Live Kryon – Monument Valley Tour. 6

 

Live Kryon

Monument Valley Tour. 6

11 mei 2022 / Lee Carroll
Geplaatst: 7 maart 2023
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij gaan weer verder met de lessen die zo diepgaand zijn over de nieuwe gereedschappen die de mens kan hebben betreffende zijn eigen ziel. Een belofte die zo buitengewoon en verstrekkend is voor velen waardoor zij zich zelfs zullen afvragen of dit wel mogelijk is. De belofte was inderdaad dat de energie op de planeet verandert. De energie waarover wij spreken geeft aan dat bepaalde dingen veranderen in jullie realiteit waarvan jullie denken dat die altijd dezelfde is….wat niet zo is! Deze realiteit van jullie, deze vierde dimensie, gaat zich uitbreiden en in die uitbreiding daarvan is er een toestemming voor jullie om meer te zien, meer te voelen, meer te weten… Dit is het nieuwe gereedschap van velen dat zich gaat laten zien in deze nieuwe energie. Ik heb jullie eerder verteld dat dit geldt voor de hele mensheid en daarin is er een ontwaken van de mensheid….heel langzaam, maar de voorlopers hiervan, de oude zielen, zijn degenen die hier al vele levens hebben doorgebracht en die dit als eersten zullen voelen en weten wat zij hiermee kunnen doen. Daarin zit wijsheid – lessen als jullie willen – meditaties….jullie die op een andere manier communiceren met je eigen ziel.

Er zijn vele mensen die is verteld dat de ziel ergens anders is en dat jullie daar naartoe moeten reizen. Het antwoord is dat multidimensionale dingen allemaal om jullie heen zijn. En in het geval van jullie ziel is die altijd binnenin jullie geweest. Altijd! Jullie bereizen deze planeet MET je ziel. Toch kunnen jullie merken dat er bepaalde deeltjes van de ziel, die jullie niet kunnen definiëren, buiten je lichaam zijn en toch jij zijn. Maar denk er voor de duidelijkheid en de helderheid aan als “binnenin” en denk aan jezelf als mensen die dit uitzenden. Het is een deel van jullie! En toch is het onzichtbaar en niet aan te raken…iets dat spiritueel is en waar jullie over is verteld, maar niet als iets wat jullie kunnen benaderen, en nu vertel ik jullie dat enkele ongelooflijke deeltjes van die ziel binnenin benaderbaar zijn. Misschien is het zelfs meer praktisch dan spiritueel. Vandaag is het praktisch….ik geef jullie deze les. Dit is geen meditatie…het is lesgeven, lieve mensen. Jullie zouden moeten weten wat daar is. Wij nodigen jullie weer uit om te bezoeken waarover wij jullie vertelden.

Binnenin jullie, in je ziel, is er een kroniek van jullie en die kunnen jullie benaderen. Wij vertelden jullie eerder dat daar zoveel dingen in zijn die jullie kunnen opzoeken en die jullie toebehoren. Elk van jullie vorige levens is daar en terwijl jullie je levens leefden bouwde zich daar zoveel kennis op over de manier waarop de dingen werken, hoe je moeder kunt zijn, hoe je vader kunt zijn. Jullie hadden allemaal beide geslachten….allemaal. Jullie zijn nu in de sekse die voor jullie met meest comfortabel is. Dit is degene waaraan jullie gewend zijn en ook aan de energie daarvan, als jullie dit willen. Ik ben mij bewust van degenen die nu luisteren, overal, en niet alleen hier, en die misschien voor het eerst hiernaar luisteren en die hun hoofd schudden en zeggen: “Dit is niets voor mij. Dit is gekkenwerk. Ik doe hier niet meer aan mee!”

Dit is iets wat ik eer, want vrije keuze is absoluut op deze planeet! Ik Ben Kryon….engelenergie op deze planeet, zou je kunnen zeggen….van de andere kant van de sluier, zou je kunnen zeggen…..als jullie zoiets kunnen geloven. Er is echt geen oordeel. Dat is de pracht van de menselijke ervaring. Niet alleen dat….jullie zijn heel individueel. Zelfs als jullie de dingen aannemen die ik jullie vertel, is er een tijdlijn voor jullie die korter of langer kan zijn dan die van degene die naast je zit. Niet alleen dat; jullie kunnen het benaderen op vele verschillende manieren. Jullie kunnen een ander pad kiezen en hetzelfde resultaat krijgen. Dat is alles wat erover te zeggen valt. Er is op geen enkele manier een oordeel over jullie wel of niet accepteren van wat wij zeggen. Er is geen wet dat jullie moeten geloven wat ik nu zeg. Ik geef jullie gewoon een waarheid…een waar attribuut van de dag en jullie kunnen kiezen wat jullie ermee willen doen. Maar vanaf mijn standpunt – verliefd op de mensheid – zie ik zoveel prachtige uitbreiding van wat ik jullie vandaag ga vertellen. Ik ken jullie en ik ken alle mensen die later hiernaar luisteren. Het gaat als volgt:

In 2002 was er een Russische wetenschapper. Hij en zijn collega deden een interessante ontdekking. Zij noemden deze ontdekking Het Fantoom DNA-effect. Sommigen zeggen DNA-fantoomeffect. Ik zal jullie niet alle details geven maar het was de eerste keer dat er een positief, herhaalbaar experiment was dat aangaf dat DNA multidimensionaal is en dat het op een zeer vreemde manier reageerde op andere multidimensionale dingen zoals laserlicht. Het gaf zelfs aan dat bepaalde multidimensionale dingen zichzelf afdrukten in het DNA en dat het DNA hetzelfde bleef lang nadat die bronnen waren verwijderd. Het DNA bleef hetzelfde en gaf aan dat er een gereedschap-set was ingeprint in delen en deeltjes van het DNA. Interdimensionaal. Een complex experiment dat moeilijk uit te leggen was, maar dat feitelijk het fenomeen van begrijpen van en het veranderen van het onderzoek van zowel natuurkunde als biologie samen. Je zou kunnen zeggen dat dit de start was van de hedendaagse kwantumbiologie. Ja, er zijn mensen die jullie lichaam bestuderen en het kwantumeffect tegelijkertijd omdat er een herkenning is van het feit dat jullie multidimensionaal zijn. Dit is er nu in jullie wetenschap, op jullie universiteiten. Dit is niet verbonden aan kerken of New Agers of welke esoterische “gelovigen.” Dit is nu een FEIT!

Het blijft echter nog steeds een mysterie. Hoeveel ervan is multidimensionaal? Wat betekent dit voor jullie?

Ik ben hier om jullie te leren dat dit nieuwe stuk gereedschap op jullie schoot ligt en ik zal jullie vertellen waar dit over gaat. Hoe vaak heb ik het met jullie gehad over wat bewustzijn is? Het is energie! Het is nu bewezen dat het energie is. Het is nu bewezen dat het meetbare energie is. Het is nu bewezen dat het werkt op vele, voor jullie vreemde manieren. Het verandert zoveel dingen. Het verandert willekeurigheid op de planeet….bewezen! Sterk bewustzijn kan invloed hebben op een magnetisch veld….meetbaar….zelfs door satellieten! Dit heeft nu zelfs de manier veranderd waarop wetenschappers denken over wat bewustzijn zou kunnen zijn.

Meetbare energie moet dan ook wetten hebben. …waarschijnlijk ook formules en het is waarschijnlijk ook nog gepolariseerd….positief en negatief. Als jullie mij kunnen volgen, wat betekent dit dan voor jullie en je bewustzijn? En hier gaat het goed worden!

Binnenin jullie, lieve mensen, in die prachtige ziel van jullie en van alles wat jullie hebben en je eigendom noemen, begrijpen wij nu dat jullie eigen gedachten je eigen DNA kunnen programmeren! Denk daar eens even over na….het programmeren van je eigen DNA. Waar is het DNA verantwoordelijk voor? 3 of 4 procent ervan vormt alle genen van het lichaam…..verantwoordelijk voor het scheppen van genen. Wat doen de genen? Zij spreken tegen elk stukje chemie in je lichaam en ik heb jullie nu een pad gegeven dat bewijsbaar is vanuit de energie van het bewustzijn….jullie en je eigen gedachten naar je eigen chemie, je lichaam. Denk daar eens over na.

Er waren boeken in het verleden die gebruikt werden voor heling, de kracht van gedachten en al die dingen die mensen jullie wilden vertellen dat jullie hen konden doen….meestal van wetenschappers en anderen die zeiden: “Ik geloof in praktische dingen!” Zij moeten nu hun verhaal veranderen vanwege de bewijzen omtrent deze dingen. En nu vertel ik jullie, oude zielen, dat jullie een zeer goed belopen pad hebben van je eigen bewustzijn naar je eigen lichaam. Jullie kunnen daar naartoe gaan omdat jullie die reis naar binnen al vaak hebben gemaakt. Heel vaak! Jullie weten hoe je dit moet doen. Jullie zouden kunnen zeggen dat jullie er niet zo zeker van zijn dat jullie dit kunnen. Jullie DOEN het en denken dat jullie het niet doen! Als jullie denken aan dingen en je intuitie erbij gebruiken….jullie zijn daar goed in! Jullie zijn ontwaakt en daarom zijn jullie nu misschien op deze plek om naar deze channeling te luisteren. Voor degenen die hier niet zijn en later luisteren: misschien zijn jullie naar deze woorden toe gebracht.

LIEVE, LIEVE MENSEN….JULLIE HEBBEN DE LEIDING OVER JE EIGEN HELING, JE EIGEN GANG VAN ZAKEN.

Laten wij het niet eens over heling hebben….jullie hebben de leiding door middel van je gedachten! Over de manier waarop je chemie werkt. Dit betekent dat jullie elke dag – te beginnen met vandaag – kunnen zeggen: “Lief lichaam….luister! Wij werken op de hoogste graad van doelmatigheid. Wij worden niet zo snel oud als degenen om ons heen die niet weten dat zij kunnen spreken tegen hun eigen cellulaire structuur. Wij hebben geen pijn omdat wij in balans zijn….zoals het is ontworpen dat wij in balans zijn. Wij verjongen op een goede manier….wij zijn niet ziek”. Jullie geven je eigen instructies, je eigen geformuleerde instructies aan je eigen lichaam.

Laat mij jullie iets vertellen. Het lichaam verjongt als het dit hoort van de Baas.

Wat is jullie verteld? Laten wij het even hebben over wat jullie is verteld. Je hele leven….dat jullie leven in je hoofd…alle zintuigen zijn daar. Zij sturen misschien plezierige gedachten naar andere plekken. Zij komen van andere plekken en worden ontvangen vanuit je hoofd en jullie kijken naar beneden, naar de rest van je lichaam, en denken: “Ik hoop dat dit mijn hele leven blijft werken!” Maar niemand heeft jullie verteld dat jullie daarover de leiding hebben. Daarom gaan jullie naar al die dokters omdat zij zoveel meer weten dan jullie en misschien kunnen helpen….en dat doen zij ook. Maar de grootste dokters zijn jullie zelf!

Wat als dit echt waar zou zijn….dat jullie jezelf naar gezondheid kunnen denken…je eigen ziekten kunnen verwijderen, dagelijks tegen je eigen cellulaire structuur kunnen spreken en dit zoveel kunnen laten luisteren dat jullie je veel beter voelen door dit te doen. Het moment waarop jullie hiermee beginnen WETEN jullie dat dit werkt! En dan gaan jullie dit vaker doen….en weer en weer.

De laatste twintig jaar had mijn partner een gezegde, een slogan, en hij zegt dit elke ochtend als hij zijn benen naast het bed slingert. Hij zegt dan: “Lieve chemie, lief lichaam. Ik wil dat jij van elke twee dagen er maar een telt”. Dat is een manier om leeftijd te verlengen. Het lichaam, weet je, kent dag en nacht. Het heeft een interne klok. Wisten jullie dit? Wisten jullie dat die klok voor je lichaam langzamer kan lopen? “Tel alleen maar elke tweede dag, lichaam!” Dit zal het doen omdat jullie de baas zijn over je eigen chemie, lichaam, je eigen processen, over jullie eigen maagpijn en hoofdpijn….jullie zijn de baas!

Chiropractors, degenen die het lichaam bestuderen, zullen jullie vertellen over balans en vaak zullen zij jullie, zonder medicijnen, in balans brengen als jullie oefeningen doen. Het innerlijk aangeborene van je lichaam zal jullie boodschappen geven….als jullie die willen horen. Jullie noemen dit kinesiologie, een manier waarop jullie met je lichaam kunnen spreken en het lichaam met jullie. Dit gaat verder dan jullie zelf, maar jullie hebben deze multidimensionale cel-energie die een deel is van de ziel. Dit is werkelijk zo. Het grootste multidimensionale aspect van jullie is je ziel. Je kunt zeggen dat als jullie tegen je eigen chemie gaan praten, tegen je eigen energie van je eigen bewustzijn, gebruiken jullie de zielsenergie ten faveure van de mens. Maar een mens tegelijk want er zijn geen andere wezens die verantwoordelijk zijn voor jouw ziel. Jullie hebben deeltjes van je ziel die op andere plaatsen aan het werk zijn omdat zij multidimensionaal zijn, maar het belangrijkste deel woont en is in jullie en is er altijd klaar voor om te luisteren naar jullie instructies.

Hoe mooi is het als jullie je eigen meditaties en dergelijke kunnen combineren met je eigen innerlijk aangeborene om instructies te geven! “Lieve cellulaire structuur. Ik ben verliefd op jou omdat jij een deel bent van de Creatieve Bron en ik weet dit en voel het. Ik geef jou niet alleen de instructies voor vandaag voor de balans die wij vandaag nodig hebben, maar ik wil jou zeggen dat ik van je hou. Ik heb compassie voor mijzelf. Ik kan naar mijn handen kijken en van hen houden en hen danken voor de manier waarop zij werken. Ik kan de andere processen in mijn lichaam voelen en ze danken omdat zij zo goed werken….omdat zij vandaag zo goed in balans zijn, Als er ergens onbalans is….wisten jullie dat jullie dit met liefde weer in balans kunnen krijgen? Hebben jullie daaraan gedacht?

Jullie geven nu niet alleen je lichaam instructies. Jullie vertellen het hoeveel jullie ervan houden en over de liefde en compassie van de Creatieve Bron die in het lichaam gaan en het lichaam zegt: “Ohhh! Ja….dank je!” Is dit te ongelooflijk? Of is het iets dat jullie verder willen onderzoeken?

Dit is het geheim van gezondheid, langer leven en zelfs vreugde.

Als jullie je prettig voelen met jezelf, glimlachen jullie. Jullie voelen dat alles in orde is en als jullie dit combineren met op de aarde zitten zoals jullie nu doen, zijn jullie gegrond en zegt de aarde: “Dank je omdat je deze verbinding begrijpt!” Het werkt allemaal samen voor de gezondheid en de vreugde van de mens, en als jullie in balans zijn en gezond zijn en vreugde hebben zijn jullie een van de beste spirituele leraren op de planeet omdat mensen naar jullie kijken en het allemaal zien en zeggen: “Ik vind dat mooi. Ik wil daar meer van weten!”

Ik gaf zojuist het geheim voor vrede op Aarde. Dit gebeurt met een mens tegelijk. Maar de oude zielen hebben een beter spoor. Met weten en geloof kunnen jullie het als eersten doen…en dit is waarvoor jullie kwamen.

Ga hier vandaan met weten of niet weten, maar wees dankbaar dat deze informatie er is want jullie kunnen het grijpen als jullie willen, wanneer jullie dit willen. Nu of over een jaar. Vaak wachten mensen totdat zij in moeilijkheden verkeren om dan pas te kijken naar deze schijnbaar vreemde dingen, en gaan dan pas aan het werk. Waarom niet nu….voordat jullie in de problemen zitten? (Kryon lacht)

Ik Ben Kryon en ik ben heel verliefd op jullie allemaal en ik wil zo graag dat jullie deze dingen herkennen en uit deze omgeving weggaan en veranderd zijn, anders, omdat jullie iets hoorden wat nodig was.

En zo is het.

Kryon