Montreal, Canada / Multidimensionaal worden. 2 / Het Scheppingsverhaal

Live Kryon Channeling 186:
Montreal, Canada

Multidimensionaal worden. 2

11 november 2017 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het Scheppingsverhaal

Hier is een ontdekking gaande. Een tijd geleden, misschien wel 200.000 jaar, begon langzaamaan een spiritueel scheppingsverhaal op deze planeet plaats te vinden. Lieve mensen, het scheppingsverhaal waarover jullie in jullie cultuurgeschriften kunnen lezen is interessant gelijkaardig aan hetgeen waar wij het nu over hebben. Toch is hetgeen waar wij het over hebben ook het verhaal dat door een meerderheid van de inheemsen op de planeet wordt geclaimd.

De inheemsen op Aarde zeggen: “Wij kwamen van de sterren.” Zij zullen jullie hetzelfde vertellen als jullie oude geschriften dit doen. Het menselijk wezen van vandaag is geen product van evolutie van de planeet Aarde, maar het werd veranderd. Het wonder van het scheppingsverhaal van deze verandering gaf jullie spiritueel bewustzijn van donker en licht. Wij vertellen jullie ook dat jullie DNA in die tijd werd veranderd.

Het scheppingsverhaal in jullie geschriften staat vol met metaforen. De Tuin van Eden is een metafoor voor Gaia en de schoonheid van de mensen op Gaia. De tuin behelst de hele natuur, niet alleen maar een specifieke plaats.

De mensen die zijn betrokken in dit verhaal, de man en de vrouw, vertegenwoordigen ALLE mannen en vrouwen van die tijd. De transformatie van de schepping begon langzaam en wij hebben jullie verteld dat er een creatieve vonk was – een punt waarop dit plaatsvond. Het moest met weinigen beginnen en die door de tijd heen vermenigvuldigen.

“Van de sterren komen” is een waarheid waarin de inheemsen bijna universeel geloven en voor velen is dit de metafoor voor de Pleiadiers. (het stelsel van de Zeven Zusters)

Nu, lieve mensen, jullie zullen dit niet in jullie geschriften lezen. In plaats daarvan is het verhaal dat er een engel vanuit de hemel kwam. Het resultaat van dit bezoek is dat jullie heiligheid en bewustzijn werden gegeven. Opeens werden mensen die eenvoudige, evolutionaire, biologische wezens waren, mensen met spirituele, vrije keuze. Jullie werd de kennis van goed en kwaad gegeven, van donker en licht, en het vermogen om de Creatieve Bron te bespeuren, te voelen (God) en te beslissen tussen deze twee energieën. Dit is het verhaal van de geschriften en het verhaal dat wij jullie gaven over de Pleiadiers.

De Pleiadiers waren een zeer hoog ontwikkeld ras dat al tienduizenden jaren lang een multidimensionaal bewustzijn had. Hun doel was 200.000 jaar geleden om deze planeet te bezaaien met de kennis van de Schepper.

Zelfs vandaag de dag beginnen wetenschappers ter discussie te stellen waarom het moderne menselijk wezen, dat om en nabij 200.000 jaar oud is, 23 paar chromosomen heeft in plaats van de 24 chromosomen die de hele lagere evolutie in zich heeft. De timing die de wetenschap ontdekt is precies dezelfde timing als waarover wij jullie eerder hebben verteld. Er gebeurde iets dat jullie DNA veranderde.

Jullie zijn zeer nieuw op deze planeet! Het hebben van 23 paar chromosomen, lieve mensen, betekent dat jullie hier helemaal niet vandaan komen! Hebben jullie je dit ooit gerealiseerd? De wetenschap begint zich dit ook te realiseren. Zij geven jullie niet het scheppingsverhaal zoals ik dit deed, maar zij zullen zeggen: “Er gebeurde iets dat en menselijk wezen schiep dat buiten het normale, geaccepteerde evolutieproces was.” Dit verhaal van Kryon kan dus veel meer waarheid bevatten dan jullie ooit hebben kunnen voorstellen.

Wordt vervolgd