Montreal, Canada / Multidimensionaal worden. 5

Live Kryon Channeling 186:
Montreal, Canada

Multidimensionaal worden. 5

11 november 2017 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Multidimensionale Biologie

Oh, er is nog een hele goeie! Als het chromosomenpaar 24 actiever wordt zullen jullie kwantumbiologie gaan hebben. Multidimensionale biologie wordt een soort super-aangeborene. Wat dit betekent is dat alles wat jullie als vanzelfsprekend aannemen over de manier waarop jullie lichaam werkt, fout is, omdat een kwantumbiologie er een is die zo slim is dat ziekte er gewoon nooit binnen kan komen. Het is slimmer dan de ziekten van de oude energie op de planeet.

Luister: Er zijn sommige ziekten die jullie wetenschap helemaal van de planeet Aarde heeft weggeveegd door het lichaam een tinctuur of een pil of zoiets te geven die ervoor zorgen dat een ziekte niet binnen kan komen. Jullie biologische verdediging is nu sterker dan de ziekte en die is nu van jullie wereld verdwenen. Deze nieuwe informatie lijkt daar heel veel op. Jullie hebben dus een voorbeeld van wat ik bedoel en jullie kunnen het zelf visualiseren.

Wat voor invloed zal dit, denken jullie, op de lengte van het verwachte menselijk leven hebben? Denk eens na: Geen kanker meer, of welke andere ziekte dan ook, geen Alzheimer meer, noem elke andere ziekte die nu zoveel heerst  maar op – zij kunnen niet binnenkomen. Zij kunnen niet binnenkomen omdat zij disfunctioneel zijn en dom ten opzichte van een lichtlichaam waarin chromosoom 24 superactief is. Jullie immuunsysteem is een super immuunsysteem! Dit is de multidimensionaliteit van biologie. Het ontwaakt nu naar waarvoor het werd ontworpen en het weet precies wanneer een ziekte probeert binnen te dringen. Het is slimmer dan alles wat jullie tot nu toe hebben gezien.

Niets is Enkelvoudig

Oh, ik heb er nog een voordat wij gaan besluiten. Als jullie multidimensionaliteit werkelijk begrijpen zullen jullie ook begrijpen dat er geen enkelvoudigheid in het leven en de natuurkunde bestaat. Niets is alleen. Er is niet maar een ziel in jullie. Er is niet maar een leven om je te herinneren. Onthoud dat alles eenheid heeft (een samen-stroming van verbindingen) met al het andere. Let maar op tot het zich gaat vertonen. Menselijke wezens gaan zich dingen herinneren en versmelten met hun veelvoudige Akasha’s.

“Wat betekent dit, Kryon?”

Luister: Een groot politicus kan gaan samenwerken met de beste politici ooit. Hij zal een multi-Akashakroniek voelen – niet alleen die van hem, maar ook van de grootste leiders in de geschiedenis. Zijn leiderschap kan dan grote kansen en ideeën brengen in een oudbakken en ingedutte regering. Een groot musicus kan opeens met alle grote meesters uit de geschiedenis gaan samenwerken! Die musicus voelt niet alleen de oude meesters, hij/zij wordt de oude meesters.

Je zou kunnen zeggen dat er supermensen zullen zijn, superartiesten, superpolitici en superkunstenaars. Sommigen hiervan zijn al hier!

Jullie vraag is: “Hoe kunnen zij dit? Bij ons werkt het niet zo.” Welkom bij de multidimensionaliteit. Dit is de manier waarvoor het werd ontworpen. Jullie zitten momenteel in een enkelvoudige, lineaire box. Vergeet het idee van de ene, lineaire ziel. Zielen aan de andere kant van de sluier zijn een “soep” waarover wij jullie eerder hebben verteld. Jullie kunnen die van jezelf en ook die van hen bereiken en dit is volkomen normaal voor een multidimensionaal bewustzijn. Dit is chromosomenpaar 24 dat gaat vibreren en jullie gaat verbinden met alles wat is.

Let maar op!

Plak deze mogelijkheid nu eens op vele “super-spirituele” leiders. Zij zouden de wijsheid hebben van de meesters die op de Aarde rondwandelden en toch voelen zij dit zij zichzelf niet moeten laten aanbidden en zij zouden “van een afstand” onderwijzen.

Denken jullie dat dit een snel-spoorlijn zou kunnen zijn die de mensheid naar iets prachtigs zou kunnen leiden? Het antwoord is JA! Op een dag zullen er geen problemen over zelfwaarde meer zijn bij oude zielen. Jullie zullen allemaal weten waar jullie vandaan kwamen. Jullie zullen supermensen zijn en multidimensionaal.

Jullie zullen gereedschappen hebben die jullie nog nooit hebben gehad en uitvindingen zullen jullie vooruit stuwen in multidimensionaal bewustzijn. Is dit te groots of ongelooflijk? Het is totaal ongelooflijk als je denkt dat wat jullie de menselijke natuur noemen, hetzelfde blijft. Als dit zich gaat omvormen zal het zijn wat jullie een “spel-veranderaar” noemen. (Kryon-glimlach)

De veldslag dendert voort, lieve mensen. De veldslag gaat tussen donker en licht en zal nog een tijdje bij jullie op de planeet zijn. Hij houdt jullie niet tegen om kennis te hebben van de komende evolutie waarover wij spreken, maar er zal een tijd komen waarin de grootste veldslagen voorbij zijn. Vergis je niet: Mensen zullen altijd vrije wil hebben en er zullen donkere vlekken op de Aarde zijn en onenigheden door degenen die kiezen voor een lager bewustzijn.

Maar het zullen niet langer hele landen of dictators of hele culturen zijn zoals dit vandaag de dag het geval is. In plaats daarvan zal het geïsoleerd zijn en kleine groepen vertegenwoordigen. Dit is vrije wil en die zal altijd bij jullie zijn.

Stel je eens voor dat de menselijke natuur zelf gaat veranderen en feitelijk welwillende dingen verwacht die altijd een antwoord brengen? Stel je eens culturen voor die wijs genoeg zijn om samen met elkaar problemen op te lossen, gebaseerd op samenwerking, compassie en het scheppen van win-win-scenario’s. Stel je een cultuur voor die niet langer wordt aangetrokken door drama en dood, maar waar alle best verkochte boeken en films een nieuwe volwassenheid vertegenwoordigen van het vertellen van verhalen waarin de helden altijd degenen zijn die denken op manieren die oplossingen scheppen.

Dat zou de grote “Spel-veranderaar” zijn.

Er zal een dag komen waarop de menselijke natuur een consensus is die “samenhang van harten” als basis heeft en niet drama of macht of kracht. Een nieuw soort mens zal zich ontwikkelen, lieve mensen, en jullie zullen hier zijn om het te zien en eraan deel te nemen.

Dit is het beste nieuws dat jullie ooit kunnen horen!

En zo is het.

KRYON