Live Kryon channelings: De timing van Schepping.

Live Kryon channelings:
De timing van Schepping.

Deze live channelings werd gehouden op de Hawaï cruise.

12 Augustus 2012
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

 

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er zou geen reden moeten zijn dat mijn partner nieuwsgierig is naar een channelings zoals deze. Tijdens de honderden keren waarbij hij in de stoel zat en het portaal gebruikte waardoor zijn Hoger Zelf binnenkomt, komt er een heldere en duidelijke boodschap van een boodschapper die doorkomt en waarmee hij zeer vertrouwd is. Toch is er nieuwsgierigheid – die is er altijd als hij in de schaduw van de berg van Lemurie is. (Hawaï) Want dit is een energie die hij herkent, maar hij herkent niet de dingen die erin verborgen zijn, die in zijn Akasha zitten.

De energie waarin jullie nu zitten is rijp voor informatie die ik wil brengen en waar mijn partner zenuwachtig over is omdat hij thuis is en hier zijn meest diepgaande Akasha-herinnering heeft. Voor de luisteraar en de lezer zullen wij vertellen waar wij zijn zodat jullie het zullen begrijpen. Allereerst, wij zijn op het water, maar in deze speciale situatie (het schip ligt in het dok) varen wij niet. De vorige channelings op deze schepen waren makkelijker voor mijn partner omdat hij en anderen zich op een varend schip bevonden. Dat wil zeggen dat er helemaal geen element van gronding was. (totaal verwijderd van het land) Maar hier en nu, ondanks dat jullie stromen en ondanks dat jullie geankerd zijn, is het een tegenstelling om te zeggen dat jullie inderdaad zijn gegrond door het “zijn” in de “statische” aanwezigheid van het kristallijnen raster. Dit is een combinatie die een unieke energie produceert want het water weerspiegelt en dus is de energie inderdaad eensluidend.

Vandaag is het een weerspiegelende energie van het verleden, weerspiegelt de geschiedenis en weerspiegelt het jullie en het deel van jullie dat aanwezig is geweest op deze plaats waar jullie letterlijk zitten in de ‘schaduw van de bergen van Lemurie’. Als ik jullie mee zou kunnen nemen naar het verleden zou er hier geen haven zijn want een geologische onregelmatigheid betreffende de hot-spot (het attribuut van de Hawaiiaanse bergketen) vond plaats en schiep een bobbel in de aardkorst die de berg omhoog drukte – niet helemaal uit het water, maar genoeg zodat de toppen die jullie de Hawaiiaanse eilanden noemen altijd met sneeuw en ijs bedekt waren. Er werden hier in Lemurie zelfs gletsjers geformeerd (tot tien kilometer hoogte) en de toppen van deze bergen zijn de plaats waar het werk werd gedaan dat als heilig werd gezien en vandaag geeft het een heel ander gevoel door de tropen die jullie nu ervaren. Toen was het hier KOUD!

Nu zal ik mijn partner wat informatie over hemzelf geven die hij nog niet kent. Misschien is hij daardoor ongerust. Hij houdt niet van kou, zelfs vandaag niet. Hij heeft die gebieden in zijn levens uitgekozen, letterlijk voor honderden levens en dat zorgde ervoor dat hij nooit meer in een situatie wilde komen waarin hij vrieswinters zou ervaren. Hij kent de levens die hem zijn getoond door de lezers (lezers uit vorige levens) over waar hij is geweest en wat hij heeft gedaan, zelfs naar het volgende leven waar hij naartoe gaat! Het werk van de boodschappers in Lemurie was om deze heuvels op en neer te lopen van de gebieden waar het niet zo koud was naar de gebieden in de hoogte die communicatie nodig hadden want er was geen andere manier om efficiënt te communiceren. Hij had het dus doorlopend koud.

Er zijn plaatsen op dit eiland die hij juist om die reden niet heeft bezocht. De paden brengen hem teveel herinneringen om zich prettig te kunnen voelen en dat brengt hem terug van zijn Akasha en de tijd dat hij Lemurier was, naar vandaag. Nu weten jullie waarom hij van warm weer houdt.

De tijden van Lemurie.

De omhooggaande energie is er nu klaar voor om vele dingen over de Aarde te onthullen, over Lemurie en hoe dingen hier hebben plaatsgevonden. Elk jaar dat voorbijgaat lijkt de communicatie met het kristallijnen raster helderder te maken en ervoor te zorgen dat er iets gegeven kan worden dat voor jullie bondiger is zodat jullie een beter begrip zullen hebben van het plan dat op deze planeet plaatsvond en wanneer dat zich voordeed.

Dit heilige plan was er al veel eerder op andere plaatsen. Het is een galactisch plan en het gebracht tot een energie die ook jullie omvatte. Daarom begon het iets op juist deze plaats, die anders was dan welke andere plek op de planeet ook. Dit heilige plan werd naar de Aarde gebracht en werd opeens en over de hele planeet geïmplementeerd. Maar hier is de plaats waar het werd vervolgd en volwassen werd tot op een hoogte die een beschaving schiep die nergens anders kon voorkomen. Het was beperkt tot deze berg en de mensen konden hiervan niet vertrekken. Zo gingen er letterlijk duizenden jaren voorbij toen juist deze berg uit het water omhoog werd gedrukt en de beschaving erop leefde die letterlijk hielp te scheppen wat wij de zielenzaden van de grot van Creatie zullen noemen.

Er zijn vele Lemuriers die als oude zielen op deze planeet ontwaken die een leven op deze berg hebben geleefd en degenen die hier in de stoelen zitten maken daar onderdeel van uit. Jullie (degenen die voor Lee in de zaal zitten) zullen het op een bepaald niveau voelen; jullie voelen het. Er zijn bepaalde dingen die verborgen zijn in het schema van deze planeet en dat geldt ook voor het echte bewustzijn van Gaia zelf en dat ook met jullie heeft te maken. Ik heb mijn partner zojuist laten zien wat wij gaan doen en nu is hij nog nieuwsgieriger. Als wij de geschiedenis, de gegevens en concepten induiken die hij nog niet eerder heeft gezien, wordt hij nerveus. Hij wil dat het goed gaat, nauwgezet en eerlijk betreffende de informatie die hem wordt gegeven. Ik zeg tegen hem: “Blijf gewoon helder. De woorden zullen er perfect uitkomen. Zij zullen er logisch uitkomen want er is de belofte – en die is er altijd geweest – dat de samenvoeging tussen een multi-dimensionaal wezen dat Kryon heet zal samensmelten in een versmelting van gedachten die een driedimensionale gestructureerde conversatie schept. Dit is zijn talent – accurate en gegronde vertaling van Spirit.”

De Tijdlijn.

Ik wil jullie nogmaals de tijdlijn geven van het zaaien op deze planeet en jullie spirituele ouders eren, degenen die jullie de Pleiadiers zouden noemen. Het is in het verleden verwarrend geweest dus zal ik jullie niet alleen de tijdlijn geven die jullie zal helpen om de puzzel die jullie in voorgaande channelings is gegeven te ontrafelen, maar ik ga jullie ook een feit geven waar wij nog nooit eerder over hebben gesproken, dat iets op de planeet begint te verklaren – een vraag die nooit is gesteld. Het is een van mijn specialiteiten om dingen naar voren te brengen waar niemand aan heeft gedacht door een 3D-vooroordeel over de manier waarop ‘de dingen zijn.’ Wij hebben onlangs gezegd dat 200.000 jaar geleden het geschatte tijdvenster van het zaaien van de Aarde met verlichting plaatsvond. Maar een paar jaar later vertelden wij jullie ook dat Lemurie maar 50.000 jaar oud was en dat de zaden ervan in Hawaï waren. Wij brachten jullie ook informatie over wat er 100.000 jaar geleden gebeurde (eigenlijk ongeveer 90.000 jaar geleden). Deze dingen lijken tegengesteld aan elkaar als je denkt dat de beschrijvingen van hetzelfde attribuut zijn, maar dat zijn zij niet.

Laten wij langzaamaan beginnen. De vraag die nooit werd gesteld is deze: “Waarom is er maar een soort mens op de planeet terwijl er dozijnen soorten andere zoogdieren zijn? Wat veranderde er in de evolutie van de mensen en wat was daarvan de oorzaak?

De Pleiadische betrokkenheid.

Zo’n 200.000 jaar geleden toen de Pleiadiers voor het eerst naar de Aarde kwamen was de mensheid een groep, een variëteit zoals alle andere evolutie op de planeet. Het zoogdier Mens had vele variëteiten van vormen. Zoals bij andere zoogdieren vandaag zorgde de variëteit voor overleving. Er waren zo’n 26 soorten die uiteindelijk werden gereduceerd tot 17 soorten voordat de Pleiadiers hier kwamen (door normale evolutionaire processen).

Dit was de puzzel voor de Pleiadiers want om de planeet toen in te zaaien moest het DNA veranderen om het spirituele toe te kunnen laten, het Pleiadische DNA complement (aanvulling). Het was nodig dat de mensheid zou eindigen in een soort mensen, de soort die jullie vandaag de dag hebben maar het was ook nodig dat zij het “DNA van de kosmos” zouden hebben. Die soort mensen heeft geen variëteit zoals de andere zoogdieren op Aarde zoals jullie misschien al opgemerkt hebben. Zo zijn jullie vandaag de dag.

Jullie zijn op een evolutionaire manier dus uniek ten opzichte van al het andere om jullie heen. Dit proces schiep een mens met 23 chromosomen terwijl er om jullie heen 24 conventionele soorten zoogdieren waren. De fusie van delen van jullie DNA om de 23 te scheppen was het element van de Pleiadiers die kwamen en jullie hun DNA gaven. In dat proces gebeurden er vele dingen tegelijkertijd.

Als een boer naar zijn akkers kijkt en besluit om koren te laten groeien, kijkt hij er op een andere manier naar dan degenen die uiteindelijk dat graan zullen eten. Degene die het graan eet zal vragen: “Wanneer is het koren klaar voor consumptie?” Er zou hen dan worden geantwoord: “Als het graan rijp is en verzameld wordt, gebakken en klaargemaakt voor op tafel.” Dat zou het verhaal van het graan voor de consument zijn. Het begint met het verzamelen van het rijpe koren. Maar de boer kijkt er anders naar. Hij kijkt naar het braakliggende land dat geploegd en bemest moet worden en misschien een paar maal met andere gewassen begroeid moet zijn om stikstof in de grond te krijgen zodat die erop is voorbereid.

Misschien zou hij het planten en daarna de zaailingen weer onderploegen; jullie kennen het verhaal. De boer zal dus een heel andere kijk op het verhaal van het koren hebben.

Jullie hebben dus op zijn minst twee vragen en scenario’s, nietwaar? Wanneer begon het koren? De consument van het graan en de boer aan de andere kant. Wat is dus wat? Het hangt ervan af wie het vraagt – de consument of degene die het graan laat groeien. Er is nog een derde vraag: Hoe zit het met de schepper van het koren? Wie maakte het koren? Wanneer? Ik geef jullie dit als voorbeeld omdat de gegevens verschillend zijn en ik ga jullie hen allemaal geven. Dan ga ik jullie vertellen wat er gebeurde. Ik zal beknopt zijn en niet al te langdradig.

De eerste blik.

Het begon letterlijk ongeveer 200.000 jaar geleden. Het concept van het “goddelijk inzaaien” van de planeet Aarde vond toen plaats en werden de velden metaforisch gezien geploegd. Dit is een onderwerp en wij gaan het de manier noemen waarop soorten werken met Gaia. Dit is iets dat gelijktijdig gebeurde met de schepping van het raster van Gaia. Wij geven jullie nu iets waar nog niemand aan heeft gedacht. Als wij het hebben over de rasters van de planeet nemen jullie aan dat deze rasters altijd op de planeet hebben bestaan want de planeet is oud en jullie zouden kunnen zeggen: “Wel, de rasters zijn er altijd al geweest.” Maar ik ben hier om jullie te zeggen dat er maar een altijd is geweest en dat is het magnetische raster. Maar het was spiritueel gezien leeg. Dat is te zeggen, het had alleen dat wat was gevormd door de kernbeweging van de Aarde. Als wij het vandaag hebben over de rasters van de planeet houdt dat ook het bewustzijn van de mensheid in, dat zit ingebouwd in het magnetische raster. Wij vertellen jullie ook over het Kristallijnen Raster en over het Raster van het bewustzijn van Gaia. Beide reageren op de menselijke compassie.

Nu hebben wij een puzzel: als jullie geen goddelijk menselijk bewustzijn hebben, hoe zit dat dan met de rasters? Bestaan zij zonder de mens? Het antwoord is dat zij het nodig hadden om tegelijkertijd geschapen te worden met het inzaaien van het goddelijk DNA. Wat de Pleiadiers dus deden was niet alleen een begin maken met het zaaien van de verandering van de mens naar goddelijk DNA maar zij schiepen tegelijkertijd ook de rasters van Gaia. Dat moesten zij wel want de bewustzijnsrasters van Gaia zijn een samenstroming van beslissingen van de mensheid die naar Gaia’s energie werden gebracht. Het bewustzijn waar wij over spreken gaat over de spiritueel gesanctioneerde mens die bestaat met een stukje God binnenin en met DNA dat 23 chromosomen heeft in plaats van de gebruikelijke 24 dat alle andere soorten tijdens hun biologische evolutie hebben.

Laten wij nog even teruggaan en het eenvoudiger maken, mijn partner. Het drietal rasters van deze planeet waarover wij het steeds weer hebben gehad zijn de bewustzijnsrasters van Gaia en zij werden tegelijkertijd geschapen bij het zaaien van de mensheid met Pleiadisch DNA. Bij alle leringen die wij hebben gegeven, met name die over het Kristallijnen Raster, hebben deze rasters gereageerd op menselijk bewustzijn en compassie. Daarom is de essentie van de huidige Gaia-energie ook gerelateerd aan de schepping van de mensheid.

Dit zijn de attributen van het werk van de Pleiadiers van 200.000 jaar geleden en het werd op een kwantumwijze gedaan op manieren die jullie je momenteel niet bewust zijn. Deze dingen gaan verder dan jullie mogelijkheid om het nu te kunnen begrijpen omdat jullie nog steeds in een enkelvoudige dimensionaliteit zitten. Maar het resultaat was toen “een bewuste Gaia” Je zou dus kunnen zeggen dat Gaia op een kwantummanier is geschapen door de energie van de Zeven Zusters, net als jullie.

De Gaia die daarvoor bestond was nog steeds Gaia, maar niet zoals zij nu is. Het was een Gaia die het stof op Aarde en de energie van het biologische leven schiep. Het was de moeder van alle leven op Aarde, maar niet een Gaia die antwoordde op het menselijk bewustzijn. Dat is een flink verschil. Gaia breidde zich dus groots uit toen de Pleiadiers kwamen, en dat was ook de bedoeling.

Het kostte 110.000 jaar om zich te settelen en om de grond klaar te maken voor de meer dan 16 soorten mensen om te vertrekken zodat er maar een soort zou overblijven. Toen dat ongeveer 90.000 jaar geleden gebeurde kun je beginnen te zien wat mensen waren en wie zij zijn geworden.

De Anderen.

Hoe zit dat nu met al die andere mensensoorten en hoe vertrokken zij? Ik zal jullie een attribuut geven van iets dat zelfs vandaag de dag nog bestaat. Dit is moeilijk voor mijn partner want hij heeft dit nog niet eerder gehoord. Deze informatie in deze samenstelling nog nooit gebracht. Langzaamaan, mijn partner.

De variëteit van soorten op Aarde komt en gaat naar verhouding dat zij nodig zijn voor de energie die zij scheppen. Een van de taken van Gaia is het scheppen en verwijderen van soorten. Als zij niet langer nodig zijn voor het doel van Gaia’s ontwikkeling houden zij op te bestaan en sterven zij uit.

Als er nieuw leven nodig is, als er nieuwe concepten van leven nodig zijn, werkt Gaia mee en dan zijn zij geschapen. De feitelijke schepping is iets dat milieubewuste mensen nog nooit duidelijk hebben gezien. Dat wil zeggen dat het mechanisme waarmee dat werkt niet helemaal wordt herkend als iets dat sterk verbonden is met jullie weer. Maar jullie hebben het mechanisme van een aantal van deze dingen al gezien in jullie lange termijnstudies want jullie hebben al gemerkt dat er veel soorten door de eeuwen heen zijn gekomen en weer zijn verdwenen. Zo gaat dat steeds maar door.

De gepastheid van de eliminatie van soorten.

Nu komen wij bij de mensen en zij zien al dat komen en gaan van de levende dingen, maar zij willen hen allemaal redden – alle soorten die bestaan. In hun geest zouden alle soorten moeten blijven en bestaan omdat zij hier zijn. De attributen van Gaia echter zijn om hen te verwijderen, hen uit te schakelen en weer nieuwe soorten te brengen. Ik geef jullie gewoon het mechanisme over de reden waarom soorten komen en gaan. Het is gepast en het is een natuurlijk opbouwproces voor nieuwe soorten.

Toen de Pleiadiers begonnen met het scheppen van het raster van de Aarde, werkte Gaia mee met wat er zou komen, zij kende het doel en wat er nodig was voor de overleving van deze nieuwe spirituele mens. Gaia wist dit omdat de energie van Gaia dit eerder had gezien. (de reden daarvoor komt later) Het oude attribuut dat dus vele soorten mensen nodig had stierf langzaam uit. Dat was natuurlijk. Er was geen oorlog. Er waren geen vreselijke plagen. Er waren geen vulkanen en tsunami’s die hen verwijderden. Door natuurlijk verloop, gepastheid en 110.000 jaren, verdwenen zij.

Dus, ongeveer 110.000 jaar geleden was er nog maar een soort over, en dit is wetenschap, want alles dat jullie bestuderen zal dit in zich hebben. Antropologen hebben dit al gezien en vroegen: “Wat gebeurde er toen waardoor die andere mensensoorten werden uitgeschakeld?” Het is een puzzel voor de wetenschap en ik heb zojuist het antwoord gegeven. De wetenschap kijkt alleen naar de fysieke gebeurtenissen als oorzaken. Maar in plaats daarvan is het het huwelijk met het bewustzijn van Gaia – die jullie Moeder Natuur noemen – dat hiervoor zorgde.

Vandaag de dag is dit hetzelfde als jullie een variëteit van soorten zien verdwijnen doordat de mensen een groter deel van de Aarde in beslag nemen. Ik noem dit ‘gepaste verwijdering van unieke levensvormen die zorgt voor de groei van een wereldwijd bewustzijn en voor kwantumevolutie’. Sommige soorten bestaan alleen om anderen te kunnen laten stijgen op de ladder van de natuur en daarna verdwijnen zij. Gaia weet hoe die ladder eruit ziet. Jullie weten dat niet.

De spirituele link.

Historisch gezien begon deze ‘schepping van een soort mensen’’ dus ook met het scheppen van de esoterische machine van de patronen voor spiritueel leven op de planeet waarbij jullie konden beginnen met de zielenenergie, een kwantumenergie van spiritualiteit en over wat de intuïtie was van de schepper van dat systeem. Menselijk bewustzijn is een kwantumenergie en het is de som van alle zielen.

Nu zitten wij op 90.000 jaar geleden. Wij kijken naar de mens met 23 chromosomen…. die van de Zeven Zusters. Er waren nog eens 50.000 jaar nodig om deze mens zich te laten ontwikkelen tot een kwantumgevoelige mens die als beschaving samen kon leven zonder enig model van voorgaande civilisaties. Er zijn generaties van beproeving en vergissingen voor nodig, ook al lijkt dit voor jullie normaal. Alle koks weten dat het veel tijd kost om een kwaliteitsmaal te koken. Hoeveel tijd zou een mens nodig hebben om zonder recept en zonder ooit een keuken te hebben gezien, een maal te koken? Zonder oefening of een recept een heerlijk 7-gangen diner te koken zonder oefening of recept. Dat is hetzelfde en de dingen gingen niet zo snel als zij vandaag gaan. Dit was het eerste begin van een mensheid die probeerde uit te zoeken hoe dingen werken voor groepen mensen.

Wijsheid wordt op deze manier geleerd en de tijd is de oven voor het wijsheidsmaal. De attributen van bewustzijn dat Pleiadiers plaatsten door een mens met 23 chromosomen, schiep groei en elke generatie werd in de loop der tijd wijzer. Uiteindelijk, veel verder dan Lemurie, zou het menselijk DNA een efficiëntie hebben ontwikkeld die zou zorgen voor wat jullie vandaag zien – het goddelijke in een mens dat is herkend en dat al bijna vanaf de geboorte wordt gevoeld door zo’n 7 miljard mensen waarvan er meer dan 80% gelooft in dezelfde God en zelfs in een leven na de dood. (de bevolking van vandaag).

De geschiedenis van Lemurie.

Nu zitten wij op 50.000 jaar geleden. Er waren 20.000 jaren voor nodig om de Tempel van Verjonging te bouwen en om oude zielen te laten verschijnen, zoals die waarvan jullie deel uitmaakten.

Nu zitten wij op 30.000 jaar geleden. Dit is echt het tijdraam van waar wij het over hebben als wij spreken over ‘de beschaving van Lemurie’ want dat is een volwassen Lemurie dat spiritueel veel verder was ontwikkeld dan welke andere beschaving toen op de planeet. Het eiland heeft een pure groep van spiritueel ingezaaide mensen geschapen. Wij hebben jullie de rest van het verhaal verteld. Toen de bobbel in de aardkorst begon uit te breiden (waardoor het lang ging rijzen) begon de berg van Lemurie langzaam te zakken. Lemuriers begonnen zich per boot te verspreiden zonder te weten waar er land was overgebleven.

In het begin van Lemurie waarin deze berg een onveranderd Lemurie zag en het was als een hogedrukpan van informatie, nakomelingen, training en ervaring. Het veranderde nooit en alles wat daar werd geleerd was anders dan op andere plaatsen op de planeet, mensen konden doen en laten wat zij wilden. Alles wat zij hoefden te doen was het te nemen en door te gaan. Maar niet hier (Lemurie) Hier waren zij gedwongen om manieren te zoeken om om te gaan met het gemeenschappelijke probleem om samen te leven.

Dit werd dus de plaats waar de Akasha van de mensheid verkoos om oude zielen te trainen. Mensen zouden maar eenmaal hier komen, weer teruggaan en weer incarneren op een andere plaats op de planeet. Daardoor kwamen er vele zielen in Lemurie in de laatste 20.000 jaar die leefden aan de basis van juist deze bergen waarbij jullie nu ronddrijven. Het verklaart ook waarom er nu zoveel Lemuriers op de Planeet zijn – denk eraan als aan een Pleiadische school.

Het Lemurische ontwaken.

Er is een doorgaand ontwaken, geliefden, en dat ontwaken, nu, op deze planeet betreft jullie broers en zusters die hun leven besteedden met het op- en afrennen van deze heuvels. Vele van de oude zielen van vandaag hebben hier tijd doorgebracht en zij zijn over de hele planeet verspreid.

Er was een speciale groep Lemuriers die in staat was om de Tempel van Verjonging op regulaire basis te gebruiken (op de toppen van de berg). Het verlengde op grootse manier hun levens. Ik heb dit al jaren geleden verteld. Zij vormden de elite en waren de ‘bewaarders van geheimen.’ Zij overleefden de meeste andere Lemuriers tot bijna driemaal en dat moesten zij ook omdat zij de enigen waren die de originele kennis bezaten. Dat was de manier om de oude wegen in Lemurie te bewaren en om de heilige informatie puur te houden.

Zoals ik jullie al vertelde heeft mijn partner het snel koud. Hij was vaak in de Tempel der verjonging en dat is zijn verwantschap met Yawee (Dr. Todd Ovokaitys), en sommigen van jullie weten wie hij is want als boodschapper was hij een van de degenen die toen de heilige informatie droegen – de geheimen – van en naar de tempel. De Lemurier van die tijd wilde deze geheimen niet met velen delen. Daarom leefde mijn partner zo lang. Hij kon zich zelfs even vaak in de tempel verjongen als de elite. Deze boodschapper leefde heel lang en was hier als ziel levens lang en de hele tijd dat hij hier was had hij het koud. Nu geef ik mijn partner voor het eerst de reden waarom hij hier komt en hij zich verbonden voelt met dit land – en waarom hij het niet prettig vindt om het koud te hebben!

Gaia is een deel van jullie.

Gaia en de bewustzijnsrasters van deze planeet werden allemaal tegelijkertijd met jullie geschapen, door dezelfde energieën als jullie, uit dezelfde bron als jullie. Als jullie vandaag in staat zouden zijn om naar een speciale planeet te gaan in de constellatie die jullie de Zeven Zusters noemen, en die vandaag de dag op dit eiland wordt gevierd, en met hun zou kunnen spreken, zouden jullie iets zien dat jullie herkennen. Zij hebben een naam voor de energie van hun planeet. Het is niet het woord Gaia maar het zit er dichtbij. Zij hebben ook een kristallijnen raster en natuurlijk ook een magnetisch raster.

Zij hebben een Gaia-achtig raster. Dat moesten zij ook want alles was hier op een kwantumwijze naartoe getransporteerd! De rasters van deze planeet, degenen die wij de bewustzijnsrasters noemen, zijn ook Pleiadisch! Nu weten jullie het en misschien is dit nieuws dat jullie niet hadden verwacht en dat komt in een energie die alleen kan worden gegeven terwijl wij hier zitten in de schaduw van de berg die vroeger koud was.

Dat is genoeg voor vandaag. Het is jullie geschiedenis, Lemuriers en daarom heb ik een uitnodiging voor degenen die hier voor mij zitten: Ik wil jullie uitdagen te voelen wat er hier is. Dat is maar voor een reden – zodat jullie spiritueel verjongd zullen worden en zodat jullie Akasha zich volgens zijn herinnering kan worden geactiveerd. Laat je lichaam emotioneel toestaan te laten gebeuren wat jullie al hadden verwacht: Jullie zijn oude zielen en er is een reden waarom jullie nu ontwaken en waarom jullie juist op deze reis zijn. (de cruise)

Oh, er is meer, maar dit is genoeg voor vandaag.

En zo is het.

Kryon.

* Er zijn redenen om aan te nemen dat de hot spot van de Hawaiiaanse keten van bergen opeens op een grootse manier omhooggekomen is. Ook over een andere hot spot met de naam Yellowstone op het vasteland van de VS is onlangs ontdekt dat hij ook een ‘bobbel’ heeft gehad in zijn geologische geschiedenis. Het verhoogde de bergen voldoende om gletsjers te kunnen vormen. De omhooggekomen berg van Hawaii is de plaats van de al vijftien jaar door Kryon vertelde geschiedenis van Lemurie en pas zeer recent zien wij enkele geologische precedenten dat deze ‘bobbel’ plaatsgevonden kan hebben in Hawaï.