Longmont, Colorado / Wie Jullie Zijn. 4

Live Kryon Channeling 187:
Longmont, Colorado

Wie Jullie Zijn. 4

14 januari 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

DNA – Het ontbrekende 24e paar Chromosomen

Terug naar jullie DNA – jullie hebben in de gaten dat jullie 23 paar chromosomen hebben en jullie beginnen verbazingwekkende, grote, biologische veranderingen uit het verleden te zien – het samengaan van een deel van jullie DNA en de voordelen die daaruit voortkwamen.

Wel, jullie misten iets. Het is obscuur, maar er is nog iets anders.

De wetenschap onthulde enkele jaren geleden een potentieel. Experimenten lieten zien dat jullie DNA feitelijk een beetje multidimensionaal zou kunnen zijn. Wat zij rapporteren is dat de aanwezigheid in een kwantumveld de draaiing van elektronen in dat veld verandert.

Als het DNA wordt verwijderd blijven de veranderingen door het DNA, onveranderd. Als de aanwezigheid van DNA de atoomstructuur in een multidimensionaal veld verandert, zou het ook een multidimensionale component kunnen hebben.

Laat mij jullie iets introduceren dat wij eerder hebben gezegd: Jullie hebben nog steeds 24 paar chromosomen. Zij werden verplaatst, gecombineerd, en het nieuwe 24e paar is multidimensionaal. Dit onzichtbare paar (onzichtbaar in 3D) is al 10 beschavingen lang niet gebruikt en het ontwaakt nu door de opwaardering.

Het wordt ook beïnvloed door de straling die nieuw is in jullie magnetisch veld, die langzaamaan wordt geschapen door een nieuw gebied in de ruimte waar jullie zonnestelsel doorheen begint te gaan.

Begrijpen jullie deze stelling? Jullie hebben 24 paar, maar een ervan kan niet gezien worden, net zoals zwaartekracht onzichtbaar is, of het magnetisch veld zelf. Dit zeer speciale 24e paar is volledig multidimensionaal en dit is de reden dat jullie DNA feitelijk de draaiing van een elektron in een kwantumveld kan beïnvloeden.

Wat betekent dit dus voor jullie? Het betekent dat jullie de mogelijkheid hebben om jezelf uit het lineaire denken te trekken, uit hetgeen jullie altijd rechtuit naar oorlog en disfunctioneren heeft geleid.

Begrijpen jullie dit? Jullie waren nooit wijs genoeg om echt te begrijpen wie jullie waren. Dit gaat nu veranderen.

Degenen die zich dit realiseren en beginnen te ontwaken voor dit nieuwe idee, zijn de oude zielen die hier al duizenden levens zijn geweest en die de horror en verschrikkingen van de oorlog hebben ervaren en die juist op dit moment hebben gewacht.

Dit zijn degenen die van de samenstroming van synchroniciteit begrijpen dat dit geen toeval is. Het is gepland. Zij leren ook dat het samenvloeien van een positiever menselijk bewustzijn zich wereldwijd steeds meer gaat voordoen. Het is de samenvloeiing van een verbinding met de andere kant van de sluier.

Het is een verbinding die jullie niet hebben verwacht en die uiteindelijk alles zal beïnvloeden dat deel uitmaakt van jullie realiteit, van jullie politici tot jullie multinationals. Het is een samenhang die moeilijkheden zal veroorzaken omdat er velen zijn die de oude energie willen laten zoals hij was.

Lieve mensen, zo vreemd en ogenrollend als dit allemaal klinkt…. jullie zullen het allemaal feitelijk zien gebeuren. Terwijl dit 24e paar zich begint te verlichten is het zelfs wel mogelijk dat jullie degenen ontmoeten die het daar geplaatst hebben.

Ik vraag jullie nogmaals: Is het gewoonweg te bizar voor jullie geest om je voor te stellen dat er anderen in jullie uitgestrekte melkwegstelsel zijn die veel ouder en veel meer toegerust zijn dan jullie en dat die de schoonheid van God hebben gevonden? Denk daar eens over na!

Dit is het liefdesverhaal.

De Aarde is geen simulatie zoals sommige denkers haar hebben genoemd, maar het kan er wel op lijken door hetgeen erop gebeurd is, kunstmatig, onnatuurlijk. Met andere woorden: het leven werd geschapen en ontwikkelde zich veel te snel op Aarde om toeval te zijn. Dit was een ontwerp. De mens die hier 200.000 jaar geleden werd veranderd…. het was een ontwerp. Er was geen toevalligheid in de ontwikkeling van dit prachtige, ontworpen systeem waar jullie in leven, Gaia genaamd.

Jullie zitten in een diepgaande test van licht en donker zoals wij jullie dit al heel lang vertellen.

Dit is het einde van de channeling maar het is het begin van iets opmerkelijks. Terwijl de informatie die ik heb gegeven zich gaat manifesteren zal de mensheid zich gaan realiseren dat zij de controle heeft over wat er nu gaat gebeuren.

Er zal nieuwe hoop zijn voor deze planeet die gebaseerd is op enkele dingen die de wetenschap nog maar nauwelijks begint te zien – zij geven het nog niet toe – maar zij beginnen het te zien.

Jullie bevinden je in een tijd waarin nieuwe informatie in seconden rondom de planeet kan vliegen. De nieuwe en onverwachte dingen die door nieuwe ontdekkingen worden gezien zullen nooit verborgen gehouden kunnen worden in deze nieuwe tijd, in dit nieuwe paradigma.

Luister: wat de paradigma’s of protocollen ook waren, jullie kunnen geen dingen zien die “Hallo, hier ben ik” zeggen en hen presenteren aan tientallen miljoenen mensen en dan een kleine groep leiders of onderwijzenden hebben die jullie vertelt dat het niet gebeurde. Begrijpen jullie deze metafoor?

Het Licht kan niet meer ontkend of verborgen worden. Er kijken teveel mensen naar!!!

Dit zal de frustratie zijn die eraan komt op vele gebieden. Er zullen grote conflicten zijn tussen hetgeen jullie zien en wat jullie is verteld. Oude zielen, jullie allemaal in deze zaal en die dit lezen, dit is de vrije keuze van deze tijd. Wees er klaar voor.

Zeker, de leraar Gregg heeft gelijk (wetenschapper Gregg Braden, die ook onderwees op het seminar) – dit zal uiteindelijk bepalen wie jullie zijn en wat jullie plaats is in het Universum en met name in jullie melkwegstelsel.

Ik weet wie jullie zijn, lieve engelwezens met God binnenin je. Ik weet wie jullie zijn.

Het wordt tijd dat jullie dit ook gaan zien.

En zo is het.

KRYON