McCaysville, Georgia / Wijsheid.

Live Kryon Channeling 195:
McCaysville, Georgia

Wijsheid.

7 juli 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in McCaysville, Georgia.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het zou jullie verbazen als jullie de tijd zouden kennen die jullie ziel al in een of andere vorm heeft doorgebracht op de planeet. Dit zijn dingen die compleet verborgen zijn achter een sluier van gepastheid. Wat ik hiermee bedoel is dat het jullie niet werkelijk dient om constant onderbroken te worden door energieën uit het verleden. Dus – esoterisch gezien voor jullie – is er altijd het gevoel dat dit jullie enige leven is. Jullie moeten weten dat er geen echt bewijs is dat er meer dan dit is.

Er is niemand die terug kan komen en jullie op de schouder tikt en zegt: “Kijk eens, ik ben het. Ik ben nog steeds hier!” Dus lieve mensen, alles waarover ik spreek en dat ik als Kryon ben en als waarheid breng is iets dat jullie vertrouwen door er geloof aan te hechten en door het gebruik van jullie spirituele logica en intuïtie.

Verandering van wijsheid ligt voor jullie

De menselijke omstandigheden veranderen en wat er met name daarin beweegt is de menselijke gereedschapskist van wijsheid. Wijsheid is in jullie visie een van de enige dingen die met bijna iedereen is verbonden. Het is verbonden met intuïtie. Het is verbonden met jullie Akasha en het is verbonden met iets dat voor jullie nieuw is. Dit nieuwe attribuut is iets dat jullie uiteindelijk een naam zullen geven, maar anderen hebben andere namen voor het gevoel dat jullie hier spiritueel thuishoren. Het is een gevoel van WETEN als de dingen correct zijn. Het is een weten binnenin jullie dat dat onwillekeurig ermee instemt als jullie de wijsheid der tijden horen en dat kan voelen of dit accuraat is of niet.

Dit is iets dat sommigen van jullie binnenkort zullen ervaren. Jullie zullen beginnen met een evolutie van de: “intuïtieve waarheid.” Dingen zullen gaan klinken met de puurheid van waarheid op een manier die jullie kunnen meten met de reactie van je lichaam. Er zal iets gebeuren, misschien zal het een gevoel zijn, misschien rillingen, of iets anders. Misschien zal het iets zijn dat gewoon verbonden is met correctheid en jullie zullen weten dat het correct is.

Nu, dit is nieuw want in een oudere energie was dit er niet – niet wat ik jullie beschrijf. Sommige vrouwen zullen zeggen: “Ik heb juist hierover een intuïtie in een oudere energie!” Lieve mensen, niet tot op de graad zoals nu en niet tot op de hoogte die alle mensen uiteindelijk zullen voelen. Waar het leek te behoren aan vrouwen omdat zij over het algemeen een betere intuïtie hebben, of vanwege een verbinding met hun hersenen die, biologisch gezien, anders werken, is het nu beschikbaar voor de hele mensheid. Je zou kunnen zeggen dat juist de natuurkunde van realiteit waarin jullie zitten, begint te veranderen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat jullie en degenen om jullie heen wijzer worden.

Wijsheid gedefinieerd

Wijsheid is een zeer interessante studie. Als jullie even willen kijken naar de wijsheid van de mensheid heeft dit een zeer interessante achtergrond omdat dit ECHT HELEMAAL GEEN WIJSHEID IS! Het is een beperkte versie van zelf-felicitatie. Op het niveau van de evolutie van jullie bewustzijn is het een zelf-omsloten wijsheid. Het is de soort van wijsheid die zichzelf feliciteert omdat hij zo wijs is. Wij zullen dit “beteugelde wijsheid” of “beperkte wijsheid” noemen.

Wij zijn op een plaats die de Tempel van Wijsheid van deze Universiteit wordt genoemd en, door de naam Tempel zou dit de wijsheid van God inhouden, de Creatieve Bron, een Bron die boven alle bronnen gaat en grote compassie en liefde bevat. Een van de interessante dingen betreffende jullie wijsheid is dat die rustig is. Het WEET en het betreft meer dan alleen denken. Het beroemde beeld van “de Denker” kan jullie tot de conclusie brengen dat de denker ook wijs is. Dit hoeft niet waar te zijn. Hij denkt er alleen maar aan. Het is jullie zienswijze van het verleden dat wijsheid altijd is verbonden met de hersenen. Hoe intellectueel is degene die wijs is?

Ik heb jullie eerder verteld en ik zeg jullie nogmaals: Wijsheid zonder liefde is niets dan woorden. Wijsheid zonder de fundering van compassie is geen wijsheid. Het zijn gewoon veronderstellingen voor overdenkingen – een cirkel van denken alleen maar voor het denken.

Echte wijsheid is het resultaat van liefde en compassie die samenwerken op een manier die onderzoekt wat mooie spirituele kernwaarheid is. Daaruit komt de Wijsheid der Tijden waar jullie naar hebben uitgekeken.

De hersenen kunnen jullie geen wijsheid geven. Het kan jullie hoog denken geven en de illusie van wijsheid. Maar zij kunnen jullie alleen maar geven wat ik “beteugelde wijsheid” wil noemen; wijsheid die in een cirkel van zelf-felicitatie zit.

Er is een beroemd verhaal. Er zijn mensen die een deur willen openen en dus slaan zijn steeds maar weer met hun hoofd tegen de deur. De deur gaat natuurlijk nooit open., maar zij wensen zichzelf geluk omdat zij hun hoofd tegen de deur aan slaan. Na een tijdje stoppen zij hiermee en verkondigen dat de deur is geopend, zelfs terwijl dit helemaal niet waar is. Sommigen geven zelfs hun leven door hun hoofd tegen de deur te slaan in een poging om deel uit te maken van de zelf-felicitaties omdat de deur zou zijn geopend, terwijl dit feitelijk niet waar is. Na een tijdje realiseren zij zich dit dat de deur weer geopend  moet worden, hoewel die de eerste keer nooit geopend werd. Dus komen zij terug en slaan er weer met hun hoofden tegenaan.

Elke keer als zij zogenaamd de deur openen door er met hun hoofden tegenaan te slaan feliciteren zij zichzelf als zij hiermee klaar zijn en spreken zelfs over de wijsheid die ervoor nodig was om met hun hoofd tegen de deur te bonzen. Dit is de mensheid op zijn best in de oudere energie waarin jullie zijn opgegroeid. Jullie weten precies waarover ik het heb, nietwaar? Na een tijdje gaan zij weer met hun hoofd tegen de deur lopen. Soms heeft de deur een andere naam. Soms zijn de deuren verschillend maar zij gaan in feite nooit open. Maar zelfs dan is er op de een of andere manier zelfbedrog en de cyclus van zelffelicitaties het gevolg. Er is een herkenning van wijsheid die nooit verschijnt omdat het in een cirkel gaat van valse logica en mythologie en die gaat nooit echt verder dan het idee in de menselijke hersenen van wat het betekent als de deur open zou staan.

Dan komt er iemand met de sleutel van de deur en opent die heel gemakkelijk. De Deur-autoriteiten zijn geschokt en gaan snel naar die persoon en vertellen hem weg te gaan en nooit meer terug te komen. Dit komt omdat zij weten dat zij nu met de duivel te maken hebben of met het occulte – want degene met de sleutel had oplossingen die buiten de realiteit lagen van alles wat een mens geacht en in staat was te doen. Daarom slaan zij de deur dicht en gaan door met het bonken tegen de deur om te proberen die op hun eigen manier te openen.

Ten slotte is het slaan met het hoofd een nu gerespecteerde en verwachte manier om met de deur om te gaan.

De wijsheid der eeuwen komt van een disfunctionele manier van denken die gelooft dat het wijs is als dit niet zo is en zichzelf feliciteert met dingen die het zelf heeft bedacht of heeft gezien als waarheid, in zijn onwetendheid. Wij hebben jullie al eerder gezegd: “Een gek weet niet dat hij gek is.”

De met het hoofd slaande deuropeners hebben hetzelfde attribuut. Zij kunnen ultra-gek doen en dit nooit zelf inzien of weten. Zij zullen lopen en spreken op dwaze manieren en dit nooit zien of zich realiseren. Anderen echter, beginnen het onmiddellijk te zien. Het menselijk ras weet niet dat het disfunctioneel is. Het begint nu net uit deze zelfproclamatie te klimmen van wat het gelooft dat wijsheid is. Maar het is zeker dat men begint te klimmen uit de schelp van de gek waar het steeds in heeft gezeten.

De Ontwikkelende Nieuwe Wijsheid

“Beteugelde Wijsheid” (de echte) is gecompliceerd en heel anders dan jullie over wijsheid is verteld en hoe die eruit zou zien. Hij is niet toebedeeld aan de intellectuele denker, lieve mensen. Het behoort aan de compassievolle mens. Wijsheid heeft een nieuwe richting nodig waar jullie nooit aan hebben gedacht omdat die jullie niet is geleerd. Hadden de meesters van de planeet wijsheid? Als dit zo is, hoeveel lawaai maakten zij? Het antwoord is: geen. Zij zaten en waren stil en toch was de wijsheid die uit hen allen kwam de diepgaande wijsheid der tijden. Zij konden jullie aankijken en je hart laten smelten door de liefde en de compassie van de Schepper, en het resultaat was pure wijsheid.

Beteugelde wijsheid of “wijsheid in een doos” maakt veel lawaai en bestempelt zichzelf als de waarheid. Het verkoopt zichzelf als een wijze hiërarchie waarbij dit de “beste wijsheid” zou zijn. Het overdenkt zichzelf, schept mythologie om zichzelf te bevestigen en doodt om te overleven. Toch kan het – in alle disfunctioneren – niet zien dat het defect is.

“Beperkte Wijsheid” komt niet van de hersenen. In plaats daarvan komt het van de cellen. Dit zal jullie tot het argument brengen dat biologie gewoon chemie is. De vooruit denkende mens echter zal zeggen: “Wat kan er echt, werkelijk, in jullie DNA zitten? Kan er multidimensionale chemie zijn? Als dat zo is, wat zou dit dan inhouden?”

Geloven jullie in het menselijk Merkabah, een energieveld dat multidimensionale biologie vertegenwoordigt? Misschien is het een diepgaand spiritueel veld? (de Twee Koningen uit de bijbel) zagen dit. Weten jullie dat het groot is? Het is acht meter breed. Het heeft ook diepgaande patronen en deeltjes. Als jullie de informatie van de Flower of Life hebben gelezen hebben jullie het immense, de complexiteit en het potentieel van het Merkabah gezien. Maar wacht, ik vertelde dat het multidimensionaal is, niet esoterisch en dit betekent dat het natuurkunde is! Klopt! Er zal een dag komen waarop er de herkenning komt dat God (de Meester Schepper) de Meester Fysicus is en dat daarom de studie van de natuurkunde gewoon de studie is van een spiritueel meesterplan van diepgaande natuurkunde.

Er zal zeker een dag komen waarop jullie wetenschap en spiritualiteit gewoonweg niet meer kunnen scheiden. Dit Merkabah is vol van patronen die jullie op een dag kunnen zien. Het is overduidelijk dat de wetenschap zich op een dag zal ontwikkelen naar een plaats waar het de mogelijkheid zal ontdekken om multidimensionale en kwantumpatronen te observeren. Als jullie dit doen zal dit revolutionair zijn en het zal een enorme realisering zijn dat ieder mens een spiritueel- en gezondheidspatroon heeft. De wetenschap zal het rond ieder mens zien en de patronen zelf zullen een inzicht geven in de gezondheid en de balans en misschien zelfs hoeveel vorige levens men heeft gehad! Dit komt eraan, maar over dit Merkabah stel je de vraag: “Hoe is het gemaakt? Waar komt het vandaan?”

Er zijn mensen die zouden zeggen: “Wel, het komt van de ziel!” Dan zouden jullie kunnen vragen: “Goed, waar is de ziel dan?” Dit is de logica die zal leiden naar vele antwoorden, maar geen ervan zal waar zijn. Jullie raden, gebaseerd op intellectuele wijsheid.

Het ware antwoord is een wijs antwoord en het is veel praktischer dan alles dat jullie zouden kunnen denken. Waar komt de Merkabah vandaan? Het komt rechtstreeks uit jullie collectieve DNA, want, lieve mensen, dit prachtige, Oude DNA schept jullie menselijk Merkabah en het is geheiligd. Het bevat niet alleen de wijsheid van jullie planeet, maar van de kosmos zelf. Er zal een dag komen waarop jullie moeten (h)erkennen dat jullie biologie een plaats heeft die verder gaat dan de menselijke logica en een deel is van de wijsheid van de Schepper – en die wordt niet geschapen in de hersenen.

Er is ook nog iets anders in het DNA. Het is de “herinnering van alles”. Het is de herinnering van jullie Akasha op de planeet. Wie waren jullie? Wat hebben jullie leven na leven bereikt? Hebben jullie iets geleerd?

De grootste “beperkte wijsheid” op de planeet gaat recht uit de oude zielen vandaan komen die zelfs misschien hier zitten. Het is dezelfde wijsheid die de meesters hadden en die komt van dezelfde plaats. Het heeft niets te maken met intellectuele beoefening en het weet beter dan met het hoofd te slaan tegen een deur die mythologie heet. Het is sterk verankerd in actuele, praktische geschiedenis van jullie melkwegstelsel.

Wie waren de grootste denkers van de geschiedenis? Sommigen zullen de Grieken noemen. Bemerk echter wel dat zij hun goden disfunctioneel maakten door hen een menselijke natuur aan te meten. Zij waren daardoor heel goed in het maken van hun eigen “wijsheids-deur”, een die nooit werd geopend, of het idee dat God gewoon als een mens was. De echte wijsheid zou veel later moeten komen.

De Komende Ontwikkeling van de Nieuwe Wijsheid van de Mensheid

“Beperkte wijsheid” zal rustig zijn en het zal uit de diepten van de Akashakroniek halen wat werkte en wat niet werkte.

Het zal beginnen met positieve herinneringen, geen negatieve. “Beperkte wijsheid” zal zichzelf gaan begrijpen en zich dingen afvragen over de compassie van schepping. Hier zijn vijf van de attributen om naar te kijken in een ontwikkelde mens:

Nummer een: Zij zullen rustig zijn – zich niet op de borst kloppen.

Nummer twee: Zij zullen zich realiseren dat alles wat zij weten maar een fractie is van wat er bestaat. Daardoor is er nederigheid vanwege hetgeen zij niet weten.

Nummer drie: Zij staan altijd klaar voor het onverwachte en zien nooit iets als “compleet!”

Nummer vier: Zij zullen diepgaand en onvoorwaardelijk liefhebben. Zij zullen de mensheid en de Aarde op een duidelijke manier liefhebben.

Nummer vijf: Zij zullen “uitgebreide” compassie hebben  – iets dat jullie nog niet hebben gezien.

Dit zijn de meest wijzen op de planeet en zij komen eraan. De grootste wijsheid van de planeet zal niet komen van “hoog denken” maar van hetgeen dat al eonen lang door de mensheid is ervaren. Alleen oude zielen zullen dit hebben. De Akasha in het DNA ontwaakt voor dit attribuut en jullie zullen dit het eerst zien bij de nieuwe kinderen die na 2012 zijn gekomen. Zelfs nu al zien jullie een verschil tussen kinderen die “slim” zijn en kinderen die “wijzer zijn dan hun leeftijd doet vermoeden!”

Het Praktische

Wat kunnen jullie meenemen uit deze discussie over een nieuwe soort wijsheid? Het zal de manier veranderen waarop alles werkt en dit kan voor sommigen beangstigend zijn. Dit is nu eenmaal zo met veranderingen. Het gaat het dagelijks leven veranderen en ook dingen die al eonen lang hetzelfde zijn. Het gaat het “normale” omvormen tot iets anders. Deze nieuwe, zich ontwikkelende menselijke natuur zal invloed hebben op de manier waarop jullie zaken doen. De grote zakenbonzen zullen gaan begrijpen dat de werknemers echt menselijk bronnen zijn en dat zij de meest waardevolle dingen zijn die op de planeet voorkomen. Daardoor zijn zij meer familie dan werknemers en er dient voor hen gezorgd te worden.

De ondergrens voor het nieuwe zaken doen zal een combinatie zijn van financiële resultaten en manier waarop de “familie” het werk in het bedrijf doet. Wat kan het management doen om de ervaringen vrediger en productiever te maken voor allen die daar werken?

Grote bedrijven zullen grote families worden en de werknemers zullen niet graag weggaan omdat er op vele manieren voor hen wordt gezorgd. Is dit een soort van wensdroom? Lieve mensen, het is er al in sommige culturen!!!

Hoe zou wijsheid in de politiek eruit zien? Wij hebben het hier eerder over gehad, maar sommigen dienen dit nogmaals te horen. Er zal een dag komen waarop een kandidaat als hij anderen bekritiseert op een onethische manier, jullie hem zullen laten vallen. Jullie zullen dit doen om jezelf te laten zien wie jullie werkelijk zijn. Als een kandidaat slecht spreekt over zijn tegenstander en hem uitscheldt, zullen jullie hem laten vallen. Onvriendelijkheid is een zeer transparant venster waardoor jullie een goede kijk op hun persoonlijkheid krijgen en het publiek zal zich hiervan afwenden. De kiezers zullen integriteit verwachten, eerlijkheid, compassie en vriendelijkheid, zelfs als er verhitte debatten zijn.

Opeens zal er een ontwikkeling zijn in het politieke proces en de ene kant zal de andere niet meer willen afslachten om begrepen te worden of te winnen. Winnen door verkeerde informatie zal als oneerlijk en onacceptabel worden gezien.

Dit gaat de manier van politieke campagnes veranderen, lieve mensen, en het komt eraan! Jullie zullen merken dat het niet vriendelijk genoeg kan zijn. Als het publiek gaat veranderen zullen vele politici hierop reageren en proberen te voldoen aan de verwachtingen om gekozen te kunnen worden. Maar als dit nep is zullen jullie dit ook doorzien.

Op een publiek toneel kan een mens niet doen alsof hij aardig en compassievol is als zij niet echt zo zijn. De realiteit zal snel duidelijk zijn.

De eerste keer als jullie een strijd hebben tussen twee kandidaten en zij hebben compassie en menen dit ook, dan zal dat voor jullie een verademing zijn. Jullie zullen feitelijk gaan luisteren naar tegenovergestelde ideeën en concentreren je niet op het negatieve. Jullie zullen het verschil zien en je realiseren dat het echt verandert. Het gaat veranderen wie er wordt gekozen omdat degene die is gekozen door zal gaan met integriteit te verwachten van degenen die onder hem of haar staan. Het gaat alles veranderen omdat het niet uit het hart komt maar uit een DNA dat zich ontwikkelt. Compassie zal de nieuwe gouden standaard worden.

Jullie Verbazingwekkende Verschillen zijn jullie Kracht

Kijk eens om je heen in deze zaal. Sommigen kunnen vragen: “Waar zijn jullie allemaal doorheen gegaan?” Het antwoord is: Alles. Kijk naar de geslachten in deze zaal en realiseer je dit: Jullie hebben hen wisselend gehad. Elke man is een vrouw geweest. Elke vrouw is een man geweest…..vaak! Elk van jullie heeft volledige menselijke ervaringen.

Ieder van jullie heeft de vreugde en de horror van het leven ervaren en dit schept een wijsheid die nooit opgebracht kan worden door het intellect van de menselijke hersenen of door alleen de gedachten. Lieve mensen, jullie komen dichter bij de Creatieve Bron en de originele leringen die de Pleiadiers jullie brachten. Jullie beginnen de “eenheid met alles” te zien op de planeet en dit verandert jullie manier van denken.

Op dit moment kan de meest wijze op de planeet een boomknuffelaar zijn. Deze persoon is verbonden met Gaia en heeft de wijsheid der eeuwen gevoeld door de wortels die direct de Aarde in gaan. De emotie die jullie voelen is de natuur, jullie partner en het is de meest wijze partner die jullie ooit kunnen hebben.

Gaia is liefde. Als jullie die aan de hele mensheid zouden kunnen geven zou dit alles veranderen. Velen zullen huilen als zij zich realiseren dat dit onmogelijk is. Toch, stukje bij beetje, zal een flink deel van de mensheid dit op zijn eigen manier zien en naar buiten gaan staren naar de pracht van de natuur en gaan begrijpen dat die feitelijk “weet” kan hebben van de mensheid.

De Inheemsen leerden dit. De natuur (Gaia) kent de mensheid en deze prachtige energie kan benaderd worden, is toegankelijk! De inheemsen van de planeet hadden een veel grotere wijsheid dan jullie vandaag hebben en alleen maar omdat zij de verbinding met alle dingen begrepen. Dit is dus de volgende stap.

Wij hebben het over jullie DNA. Wij hebben het over de Akasha (jullie wijsheid uit vorige levens) die er is om jullie te helpen om compassie en de liefde voor andere mensen te ontwikkelen. Wij zeggen dat jullie voorouders deel uitmaken van jullie – precies zoals de Oude Inheemsen dit al wisten.

Verbinding

De laatste is een diepgaande verbinding met de Aarde. Enkelen van de meest wijzen op de planeet zijn door de eeuwen heen degenen geweest die sjamanen waren en verbonden waren met de planeet op een dusdanige manier dat het moeilijk is om het verschil tussen hen en de natuur te ontdekken. Zij begrepen de “Eenheid” van de dingen en konden allerlei schijnbaar onmogelijke dingen doen. Dit is de manier waarop het werkt want Gaia is een levende partner. Door de eeuwen heen is veel hiervan vergeten. Toch, als jullie de energie van de rasters gaan begrijpen en hoe zij feitelijk samenkomen om jullie te leiden en te helpen, gaan jullie de realiteit van dit alles begrijpen.

Een ander aspect van wijsheid is het realiseren van de manier waarop jullie zijn verbonden met dat wat wij “het Veld” noemen. Is het mogelijk dat gewoon op Aarde rondlopen jullie op een bepaalde manier met ALLE DINGEN  verbindt? Kan er een verbinding zijn tussen jullie, jullie bewustzijn en ALLES WAT IS?

Voelen jullie, terwijl jullie van A naar B gaan, dat er een andere aanwezigheid bij jullie is?

Je zou kunnen zeggen: “Wel, dat is de God in mij!” Misschien is dit niet zo. Misschien is het Gods-deel van jullie verbonden met alles wat is op de planeet en voor jullie samenwerkt op een speciale manier en samenstelling.

Het Veld is iets dat er altijd is geweest, lieve mensen, maar alleen in deze nieuwe energie wordt het gezien, gemeten en geanalyseerd. Dit is een deel van de evolutie van jullie bewustzijn als een “speler” in de natuurkunde van wat jullie huidige “dimensionale realiteit” schept. (hoe jullie jezelf zien).

Het Meesterschap van Stilte

De meesters van de planeet kijken jullie in de ogen en zeggen heel weinig. De natuur doet hetzelfde en de elementen zijn hetzelfde. Al deze energieën zeggen hetzelfde. Jullie kunnen liefde, compassie en ongelooflijke wijsheid uitstralen door gewoon te lopen waar jullie altijd hebben gelopen in de wetenschap wie jullie zijn. Alles smelt ineen.

Het is bijna alsof jullie wijsheid en het licht dat vanuit jullie Merkabah komt zicht uitspreidt waar jullie ook lopen en de anderen op een esoterische manier zachtjes aanraakt. Anderen zullen hierdoor worden geraakt en kunnen misschien vragen: “Hoe hebben jullie vrede met deze dingen? Ik ben in dezelfde omstandigheden als jij en ik zie dat jij vrede hebt en ik niet!”

Dit is een uitnodiging voor compassie. Jullie kunnen tegen hen gaan praten over hoe een groter perspectief van wie zij zijn een wijsheid van vrede op de planeet schept. Jullie kunnen hen vriendelijk laten weten wat jullie hebben ontdekt – dat jullie geen slachtoffers zijn van de wereld en dat de mensen individueel de controle hebben over wie zij zijn en wat zij wel of niet kunnen doen en niet wat hen door anderen wordt verteld. Dit zou jullie wijsheid zijn die komt vanuit jullie ervaring in het lopen van A naar B vanwege wie jullie zijn – prachtige, mooie mensen op de planeet.

Dit Merkabah van jullie gaat in de toekomst van jullie samenleving een grotere rol spelen. Dat is het ontwerp. Daarvoor is het er. Denk aan je Merkabah als een multidimensionaal, biologisch deel van jullie dat altijd bij jullie is geweest en dat sommigen vanaf het begin hebben gevoeld. Zelfs zonder de instrumenten om het te zien hebben velen het bestudeerd en erover onderwezen. Toch hebben jullie nog steeds geen idee wat dat werkelijk is. “Beperkte Wijsheid” is het vermogen om te begrijpen dat jullie niet alles weten maar er klaar voor zijn om over een versperring van geloof heen te kijken die momenteel dingen voor jullie verbergt. “Beperkte Wijsheid” is een wijsheid die rustig wil zitten en gewoon wil nadenken over de schoonheid van alles wat is en daarmee tevreden wil zijn totdat grotere kennis wordt onthuld.

Het meest opwindende voor een goeroe is een jaar lang stil te zijn. Dat is interne wijsheid, onbeperkt, niet zelf-feliciterend en open voor wat het nog niet weet. Degenen die rustig is en al het andere absorbeert dat rustig is, heeft “beperkte wijsheid.” Nogmaals, een voorbeeld van een gesloten menselijk bewustzijn is dit: “Een gek weet niet dat hij gek is!” Maar beperkte wijsheid is als een mens weet dat hij “omhoog kan kijken” naar een hogere dimensie van denken en zeker gek kan zijn, maar hij weet ook dat er meer is dan hij weet en dat dit – in zijn tijd – feitelijk bereikbaar is.

De gereedschappen van wijsheid zijn in jullie allen, allemaal. Collectief is de samenwerking die jullie met een groep tot stand kunnen brengen en dit helemaal voor elkaar krijgen, enorm. Wat jullie collectief voor de planeet kunnen doen is verbazingwekkend. Het herbenoemt wijsheid zoals jullie die kennen en vervangt het door een praktische energie in plaats van een aardig concept.

Niets in deze zaal is toevallig. Al deze dingen, lieve mensen, worden in dit tijdperk en deze tijd onthuld. Hoe wijs zijn jullie? Kunnen jullie zelfs beginnen in contact te komen met wat wij jullie cellulaire structuur hebben genoemd? Wisten jullie dat die een intelligentie heeft die maar weinig af staat van jullie bewustzijn? Hebben jullie van je innerlijk aangeborene gehoord? Al deze dingen maken deel uit van een nieuwe, wijzere mens die zegt: “Ik begrijp de details van deze dingen niet, maar ik ben volledig in lijn met hen en ik ben er klaar voor om welk deel van deze esoterische dingen dan ook te gebruiken omdat zij mij, en degenen om mij heen, helpen.” Sommige van deze dingen werden jullie nooit op school, en ook nergens anders, geleerd. Zelfs in spirituele systemen hoorden jullie niets hierover. Zijn zij hierdoor niet correct, lieve mensen, of gaat er misschien een belletje rinkelen dat jullie vertelt dat er hier nieuwe dingen gebeuren?

Samenvatting

Kunnen jullie de dingen die jullie hier horen echt geloven, of dat er een persoonlijke energie om je heen is waarin jullie “rijden” die jullie Merkabah heet? Kunnen jullie geloven dat de menselijke natuur zichzelf kan ontwikkelen? Sommige van deze dingen zijn moeilijk te begrijpen voor degenen die nu en later lezen en luisteren.

Ik weet dit en ik wil jullie vertellen dat dit hetzelfde is als bij elk geavanceerd onderwijs. Er zal een dag komen waarop er een “aha” is als deze ideeën op hun plek vallen en jullie zullen hen KENNEN. Momenteel leren jullie wijs te worden. Later zal er een tijd komen waarop jullie zeggen: “Ik ben inderdaad wijs om dat ik nu weet wat ik eerder niet wist!”

Dit is waar de mensheid uiteindelijk naartoe gaat, met welke snelheid het ook wenst te gaan. Dit is de vrije keuze van hoe het is om twee stappen vooruit en een achteruit te gaan. De veldslag tussen donker en licht en de dualiteit die nu voor jullie ligt, is nieuw en jullie zijn deze veldslag langzaam aan het winnen. Wees niet bang als dingen anders lijken te zijn, lieve mensen, omdat dit niet zo is.

Wees niet bang voor verandering want er zal veel veranderen. Claim in plaats daarvan de wijsheid die zegt: ”Ik verwacht het onverwachte. Ik verwacht een welwillende uitkomst omdat dit is wie ik ben.” Wees vredig bij de volgende stap, zelfs als die onbekend is.

Wij spreken vandaag vanuit de Universiteit van Delhi, uit de Tempel van Wijsheid, nogmaals ter ere van degenen die hem schiepen en het overleg dat zij hierbij hadden. Zij hadden geen idee dat zij hem bouwden voor een toekomst waarvan niemand wist dat die zou komen en dat dit nu de plaats zou zijn waar deze onbekende toekomst nu aan jullie wordt onderwezen..

En zo is het.

KRYON

The information is free and available for you to print out, copy and distribute as you wish. Its Copyright, however, prohibits its sale in any form except by the publisher.

Lee Carroll