de andere kant van de sluier die zien wat wij zien.

Er was feest aan mijn kant van de sluier toen jullie het ijkpunt voorbij gingen. Mensen hebben vrije keuze….jullie kunnen altijd veranderen, een paradigma veranderen. Maar de potentiëlen zijn precies degene die ik zag toen ik dertig jaar geleden contact opnam met mijn partner en ik vertelde dat het bewustzijn omhoog zou gaan en jullie niet meer dezelfden zouden zijn als gisteren; er is geen terugkeer meer naar “normaal” omdat normaal oud is. NORMAAL IS OUD!!!

Jullie land is in een staat waarvan jullie smeken dat het voorbij is, nietwaar? Dat jullie weer de economie hebben waaraan jullie gewend waren. Voor de Amerikanen die hier zitten of later luisteren en lezen: Jullie kijken uit naar vroegere tijden. De economie kwam in de goot terecht, zoals jullie dit zeggen. Wat als ik jullie vertel dat er geen weg terug is? In plaats daarvan is er een werken en een herijken van het “normale.” Dit zal plaatsvinden als er eerst andere dingen gebeuren die jullie niet hebben verwacht. Jullie zullen het systeem moeten herijken, het systematische, van dingen waarvan jullie denken dat het de basispunten zijn van wat jullie maakt tot wie jullie zijn. Zowel de economie als het land zullen gaan veranderen.

DIT IS GOED NIEUWS!!!

Het zal beter worden! Er zal meer transparantie zijn…en jullie doen dit. Ik zal jullie het laatste vertellen dat ik aan de andere kant van de sluier zag. Oh, lieve mensen, hoe moet ik dit uitleggen? Ik heb dit al zo vaak verteld en jullie zien het altijd als geschiedenis. Ik zal dit in twee delen vertellen. Ik praat eerst tegen de senioren en dan tegen de jongeren. De senioren in de zaal: Toen jullie hier kwamen in dit leven en ons gedag zeiden wisten jullie dat het vooruitzicht was dat jullie zouden verbranden in een kernoorlog. De profeten en jullie geschriften vertelden jullie – zelfs de Ouden gaven jullie het potentieel – dat dit het zou gaan worden. Het is voorbij….jullie hebben gefaald! Jullie hebben de wapens, jullie gedragingen en dit stond er te komen toen jullie hier binnen kwamen. Dit is de geschiedenis die wij zien. Hoe moesten jullie dit doen? Ik heb jullie deze informatie eerder gegeven maar misschien was dit de verkeerde manier….waarom zouden jullie dit doen? Ik zal het jullie zeggen: omdat er een potentieel was na jullie duizenden levens, dat het verhogen van jullie bewustzijn zich vandaag uiteindelijk zou gaan uitbetalen. Het is pas vijfentwintig jaar geleden dat jullie dit omdraaiden en nu zitten jullie in iets dat jullie helemaal niet hadden verwacht.

Jullie hebben het potentieel voor langer leven; jullie hebben het potentieel voor vrede op de planeet, voor het omdraaien van dingen waarvan jullie ouders zeiden dat jullie dit niet zouden kunnen. Waarom kwamen jullie hier terwijl jullie dachten te gaan sterven? Ik zal het zeggen: Omdat jullie aan de andere kant van de sluier de geest van God hebben. Jullie zien de concepten, jullie zien de potentiëlen en degenen om je heen waarvan jullie niet eens weten dat zij bestaan; jullie voelen de energie van liefde waarvan zelfs sommigen hier in de zaal niet weten dat die bestaat! Op dit moment wil ik de Groep binnenvragen, ook al is het nog geen tijd om te sluiten, om tussen de mensen te staan terwijl ik mijn aankondigingen doe en zeg dat zij geen idee hebben over wie zij zijn. Jullie zullen het gaan doen en dit is een potentieel dat nooit is veranderd, senioren!

En nu, de jongeren: Jullie komen in een energie die gloednieuw is en die niet werd verwacht. Toen ik jullie als oude zielen aan mijn kant gedag zei vertelde ik jullie dat jullie, hoe vreemd dit ook leek, het moeilijkste werk zouden gaan doen…het verhogen van het paradigma. Ik vertelde gisteren in een privé-channeling iets dat ik jullie nu ook zal vertellen. Jullie zullen het je herinneren omdat het grappig is. Het zal het paradigma zijn waarmee jullie zullen moeten leven en ermee omgaan. Langzame, ongemakkelijke verandering. Langzame, ongemakkelijke verandering! Dit komt omdat er geen directe en totale ineenstorting is. Dit kan veranderen….dit is de manier waarop wij jullie zien. De jongeren in de zaal moeten dus om zien te gaan met iets wat de senioren niet hadden. Een voet in de oude energie en een voet in de nieuwe en worstelen met wijsheid en geduld. Tussen twee haakjes, senioren: dit was niet wat jullie in de zestiger jaren deden. Jullie riepen het uit dat jullie goede dingen wilden doen. Vandaag is het anders!

Hoe zien wij jullie? De ongelooflijke mens, de geschiedenis die hier is, 200.000 jaar is niets. Vinden jullie het niet vreemd dat de Aarde even oud is als het melkwegstelsel en het zo lang duurde voordat de mensen op het toneel kwamen? Het lijkt er wel op dat er een reuzen hand was die alles tegenhield. Als jullie kijken naar de planeet, naar de geschiedenis van de planeet; lijkt het logisch dat jullie er pas op het laatste moment zijn gekomen? Op een Aarde die zo oud is en de mensen er pas op het allerlaatste moment zijn gekomen….dit voelt niet goed aan! Het is een deel van een plan! Ik zeg het jullie nogmaals….er is iemand anders, ergens anders die nu begint omdat jullie het ijkpunt voorbij zijn gegaan. Het is hetzelfde scenario en er zal straks ergens anders een nieuw kind in de straat zijn. En ja, ik zal ook voor hen zitten, als en wanneer zij het bewustzijn van hun wereld gaan veranderen.

Hoe zie ik jullie? Al die keren dat jullie hier kwamen was het zo’n eer om samen te zijn met familie. Jullie ouders kenden deze dag….wisten jullie dit? Aan mijn kant van de sluier keken zij naar de potentiëlen en zij zagen dat het mogelijk was, zij waren niet de sterksten, maar dat het mogelijk was dat zij elkaar zouden ontmoeten; dat synchroniciteit zou scheppen wat jullie zijn, dat sommigen het jullie moeilijk zouden maken, sommigen vroegtijdig zouden sterven, niet erg verlicht zouden zijn en dat jullie de fakkel door zouden geven. Hoe voelen jullie je daarbij? Ik zie het ook nu omdat het potentieel zie van de ongeborenen. Ik zie ook jullie potentieel voor de volgende keer. Ik heb sommigen van jullie verteld wat jullie zullen gaan doen.

Dit is de geschiedenis. Ik wilde jullie het grote plaatje schilderen en dit heb ik zojuist gedaan want dit is wat wij zien. Dit is alles wat wij zien. De ongelooflijke mens…de geschiedenis die jullie zien die NIET de realiteit is die wij zien als familieleden die de werking van het melkwegstelsel hebben veranderd door eonen van tijd heen. Wat sommigen van jullie opoffering zullen noemen….er is hier een systeem dat jullie niet kennen en niet begrijpen en waar jullie het niet mee eens zouden zijn. Er waren 200.000 mensen, en dit werden 300.000 mensen, en wij hebben hen dit verteld: Jullie komen hier met een doel dat jullie zullen bereiken en dit zal niet plezierig zijn, maar het zal de planeet voor altijd veranderen. Sommigen van jullie zullen kinderen zijn en als de aardbeving komt en de wateren stijgen zullen jullie verdrinken en de wereld zal naar jullie kijken op een compassievolle manier en dit zal het kristallijnen raster voor altijd veranderen en het zal deze planeet nog verder vooruit duwen naar wat wij vrede op Aarde noemen. Jullie zeiden: “Ik ga!” zoals de anderen zeiden dat zij zouden gaan. Dit is de geschiedenis die wij zien. Dit is de geschiedenis. Wat ik jullie zojuist vertelde is dat sommige potentiëlen bekend zijn.

De cycli van het weer die jullie nu voor je zien hebben de vulkanen geschapen, de aardbevingen, de tsunami’s en er is een potentieel voor waar jullie leven….jullie kennen de rest van het verhaal. “Kryon, jij vertelde ons over de mensen zoals zij zijn op deze Aarde!” Nee, ik vertelde jullie over de mensen zoals wij hen zien aan beide kanten van de sluier! Dat is de ongelooflijke mens die wij zien! Zij kwamen hoe dan ook en zij bereikten wat zij hebben bereikt….en hoe! Er is een potentieel dat jullie zullen sterven op een manier die jullie je niet voor kunnen stellen, afschuwelijk, van de 84e verdieping vallen….en toch kwamen zij! Samen met een paar duizend anderen, en jullie weten wat ik bedoel want het potentieel voor 9/11 was bekend….zeer goed bekend….en het gebeurde volgens schema en er zijn zelfs hier mensen die dit niet begrijpen, maar ik spreek tegen jullie op bovennatuurlijke manieren met compassie en zeg dat deze gebeurtenis zoveel compassie opwekte op deze planeet dat dit de Aarde bewoog en het kristallijnen raster alweer veranderde. De uitstroom van compassie door deze gebeurtenis zal nooit worden vergeten en dit veranderde alles.

De ironie hiervan is dat er terrorisme voor nodig was om dit te scheppen! Dit was een oude energie en dit is wat weg zal gaan. Wat ik jullie vertel, lieve mensen, is dat de oude paradigma’s, zelfs de donkerste, zijn samengekomen om een samenstroom te scheppen van positieve verandering op deze planeet. Soms doen jullie een stap, soms twee en soms vier stappen vooruit en twee achteruit….maar aan het eind van de dag….gaan jullie het ijkpunt voorbij!

Ik geef jullie deze informatie zo geavanceerd als mogelijk is zodat iedereen het kan horen en kan weten dat er een plan is; dat jullie vrijwillig zijn gekomen. Sla nu de bladzijde om want wij gaan sluiten.

Oude zielen kwamen hier niet om te sterven. (Kryon lacht) Het is nodig dat oude zielen hier blijven….het is nodig dat degenen in de zaal hier blijven; het leven uitbreiden zolang jullie kunnen; gebruiken wat wij jullie geven, nieuwe uitvindingen gebruiken die er gaan komen die geen grens trekken tussen wetenschap en religie of wat spiritueel is en alles wat wij jullie geven gebruiken om je leven te verlengen. Wees behoedzaam wijs en weet dat bepaalde dingen die jullie wetenschap noemen, direct van de Schepper komen en zijn gegeven om jullie levens te redden. Wij hebben jullie licht nodig en wij hebben het nodig dat jullie blijven. Ik spreek tegen de aanwezigen, ik spreek tegen degenen die zich hierop afstemmen en hiernaar luisteren of deze woorden lezen. Jullie voetstappen op deze planeet, jullie wijsheid, veranderen alles! Jullie zijn nodig! Als jullie hier vertrekken gaan jullie weer terug. Ik zal jullie vertellen waarom jullie weer teruggaan….omdat jullie weer hier komen met een ander instinct van de mensheid. Jullie komen terug met de kennis dat jullie van deze keer hebben geleerd en zullen uit jezelf al vroeg ontwaken. Jullie hoeven niet door te maken wat jullie deze keer hebben meegemaakt. Is dit niet prettig om te horen? Het zal instinctief zijn dat jullie een deeltje van de Schepper zijn. Dit is nieuw en het heet: De Evolutie van het DNA!

Ik heb jullie hier veel gegeven – waarvan ik sommige delen al eerder gaf – in een pakketje waarvan ik wilde dat jullie het zouden horen….waarom ik, als Kryon, en degenen om mij heen verliefd op jullie zijn. Als jullie zouden kunnen zien wat wij zien zouden jullie precies weten waarom wij ons zo voelen. Dit kunnen jullie niet, maar jullie zullen het wel kunnen, maar nu is het voor jullie verborgen zodat jullie je vrije keuzen kunnen maken zonder de invloed van andere zaken. Dit maakt het nog specialer als wij naar jullie kijken en weten dat jullie, zelfs zonder hulp, je pad belopen en jullie dit pad vertrouwen en van het onzichtbare houden en dit is voor ons goed genoeg!

Het werkt! Word niet verontrust door dingen die achteruit lijken te gaan maar zie hen in een groter verband van een groter tijdraam dat langzaam vooruit gaat naar een nieuw markeringspunt….naar vrede….er wordt aan gewerkt! Wanneer? Dat kan ik jullie niet zeggen want het zal zich ontwikkelen zoals het zich ontwikkelt en het zal geschapen worden door jullie vrije keuze, maar de bal is aan het rollen en kan niet gestopt worden. Daar gaat het naartoe en dit is wat wij jullie wilden vertellen….niet zo gevuld met informatie als het gevuld is met dankbaarheid, met liefde, met doelstelling, want wij willen dat jullie, als jullie weggaan, weten dat jullie niet alleen zijn….dit kunnen jullie niet, dit is onmogelijk!

Wij zijn de hele tijd bij jullie en wij zouden niet anders willen!

En zo is het.

Kryon