Live Kryon – Monument Valley Tour. 7.


Live Kryon

Monument Valley Tour. 7

12 mei 2022 / Lee Carroll
Geplaatst: 20 maart 2023
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij gaan weer verder met de lessen met een nieuw stuk gereedschap dat wij hebben beschreven…op deze plaats, in deze tijd voor de mensheid. Met name voor de oude ziel: de mogelijkheid om te reizen naar je eigen ziel. In die ruimte, in je ziel, zijn zoveel dingen die zich openen en die feitelijk bepalen wat er op de planeet gaat gebeuren. Er zijn vele mensen die zeggen dat al die spirituele dingen hen niet interesseren. “Wij hebben nu allerlei problemen op de planeet. Wij hebben praktische dingen nodig, Kryon!”

Als jullie kijken naar hetgeen ik jullie heb verteld tijdens de voorgaande lessen, zullen jullie praktische dingen zien. Als wij het tegen jullie hebben over het spreken tegen je eigen lichaam waarbij de wetenschap dit kan meten….dingen die jullie pas beginnen te ontdekken leiden jullie naar een pad dat ook spiritueel is. Er is, lieve mensen, een versmelting tussen het praktische en het spirituele en zo moet het ook zijn, want dat is de manier waarop jullie de planeet belopen als een schepsel dat is geschapen naar het beeld van de Schepper. Het beeld van de Schepper is Liefde, en dat zijn jullie ook. Maar meer dan dat zijn jullie multidimensionaal.

Naar een plaats gaan waar jullie op vele niveaus communiceren met je eigen ziel is het meest praktische dat jullie kunnen doen voor het overleven op deze planeet.

Waar ik vandaag over wil spreken – zeer controversieel – is dit: Jullie kwamen hier niet om te lijden. Jullie kwamen om licht te verspreiden. Er zijn mensen die zeggen: “Wij weten niet wat er met ons gaat gebeuren want de toevalligheden van het leven zullen ons overal brengen en ons zwaar raken of zelfs misschien wel wegvegen.” Er zijn mensen die blijven zeggen: “Zo ziet mijn leven er nu eenmaal uit en ik ga van het ene slechte ding naar het andere.”

Wat als ik jullie vertel dat jullie dit allemaal onder controle kunnen hebben….en dat is de controverse. Daar wil ik het over hebben. Ieder van jullie die nu naar mij luistert heeft de mogelijkheid om je eigen leven te sturen naar veilige havens in plaats van naar oceaanstormen. Ieder van jullie….dit klinkt zo spiritueel…. Er zijn veel mensen die zeggen: “Wel, dit heb ik eerder gehoord: Laat los en laat God zijn gang gaan!”

Dit is niet waarover ik spreek, want dit geeft al jullie spirituele kracht weg. In tegenstelling daarmee zeg ik dat jullie controle hebben DOOR de God die binnenin jullie is over wat er met jullie gebeurt.

Nu hebben wij het over Het Veld. Er is iets ontdekt….zeer onlangs….en ik zal jullie er iets over vertellen…..dat het vreemde idee verhoogt dat jullie je kunnen afstemmen op wat er gaat komen, wat er om je heen is, en vervolgens te handelen.

In eerste jaren van 2000 ging er een instituut experimenteren om iets uit te vinden. …Is het mogelijk dat menselijk bewustzijn het toeval kan veranderen? Laat mij jullie “toeval” even uitleggen. Mazzel! Dat is toeval. Jullie weten alles van geluk, van toeval….mazzel….goed…slecht. Sommigen hebben mazzel. Anderen nooit. Het is gewoon toeval, nietwaar? Het is niet te doen om al die vormen van toeval te meten….een proces als het laten rollen van een dobbelsteen in elf of twaalf gebieden op de planeet, want het laten rollen van een dobbelsteen is toeval. Het ging allemaal elektronisch, en dat is een metafoor, want de elektronische chips in een automaat doen hetzelfde. Zij waren er mee bezig en verzamelden allemaal toevallige cijfers….totdat er iets gebeurde….en dat was jullie 9/11. Toen dit gebeurde was er een bewustzijn op de planeet van miljoenen en miljoenen die dit allemaal tegelijk zagen en compassie voelden en voor een paar momenten werden al die dobbelstenen en apparaten….toevalsgenerators….gesynchroniseerd en produceerden allemaal hetzelfde cijfer.

Wisten jullie dit?

Dit was wetenschap, lieve mensen, en er werd ook over gerapporteerd en jullie kunnen dit opzoeken. Wat dit hen liet zien, als jullie de clou missen, is dat een bewustzijn dat over de Aarde ging, het toeval veranderde. Zij bewezen dat het bewustzijn van een mens energie heeft. Maar niet zomaar energie….een energie die dingen verandert waarvan jullie dachten dat dit onmogelijk was. Ik wil dat jullie daarover nadenken. Jullie werken nu met een zielsenergie die multidimensionaal is en dat het bewustzijn is dat jullie hebben geweldig is, en sterker dan jullie denken.

Wat als ik jullie vertel dat jullie zelf het toeval kunnen veranderen? Als jullie een geweldig leven leiden is het mogelijk dat jullie al deze dingen begrijpen. Misschien is deze boodschap niet voor jullie bestemd omdat jullie dit al weten. Er zijn er velen die dit al weten en hiernaar luisteren terwijl zij op deze zandheuvel zitten. Velen zouden zich tot hen wenden en zeggen: “Goh, wat heb jij steeds een mazzel!” Jullie begrijpen dan dat jullie iets hebben dat hen ontbreekt omdat jullie begrijpen dat het toeval voor jullie niet bestaat.

Het Veld wordt gemeten. Het bestaat! Als bewustzijn energie is en gedachten die energie scheppen, betekent dit dat de hele mensheid op de planeet altijd energie schept met hun gedachten. Allemaal!

Waar gaat deze collectieve energie naartoe? Blijft hij? Is er een pakhuis? Wat gebeurt ermee? Het antwoord is dat het een tijd(je) naar het Veld gaat. Dit Veld is een multidimensionaal gebied. Het is de plaats waar degenen die afstand bespeuren en erover rapporteren, zieners op afstand worden genoemd. Dit is wat zij gebruiken. Dit is hun gereedschap. Op afstand kunnen zien. Zij hoeven niet naar de andere kant van de planeet te gaan om iets te zien. Een succesvolle afstand-ziener gaat gewoon naar het Veld….dat gewoon om hen heen is…weten jullie nog? Multidimensionaliteit heeft geen tijd of afstand of ruimte….het is daar gewoon allemaal tegelijk aanwezig. Het maakt niet uit of het op Mars gebeurt….als daar bewustzijn is…. ontvangen jullie dit hier.

Dit betekent dat jullie het talent hebben om op die bewustzijnsgroep aan te sluiten.

Ik zeg het nogmaals. Ik zal het jullie laten zien zodat jullie kunnen zien dat het perfect werkt. Ik was in de staat Texas en vertelde jullie dat jullie een nieuwe paus zouden krijgen en dertien maanden later was hij er. Dit was geen slag in de lucht van Kryon. Dit was geen profetie van Kryon. Dit was ik die mij aansloot bij het Veld bij dingen die daar al gebeurden omdat de oude paus in moeilijkheden was. De nieuwe paus, of degenen die hem zouden moeten gaan kiezen….dit was daar allemaal al aan de gang. Jullie merkten dit pas dertien maanden later toen het bij jullie gebeurde.

Dit is het Veld, lieve mensen, en daarom gaf ik het jullie, zodat jullie het konden zien. Jullie hebben de mogelijkheid om te “zien” wat daar al gaande is.

Hoe kan dit de mens helpen? Hoe kan het jullie helpen als jullie weten dat er een nieuwe paus gaat komen? Ik zeg jullie dit: jullie missen de clou. Hoe zouden jullie het vinden om een gevoel te hebben, een intuïtie, belletje dat rinkelt, en er twee deuren zijn in plaats van een? En wat als er tien deuren zijn en een van deze deuren jullie naar een veilige plaats brengt? Het Veld heeft het antwoord! Want jullie leven onder andere mensen en dus andere bewustzijns…altijd.

Het meest praktische wat jullie ’s morgens doen is wakker worden, naar je werk gaan. Sommigen van jullie gaan naar dezelfde plek toe en doen dit elke dag. Sommigen zeggen: “Ik heb een beschermengel. Jullie hebben de macht door het Veld om aan te sluiten bij een ander bewustzijn of een engel…dit gebeurt steeds.

Mensen voelen zich heel prettig als een ander het werk doet, als zij voor hen werken. Zij zoeken een bepaalde richting en hebben een plastic ding, tikken daarop en zeggen: ”Ha, nu heb ik de juiste richting!”

Het wordt tijd dat jullie begrijpen dat JIJ het bent en dat het altijd JIJ is geweest. Bijvoorbeeld: er zijn verschillende wegen voor je. Jullie hebben hier een aantal wegen bereden in de omgevingen en weten dat er wegen zijn die problemen opleveren of moeilijk te berijden zijn. Wat als jullie de mogelijkheid zouden hebben om te weten welke weg de beste is…zonder het zand en de hobbels? Makkelijker voor jullie en misschien voorkomt het ook ongelukken of erger! Dit is allemaal in jullie macht. Ik heb jullie daar het bewijs van gegeven…bewustzijn is energie en dit kan de geluksfactor uitschakelen. Maar jullie moeten het begrijpen!

Dan zijn er mensen die zeggen: “Goed, ik geloof het. Hoe moet ik dit doen?” Het antwoord is altijd hetzelfde geweest:  Allereerst: geloof het! Het moet van jou zijn en niet iets dat je gewoon een keer probeert. Je moet begrijpen dat je nu deel uitmaakt van het doe-proces zodat jullie je gemakkelijker voelen met het proces en gaan het proberen door te zeggen: “Goed, ik ga mij nu aansluiten op het Veld en ga het proberen. Ik heb verschillende keuzen….ik neem deze!”) Op een bepaald moment zullen jullie zeggen: “Dit was de juiste keuze. Ik weet niet hoe ik het deed, maar het was wel de juiste!”

Hoeveel van jullie kunnen intuïtie uitleggen? Het antwoord is: bijna niemand van jullie. Hoe hebben jullie dit uitgeplozen? Hoe hebben jullie besloten om dit of dat te doen? Hoe hebben jullie dat gedaan? Een mens zal jullie zeggen: “Geen idee!”

Welkom in de multidimensionaliteit. Er is geen logica, geen bewijs, maar het werkt! Mijn partner heeft dit bewust geleerd. Hij deed dit terwijl hij wist dat hij de juiste beslissingen nam op de juiste tijd. Dan ontspande hij zich en rekende erop dat het vanzelf zou gaan gebeuren. Jullie komen in een ontspannen positie waarbij jullie weten dat jullie je eigen geluk, mazzel, hebben geschapen. “Ik breng mijzelf op goede plaatsen met goede mensen voor de juiste dingen en die mij kunnen helpen! Ik breng mijzelf naar andere plaatsen waar ik anderen kan ontmoeten om hen te helpen en zij zeggen: “Wat een toeval dat jij hier bent om te helpen op de juiste tijd en de juiste plaats!” Jullie zeggen dan: “Dit was geen toeval….ik volgde mijn intuïtie!”

Deze intuïtie, lieve mensen, is verbonden met het Veld. Het bewustzijn met andere mensen om jullie heen, de dingen die Gaia kan doen, als het aankomt op stormen en natuurrampen, hitte, kou. In deze vallei van de Navajo heeft men gebeden om regen. Zij hadden dingen die zij deden en liederen die zij zonden, bewegingen die zij maakten en de dingen die zij hadden.

Mensen zouden daar nu naar kijken en het maar vreemd vinden. Laat mij jullie iets vertellen: De ouden wisten alles van het Veld op hun eigen manier. Verbonden me Gaia….en het ging regenen.

Er zijn mensen die zeggen dat dit toeval was, maar als zij met de Ouden zouden kunnen spreken en vroegen hoe vaak dit werkte, zouden zij zeggen: “Bijna altijd!”

Lieve mensen, dat is het Veld. Zij waren afgestemd op de elementen die ook in het Veld waren. Zij konden het weer  “voelen” dat ook van Gaia was….het bewustzijn in het Veld dat bijna onbeperkt was in wat jullie kunnen doen en wat jullie kunnen “voelen.” Hoe beter jullie hier in zijn hoe meer mensen het zullen opmerken.

Wow, hebben jullie even mazzel! Lieve mensen, ik breng jullie dit als communicatie met je eigen ziel. Dat is de sleutel! Jullie realiseren je dat er een heiligheid binnenin jullie is en dat er verder dan deze heiligheid….liefde is. Liefde, compassie, vreugde, allemaal samen zijn de smeerolie die jullie in staat stelt om dingen te “voelen” en een zeer goede intuïtie te hebben. Ik zeg het nogmaals: jullie kunnen dit niet in angst doen. Als je een angstig iemand bent en meestal in angstige omstandigheden leeft zal ik jullie zeggen dat die intuïtieve ogen blind zijn en jullie niet het geluk hebben waarom jullie hebben gevraagd. Het kan zelfs het tegenovergestelde brengen.

Jullie lopen in het donker en hebben geen idee waarop jullie kunnen stappen of wat er gaat gebeuren….en dat is de waarheid. Vreugde, compassie, vriendelijkheid, begrip….zorgen voor de olie, voor het smeren ervan zodat jullie op een plaats kunnen zijn waar het Veld jullie vertelt wat jullie kunnen doen om langer op deze planeet te leven….zodat jullie gezonder zijn op deze planeet.

Er is hier zoveel, maar ik zal nu stoppen door jullie te vertellen dat ik jullie geen informatie breng die niet waar is. Het is voor jullie…het is NU voor jullie, en het is verhoogd als nooit tevoren.

Het werd tijd dat jullie zouden leren hoe dit werkt!

En zo is het.

Kryon