Live Kryon Channeling: ryon in St. Simons Island. Georgia. 2

Live Kryon Channeling:

Kryon in St. Simons Island. Georgia. 2

29 januari 2022 /Lee Carroll
Geplaatst: 14 juni  2022
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De vuurtoren binnenin jullie.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik ben mij volledig bewust van waar ik ben en wie jullie zijn. Spirit zit niet in een vacuüm en heeft dit ook nooit gedaan. Dit is een van de dingen die jullie niet worden verteld, degenen van jullie die in deze speciale cultuur zijn opgegroeid, en ook op vele andere plaatsen in de wereld, is altijd verteld dat jullie apart staan van God en dat het idee dat God jullie kent en weet waar jullie doorheen gaan en jullie problemen en misschien wat jullie voelen. Het gebeurt gewoon net. Het is jullie nooit verteld. In plaats daarvan wordt jullie verteld dat jullie naar een bepaalde plaats moeten gaan om zelfs maar opgemerkt te worden, misschien wel door iemand anders.

De waarheid is dit: Binnenin jullie, binnenin zelfs dat multidimensionale deel van jullie DNA, is er een verbinding met de Creatieve Bron. Dit is waarom: Jullie hebben gehoord dat ieder van jullie een ziel heeft. Dit wordt op bijna de hele planeet zo gezien. Zelfs op jullie zeeschepen wordt het aantal zielen geteld. Jullie hebben dus van zielen gehoord. Als jullie de vraag gaan stellen is het moeilijk, en de reden daarvan is de waarheid dat jullie ziel helemaal eeuwig is, en elk eerder leven dat jullie hebben gehad komt van deze ziel, er is maar een ziel.

Klinkt het logisch voor jullie dat God die prachtige, heerlijke ziel van jullie heeft geschapen om die daarna te vernietigen als jullie zijn overleden? Dit is wel wat jullie is geleerd. Dan is er natuurlijk ook nog oordeel, dat is jullie zo geleerd! Klinkt het niet logischer als deze ziel steeds in een ander lichaam komt, prachtig, steeds weer….een liefhebbende deel van de Schepper….niet apart van God! Jullie ziel is verbonden met de soep van God….Al Wat Is….deze Creatieve Bron die jullie God noemen heeft jullie ziel in zich. En deze ziel gaat dan in het nieuwe voertuig. De expressie is de naam van een leven dat jullie hebben.

Ik zit hier voor een groep oude zielen….bijna iedereen in dit gebouw, op vier mensen na, en deze vier hebben hier op de planeet nog niet voldoende levens gehad om oude zielen genoemd te worden, en zij leren nu wat oude zielen weten, maar dit is nu aan het veranderen. Wat als ik jullie vertel dat de school van de ziel bestaat uit het steeds weer hier komen en het opbouwen zodat jullie iemand kunnen worden die ontwaakt en kan begrijpen omdat jullie al die ervaringen hebben gehad op deze Aarde en door zoveel dingen heen zijn gegaan.

Wat als er in deze nieuwe energie opeens andere dingen gaan gebeuren? Wat als jullie zielen hebben die hier maar een paar keer zijn geweest en deze ervaringen niet hebben, maar dat er iets gebeurt waardoor zij in zich opnemen wat jullie weten, en dat zij oude zielen worden met de attributen in hun leven terwijl zij hier maar weinig zijn geweest – zeker niet zo lang als jullie! Waar gaat dit nu over? Dit zal de “vuurtoren-channeling” genoemd worden over wat ik jullie ga vertellen.

Eerder in ons Kryon-werk hebben wij het gehad over een metafoor. Het is altijd een metafoor geweest over licht en donker….altijd omdat jullie dit het beste kunnen begrijpen. Het is een perfecte metafoor omdat jullie in het licht kunnen zien en in het donker niet. Jullie kunnen dit op veel dingen toepassen en zo wordt het dan een metafoor….echt een goede! Een andere is verlichting, die altijd heeft gewerkt voor ons, en een van de eerste lessen die wij brachten…letterlijk de eerste keer waarop wij voor een groep waren: Jullie zijn in een donkere zaal en er zijn veel mensen daarin en zij vertrouwen elkaar niet. Zij kunnen elkaar niet zien en drommen dus samen in groepjes en wedijveren met elkaar voor de dingen in de zaal. Zij vertrouwen anderen zo weinig dat zij denken dat zij hen zullen aanvallen en hun spullen zullen afpakken als zij niet eerst die van hen nemen…..en ik heb hier in een notendop de menselijke geschiedenis beschreven.

Opeens vindt iemand dit miraculeuze ding…een lucifer! Hij steekt hem aan en misschien ook wel een kaars. In dit licht – al is het maar een beetje – kunnen heel veel mensen gaan zien, en zo gauw zij elkaar zien realiseren zij zich dat zij hetzelfde zijn en zij gaan met elkaar spreken. Zij kunnen elkaar nu zien en aanraken omdat zij niet meer in het duister zijn. Dit schept dan weer dingen als handel en vertrouwen…zij zeggen: “Ik heb nog wat was…laten wij kijken of wij nog een kaars kunnen maken!” Dit gaat zo maar door. Dit is de metafoor voor het verspreiden van jullie licht door het hele idee dat een klein lichtje een lange weg kan gaan.

De andere metafoor is natuurlijk dat licht actief is en dat het duister passief is en je kunt zeggen dat de definitie van duister het afwezig zijn van licht is. Jullie openen geen deur waar duisternis uit naar buiten komt. Het is het tegenovergestelde. Je kunt dus zien dat waar licht is, duisternis niet kan bestaan. Het is een geweldige metafoor en hij laat jullie zien wat er aan de hand is op de planeet. Als jullie een openbaring hebben zoals er nu gebeurt, is dit hetzelfde als het licht aansteken in een kamer die meer dan honderd jaar en meer donker is geweest. Als jullie dan een helder licht laten schijnen stinkt alles….is alles smerig, en zien jullie het vuil van honderd jaar. De meesten van jullie, hier, en ook aan onze kant, zullen duisternis niet tolereren, en het eerste wat jullie willen doen is het schoonmaken daarvan, omdat jullie daarin leven. Het is waar jullie bestaan. Dit is dus altijd de metafoor van donker en licht geweest. Een beetje later in de carrière van Kryon, ongeveer zestien jaar geleden, gingen wij spreken over de oude zielen op de planeet die de vuurtorens van de Aarde zijn, en dit brengt ons naar de dag van vandaag.

Wij zitten hier allemaal in een historisch gebouw dat met alle oude huizen is verbonden met de oeroude vuurtoren. Als ik oeroud zeg bedoel ik dat het al bestond voordat er elektriciteit was, en dit geldt voor veel vuurtorens. Waarvoor zijn zij er? Daar zullen wij direct over spreken omdat wij de metafoor van de vuurtoren hebben. Maar laten wij het eerst hebben over de metafoor over wat een vuurtoren is omdat wij zijn begonnen met jullie lichtwerkers te noemen.

Lichtwerkers, zoals de naam al zegt, zijn er niet zo heel lang geweest, lieve mensen. Jullie zullen hen tweehonderd jaar geleden niet veel vinden….of honderd jaar geleden….of vijftig, of nog minder jaren geleden. Het is een woord dat velen pas in de laatste twintig of dertig jaar zijn gaan gebruiken en dit was het eerst bij iemand die waarlijk voor het licht werkte en een metafoor vertelt wat wij bedoelen, maar wat als er feitelijk licht was waar een mens mee kan werken? Op een bepaalde manier kan dit. En dit licht wordt het bewustzijn dat jullie ontwikkelen en dat het meesterschap uitstraalt dat jullie bestuderen….de mogelijkheid om niet te reageren, de vaardigheid en de eigenschappen te hebben van een meester….geen boosheid, snel kunnen reageren in liefde en compassie. Dat trekt aandacht. Snel kunnen lachen omdat er altijd vreugde aanwezig is en een glimlach iets is waar jullie trots op zijn. Deze speciale mens schept andere speciale mensen om zich heen die door hun licht worden aangetrokken.

De metafoor van de vuurtoren gaat als volgt: Wanneer zijn vuurtorens nuttig? In de nacht. Het nut van de vuurtoren was er dus altijd in de nacht en de schepen die naar de haven wilden varen waren afhankelijk van de vuurtoren om niet op de rotsen te lopen. Zij waren afhankelijk van de vuurtoren die hen in veilige haven bracht. Zo wordt een vuurtoren dus iets dat zeer interessant is. De vuurtorenwachter, degene die het licht ontsteekt, is nooit bekend en duizenden schepen in de nacht gebruiken dit licht en komen in veilige haven en kennen de vuurtorenwachter bijna nooit, en toch weet de vuurtorenwachter heel goed wat hij of zij aan het doen is….zorgvuldig zorgen dat het licht altijd brandt en helder is zodat de schepen het kunnen zien en (her)kennen. Zij weten ook dat als het licht uitdooft de anderen in de problemen komen.

Dit is de oude ziel. Als je naar de vuurtoren op dit eiland gaat zullen jullie een voorbeeld zien van wat sommige mensen ontbering noemen. Het was toen gewoon zo, niet echt iets bijzonders. Als jullie een vuurtorenwachter waren hadden jullie veel te doen om het mechanisme aan de praat te houden….niet alleen het licht aanhouden maar er ook voor zorgen dat het goed draaide en overal goed te zien was….360 graden…een verzameling gewichten en balansen op een rots moest in een bepaalde tijd ronddraaien en het moest altijd in orde zijn om te kunnen draaien. Er was geen elektriciteit. Je zou dus kunnen zeggen dat de vuurtorenwachter de enige was die het licht aan de gang kon houden. Er is er maar een die dit licht kan laten werken, en niet de elektriciteitsmaatschappij! Hij moet zich alleen bewust zijn van het aan de gang houden van het licht en de rotors. Daarnaast moet de vloeistof, kerosine of zoiets, ook altijd aangestoken worden. De vuurtorenwachter moest er dus ook voor zorgen dat er altijd voldoende brandstof was om het licht brandende te houden.

Deze vuurtorenwachter – de metafoor voor de lichtwerker – heeft dus veel te doen. Lieve mensen, laat mij jullie iets vertellen. Als jullie op een plaats komen waar jullie je licht uitstralen, op je werk, bij je familie, bij wie dan ook, is dit niet blijvend….er moet ook aan gewerkt worden. Sommige mensen zeggen: “Ik heb geen tijd want ik moet 24 uur per dag werken…de groeten!” Er zijn ook dingen die jullie tegenhouden om vreugdevol te zijn….angst of pijn misschien. Jullie moeten de klok opwinden om te begrijpen dat jullie eraan dienen te blijven werken. Wij zijn begonnen om jullie het Godsdeel van jezelf te tonen….het licht aanhouden….ervoor zorgen dat het blijft schijnen. Deze vreugdefactor die jullie hebben is het licht dat blijft schijnen, maar altijd schijnen is onmogelijk. Er zijn tijden waarin het is gedoofd omdat jullie niet op je best zijn. Wij weten dit. Dit betekent dat het moeilijk is om lichtwerker te zijn.

Niemand verwacht, geen enkel engelwezen verwacht dat jullie zover boven de menselijke natuur blijven uitstijgen, want dan zouden jullie allemaal meesters zijn. Daarom zijn wij hier. De gidsen die jullie hebben….daarom zijn wij hier om jullie te helpen de klok op te winden. Daarom zijn wij er ook 24 uur per dag….als jullie er moeite mee hebben zijn wij er om jullie bij de hand te nemen en iets te voelen waar wij jullie toe uitnodigen om het te voelen. Iets waarvan jullie misschien denken dat het esoterisch is, maar dat is niet zo….het is in 3D op een manier waarop jullie gidsen je hand kunnen pakken en vrede in jullie lichaam kunnen brengen….een gevoel van veiligheid en een ontbreken van angst, en zelfs te midden van alle opwinding en problemen, jullie de mogelijkheid te brengen om compassie te hebben en vriendelijk te zijn. Dat maakt het verschil!

Alleen maar weten wat jullie weten betekent niet dat jullie een vuurtoren zijn. Het zijn van een oude ziel wil niet zeggen dat je een vuurtoren bent. Het betekent: weten wat je moet doen als iets niet goed lijkt te zijn of als de klok niet goed werkt en het op een goede manier om kunnen draaien. Dit maakt het verschil. Wij geven jullie deze dingen zodat jullie weten dat er altijd hulp aanwezig is.

Jullie zijn verbonden met je ziel en dit betekent dat jullie allemaal zijn verbonden met de Creatieve Bron op een zeer vooraanstaande manier die jullie cultuur uit je hoofd heeft gepraat.

Laat dit de tijd zijn waarin jullie jezelf onderzoeken en die vraag stellen: “Is het waar dat ik steeds verbonden ben? Is het waar dat mijn leven beter kan lopen, ook al voel ik mij niet zo?” Het antwoord is: Ja! Dan gaan jullie de methode ontwikkelen en die is niet voor iedereen hetzelfde. Dat is gewoon niet zo. Ieder van jullie is uniek en verschillend. Hoe voelen jullie je met deze verbinding? Dat is voor iedereen anders. Er zijn mensen die zo gewend zijn aan deze verbinding dat zij die kunnen beschrijven, wat dit ook is. Anderen zeggen dat het in hun slaap gebeurt en weer anderen dat zij stil gaan zitten en rustig zijn. Er zijn ook mensen die hier zo aan zijn gewend dat zij direct de “juiste kant” op kijken en knipogen, en dan komen de helpers omdat dit het afgesproken signaal is in hun leven.

Dat is een lichtwerker!

Deze channeling is voor degenen die moeilijkheden hebben om altijd in die compassie, de vreugde en die vriendelijkheid te zijn omdat dit er niet altijd is in jullie familie of bij de mensen waarmee jullie zijn en dan wordt het iets waarvan jullie zeggen dat er dingen om je heen zijn waardoor jullie worden geslagen door het leven verdrietig worden en  dan is het moeilijk om vreugdevol te zijn.

Ik zeg jullie dat jullie voor jezelf een bubbel kunnen scheppen die jullie van niemand isoleert. Hij isoleert jullie van de angst, van het duister. Hij isoleert jullie van hartenpijn! (Kryon lacht) Als jullie dit willen. Hij is er altijd. Dit is een uitnodiging om hem te leren gebruiken want hij is er altijd. Het is jullie geboorterecht. Daarom zijn jullie hier. Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom jullie nu hier zijn? Waarom nu tijdens de Opwaardering en waarom jullie nu door bepaalde dingen heengaan – dingen die heel anders zijn? Het antwoord is: Omdat jullie hiervoor getekend hebben! Dit is echt zo! Op een bepaald niveau wisten jullie dat jullie hier kwamen en wat er zou gaan gebeuren, maar jullie gereedschapskist is groter en hij staat vlak naast jullie. Leer om hem te gebruiken! Jullie zullen langer leven want als jullie in vreugde leven, helpt jullie lichaam mee. Als jullie meestal in een staat van compassie en vriendelijkheid zijn wordt jullie lichaam niet veel ouder. Ziekten zullen zich niet hechten aan iemand die in balans en vreugdevol is. Wisten jullie dit? Zij willen jullie gewoon niet (meer). Er is een licht/donkere balans betreffende ziekten. Ziekten leven….zij hebben energie. Sommige mensen zeggen zelfs dat virussen en bacteriën bewustzijn hebben. Dit is niet helemaal waar, maar zij hebben een gevoel of het wel of niet zal werken met deze gastheer/dame, en dat is de reden waarom sommige mensen nooit iets lijken te hebben.

Is dit de eerste keer dat jullie dit horen? Ik wil dat jullie weten dat hier heel veel dingen zijn waarover jullie nooit iets is verteld. Niet ieder mens is hetzelfde, ook al zitten jullie organen op dezelfde plaats. Geen mens is hetzelfde ook al hebben jullie allemaal bloed. Als jullie dit onder de microscoop kunnen zien blijkt wel dat jullie niet hetzelfde zijn. Om jullie een idee te geven of jullie hetzelfde zijn: Jullie bewustzijn is energie en die is uniek voor elke ziel! Het lichaam dat jullie hebben ontwikkeld, wat jullie denken en doen, hebben allemaal een plaats op de planeet die wordt gezien door de omgeving om jullie heen.

Heel interessant dit, als het over ziekten gaat.

Lieve mensen, ik wil jullie vertellen dat bewustzijn de sleutel is. Hoeveel van jullie hebben mensen gekend die geïnvesteerd hebben in het duister….die zo onbewust waren dat zij dagelijks slechte dingen naar zich toetrokken? Jullie weten ook dat zij niet zo lang leven. Hoeveel van jullie kennen of hebben een hypochonder gezien? Zij zijn zo bang om iets van buitenaf op te lopen dat zij dit uiteindelijk ook doen! Niet zomaar een ding maar een waterval van pijnen, ziekten en allerlei andere kwalen en uiteindelijk….overlijden zij.

Ik beschreef jullie zojuist de kracht van het bewustzijn en de manier waarop slechte dingen en ziekten werken. Het is bijna alsof jullie de deur open zetten om deze dingen binnen te laten. Bij mensen die slachtoffers zijn is dit hetzelfde. Mensen die zeggen: “Deze dingen gebeuren altijd bij mij!” terwijl zij niet begrijpen dat alleen al deze opmerking de ether en het Veld in gaat en de slechte dingen in de rij staan om binnen te komen en hen te overkomen.

Degenen die zeggen: “Ik ben op een pad van licht, een pad van gezondheid….degenen die verwachten dat hen goede dingen gaan overkomen die hen en hun families helpen, lijken dit ook te krijgen. Het wordt niet aangetrokken, zoals men zegt, het gaat allemaal over bewustzijn. Jullie hebben het vandaag bestudeerd, mijn partner sprak er vandaag over.

Dit is wat wij jullie wilden laten weten in deze channeling over de Vuurtoren….dat de energie van licht een omgeving schept waar in het licht de duisternis niet kan bestaan. Het is tijd om de klok een beetje op te winden!

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op jullie allemaal!

En zo is het!

Kryon