Longmont, Colorado / Wie Jullie Zijn. 2

Live Kryon Channeling 187:
Longmont, Colorado

Wie Jullie Zijn. 2

14 januari 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het scheppingsverhaal opnieuw bekeken

Ik wil het hebben over de rest van het verhaal. Wat gaat volgen is compleet en totaal esoterisch met alleen maar af en toe wetenschappelijke puntjes. Maar het is logisch. Ik wil jullie een verhaal vertellen dat ik eerder heb verteld, maar dat nu op een hoger plan staat. Het is een scheppingsverhaal. Het is een van de grootste liefdesgeschiedenissen die jullie op de planeet zouden kunnen hebben en het gaat over degenen in een ander deel van het melkwegstelsel die een spirituele evolutie hebben die miljoenen jaren ouder is dan die van jullie – miljoenen! Hoe denken jullie dat dit eruit zal zien? Als bewustzijn zich in mensen ontwikkelt en omdat bewustzijn heeft bewezen dat het effect heeft op fysieke dingen, is het dan teveel van jullie voorstellingsvermogen gevraagd dat je bewustzijn in staat zou kunnen zijn om uiteindelijk bepaalde lichamelijke dingen te controleren?

Degenen die jullie “zaaiden” kunnen vele delen van hun lichaam controleren met hun bewustzijn. Het is geen technologie, maar een spiritueel ontwikkeld, liefhebbend bewustzijn. Zij kwamen 200.000 jaar geleden naar deze planeet en veranderden jullie. Wij noemen hen de zaadplanters en jullie noemen hen de Pleiadiers. Zij worden door velen zelfs engelen genoemd en nadat zij werden gezien zijn zij voor jullie “niet van deze wereld.” Klinkt dit belachelijk voor jullie?

Laat mij jullie dit vragen: Hebben jullie ooit meesters op deze planeet gehad die hun lichaam en hun realiteit onder controle leken te hebben? Het antwoord is: De meesten van hen wel! Denk daar eens over na. Wat als het meesterschap van jullie spirituele zelf de mogelijkheid schept om systemen te wijzigen die jullie nog niet hebben ontdekt? Jullie hebben dit gezien en er wordt over verteld in jullie oude geschriften!

Wat deze zaadplanters deden was het veranderen van jullie bewustzijn door de biologie te bevorderen. Zij veranderden letterlijk de magnetische patronen die in het DNA van de moderne mens bestaan. Vanuit een spiritueel aspect gezien ontvingen jullie de mogelijkheid om God binnenin te onderscheiden en het potentieel van een welwillende Schepper te voelen, of te onderscheiden.

Jullie ontvingen deze mogelijkheid en vrije keuze om het verschil te kennen tussen licht en donker, goed en slecht, en de liefde van God te voelen. Dit werd bewust gedaan, zoals ontworpen door de Creatieve Bron en het was geen toeval en geen experiment. Jullie zijn hier met een doel, lieve mensen. Dit is een energietest voor jullie beschaving.

Maar hiermee stopt het niet omdat er een tijdraam bij betrokken is. Het is een tijdraam waar wij het niet eerder volledig over hebben gehad, maar dat nog steeds een relatie heeft met de zienswijze over de sterren die jullie observeren.

De sterren bewegen langzaam in een zeer consistent patroon dat correspondeert met de langzame schommeling van jullie planeet, terwijl die rond jullie zon draait.

De schommeling van jullie planeet, zoals jullie die hebben gemeten, is 26.000 jaar lang van begin tot einde.

Het tijdraam (de duur) van deze test voor de mensheid over vrije keuze tussen licht en donker bewustzijn beslaat twee cycli van de 26.000-jarige schommeling. Luister: velen hebben gedacht dat het maar één cyclus was. Toch waren het er twee!

Mensen zijn hier al een zeer lange tijd geweest

Voor degenen die het niet meer kunnen volgen kijken wij terug naar de ontdekkingen en ideeën van de Ouden, die zeggen dat er een zeer groot deel geschiedenis is geweest vόόr die van jullie. Jullie hebben je eigen ideeën over hoe lang jullie hier zijn geweest, en die gaan niet ver terug de geschiedenis in, niet verder dan 9.000 jaar. Toch is er nu nieuw bewijs dat er enkele beschavingen vόόr jullie waren die zelfs astronomie kenden!

Wij brachten jullie een channeling in Turkije over dit onderwerp. De voorgaande ideeën over deze theorie geven aan dat er vijf beschavingen op jullie Aarde waren – allemaal binnen één cyclus van de 26.000-jarige schommeling. Velen geloven dat jullie met het ingaan van 2012 aan een zesde cyclus zijn begonnen (21 december 2012 was de scheidslijn van de schommeling). Daaraan toegevoegd was de “lange termijn”-kalender van de Maya’s want die besloeg exact een-vijfde van de 26.000-jarige cyclus – wat aangeeft dat de kalender voor JULLIE beschaving was bedoeld.

Toch vertellen wij jullie nu dat het echte tijdraam 52.000 jaar was en niet een cyclus van 26.000 jaar. Deze hele menselijke test van energie (licht en donker) besloeg twee cycli – 52.000 jaar. Dit betekent dat mensen als jullie, die denken als jullie, en zich net als jullie hebben ontwikkeld, hier al 52.000 jaar zijn geweest. Denken jullie echt dat mensen een geschiedenis op deze planeet hadden die meer dan 52.000 jaar besloeg? Wat is jullie op school verteld? Hou je vast voor een onthulling!

Wat een toeval! (Kryon heeft plezier) De oudste bevestigde beschaving die jullie hebben gemeten door het DNA en archeologisch bewijs, geeft inderdaad ongeveer 52.000 jaar aan! Het is in Australië. Hier ligt het bewijs dat mensen zoals jullie hier feitelijk al zo lang aanwezig waren. Waarom 52.000 jaar? Omdat er ongeveer 10 menselijke beschavingen waren, en geen vijf. Wij zeggen ongeveer omdat zij met elkaar versmolten, maar toch behoorlijk duidelijk apart bleven. Nu, als dit waar is wat denken jullie dan over de lessen die jullie op school kregen over de lengte van de ontwikkeling van de beschaving? Gaan jullie met de boeken mee of met de nieuwe bewijzen?

De eerste vijf cycli gaven jullie niet de aantallen (aantal mensen) die jullie hen zouden willen geven en dat nu als een “beschaving” zouden gelden. Maar, lieve mensen, deze groepen vernietigden zichzelf of waren op een plaats waar zij werden vernietigd. Met kleine aantallen, met stammen, was dit heel goed mogelijk.

Jullie kunnen nog steeds oorlog voeren tot er maar een paar overblijven en daarbij maakt het niet uit met hoe weinigen jullie zijn. Jullie kunnen nog steeds de donkere menselijke natuur hebben…. steeds en steeds weer. Kijk maar eens naar jullie eigen bekende geschiedenis.

Dit is precies wat jullie ook hebben gedaan!

De weerscycli droegen hier ook aan bij, want als jullie gaan begrijpen dat er feitelijk cycli betrokken zijn in jullie huidige weers-opwaardering zullen jullie ook inzien dat die zijn gerelateerd aan de schommeling. Is het niet interessant dat jullie juist nu ook in zo’n begin van een schommeling zitten?

Waar is jullie Akasha in werkelijkheid mee gevuld? Hoeveel jaren hebben jullie aan deze puzzel gewerkt, oude zielen? Wel dat heb ik jullie zojuist verteld! Sommigen van jullie gaan wel 52.000 jaren terug.  Toen jullie naar de tijdlijn van Lemurie gingen kijken die wij jullie hebben gegeven, begon het ook logisch in elkaar te vallen. (de geschiedenis van Lemurie werd op deze conferentie verteld). Lemurie gaat 50.000 jaren terug. Wij gaven jullie deze informatie meer dan tien jaar geleden.

Archeologen gaan niet veel vinden van het verleden van de vijf laatste beschavingen. (26.000 jaar). Het is in feite zelfs moeilijk om dingen te vinden die ouder zijn dan 14.000 jaar (voor de groep uit de Indus vallei) De natuur heeft goed zijn best gedaan om bijna alles dat mensen doen te bedekken.

Binnen de eerste kleinere beschavingen waren er een paar structuren, maar zij waren niet groot. Enkele van deze beschavingen hadden helemaal geen structuur en net als de inheemsen in Australië gingen zij mee met de seizoenen en het voedsel. Zij bleven nooit lang op een plaats en landbouw was nog niet ontwikkeld, maar toch waren er ook onder hen mensen die het niet eens waren met de verdeling van de bronnen.

Klinkt dit jullie bekend in de oren? Er waren er genoeg van hen om bang te zijn voor elkaar omdat er anderen waren die niet zo reisden en trokken zoals zij. Zij konden elkaar niet goed “zien” omdat de anderen niet zo goed pasten bij hun eigen groepen. Er waren er genoeg van hen om oorlog met elkaar te gaan voeren. Er waren er genoeg van hen om elkaar te verwonden en infecties, ziekten en plagen de weinigen die er nog over waren, te laten vernietigen.

Wordt vervolgd.