Live Stream Kryon in Seattle. 3: De veranderingen….niet wat jullie verwachten!    

Live Kryon Channeling Stream
Kryon in Seattle. 
3

Lee Carroll / 9 mei 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De veranderingen….niet wat jullie verwachten!    

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

Dit is een boodschap waar aandacht aan geschonken dient te worden. Wat ik jullie nu wil gaan vertellen gaat over de toekomst. Hoeveel van jullie zijn je ervan bewust dat er dingen gaan veranderen en dat jullie naar een plaats gaan waar jullie ongeduldig zullen verblijven. Maar zelfs in dit ongeduld om verder te gaan zullen er veranderingen zijn. Op persoonlijk niveau, lieve mensen, zullen er veranderingen komen of beslissingen die jullie nu nemen en die jullie eerder niet namen vanwege wat er in de laatste zes weken is gebeurd. Er zullen andere economische zaken bij betrokken zijn. Er zullen dingen weer op hun plaats komen en herstellen en de snelheid daarvan zal jullie verbazen. Wat zullen jullie doen met de schuilplaatsen en alle dingen die de fabrieken produceren die verkocht moeten worden. Allerlei soorten veranderingen die jullie niet verwachten zullen zich voordoen. Maar de grootste verandering zal zich voordoen op esoterisch gebied.

Wij hebben jullie enige tijd geleden verteld over iets dat het Nieuwe Normaal wordt genoemd en daarbij vertelden wij dat alle dingen die jullie zouden gaan leren over de manier waarop dingen zouden moeten werken heel goed ter discussie zouden kunnen staan. Als jullie daaraan denken, jullie allemaal en met name degenen die hiernaar luisteren en die dit lezen, hebben dingen geleerd over de manier waarop dingen werken door jullie ervaringen in het verleden. Maar de ervaringen van het verleden waren in een voorbije energie, nietwaar? Er zijn mensen die zeggen: “Ja, ja, ja, maar, maar, maar….de dingen van Spirit zullen altijd hetzelfde zijn!” En wij zeggen jullie alweer en weer en weer: Nee dat zijn zij NIET! De communicatie tussen de mens en de Creatieve Bron en de mens en zijn Hoger Zelf en de mens en een engel wordt getemperd door het bewustzijn van de mens.

Als het bewustzijn verandert is het bijna als een sluier die wordt opgetrokken of dat het transparanter wordt en opeens gaat die communicatie tussen jullie helder worden en dan hebben jullie een nieuwe relatie en dit verandert alles wat jullie ooit hebben geleerd en het opent dingen voor jullie die jullie niet hebben verwacht of waarvan jullie dachten dat het nooit zou kunnen gebeuren.

Ik heb alles ervaren wat jullie zouden kunnen vragen, lieve mensen, en ik zeg jullie dat zij allemaal positief zijn….allemaal! Dit is afhankelijk van het vooroordeel dat jullie heeft benaderd en binnenin jullie leeft, de angst die jullie kunnen hebben voor alle nieuwe dingen en dit geldt met name voor de oude zielen want de oude zielen zijn de sjamanen met wijsheid. De oude zielen zijn de genezers en de channelaars van morgen. Ik spreek nu tegen de helers en de channelaars van vandaag. Ik spreek tegen degenen die nu luisteren en lezen….ik weet wie jullie zijn en jullie zitten al zeer lange tijd diep in het werk om de mensheid te helpen. Ik spreek tegen degenen die verwachten dat zij op de oude voet door kunnen gaan en tegen jullie zeg ik dat jullie dit kunnen als jullie willen, maar wat als ik jullie vertel dat er een nieuwe gereedschapskist voor jullie beschikbaar is? In die gereedschapskist zitten dingen die jullie niet hebben verwacht en sommige dingen zullen jullie heel leuk vinden. Wat als jullie helers zijn die gewend zijn om bepaalde dingen op bepaalde manieren te doen om bepaalde resultaten te halen en opeens verandert alles? Jullie zijn gewend om A te doen om B te krijgen en opeens krijgen jullie C! (Kryon lacht) Het is voor jullie tijd om naar al deze dingen te kijken en je af te vragen wat jullie missen. “Wat als er een verhoging is van de esoterische energie? Wat als ik aan iemand op een bepaalde energie geef en die is verhoogd en iets dat verhoogd is aflevert….bepaalde energieën en liefde en welwillendheid en zelfs op een andere manier aan mijn familie, is dit een teruggaan naar de oude manier!”

Maar wat als….?

En dus brengt dit nieuwe normaal enkele interessante dingen. Enkele jaren geleden gaf ik mijn partner een verhaaltje en hij vertelde dit lang op het podium en toen stopte hij ermee. Dit verhaaltje is dus al een lange tijd niet meer gehoord. Begrijpen jullie precies wat ik bedoel? Als jullie hebben geïnvesteerd in esoterische energie en anderen en de mensheid al heel lang helpen en zelfs als het een korte tijd was, is dit voor jullie omdat jullie nog steeds mensen zijn en getraind zijn in een oudere energie en dan komt er nu iets dat jullie niet hebben verwacht.

Hier is het verhaal, en het is leuk. In de nieuwe energie komt een vrouw thuis en zij ontdekt opeens dat haar meubilair tegen haar kan praten. (Kryon lacht) Ik zei jullie al dat het leuk ging worden! Wat zij van haar meubelen hoort is dat zij van haar houden en dat zij het heerlijk vinden als er in hen gezeten wordt omdat dit is wat meubilair doet. Maar in het feit dat het meubilair tot leven is gekomen is er ook een keuzemogelijkheid voor het meubilair, en in dit geval de keuze om zichzelf te verplaatsen. Het laatste wat jullie in je huis willen is dat het meubilair zichzelf gaat verplaatsen waant er zijn per slot van rekening afdrukken in jullie tapijt omdat zij al jaren op dezelfde plaats staan dus is het laatste wat jullie willen dat het meubilair opstaat en vertrekt of zichzelf opstelt op een manier die niet past bij jullie leven.

Jullie zeggen dus tegen het meubilair: “Wel, het is leuk dat jullie leven, maar willen jullie alsjeblieft weer teruggaan naar de plaats waar ik jullie heb gezet?” Het meubilair zegt: “Wij vinden het jammer voor jou, maar wij zijn levend en dit is wat wij doen en wij zijn zeer opgewonden”, en zij zeggen: “Goed, wij zullen niet meer bewegen en teruggaan naar onze vorige plaatsen.” Dus gaat de vrouw naar haar werk, naar de winkel of wat dan ook en als zij weer thuis komt ziet zij dat de meubelen zich weer hebben verplaatst. Zij zegt tegen het meubilair dat zij gezegd hebben dat zij niet zouden verplaatsen en het meubilair zegt, net als een kind: “Wij konden er niets aan doen omdat het zo leuk is en wij niet wisten dat je kwaad zou worden…” Jullie weten hoe dit gaat, het gebeurde steeds en steeds weer. (Kryon lacht)

En zo gaat het verhaal verder en het maakte niet uit waar zij naartoe ging of hoe lang zij wegbleef of dat zij maar even wegging….als zij terug kwam stonden de meubelen weer anders. Nu is het zo, zoals mij partner ook al vertelde, dat dit de mens op een paar manieren beïnvloedt en nu deze worden beschreven vraag ik jullie: Wie hiervan zijn JULLIE!

Manier 1: Hier is iemand die bezig was met de oude energie met dingen die altijd zo waren en die een vriend vertelt: ”Je zal niet geloven wat er met mij is gebeurd…iets heel geks en heel vreemds en abnormaals: ”Mijn meubilair spreekt tegen mij. Niet alleen dat, het verplaatst zich ook steeds. Wanneer ik thuiskom staat het steeds weer anders en kan ik het weer terugzetten. Het is een last in mijn leven en ik vraag mij af wat ik verkeerd heb gedaan. Dit is een uitdaging in mijn leven en weer iets dat ik niet nodig heb en ik zou willen dat niet gebeurt. De vriend luistert… Dit was nummer een.

Nummer twee: “Mijn vriend vertelt mij dat hem iets wonderbaarlijks is overkomen….het meubilair spreekt tegen hem. Niet alleen dat, het vertelde hem dat zij hem misten dat het van hem houdt. Het is zeer opgewonden als het zich verplaatst. Steeds als hij thuiskomt heeft het zich weer verplaatst en het kan hem niet schelen want het is zo opwindend om met deze dingen te spreken. Het is een nieuw paradigma. Er is een nieuw paradigma aan de gang in zijn huis en hij vindt het best als het zich verplaatst, maar zij hebben goede gesprekken. Zijn leven is gezegend, zegt hij.

Vraag: Wie van de twee zijn jullie? Wie van de twee zijn jullie???

Ik vertel jullie deze dingen, lieve mensen, om te vertellen dat de dingen anders zullen worden. Helers, channelaars, wie jullie ook zijn en bezig zijn geweest met energie in deze nieuwe tijd….zijn jullie klaar voor dingen die jullie niet hadden verwacht? Zullen jullie hen accepteren en erover juichen? Juichen voor de verandering die zich in je leven heeft voorgedaan? Of hebben jullie vrees en zijn jullie bang en willen weer teruggaan naar de manier waarop het was?

Dit zijn de dingen waarnaar jullie nu dienen te kijken voordat zij volledig worden losgelaten en over gaan naar de dagelijkse gang van zaken of willen jullie niet meer teruggaan naar de “gewone” gang van zaken omdat het niet meer zo zal zijn als het was?

Ik kom terug.

En zo is het.

Kryon