Live Kryon – Monument Valley Tour. 3.

 

Live KryonMonument Valley Tour. 3

8 mei 2022 / Lee Carroll
Geplaatst: 8 februari 2023
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de derde sessie van deze tour waarin ik voor jullie zal channelen, voor deze groep. Iets van wat ik zal zeggen is gloednieuw in deze energie in wat jullie het bovennatuurlijke zouden noemen….jullie spirituele reis. Wij hebben jullie eerder verteld dat de nieuwe dingen van de Opwaardering komen. Deze Opwaardering waar jullie doorheen gaan is een lift voor het bewustzijn, als jullie dit accepteren. Hiervoor werd hij ontworpen….een tijd waarin het bewustzijn van de Aarde zou gaan verhogen. Wij hebben ook gezegd dat dit de voorspellingen van de eeuwen was, gelijk met de precessie van de equinoxen, en hier zijn jullie dan!

Dit is niet iets dat van Kryon komt. Dit is iets dat werd verwacht, dat jullie hebben verdiend en het is jullie bestemming en de reden waarvoor jullie op de planeet zijn, oude zielen! Ik vraag deze engelenergie om met jullie te leven, om jullie dit te laten horen in een licht dat zinvol is.

Dit is geen meditatie waarin wij binnengaan in de ziel. Dit is iets dat op andere plaatsen en tijden is gedaan door mijn partner, maar dit is lesgeven.

Wat is de ziel? Dit is wat velen het Hoger Zelf hebben genoemd. Dit is met andere woorden ook bekend bij het grootste deel van de mensheid. Sommigen hebben het over het aanraken van je eigen engel. Het Hoger Zelf dus. Maar het zijn allemaal reflecties van iets dat er meer is dan alleen maar jij. Sommigen zeggen dat je dit niet kunt aanraken, dat het verder gaat dan jullie en dat het aan de andere kant van de sluier is….jullie zien het als jullie hier komen en weer als jullie weggaan. Niet waar…hij is altijd bij jullie. Ik wil jullie nu een aantal gereedschappen geven zodat jullie dingen begrijpen voordat wij verder gaan. Wat is er werkelijk voor jullie?

Allereerst: jullie krijgen de ziel niet als jullie geboren worden. Die keek naar de Aarde toen die gevormd werd voordat er ooit een mens op deze planeet had rondgelopen. Lang daarvoor keek de ziel naar de oceaan die hier was en die de rotsen hier vormde – lang voordat jullie hier kwamen en nu op de zeebodem van toen zitten. Jullie ziel was daar toen bij. Jullie ziel was altijd en is altijd geweest en nu heeft de ziel de taak om jullie te (bege)leiden, bij jullie als mens te zijn en in deze tijd van een nieuwe energie jullie kunnen beginnen om ermee te communiceren.

Ik heb jullie eerder verteld dat jullie lineair zijn en dat de ziel multidimensionaal is. Ik heb jullie verteld dat multidimensionaliteit de manier is waarop op de ziel op vele plaatsen is – als je het plaatsen wilt noemen. Jullie leven in vier dimensies, maar dat betekent niet dat de andere dimensies hier niet zijn. Zij zijn hier allemaal. Jullie zijn je alleen maar gewend aan een realiteit van vier. Er zijn vele mensen die dit niet begrijpen en niet weten hoe multidimensionaliteit in werkelijkheid moet zijn en daarom ga ik het hier even over hebben. Al deze dingen gaan verder dan de dingen waaraan jullie gewend zijn.

Laat mij hiermee beginnen… toen jullie jong waren leerden jullie dat miljarden mensen tegelijk tot God kunnen bidden en dat God naar allen tegelijk kan luisteren….dat God jullie kent en naar je kan luisteren, apart van de anderen. Dit is een voorbeeld van een multidimensionale bron. Het gaat verder: Wat als jullie vijf vrienden of vriendinnen hebben en die allen komen om te eten? Je geeft een teken en zij gaan allemaal tegelijk praten. Dit zou niet werken….niet in een lineaire wereld. Zelfs twee is al moeilijk. Zij geven je instructies en het is heel moeilijk om hen te horen. Een lineaire mens moet zich concentreren en focussen op een ding tegelijk.

Jullie zouden kunnen zeggen: “Ik kan multitasken!” Maar ik heb het over communiceren! Je zou kunnen zeggen: “Ik het drie tv’s die op drie verschillende kanalen zijn afgestemd en ik luister naar alle drie tegelijk. “ Nee, dat is niet zo. Je luistert er naar een en de anderen zijn lawaai. Luister je naar een andere zender dan zijn de anderen weer lawaai! Een tegelijk, dat is jullie limiet. Dat is het lineaire wezen dat jullie zijn. Daarbij: jullie zijn gewend aan bepaalde soorten dingen in jullie realiteit. Als er iemand naast jullie staat en spreekt, luisteren jullie naar hem. Als zij verder weg staan zijn zij moeilijker te horen. Als zij ergens anders naartoe gaan kunnen jullie hen helemaal niet horen.

Dit is lineair. Dit is jullie realiteit. In een multidimensionale realiteit kunnen jullie hen tegelijk horen, waar zij ook zijn….en duidelijk ook! Er is geen geluid dat minder wordt door de afstand. Afstand speelt geen rol in een multidimensionaliteit. Hier is een van de dingen die natuurkundigen weten. Zij hebben iets ontdekt dat hen verbaasde en zij proberen dit nog steeds te begrijpen. Maar zij weten dit: als er een object op Aarde is en een object op Mars en het verstrengelde objecten zijn die verbonden zijn, kunnen zij met elkaar communiceren. Als je de een aanraakt, beweegt de ander. Er is geen afstand. Er is geen vertraging.

Dat is multidimensionaliteit!

Ik vertel jullie deze dingen zodat jullie openstaan voor de dingen die ik jullie ga vertellen. Jullie doen een andere aanname: Hoe langer jullie leven hoe moeilijker het is om dingen uit je jeugd te herinneren. Dit betekent dat jullie afstand in tijd ook een deel is van jullie realiteit. “Ik kan mij dat niet herinneren…het is te lang geleden. Vraag mij iets wat gisteren is gebeurd en het zal beter gaan!” Dat is lineair.

Wat als ik jullie meeneem naar een plaats? Wat als jullie naar een plaats gaan? Wat als jullie een plaats hebben die jullie kunnen benaderen? Waar jullie alle ervaringen die jullie ooit hebben gehad opgeslagen zien als in een bibliotheek? Waar jullie naartoe kunnen gaan en het uit de boekenkast kunnen halen en woord voor woord kunnen lezen. Wat als het in plaats daarvan een video is en jullie die uit de kast kunnen halen en afspelen alsof het gisteren was? Dat zou multidimensionaliteit zijn.

Ik zal jullie het eerste ding geven dat jullie kunnen benaderen als jullie naar je zielsenergie gaan. Ik vraag jullie niet om daar nu naartoe te gaan, hoewel sommigen van jullie dit toch zullen doen omdat dit zo intrinsiek is….het is zo mysterieus voor sommigen. Het is zo opwindend voor sommigen. Jullie Akashakroniek is daar….alles wat ooit is gebeurd.

Laten wij dit doen: Alles wat ooit is gebeurd in je leven is daar. Sinds de dag waarop jullie zijn geboren kunnen jullie naar deze bibliotheek gaan. Jullie kunnen hier elke dag herscheppen. Jullie kunnen zien wat jullie zeiden en wat jullie deden….hoe jullie waren; hoe jullie eruit zagen. Jullie kunnen je vader en moeder zien. Al degenen waarvan jullie hielden en die jullie zijn verloren, zijn op een bepaald niveau in jullie ziel. Ik zal jullie dat in een andere les vertellen. Wat als die video holografisch zou zijn? Wat als er een volgend niveau van zou zijn, een hologram, en jullie daar zouden zijn en jullie jezelf en je ouders zouden zien en het moment waarop jullie na je geboorte in het ziekenhuis mee naar huis werden genomen? Hoe levendig is dit! Dat is daar allemaal….en niets daarvan vervaagt door de tijd.

Dat is dit leven! Velen van jullie kennen het systeem van je ziel. Hij heeft vele levens op Aarde als mens meegemaakt. Dit is een onderwerp dat niet altijd bij esoterische gelovigen past. Dit behoort tot de eerste georganiseerde religie op de planeet – zij die zichzelf een naam geven en onder een meester staan….Hindoeïsme. Honderden jaren geleden was dit de basis. Bijna de helft van de planeet gelooft nog steeds in vele levens. Het is intuïtief. Jullie gaan je dingen herinneren. Jullie gaan dingen begrijpen. Dingen uit vorige levens zijn heel aanwezig in je huidige leven. Soms nemen jullie hen regelrecht mee. Dit is de reden waarom een musicus, musicus wordt. (Kryon lacht) Artiesten worden artiesten want sommige dingen gaan door de sluier van incarnatie en dan doen jullie hen weer….en weer. Er zijn heel veel voorbeelden hiervan.

Laten wij eens kijken naar de bibliotheek. Jullie vorige levens op deze planeet zijn daar….allemaal. Net als hetgeen er een moment geleden gebeurde…..benaderbaar door jullie, met intentie. “Lieve Spirit, ik wil daar graag naartoe om iets te vinden dat ik nu nodig heb.” Wat zouden jullie nu nodig kunnen hebben? “Kryon, vertel jij ons dat wij daar naartoe kunnen gaan en als een mijnwerker de Akasha kunnen ontginnen?” Ja, jullie kunnen daar iets vinden….het goud van jezelf! Alles wat jullie hebben gedaan in een vorig leven is in dit leven beschikbaar! Wisten jullie dit? Zo is het opgezet! Nu kunnen jullie zien hoe waardevol dit is als jullie er op regelmatige basis naartoe kunnen gaan om het te onderzoeken.

Wat zouden jullie willen hebben? “Lieve Spirit, ik heb moeilijkheden met dit en dat, maar ik weet dat ik die moeilijkheden in vorige levens niet had. Ik weet dat ik daar zonder problemen was. Lieve Spirit, laat mij daar naartoe gaan en dat deel van mij oppakken – dat ik was – en dit mee te nemen naar de huidige ik!”

Kunnen jullie dat? Het antwoord is JA! Dit is een onderdeel van het nieuwe lesgeven dat ik jullie nu geef….iets waar ik jullie al tientallen jaren over vertel. Het is vlak voor jullie. Het is te doen en te leren. “Lieve engelen die nu op die plaatsen zijn. Geef degenen die dit nodig hebben een teken dat dit echt is. Maak het niet complex zodat het frustrerend wordt. Onthoud wat ik jullie heb verteld: als een van deze dingen bij je opkomt en jullie zeggen: “Dat zou ik wel willen” zeg dan in de avond tegen Spirit: “Lieve Spirit. Ik zou dit graag willen. Vertel mij of dit mogelijk is. Ik verwacht het niet meteen, maar ik wil meer weten.” Dit zal dan gaan gebeuren omdat jullie de intentie daartoe hebben gegeven…spirituele dingen die op deze manier met intentie werken, worden beantwoordt. Verzoeken die niet op die manier gebeuren worden vaak niet beantwoord. Dit komt omdat Spirit de verbinding met jullie wil hebben….jullie compassie voor jezelf. Maar hoofdzakelijk gaat het om het geloof dat jullie een engel voor jezelf hebben die er klaar voor is om jullie te helpen met deze dingen.

Dit is jullie Akashakroniek. Dit is de kroniek die jullie meeneemt naar al je vorige levens….dat is het waardevolle….dat is het goud…het grootse waarvan wij jullie vertellen dat het daar is.

Oh, maar als jullie ziel eeuwig is….jullie ziel geen begin en geen einde heeft….denken jullie dan dat jullie dit niet ook hebben gedaan op een andere planeet? (Kryon lacht) Wow, wat een idee! De bibliotheek daarvan is er ook! Maar dit is een beetje verder weg, wat moeilijker te bereiken. Hier is de reden daarvan: Wat jullie echt nodig hebben voor jullie ascensie, voor de status van verlichting van vandaag, om vandaag langer te leven, is opgeslagen in jullie als mens op deze planeet. Ook al hadden jullie duizend levens, valt het leren daar te halen en de liefde van Spirit weet dit en het is dus moeilijker te bereiken op die plaatsen….maar het is er wel. Er is een deur; misschien wel met een slot erop, die zegt: nog niet! Bestudeer eerst eens wat je over jezelf weet en alle andere dingen zullen daaraan toegevoegd worden. Hoe voelen jullie je over deze dingen? Zijn zij te vreemd? Dit zou niet zo moeten zijn. Niet voor een ontwakende oude ziel. Zelfs als jullie niet weten wat er met je gebeurt: “Lieve Spirit, ik heb problemen. Ik heb het nodig om mijn ziel binnen te gaan en dingen op te pakken waarvan ik niet eens weet waar zij zijn. Breng ze mij alsjeblieft, naar wie ik was. Ik heb ze verdiend…ik heb ze verdiend …voor vandaag!

Dit is wat er mogelijk is.

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid. Laten wij beginnen met het ontwaken…maar de oude zielen eerst, want zij zullen het de anderen leren…niet in cursussen, niet in boeken, maar door hun manier van handelen die anderen zullen zien en uiteindelijk zullen zij hen vragen hoe zij dit doen.

Dit is hoe dit leren gaat! Net zoals het hier in dit land ging. Zo gebeurde het met de Ouden. Zij spreken met elkaar, zij zingen met elkaar, zij vertellen verhalen. En zo zal het ook bij jullie gaan, op je eigen manier, in dit leven en al die andere, komende levens.

En zo is het.

Kryon