Longmont, Colorado / Wie Jullie Zijn. 3

 

Live Kryon Channeling 187:
Longmont, Colorado

Wie Jullie Zijn. 3

14 januari 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Diepgang van de opwaardering van het DNA

De volgende onthulling is iets waar wij het eerder over hebben gehad, maar de “Draai-meester” dient dit opnieuw te horen. Hij is hier in het publiek en zijn Lemurische naam is Yaw’ee. [Dit gaat over Dr. Todd Ovokaitys, DNA-onderzoeker, die live aanwezig was in het publiek)

Ja, jullie menselijk DNA werd veranderd. Wij hebben dit al verteld sinds mijn partner mij, 28 jaar geleden, accepteerde. Wij hebben gezegd dat het zaad van de Pleiadiers op deze prachtige Aarde werd geplant (degenen die jullie de kennis van licht en donker brachten) en dit werd gedaan door het wijzigen van jullie DNA. Het gaf jullie direct een deel van het DNA dat de Pleiadiers in zich hadden. Het grootste dat zij jullie gaven was een paar chromosomen die al lange tijd verborgen waren gebleven.

Ik zal jullie daar zo over vertellen. Maar dit paar chromosomen zorgt voor een specifieke herinnering van wijsheid – intuïtie, en een ontwikkelde mogelijkheid om jezelf uit de wat jullie “menselijke natuur” noemen, te trekken. Het geeft jullie de mogelijkheid om compleet anders te denken dan aan oorlog. Lieve mensen, dit is altijd een test geweest van vrije keuze, zonder tussenkomst van welke bron van buitenaf dan ook om te zien of jullie die zouden kunnen ontdekken. DIT HEBBEN JULLIE GEDAAN!

Nu zitten jullie in een tijd, helemaal aan het einde van de 10e beschaving en aan het begin van de 11e beschaving, en jullie hebben het uitgevogeld. De energie op de planeet verandert voor JULLIE!

Er zijn meer mogelijkheden dan ooit voor jullie om in het licht vooruit te gaan dan er ooit eerder zijn geweest. Er is nu de mogelijkheid voor jullie om (zijn jullie er klaar voor?) Multidimensionaal te worden!

De Volgende Stap – Multidimensionaal Bewust worden

De laatste paar jaren heb ik hier steeds over gechanneld. In feite is dit het onderwerp van het laatst gepubliceerde boek van Kryon. (Kryon-boek 14). Hoe is het voor een mens om uit de lineariteit te stappen en multidimensionaal te worden? Hoe zou dat eruit zien? Het beïnvloedt jullie bewustzijn.

Het bewustzijn waar wij over spreken is het ontwikkelende denken en bewustzijn van een multidimensionale mens. Het is een bewustzijn dat hoger is; een bewustzijn van empathie, compassie, zorg, vriendelijkheid, welwillendheid en een grotere wijsheid. Het is een bewustzijn waarin jullie je “herinneren” wat dingen doet werken die jullie in de 10 vorige beschavingen niet hebben gekend!

Vanaf de sterren is het een begrip dat oorlog niet werkt! Aanvaarden van de schoonheid van het leven en menselijkheid is de kern.

Het schept een aandrang, een richting binnenin elk nieuwgeboren kind op de planeet: Eer het Leven! En, lieve mensen, het komt van iets dat in jullie DNA gebeurde.

Vandaag bestudeerden jullie iets opmerkelijks, wetenschappelijk, prachtig, en controversieel. Jullie bestudeerden in diepte wat er opeens gebeurde met een paar chromosomen die 200.000 jaar geleden veranderden.

Op de een of andere manier raakten jullie chromosomenpaar 24 kwijt en ook kwam er op de een of andere manier een verandering naar een ander paar, en paar nummer 2 (in de rij) ontving enkele opwindende veranderingen. Jullie eindigden met 23 paar chromosomen, heel anders dan alle andere zoogdieren die onder jullie staan in de keten van de evolutie. Opeen was er een enorme “ontbrekende schakel” in wat jullie momenteel wordt verteld over de menselijke evolutie en dit is sinds die tijd een raadsel gebleven.

Wat er feitelijk gebeurde is dat jullie DNA radicaal veranderde. Het veranderde om het ouder-zaad van de planters, de Pleiadiers te weerspiegelen!

Degenen die hiernaar luisteren en zeer spiritueel zijn, hebben strikte doctrines en regels (geschapen door mensen) en zullen met hun ogen rollen en zeggen: “Ik wist het wel. Dit kanaal van de New Age zegt dat wij van de ET’s kwamen!”

Lieve mensen, dit is niet wat ik jullie vertel. In plaats daarvan vertel ik jullie dat deze zogenaamde ET’s, deze Pleiadiers, de God binnenin kenden. Zij wisten veel eerder en beter dan jullie van de Creatieve Bron en zij weten alles wat te maken heeft met de andere kant van de sluier omdat zij dit leefden! Daar gaat de evolutie van het bewustzijn allemaal over.

Het brengt jullie in een uitlijning met dat wat verborgen is aan de andere kant van de sluier. Het openbaart de verbinding, uiteindelijk, met de buitenkant – de Creatieve Bron. De God binnenin is de stelling van de Kryon-boodschappen van de laatste 28 jaar. Is het werkelijk teveel van jullie gevraagd om te denken dat anderen in het melkwegstelsel ook wisten van de “ene God” die jullie op Aarde kennen?

Wordt vervolgd.