Longmont, Colorado / Afpellen van de Ui van de Realiteit. 2

Live Kryon Channeling 188:
Longmont, Colorado

Afpellen van de Ui van de Realiteit. 2

14 januari 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het Metaforische Schaakspel

Al eeuwenlang hebben jullie het spel gespeeld dat jullie schaken noemen.

Dit zal dus de metafoor zijn van een spelletje schaak van donker en licht. Ik houd van deze metafoor omdat er al zwarte en witte vierkantjes op het schaakbord aanwezig zijn. Jullie hebben feitelijk dus iets waarmee jullie het in 3D kunnen vergelijken.

Laten wij in deze metafoor aannemen dat er werkelijk witte en zwarte energie-spelers zijn. Elke ziel in de zaal, die hiernaar luistert en dit later hoort of leest heeft in een puzzel van licht/donker gezeten – een veldslag van de dualiteit die al heel lang plaatsvindt. Zie dit als het schaakspel van jullie geschiedenis.

Jullie vertegenwoordigen de witte stukken op het bord en door de geschiedenis heen zijn jullie altijd aan de kant van het licht geweest. In dit spel met zeer duidelijke regels hebben jullie geprobeerd om met integriteit, eerlijkheid, compassie en licht te werken. Toch is dit niet allemaal goed gegaan. Jullie verloren altijd.

Jullie konden hier naartoe gaan, daar naartoe gaan, maar in dit schaakspel waren de zwarte stukken altijd in het voordeel. Zelfs de regels leken in het voordeel van de zwarte stukken te zijn. Het donkere bewustzijn zou een speler gevangen nemen en daar voordeel uit slaan, en uiteindelijk een einde maken aan het spel. Jullie wonnen maar heel weinig spelletjes.

Metaforisch gezien hebben jullie het einde van dit spel al vier keer in jullie menselijke geschiedenis gezien. Dit is de metafoor van vier voorgaande beschavingen op Aarde die jammerlijk eindigden en feitelijk opnieuw moesten beginnen. Dit eindspel was altijd tegengesteld aan wat jullie intuïtief wilden. Het licht zou moeten winnen, in jullie geest.

Als het donker won was het “De winnaar pakt het allemaal, alles!” en de winnaar was vernietiging, dood, oorlog en laag bewustzijn. De reden waarom het duister tegen-intuïtief was, was vanwege hetgeen wij eerder hebben gezegd: Laag bewustzijn kan niet zien wat er vlak voor hun neus is. Zij kunnen niet berekenen wat er voor hun ligt omdat daar geen licht voor is. Wij hebben jullie verteld: “een gek weet niet dat hij gek is.” Hij heeft er geen idee van.

Hij denkt dat hij het allemaal heeft uitgevogeld, voor elkaar heeft, maar hij ziet alleen wat het duistere bewustzijn hem toestaat te zien. Zij kunnen ook niet inzien dat als zij winnen de mensheid als totaal verliest.

Aan de andere kant wisten de witte spelers altijd dat er licht verborgen was en dat dit licht zich zou laten zien bij een overwinning. Zij wisten altijd dat een oorlog disfunctioneel was en nooit een oplossing zou kunnen zijn. Toch won de oorlog, steeds en steeds weer.

Er is nog nooit een oorlog geweest die heeft bereikt wat hij wilde, nooit. Hij – de oorlog – is altijd een disfunctioneel antwoord geweest dat leidde naar een nieuwe worsteling. Het bewijs? Als oorlog een oplossing zou zijn geweest, zou er alleen maar één oorlog zijn geweest.

In plaats daarvan zaait elke oorlog de zaden voor nog meer oorlog. Waarom het licht dan niet won? Per slot van rekening kon het licht zien, en kon het duister dit niet. De witte spelers deden hun zetten op het schaakbord altijd met liefde en compassie, met integriteit en eerlijkheid. Er waren sjamanen en wijze mensen die hielpen. Er waren mensen die beter wisten. Degenen die zeiden: “Laat liefde dit doen. Laat compassie dit doen” waren er.

Toch won het licht nooit. Eeuwen lang won het licht nooit.

Toen gebeurde er iets. In dit metaforische oude schaakspel waren de regels over wie zich wanneer en waar naartoe kon bewegen altijd eenzijdig gericht op de duistere spelers. De menselijke natuur bevoordeelde de duistere spelers en angst was het wapen dat altijd werkte.

Dus zelfs als de duistere spelers niet veel konden zien waren zij in het voordeel omdat zij regels gebruikten die ten nadele waren van de witte spelers op het bord of hen onder druk zetten om te doen wat zij wilden. De regels van het spel waren ten voordele van de duistere spelers en de regels werden koste wat het kost beschermd.

Het schaakspel dat jullie in het echte leven met anderen spelen heeft dezelfde exacte regels voor witte en zwarte stukken. Maar in deze metafoor schoven de regels heen en weer, afhankelijk van het bewustzijn van de mensheid. Bij laag bewustzijn waren de regels altijd in het voordeel van het duister. De zwarte stukken konden naar plaatsen gaan waartoe de witte stukken niet in staat waren. De witte stukken wisten dit nooit en waren in de verwachting dat de regels voor iedereen gelijk waren. Maar dit waren zij niet en de duisternis heerste.

De Grote Opwaardering

Aan het einde van het vijfde en laatste spel was het duister weer aan de winnende hand. Massavernietigingswapens waren uitgevonden en verspreid en het zag ernaar uit dat er weer een zeer slecht einde aan zat te komen.

Dit was de feitelijke voorspelling van jullie cultuur, vijftig jaar geleden. De onsportieve en bevooroordelende regels hadden voorrang maar deze keer zou er geen herstart van de mensheid meer zijn. Als het afgelopen was zou de Aarde vernietigd zijn geworden voor al het leven.

Oude kalenders telden 5.200 jaar af en de beschavingsklok liep alweer bijna ten einde. Alle zwarte spelers hadden alle voordelen op het speelbord en drukten de witte spelers van het bord, net als bij de vorige keren.

Maar toen gebeurde er iets, iets dat esoterisch was en toch energetisch voor iedereen duidelijk was. Vlak voor de tijd waarin Kryon naar deze planeet kwam  viel de Sovjet Unie uiteen en hield op te bestaan. Een van de grootste spelers in de voorspelde eindtijden was verdwenen. Dit was nooit voorspeld in jullie heilige boeken. Wisten jullie dit? Waar is de voorspelling hiervan in jullie geschriften? Zoek maar…. Het is er niet. Dit was zo diepgaand verschillend van wat er was verwacht dat de esoterische intellectuelen zich de vraag hebben gesteld: “Zouden er veelvoudige realiteiten kunnen zijn en de mensheid zich daartussen beweegt? Is er ergens een plaats waar een wereld werkelijk is vernietigd, met jullie daarop? Is de mensheid boven dit potentieel uitgestegen in een ander Universum of een andere dimensie en ging de mensheid misschien een andere richting op?”

Wij hebben feitelijk over dit potentieel in een andere channeling gesproken en het antwoord was dat de realiteit in de zienswijze van de vraag zat opgesloten. Die is gebaseerd op een lineair idee over hoe de dingen zouden kunnen werken. Is een andere realiteit dan ook een andere dimensie?

Er zijn vele multi-versums. Wij hebben hierover gechanneld. Er zijn vele multidimensionale realiteiten en ook daarover hebben wij gechanneld. Jullie zijn feitelijk in een nieuwe realiteit die jullie schiepen in de late tachtiger jaren en jullie zijn uit het bewustzijn van de oude voorspellingen gegaan. Jullie zijn nu (zijn jullie er klaar voor?) in een nieuwe realiteit die geen voorspellingen heeft!

Stop! Wat heeft dit te betekenen en wat zegt dit jullie? Misschien zijn jullie inderdaad gegaan naar een dimensie waarin de Aarde niet langer meer is wat zij was? Kijk eens, er zijn geen geschriften die spreken over de plaats waar jullie nu zijn. Hebben jullie dit opgemerkt? Hoe voelen jullie je daarbij?

Verschillende realiteiten hebben dus een dimensionale opwaardering. Toch betekent dit niet dat jullie gewoon doorgingen te bestaan in een oude realiteit omdat jullie dramatisch omhoog zijn gegaan. In plaats daarvan veranderden jullie je realiteit – iets dat jullie nog nooit eerder hadden gedaan.

Voor sommigen van jullie voelt dit niet goed. Jullie willen een routekaart, nietwaar? Jullie willen een of andere kaart die zegt: “Jullie zijn nu hier, en daar gaan jullie naartoe en dit is wat jullie nu aan het doen zijn.”

Toch krijgen jullie in deze nieuwe realiteit geen routekaart en dit zal ook niet gebeuren. Zelfs maar een klein beetje bewegen naar een multidimensionale staat schept vreemde zienswijzen over wat er werkelijk gebeurde. Sommige mensen zijn bang voor de opwaardering.

Maar er is meer. Hoe zit het met het schaakspel? Samen met de opwaardering gebeurde er nog iets anders. Zie je, met deze opwaardering van 2012 kwam er een verandering van de regels van het schaakspel. In plaats van dat de zwarte stukken in het voordeel waren, zijn het nu de witte stukken en in plaats van gewoon licht en donker is er een bewustzijn toegevoegd aan de witte stukken dat er nog niet eerder was. Dus: wie hebben de controle over het schaakspel? JULLIE DUS!

Wordt vervolgd