Live Kryon in Laguna Hills, Californië: “2013 – Een moeilijk jaar”

Live Kryon in Laguna Hills, Californië.

“2013 – Een moeilijk jaar”

 Lee Caroll / 14 juli 2013
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Laguna Hills, Californië in 2013.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Op dit moment, in deze zaal, lijkt het erop dat er een verandering van energie is. Degenen die hier zitten en luisteren zijn zich misschien niet bewust van de diepgang van wat er met mijn partner is gebeurd, lichamelijk, om als kanaal te kunnen dienen. Op dit moment herkennen alle cellen van zijn lichaam de staat waarin hij is en hebben zij alle noodzakelijke lichamelijke processen opgeschort. Zij hebben het verouderingsproces opgeschort, vertering en zelfs pijn. Zij hebben al deze dingen opgeschort zodat zij kunnen luisteren en klaar voor zijn voor de energie van de pijnappelklier. Hij opent zich met zo weinig mogelijk filters en dit zal ervoor zorgen dat die bekende stem door hem heen naar buiten kan komen. Die stem is de stem van thuis. Dat is wat er gebeurt.

Er is hier dus een samenwerkende energie en die is nieuw want als je in een oudere energie met iemand zou spreken die in trance was geweest, zou die zeggen dat het een uitputtende ervaring was geweest. Zij zouden zeggen: “Dit heeft mij veel energie gekost! Ik ben moe!” Toch, als mijn partner klaar is met de channeling, zou hij kunnen dansen (als hij zou weten hoe hij dat moet doen). Inderdaad is de energie groot en groots en is hij aan het einde helemaal niet moe. Dat komt omdat hij op die momenten in een multidimensionale staat is en hij niet alleen wordt vervuld van informatie maar ook van levenskracht. Hij is in een staat waartoe de meeste mensen zichzelf niet toestaan om in te zijn. Het is een staat die compleet en totaal open is voor de energie van het “Godsdeel” van de mens. In deze staat is er genezing en toestemming voor verandering. Ik geef jullie dus informatie die veel persoonlijker is dan gewoon maar boodschappen vanaf de andere kant van de sluier. Het spreekt tegen het Godsdeel van jullie. Het is inter-actief! Dit (2013) is een moeilijk jaar en wij gaan daar straks meer over uitleggen, maar op dit moment wil ik jullie nogmaals vertellen dat ik hier niet als een geïsoleerd bewustzijn ben.

Wat jullie nu horen is beknopte, lineaire overdracht in jullie taal, die jullie kunnen begrijpen. Mijn partner doet dit al 23 jaar. Het kostte hem jaren om zijn mond te openen en het gewoon te doen. Het duurde nog eens drie jaar voordat het in vloeiende zinnen kon want wat wij met hem zijn begonnen is de brug die hij moest begrijpen en die hij moest oversteken. Hij begon met gedachtegroepen die geen lineariteit hadden. Het was allemaal conceptueel. Al snel kreeg hij deze gedachten met meer lineariteit geleverd maar kon hij zich niet herinneren wat zij waren omdat zij te snel binnenkwamen.

Er was toen geen interactie met zijn bewustzijn en werden de berichten eenvoudigweg bij hem afgeleverd waarna hij zich hen herinnerde als hij tegen een publiek sprak. Het was net alsof hij gedachten opsloeg en die in taal omzette.

Dat waren die eerste tijden van het leren een kanaal te zijn. Ik kan mij de tijd herinneren waarop hij zei: “Ik geef het op. Dit is veel te moeilijk! Waarom kunnen jullie aan de andere kant van de sluier niet meer lineair zijn? Ga langzamer en geef het mij op een manier waarop ik het kan afleveren.” Toen hij deze dialoog begon opende hij de deur voor antwoorden. Wij zeiden: “Waarom kun jij als mens niet multidimensionaler zijn? Tussen deze twee concepten in ontwikkelde mijn partner de mogelijkheid om zijn lineaire box te openen en de structuur te elimineren. Hij ont-structureerde zichzelf en dat gaf ons de gelegenheid om aan te sluiten op de plaats die hij had geschapen voor dit proces. Hij had het aangeborene in zijn lichaam nodig om de tussenpersoon te zijn en te helpen de multidimensionale boodschappen te structureren naar een taal die afgeleverd en ervaren kan worden in jullie realiteit/tijd. Ik gaf jullie zojuist de geschiedenis van channeling.

Wat jullie ons nu door hem heen horen zeggen is in jullie reële tijd en door hem zo goed mogelijk geïnterpreteerd binnenin een driedimensionaal lichaam. Wat hij vanaf mijn kant van de sluier voelt is ook beschikbaar zodat hij op deze momenten ook de Akasha van ieder van jullie kent. Hij weet van de moeilijkheden die jullie ertoe brachten hier te luisteren. Hij weet op die momenten wat ik weet. Hij kent de omstandigheden en de synchroniciteiten die jullie in staat stellen om te zijn waar jullie zijn in bewustzijn en te leven waar jullie leven.

Hij ziet wat jullie niet zien en wij wel zien. Hij ziet de opzet van jullie levens, ongeacht je leeftijd, om jullie in staat te stellen de volgende stap in je leven te maken om je te ontwikkelen. Hij ziet de dingen die jullie naar deze zaal brachten, of hiernaar te luisteren, of de “aha-ervaring” te hebben of een beetje meer van jezelf te kunnen begrijpen. Het thema van deze dag is: “Vind de pracht binnenin.” Hier is dus een puzzel! Ik wil hierover even kort met jullie spreken.

Waarom is dit zo’n moeilijk jaar?

Hoeveel mijn partner of ik hierover ook spreken, er is altijd een deel van het brein van de oude ziel dat zegt: “Is dit nu echt nodig?” Het antwoord is: JA. Het is echt nodig. Het omslaan van de bladzijde van de mensheid tussen de oude en de nieuwe energie is compleet en de potentiëlen ervan zijn nieuw. Het echte verschil zit in de balans tussen duister en licht en wat er gebeurt als jullie donkere dingen blootstellen aan licht diezij nog nooit hebben gezien. Ik kan alle metaforen gebruiken maar in plaats daarvan wil ik jullie enkele attributen geven die jullie misschien niet hadden verwacht. Ik zal allereerst met de moeilijkste beginnen

Het vertrek van enkele Leraren.

Hoe leggen wij dit jullie uit, geliefden, zodat jullie er chocola van kunnen maken? Wij gaan het proberen. Voor 2013 werkten jullie aan een andere puzzel. Er was geen absolute, 100% kans, of een complete verzekering dat jullie deze opwaardering zouden meemaken. Dat is vrije wil en Spirit kan jullie alleen informatie geven die gebaseerd is op potentiëlen. Wij geven jullie de informatie die wij voor ons zien die het Nu van het moment vertegenwoordigt. Wij kunnen niet voorspellen wat jullie gaan doen maar in plaats daarvan geven wij jullie de potentiëlen van wat er zou kunnen gaan gebeuren op basis van wat jullie op het moment doen en denken. Wij kunnen jullie altijd een groter plaatje geven zodat jullie jezelf kunnen zien omdat wij alles/allen observeren. Wij hebben een overzicht dat jullie niet kunnen hebben en dit overzicht heeft altijd aangegeven dat jullie je bewegen naar een positievere richting dan jullie konden zien. Hoewel jullie het overzicht van de potentiëlen niet zo duidelijk als wij kunnen zien, schreeuwt de realiteit om jullie heen het uit dat het nu gebeurt! Maar het gaat langzaam. Dit zou allemaal in een oogwenk kunnen gebeuren. Maar dat is de vrije wil. Het is dus nooit absoluut.

Het is als het kijken naar de klok. Jullie zien de wijzer van de klok niet bewegen, nietwaar? Maar als jullie er na een tijdje naar kijken, is hij inderdaad verplaatst. Als jullie kijken naar het groeien van een plant is dat hetzelfde. Jullie weten dat hij groeit, maar het is te moeilijk om dat in reële tijd te zien. De mens neemt dus snapshots en maakt verwachtingen die gebaseerd zijn op wat hij ziet, in plaats van het zich volledig in zijn geest af te vragen waar de energie naartoe kan gaan. Er gebeurt veel dat mensen zien en het is verwarrend. Het schijnt totaal anders te zijn dan wat zij in deze tijd zouden verwachten.

Dit alles is om jullie te zeggen dat sommigen van jullie vrienden aan de dood verliezen en dat lijkt niet thuis te horen in deze nieuwe, beloofde, energie. Ik weet wie hier zijn en wie dit leest en het lijkt ongepast dat jullie een vriend of een geliefde op dit punt in de tijd moeten verliezen. Nu, er zijn enkelen in de zaal die onlangs iemand zijn kwijtgeraakt waarvan zij hielden en het leek met name pijnlijk omdat deze geliefden er nog niet “klaar” voor leken om al te gaan. In het geval van mijn partner verloor hij een lid van het team dat Kryon werk verricht en ik kan mij de momenten herinneren dat hij het hoorde en kwaad op mij was. Hij zei tegen mij: “Het is oneerlijk, niet correct en ongepast! Deze man was een lichtwerker die goede dingen deed. Wij hadden hem nodig! Hij was genezer. Anderen hadden hem nodig. Hij leek nog zoveel jaren te hebben en nu is hij weg!” Twee weken geleden verloor mijn partner nog een vriend. Hij is niet alleen, want velen om hem heen – inclusief degenen hier in de zaal – ervaren dezelfde dingen.

Voor sommigen is het een jaar van verlies. Ik wil jullie dus enkele verklaringen geven. Ik wil jullie duidelijk vertellen wat wij nu zien en wat wij jullie niet eerder konden vertellen. Er is een grote, onbesproken, toekomst die zich nu opbouwt. Het is een toekomst waarover wij jullie niet konden vertellen omdat nog niet waren aangekomen op de plaats waar het potentieel van opwaardering zo sterk was. Nu zijn jullie daar wel – in 2013. Jullie zijn het merkteken van het middelpunt gepasseerd van de voorrang van de equinoxen en dat was waarlijk een demarcatiepunt dat ook de inheemsen van de Aarde zagen. Het is een tijdbreuk, maar zo noemden zij het niet. Toch was het voor hen zo duidelijk dat zij op hun spirituele manier, er een kalender en voorspellingen omheen bouwden. Daar kunnen wij jullie nu over vertellen en hier begint een deel van de planning van de andere kant van de sluier die jullie allemaal betreft.

Er zijn oude zielen die moesten vertrekken, schijnbaar voor hun tijd, zodat zij nu aan mijn kant van de sluier konden arriveren. Zij hadden het nodig om zichzelf op te frissen en weer snel terug te gaan – letterlijk binnen een jaar als nieuwgeborenen op de planeet zodat zij ouders kunnen zijn als het jullie tijd is om naar een volgend leven te gaan. Zij zijn dan degenen die er al waren en die kunnen beginnen om jullie te leren wat jullie aan kennis nodig zullen hebben. Zij zijn het gevorderde team voor vrede op Aarde.

Zo, nu zien jullie waar dit naar toe leidt. Zij moesten vertrekken en snel weer terugkomen. Zij moesten zichzelf uitlijnen op de juiste plaatsen in de verwachting waar jullie vervolgens zullen zijn, geliefden. Lieve oude zielen, zij zijn nodig als katalysator om jullie de volgende keer te laten ontwaken en het werk te laten doen waarvoor jullie hebben gekozen. Als jullie dus incarneren in je volgende uitdrukking (lichaam) zullen zij er zijn en zullen zij synchronisch gezien jullie leraren zijn en degenen die op jullie de meeste indruk maken en waarnaar jullie zullen luisteren. Sommigen van hen zullen in dezelfde relatie met jullie staan als zij nu hebben gedaan, of iets wat daar heel dicht bij in de buurt komt, en jullie zullen hen herkennen.

Niets van dit alles kan als goed in jullie oren klinken en dat weten wij ook. Sommigen van jullie zijn gekwetst. Daarom wilden wij met jullie een systeem delen dat respecteert wat jullie scheppen. Het planten van de zaden van de toekomst vereist dat enkele zielen eerder beginnen te groeien. Jullie zullen er later bijkomen. Sommigen van jullie zullen er veel later bijkomen, maar jullie zullen er zijn.

Laat dit op een bepaalde manier het ergste wegnemen van jullie frustratie en zorgen en jullie dit beter laten begrijpen. Er is een spiritueel doel voor dit alles en het heeft zich duidelijk in liefde gemanifesteerd. Dat was de eerste.

Het jaar van ontknoping.

Het tweede onderwerp is wat wij het jaar van ontknoping zullen noemen en dit voelt ook niet goed aan. Ontknoping wordt meestal gezien als iets positiefs – een mooi woord in jullie taal dat overeenstemming betekent, balans en een attribuut waarbij iedereen wint. Maar dat is niet de manier waarop wij dat zien. Ontknoping is voor ons een oplossende onbalans. Stel je eens iets voor dat op een plank balanceert met een draaipunt in het midden. Hij helde altijd de ene of de andere kant op en is nooit helemaal de ene of de andere kant op gegaan. Hij schommelt en blijft al jarenlang in deze toestand.

Misschien beweegt hij een beetje, maar hij gaat nooit helemaal naar de ene kant of de andere. Dit jaar kan dat wel zo zijn. Als jullie dus een onbalans van gedachten hebben kan dit de tijd zijn waarin die op de een of andere manier kan ontknopen/oplossen. De mensheid begint dit te voelen en jullie beginnen mentale onbalans te zien die zich ontknoopt/oplost. Als iemand in onbalans is kan hij uiteindelijk bewegen naar volledige onbalans. Velen van hen gebruiken daarvoor dit jaar en jullie hebben daarvan al de nodige voorbeelden gezien in jullie eigen cultuur.

Een man wandelt een klaslokaal binnen en schiet kinderen neer. Jullie weten dat dit niet goed is. Het doet geweld aan de intuïtieve menselijke waarden en bewustzijn. Toch zien jullie er dit jaar veel teveel van, nietwaar? Jullie zullen daar ongelukkigerwijs nog meer van zien, maar dit is ontknoping. Deze ontknoping is een zich vestigen van de soort onbalans die niet kan bestaan in de graad en de kwantiteit waarin het dat nu doet. Het kan niet bestaan in de energie die jullie nu scheppen. Het moet zich ontknopen en jullie zullen dit gaan zien in vele soorten van systemen.

Alles dat in een middelpunt is, dat jarenlang heeft geschommeld als een onopgelost conflict of als een ongepastheid zal een pad naar ontknoping opgaan. Sommige ervan gaan zich op een positieve manier ontknopen en andere niet. Daarom zijn er zoveel gekken (zoals jullie hen noemen) die op dit moment naar voren komen. Daarom voelt de energie van dit jaar voor jullie zo vreemd aan. Daarom zijn jullie momenteel zo voorzichtig, alsof jullie op eieren lopen. Dit jaar van volle manen heeft een heel gepaste naam! Het jaar van ontknoping!

Laat mij jullie nu nog een ander attribuut van dit alles geven dat voor sommigen van jullie anders kan zijn, voor sommigen die naar dit alles luisteren en zeggen: “Wel, dat geldt niet voor mij, Kryon. Dit is een goed jaar en dingen komen op een fijne manier voor mij samen. Ik heb eindelijk enkele oplossingen voor dingen die in het verleden moeilijk waren. Nu lossen zij vanzelf op.” Precies! Welkom bij de ontknopingen. Voor sommigen is dit het jaar waarin dingen samenkomen. Dit kan door vele dingen komen maar een ervan is dat de energie om jullie heen zo verschillend kan zijn dat de oude, negatieve attributen de dingen hebben opgelost die de weg leken te blokkeren. Dat is ontknoping.

Zoals wij al hebben gezegd zijn er toekomsten die al aan velen van jullie zijn getoond waarvan jullie voelden dat die van jullie waren en die jullie in het verleden hebben geprobeerd, maar die niet werkten. Nu echter, zijn zij in een energie die perfect is voor ontknoping en succes. Sommigen van jullie hebben deze dingen zich laten manifesteren en ontknopen op een manier waarop alles uiteindelijk samenkomt. Voor jullie is dit dus een goed jaar en jullie hebben heel lang gewacht voordat sommige dingen zich manifesteerden. Maar voor de meesten van jullie is dit niet het geval. Elk apart pad van elke aparte mens, met name de oude zielen, is totaal uniek. Er kan geen handleiding voor hen allemaal zijn of een set met regels die voor iedereen werkt. Sommigen zullen dus op een punt van positieve ontknoping komen maar voor de meesten is dit geen goed jaar.

De instructies om hier doorheen te komen zijn dezelfde als wij eerder hebben gegeven: Doorstaan; Wees omzichtig; Rust. Dit is geen goed jaar om oude dingen op te starten omdat veel om jullie heen zich ontknoopt en nog niet in balans is. Je zou kunnen zeggen dat het lijkt op de attributen van een teruggang van een thermometer van een heel jaar lang. Voor sommigen van jullie voelt het echt zo. (gelach) Heb dus geen angst voor deze dingen maar zie hen eerder als de bevestiging die zij zijn. Kijk naar hen als een deel van de diepgaande puzzel die jullie creëerden, waar jullie nu doorheen gaan. Stel je voor dat de veldslag der eeuwen voorbij is. Stel het je voor: een driedimensionaal slagveld waar de rook oplost en de lichamen allemaal op elkaar gestapeld zijn. Om naar huis te kunnen gaan moeten jullie door het slagveld heenlopen en hen allemaal zien, allemaal. Jullie moeten de pijn voelen en hun verminkte gezichten zien en begrijpen dat elk van hen het kind van iemand was. Het zal voor jullie een heel jaar duren voordat jullie door het slagveld heen gelopen zijn en dat zal niet goed aanvoelen. Jullie zullen ’s nachts wakker worden en daaraan denken. Het is de beste metafoor die wij hebben.

Het is oncomfortabel om energie op deze grootse manier op te waarderen. De levenscoaches en zieners die in dit gebouw werken, werken dagelijks aan deze puzzel en zij zullen jullie vertellen dat zij mensen bij zich krijgen die nog nooit bij een ziener zijn geweest. Dat komt omdat zij op hun laatste benen lopen. “Wat gebeurt er?” zullen zij vragen, “Waarom ik? Waarom nu?” Velen zullen de neiging hebben om zichzelf als slachtoffer te zien en/of zichzelf de schuld geven en denken dat alles om hen heen verandert op een afschuwelijke manier door iets dat zij hebben gedaan.

Jullie kunnen het in jullie nieuws zien.

Het laatste onderwerp is dit: Alles om jullie heen, geliefden, is bewijs van wat ik jullie vertel. Jullie hebben onlangs twee landen in opwinding gezien en een derde dat op het punt daarvan staat. Zij zijn alle drie lange tijd stabiel geweest. Wie zou hebben gedacht dat Egypte er een van zou zijn? Egypte scheen al eeuwenlang in balans te zijn geweest – of niet? Syrië regelde alles met harde hand en schiep een energie van een macht die absoluut was.

Wat was de oorzaak van deze uitbarstingen op die manier en waarom juist in deze tijd? Als je kijkt naar het nu en waarom juist nu, zul je een timing zien dit ligt rond 2012 en 2013. Het omgeeft het menselijk bewustzijn dat transparanter begint te worden en zegt: “Wij willen niet waarvan wij nu begrijpen dat hetgeen wij in ons land zien, onbalans is. Wij zien het nooit beter worden en nu willen wij dat het eindigt en willen wij ontknoping/oplossing daarvan.” Dat is het waar jullie nu naar kijken.

Het is lelijk om te zien want er zijn dood, lijden, zorgen en opwinding. Er is frustratie en de ontknoping daarvan kan langer duren dan jullie willen. Maar op een dag zullen jullie terugkijken en duidelijk de resultaten zien. Het menselijk massabewustzijn begint te veranderen en te eisen wat het verwacht van de weg van integriteit. Regeringen willen vaak de oude manieren van macht maar hun volk wil scholen, ziekenhuizen, veilige straten en parken, en vrede met hun buren.

Verwacht dus meer hiervan, met name in dit jaar. Hoe meer opwinding jullie zien, hoe meer er met de puzzel wordt gewerkt. Wij besluiten deze boodschap dus op de manier waarmee wij zijn begonnen.

Ik weet wie jullie zijn, geweldige mensen. Ik zit in ontzag aan jullie voeten. Mis dit punt niet! Oude zielen zijn hier die al door alle transities van de mensheid heen zijn gegaan. Begrijpen jullie dat? Vier keer kwamen jullie al heel dichtbij de opwaardering die jullie momenteel ervaren en vier keer hebben jullie die gemist. Vier keer overleden jullie tijdens het proces van proberen. Dat deden jullie ditmaal niet!

Mis dit niet: Er is iets in jullie Akasha, een ‘herinneringsknop” die wordt ingedrukt en een emotie afspeelt die zegt: “Wij hebben dit al eerder gevoeld en dat pakte niet goed uit.” Laat deze energie jullie niet te pakken nemen. Het is de knop van dualiteit en angst die zegt dat de dingen zijn zoals zij altijd zijn geweest en dat zij zich zullen herhalen omdat dit gewoon de manier is waarop het leven werkt. Nee, dat is het niet! Jullie zijn geweldig en hebben op dit punt de mogelijkheid om het eindelijk te zien en om alle angsten en stemmen op de achterbank van het leven te gooien en hen te zeggen dat jullie nu de leiding hebben en jullie nu degenen zijn die de auto van jullie realiteit besturen. Dat is de boodschap van vandaag.

Ik Ben Kryon, verliefd op de mensheid door wat die heeft gedaan, tegen alles in.

En zo is het.

Kryon.