Longmont, Colorado / Wie Jullie Zijn. 1

Live Kryon Channeling 187:
Longmont, Colorado

Wie Jullie Zijn. 1

14 januari 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Longmont, Colorado.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Alweer stapt mijn partner opzij en wat er volgt is nieuwe informatie. Deze boodschap zal een combinatie zijn van nieuwe informatie en info die ik jullie in de afgelopen twintig jaar heb gebracht, maar er is nu een voltooiing van de volgende kennisfase.

Het jaar 2018 is in de Tibetaanse numerologie een meestergetal. Opgeteld geeft het een 11 en de betekenis hiervan is Verlichting. Het is dus als een uitnodiging om dit jaar het jaar te laten zijn waarin het licht wordt aangestoken in zo vele geesten over wat er werkelijk op de planeet gebeurt. Vandaag breng ik jullie zeer esoterische, maar diepgaande informatie die over jullie gaat en over wie jullie zijn. Het spreekt over een nieuw paradigma van het menselijk wezen.

De studie van dit weekend is zowel wetenschappelijk als esoterisch geweest. Degenen die in het publiek zaten hebben iets ontvangen dat de meeste mensen niet ontvangen – een combinatie van energieën. Het is een combinatie van wetenschap en wat jullie spiritualiteit noemen die ervoor zorgt dat deze studie sommige mensen laat vragen: “Wat is nu echt het verschil tussen deze twee?” Dus zeg ik het jullie nogmaals: Als jullie geloven dat God, of een Creatieve Bron, de planeet schiep, moet die Creatieve Bron logischerwijs een meester-natuurkundige zijn.

Alles waar jullie naar kijken en bestuderen is de creatie van een intelligente Bron van buitenaf en daarom is jullie wetenschap de studie over wat de Creatieve Bron heeft gedaan.

Jullie gaan beginnen te begrijpen dat er meer is dan alleen maar een overlapping tussen wetenschap en spiritualiteit. Het is feitelijk dezelfde studie. Het is een teken van de tijd dat, binnen jullie realiteit, zelfs de meest wetenschappelijke mensen vaak zeggen: “Wij zien een soort intelligentie in het Universum die ons allemaal heeft beïnvloed.

“ Wij weten niet hoe het werkt en wij weten niet waarom, maar het moet zo zijn vanwege de logica van de dingen die wij feitelijk zien.” Dit statement refereert aan het oude idee dat toeval en kans alles schiepen, en toch wordt dit nu als onmogelijk gezien. Het geeft ook een lading aan de vraag “Wie zijn jullie in werkelijkheid?”

Uiteindelijk zal de meest gesloten wetenschappelijke geest tot de conlusie moeten komen dat de dingen niet zijn zoals zij dachten of zoals hen werd verteld. Ook de studie van de menselijke evolutie zal ter discussie gesteld worden. De voorgaande ideeën over de manier waarop jullie hier kwamen en hoelang dit duurde, zijn verkeerd. Het is nu – na 2012 – dat er zeer heldere indicaties zullen zijn van een compleet ander verhaal.

Zelfs jullie lesboeken geven jullie constant een mythologie van een stamlijn van menselijke ontwikkeling. Dit zal moeten veranderen en ik zal jullie vertellen waarom, lieve mensen. Als dit niet gebeurt zal er een rebellie komen onder de jongeren die om zich heen kijken en een andere waarheid zien. Dit zal jullie uiteindelijk dwingen om een geschiedenis te herschrijven die momenteel is gebaseerd op een vooroordeel door oud denken en oude ideeën.

Maar dit is niet waar ik het over wil hebben.

Wordt vervolgd.