Montreal, Canada / Multidimensionaal worden. 3

Live Kryon Channeling 186:
Montreal, Canada

Multidimensionaal worden. 3

11 november 2017 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De 24 paar

Nu, ik zal jullie iets vertellen dat ik maar een keer eerder heb gezegd. Het lijkt er inderdaad op dat jullie 23 paar chromosomen hebben. Maar jullie bestuderen hen allen tot zover jullie dit in 3D kunnen doen. Jullie bestuderen hen op een lineaire manier met de 3D-chemische instrumenten die jullie hebben omdat dit alles is wat jullie op dit moment hebben. Waar zijn de 24 paar gebleven? Wat als ik jullie vertel dat zij er nog steeds zijn?

Aha! Zij zijn zeker nog daar. Lieve mensen, het 24e paar is het kwantumpaar. Jullie hebben nog steeds 24 paar chromosomen, maar de 3D-biologen zien er alleen maar 23. Waar gaat dit 24e paar nu allemaal over? Als jullie het perspectief hiervan verliezen gaat dit helemaal nergens op slaan. Wat is de numerologie van de oude Tibetanen van het getal 24? Het is een 6 en als jullie kijken naar de betekenis van de 6 in dat systeem betekent dit: “De mens op zijn hoogste niveau – harmonie en balans,” Wisten jullie dit?

Wat een toevalligheid dat het 24e paar chromosomen – dat multidimensionaal is – na 200.000 jaar ontwaakt! Jullie zijn het merkteken gepasseerd (2012) en daarmee komt er een verandering in jullie DNA. Het begint anders te vibreren, niet als frequentie omdat frequentie een driedimensionale beschrijving is. Het vibreert anders binnen een kwantumenergie (die het draaien van de atoomstructuur binnen een kwantumveld beïnvloedt) Het is extreem anders, extreem hoog, en het begint de menselijke natuur te veranderen.

Dit is wat er gebeurt.

De eerste stap naar het begrijpen van dit proces zal voor jullie, oude zielen, zijn om het te herkennen, op te merken. Dit is een interessant woord in de taal van mijn partner (cognize). Het betekent gewoon: erin geloven. Het betekent dat de geest van een mens het intern moet accepteren zodat het een realiteit wordt die men “bezit.” Jullie hebben allemaal een fysiek attribuut opgemerkt dat zwaartekracht wordt genoemd.

Jullie geloven niet in zwaartekracht. In plaats daarvan hebben jullie het opgemerkt en werken er elke dag mee. Het is doodgewoon dat als jullie iets laten vallen, het naar beneden gaat. Jullie bemerken het tot op de graad waarop dit werkelijkheid voor jullie is, op het kernniveau. Jullie “bezitten” het concept hiervan.

Er zijn veel mensen in de zaal en die dit lezen die de liefde van God hebben opgemerkt, herkend, tot op het niveau dat er geen twijfel over is dat God bestaat en dat deze prachtige Bron je naam kent.

Degenen die dit begrijpen, weten dat zij, als zij deze plaats verlaten, nooit alleen zullen zijn. Er is een veelvoud aan entiteiten die bij jullie zijn en die jullie kennen en die van jullie houden.

Dit is de troost en de realiteit voor vele oude zielen. Toch weten jullie dat er mensen zijn die hier helemaal niet in geloven. Dit is vrije keuze, de kern van de energie van het scheppingsverhaal.

Kunnen jullie je een volledig Kwantum-menselijk wezen voorstellen met veranderd DNA dat klaar is voor grote opwaarderingen, maar in geen van deze dingen gelooft? Zij gaan hiervandaan naar huis en voelen zich alleen en toch zijn er legioenen van liefhebbende wezens om hen heen die er alleen maar op wachten om hun hand vast te pakken – als zij de God in zichzelf (her)kennen.

Kunnen jullie je voorstellen om je hele leven alleen te zijn – alleen te sterven – nooit een van de gidsen die je hand vasthoudt en oneindig van je houdt en die je zielennaam kent en er klaar voor is om te helen en voor levensverandering? Dit is vrije wil. Misschien komt het omdat hen nooit iets is verteld over wat jullie vandaag leren?

Ieder mens op dit podium voelt deze liefde als zij channelen. Channelen is voor elk individu weer anders. Er is geen goede of foute manier om te channelen. Er zijn op dit moment twee channelaars op het toneel. Kunnen jullie hen identificeren? Een van hen channelt de liefde van God die op dit moment door zijn vingers gaat (Robert Coxon – componist/muzikant). Hij weet dat wat hij doet multidimensionaal is omdat hij de muziek hoort voordat hij die speelt! Hij hoort de informatie van de man in de stoel voordat het is gechanneld!

Dit is een van de vele mogelijkheden van multidimensionaliteit. Elke channelaar op een podium heeft dit gevoeld en kent dit. Ik vertel jullie dit voordat ik jullie ga vertellen wat jullie evolutie jullie vervolgens gaat brengen.

Mijn partner had het eerder over een zich ontwikkelend menselijk wezen en gaf jullie enkele dingen om over na te denken. Wat betekent evolutie in werkelijkheid? Ons laatste gechannelde boek zit vol met voorbeelden van veranderend DNA, houdingen die veranderen en wat het zou kunnen betekenen om multidimensionaal te worden binnen een veranderend menselijk bewustzijn.

Laten wij enkele attributen nogmaals noemen zodat jullie echt de uitvoerbaarheid van een Aarde met individuen zullen begrijpen die een ontwaken zullen gaan hebben dat zij niet hebben verwacht.

Wordt vervolgd