Live Kryon Channeling: Verstorende Dingen Laguna Hills, Cal. 4 /14 juli 2018 /Lee Carroll / Geplaatst: 30 mei 2019

Live
Kryon Channeling:
Verstorende Dingen
Laguna Hills, Cal. 4

14 juli 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

 Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Er zijn mensen die denken dat channelen heel erg raar is. Als ik jullie vraag wat het is als jullie je verbinden met je ziel….hoe zou dit dan zijn? Jullie zeggen: “Wel, om dit te kunnen doen moet ik waarschijnlijk de drie dimensies opzij schuiven. Misschien moet ik wel naar een bepaalde staat gaan om deze goddelijkheid te aanvaarden waarna mijn ziel in staat zal zijn om te spreken!”

Welkom bij channelen! In dit speciale geval channelt mijn partner niet zijn ziel, maar in het algemeen is dit de manier waarop het voelt. De vaardigheid om jezelf te openen en je eigen ik opzij te zetten om de goddelijkheid naar buiten te laten komen die daar is en die daar altijd is geweest; om het meesterschap zich te laten tonen dat jullie hebben geleerd van degenen die voorheen deze planeet in goddelijkheid bewandelden.

Er is een kostbare, dierbare planeet die Aarde wordt genoemd, die een goddelijk plan heeft dat er – met vrije keuze – altijd is geweest. De potentiëlen waren er altijd en waren opgetekend, toch….waar gingen jullie naartoe omdat de vooruitzichten er niet zo goed uitzagen. Jullie hebben de planeet weer op de rand van vernietiging gebracht en ditmaal zou het een volledige vernietiging zijn geweest. Erger dan zelfs bij de dinosaurussen het geval was. Maar jullie deden dit niet!!!

Toen mijn partner werd geboren was de profetie voor deze planeet: verdoemenis! Toen mijn partner veertig was de voorspelling: Verdoemenis. Lieve mensen, het is pas sinds 1989 en 1990 dat jullie in staat waren om deze dingen om te draaien en jullie kunnen naar de attributen van de geschiedenis kijken om te zien wanneer jullie dit niet deden en waar jullie je losmaakten ten jullie voordele van de potentiëlen van jullie verderf die er waren. Jullie hebben dit gedaan…. vergis je niet…. met vrije wil hebben jullie dit gedaan. Jullie hebben de Opwaardering geschapen. Zelfs de profetieën van de Ouden vertelden dat er een potentieel was voor een Opwaardering.

Maar zij vertelden niet dat jullie het zouden redden. Geen van hen deed dit! Het eerste punt van deze channeling is dus: Wees je ervan bewust dat wat er op de planeet is gebeurd, door JULLIE en alleen JULIIE is gebeurd….dat bewustzijn de voorrang kreeg – bewustzijn dat hoger was dan daarvoor en een sneeuwbal aan het rollen bracht die rolde naar vrede op Aarde. Meer dan dat….die rolt naar ascensie op Aarde….letterlijk rolt naar de plaats die jullie in je geschriften kunnen vinden: Hemel op Aarde. Dit waren allemaal metaforen voor een menselijk ras dat deels mens is en deels goddelijk, zoals degenen die jullie zo lang geleden hebben gezaaid. Maar in de Opwaardering waarin jullie je nauwelijks bevinden zijn er enkele verrassingen. Een titel voor deze channeling is moeilijk te bedenken. Misschien moet dit maar “Verstorende Dingen” noemen omdat in de Opwaardering alles bewoog. Als ik zeg “alles” begint het met de tijdlijn, de fractals, de potentiëlen die bestaan in een atoomstructuur, over wie jullie zijn en wat jullie kunnen  gaan worden.

Dit ging allemaal omhoog, het raster van de planeet moest verplaatsen en jullie brachten dit naar een nieuw gebied in de ruimte met onbekende straling die jullie magnetisme en jullie bewustzijn helpt om hoger te worden….alles beweegt! Intussen gaat het zo langzaam dat jullie gewoon naar je werk gaan en weer thuiskomen. Jullie zijn je niet bewust van dit soort Pracht! Een golf van Opwaardering!

De precessie van de equinoxen heeft een tijdlijn van zichzelf. Als jullie een astronoom zouden vragen hoe dat eruit ziet zou hij zeggen dat dit 18 jaar heen en 18 jaar terug zal duren, jullie zitten nu op 5 jaar heen. Binnen deze marges is er tijd over om nu dingen te bereiken. Na deze 36 jaar zou dit wat moeilijker kunnen zijn. Jullie zijn er al mee begonnen en jullie kunnen het zien in jullie nieuws. Dingen waartoe jullie ontwaken en waarvoor jullie nooit eerder ontwaakten en elkaar beter gaan behandelen – geloof het of niet! De onthullingen die er zijn, zijn niet verstorend. De onthullingen over het duister zijn niet verstorend….tenzij jullie je hierdoor laten verstoren! Dit is wat jullie nodig hebben. Lieve mensen, jullie staan op het punt om dingen te onthullen omdat jullie je licht laten schijnen op duistere plaatsen. Het licht op deze planeet begint toe te nemen….jullie gaan het voelen en werken ermee en ontwaken ervoor en sommigen gaan zelfs naar bijeenkomsten zoals deze en zeggen: “Ik voel iets, maar ik weet niet wat het is!” Het is Licht! Het Licht en het Duister is een metafoor voor hoger en lager bewustzijn. Een individu dat een hoger bewustzijn heeft zal een ander anders behandelen….er is meer integriteit, er is meer eerlijkheid en meer transparantie. Een laag bewustzijn is het tegenovergestelde hiervan. Als jullie een hoger bewustzijn gaan uitdragen en het licht is aangestoken zullen alle duistere dingen die bestaan zich laten zien.

Dit is verstorend!

Er zullen mensen zijn die daarnaar kijken en zeggen:“Kijk eens hoe afschuwelijk deze planeet is. Kijk naar wat er allemaal gebeurt! Wij zien dit en dat, en weer dit en dat….er is geen hoop!” Het hele idee bij de mensen die dit denken is dat al deze dingen nieuw zijn en dat is niet zo! (Kryon lacht) Geen van hen. Dingen die er niet zouden moeten zijn tussen mensen. Het vooroordeel is dat dit leidt tot teleurstelling en soms is dit ook zo en dan is er de horror. Wat er met de kinderen gebeurt is horror en die is overal! Lieve mensen, dit is altijd zo geweest. Beetje bij beetje, een voor een, gaat het licht schijnen op deze verstorende dingen op deze planeet, en als die aan de oppervlakte komen zullen er een paar bij zijn die jullie niet hadden verwacht en als zij komen wil ik dat jullie de volwassenheid hebben om tegen jezelf te zeggen dat het licht zo helder is dat wij het nu weten: Wij hebben het duister te pakken! Wij hebben hem, deze lage energie en die kan in het licht niet bestaan en dat zal hij ook niet.

Wat is het attribuut van al deze dingen die naar boven komen? Het is de oplossing die naar voren komt. Ongepaste dingen die zijn geschapen voor degenen met lage energie en laag bewustzijn zonder morele dingen en kennis over goed en kwaad, alleen maar hebzucht kennen….zij zullen er zijn en jullie getoond worden. Het kan een tijdje duren, lieve mensen, maar zij kunnen niet ontsnappen. Wat jullie zullen doen is uitschakelen wat zij hebben geschapen. Zij zullen hun keus tussen licht en donker hebben, net zoals jullie dit deden, maar jullie zullen uitschakelen wat zij hebben geschapen. Lieve mensen, wat tot nu toe op deze planeet is geschapen is geweldig….er was zeer veel in het duister zodat er ook zeer veel onthuld moet worden, verstorende dingen

Hoe gaan jullie reageren, wat gaan jullie zeggen als jullie dit en dat uitvinden? Zullen jullie weer de volwassenheid hebben om te begrijpen dat zij er altijd waren en dat deze dingen in hun eigen recht en hun eigen tijd misschien gepast waren voor een donkere energie en een donkere Aarde….maar nu niet meer? Wat jullie gaan doen is belangrijk. Als jullie iets laten zien dat totaal ongepast is en waar velen bij zijn betrokken, misschien zelfs wereldwijd, is er een tendens om geweld te gebruiken om dit uit te schakelen. Ik wil dat jullie ook ergens anders aan denken. Ik wil dat jullie je media gebruiken om dit bij iedereen onder ogen te brengen zodat het zich nergens kan verstoppen zodat er helemaal geen geheimen kunnen zijn….nooit meer; zodat het proces van de dingen die zijn gedaan tot stoppen wordt gedwongen door het licht. Het zal verschrompelen, maar in het verleden was de oude methode: aanvallen en vernietigen in plaats van licht te laten schijnen.

Dit is het eerste wat ik jullie wil geven van deze natuur als ongepaste dingen zich gaan voordoen: Schijn meer licht! Laat zien hoe verstorend zij zijn en wat dit kan betekenen en hoe lang zij dit al doen. Laat hun gezichten zien als dit nodig is maar gebruik geen geweld.

Een tijdje geleden vertelden wij jullie dat er iets aankomt. Het is iets in jullie cultuur en steeds als ik hierover spreek zijn ermensen die zeggen: “Wanneer?” (Kryon lacht) Het komt dichterbij en het kan gebeuren op een manier die jullie niet verwachten. Het kan een ietsje duren; het kan gedeeltelijk zijn, maar lieve mensen, er zal een tijd komen waarin Big Pharma zoals jullie dit noemen, niet meer kan bestaan zoals het nu bestaat omdat dit vandaag is gebaseerd op hebzucht en niet op gezondheid. Sommige van hun substanties zijn wonderbaarlijk als zij op de juiste wijze worden gebruikt, en andere niet. Dit is het onderscheidingsvermogen dat jullie momenteel hebben want er worden letterlijk momenteel miljarden besteed om mensen ziek te
houden…misschien zelfs sterven aan iets dat makkelijk vervangen kan worden door
iets dat dit niet doet. Hier valt niet over te onderhandelen….het wordt onthuld! Niet alle medicijnfabrikanten zijn slecht…jullie zullen alleen kijken naar de dingen die ongepast en verstorend zijn. Let hierop want dit is de manier waarop de dingen uiteindelijk onthuld zullen worden en ook door degenen die uiteindelijk naar buiten durven te komen om hun verhaal te vertellen over wat er gebeurt in hun kleine kringetje, en zonder angst te hebben voor hun leven.

In het verleden was er een axioma dat zei dat jullie het nooit konden winnen van het grote geld. Het grote geld zou altijd de controle hebben over alles, en daarom was geen enkele ongepaste zaak in staat om onthuld te worden zonder wat jullie consequenties noemen.

Opeens, in een nieuwe energie die licht is dat lichter, helderder en nieuwer is, zijn er nu mensen die naar buiten komen uit die donkere kast vol ongepastheden. (klokkenluiders) en zij zullen dan in staat zijn om te laten zien en te vertellen wat er is gebeurd. Sommigen zullen dit doen via de beste media die jullie hebben. Sommigen van jullie zullen kaartjes kopen om dit te zien – bij wijze van spreken want dit is een hint. (Publiek lacht)

Dit gaat gebeuren! En net als zoveel andere dingen zal dit wereldwijd en in enkele dagen gebeuren, zij zullen omvallen! Het kan niet bestaan in het licht. Dit is er maar een! Denk eens aan alle andere ongepaste zaken waaraan jullie kunnen denken. Denk aan degenen op hoge plaatsen die geld betalen om bepaalde voordelen te hebben. Waar denken jullie dat dit voorkomt? Het antwoord is: Overal. Het bestaat overal op de hele wereld in regeringen. Kijk en wacht op transparantie om er een begin mee te maken om dit te veranderen. Het zal niet noodzakelijk in een land zijn….het zullen er veel zijn en allemaal samen….alsof het besmettelijk is! (Kryon lacht) Het licht verspreidt zich op een manier die jullie niet verwachten. Dit zijn de dingen waarover wij jullie vertellen dat zij gaan gebeuren op de planeet maar voor sommigen zullen zij verstorend zijn. Als jullie voor de Opwaardering in coma raakten en jullie daar nu uit zouden komen zouden er sommigen zijn die zeggen: “Ik wil weer terug in coma omdat jullie hetgeen wij zien niet leuk vinden!” Jullie zouden zeggen: “Wat is er met de regering gebeurd….waarom is dit zo? Wij zien dat er een kwaadaardig leger is verschenen dat niets anders wil dan kwaad en verschrikking verspreiden en geen grenzen respecteert….hoe is dat gebeurd? Wat is er op deze planeet aan de hand? Kijk naar alle afbraak in de religies….waarom nemen al die kardinalen ontslag? Wat is er gebeurd? Wat voor verschrikkelijke dingen hebben zij uitgevonden?”

Jullie zouden gelijk hebben….zij zijn verstorend. Maar jullie zijn niet in coma, in plaats daarvan zijn jullie het ijkpunt voorbij gegaan, als oude zielen die nu zeggen: “Wij hebben het geflikt!” Jullie trokken alle soorten licht aan omdat jullie het donkere leger hadden verwacht. Jullie hebben alles verwacht dat niet van het licht was….en bevochten dit. Dit, lieve mensen, is precies wat er aan de hand is. Zo gauw er iets wordt blootgesteld, kijk dan naar de reactie hierop, want dit zal het duister zijn in al zijn duistere glorie dat probeert toe te dekken wat jullie hebben ontdekt. Dit is de menselijke natuur en dit is oude energie op zijn best – afhankelijk van wat jullie geloven, maar lieve mensen, deze verstorende dingen gaan over overwinning. Deze boodschap gaat over dingen die zijn opgelost omdat zij blootgesteld werden aan het licht. Als jullie over een aantal tientallen jaren vanaf nu terugkijken zullen jullie je deze channeling herinneren en jullie kunnen de dingen die zijn gebeurd wegstrepen, die jullie hebben opgelost, en die dan zelfs geen problemen meer zijn. Jullie zullen kunnen kijken naar hetgeen jullie hebben bereikt en andere dingen waaraan jullie nog werken. Jullie zullen zien dat er een tendens is voor correctie. De menselijke natuur gaat zichzelf corrigeren….mensen gaan elkaar beter behandelen, er is meer transparantie en er komt de langste tijd waarin de Aarde geen oorlog heeft.

Dit is wat jullie zullen zien en daardoor zullen er uiteindelijk mensen zijn die geloven en zeggen: “Ik geloofde het toen niet maar nu geloof ik het wel! Wij gaan echt omhoog….er gebeurt iets met de mensen en ik wil weten wat dit is!” Waren er profetieën hierover? Ja, die waren er. Zijn er ook profetieën over wat er nu nog komt? Ja, die zijn er. Is er nog iets dat ik moet weten? Ja, dat is er! Is God hierbij betrokken? Ja! Ja! Dat is prachtig, en dit vertelt hoe de toekomst eruit kan zien. De timing hiervan is de kritieke vraag. Er kan niet worden gezegd of dit lang of kort zal duren want met vrije keuze en zovele delen van werkende bewustzijns kan het vertraagd worden, maar het kan ook via een snel-spoor gaan en dit hangt ook af van de oude zielen die in plaats van weerstand te bieden tegen de dingen begrijpen wat het licht doet. Het licht is aan en het duister is uit!

Hoeveel weerstand zal er zijn ten opzichte van de waarheid? Hoe hard zal het duister vechten? Dat is onbekend! Maar wat wel bekend is, jullie hebben het zelfs in deze jaren laten zien, is dat de trend opwaarts gaat. Er vindt welwillendheid plaats op deze planeet en dit is het plan van het licht! Dit is de kern van God die zich door ieder van jullie toont.

Dit is genoeg voor nu.

Ik spreek hier tegen de oude zielen, de strijders voor het licht en ik zeg jullie: “Er wordt zoveel van jullie gehouden om wat jullie doen. Er is nooit een tijd geweest zoals deze en er wordt zoveel van jullie gehouden voor wat er gaat gebeuren, voor de opofferingen die jullie je getroosten. Wij weten dat bij jullie ook niet alles in orde is. Jullie leren en her-lijnen je nog steeds voor wat je moet doen om langer en gezonder te leven en tegelijkertijd moeten jullie tegen het duister vechten!

Dit is een speciale tijd en dit is waarvoor jullie zijn gekomen. Dit is waar de oude zielen over gaan!

Dit is de reis van de Helden!

En zo is het.

Kryon