Portland, Maine 1

Live Kryon Channeling:

Portland, Maine 1

 1 juli 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Zij bracht een diepgaande boodschap, nietwaar, die jullie zojuist hoorden? (De voorgaande channelaar) Ik wil die zelfs nog verder verhogen, maar dit wil ik ook voor deze groep. Er zijn zoveel mensen die willen vragen over het proces van channeling: Wie praat er echt? Als jullie voor een ogenblik al jullie ideeën over wat jullie geloven opzij kunnen schuiven over wat er nu gebeurt… al de ideeën die jullie zijn verteld door degenen om jullie heen, door je ouders, de geschiedkundigen en door je leraren, als jullie dit allemaal even opzij konden schuiven… gewoon voor even zonder alle kennis die jullie is gegeven, en wees in plaats daarvan bereid om te ontvangen wat spirituele logica is, wat jullie intuïtief voelen ook doen in plaats van wat je is gezegd. Als jullie dat even zouden doen vertel ik jullie wat er zou gaan gebeuren. Jullie zouden niet vragen wie hier spreekt. Er zou opeens een samenwerking zijn. Jullie zouden de woorden al kennen voordat ik hen uitspreek. Jullie weten dat er binnenin jullie een stralende, bovennatuurlijke bal van energie is die je ziel wordt genoemd. Zonder plaats, zonder opgeklopt gedoe is die er gewoon. Hij resideert in jullie. Jullie ziel bestaat ook buiten jullie en hier hebben wij eerder over gesproken. Hij is enorm en heeft jouw naam. Onthoud dat ik wil dat jullie je niets herinneren dat jullie ooit is verteld, dat het speelveld nu helemaal schoon is, zonder welke energie dan ook en dat hetgeen jullie voelen de mogelijkheid is dat jullie met een DOEL zijn geboren en dat op een of andere mysterieuze manier in jullie de schoonheid van de Schepper aanwezig is. En wat hierbij gebeurt is een Eenheid die veel verder gaat dan deze zaal of het land waarin jullie leven; het is een eenheid die alles beslaat en die ook de Schepper is. Als jullie alles even opzij kunnen schuiven waarvan jullie is verteld: “Dit is de manier waarop het werkt, dit is wat je kunt verwachten, dit gaat er komen”, als jullie dit weg kunnen schuiven, wil ik jullie iets vertellen: jullie zouden een gebouw kunnen gaan bouwen dat veel verder gaat dan iemand jullie ooit heeft verteld. Jullie zouden het een naam kunnen geven: Waarheid, omdat jullie waarheid zijn. Jullie  kunnen vragen gaan stellen en als jullie het bovennatuurlijke willen testen, doe het dan.

Ben ik hier met een doel? Ja! Kent de Schepper van het Universum mij? Ja! Is het mogelijk dat als ik als mens dood ga, dit prachtige deel in mij teruggaat naar de Creatieve Bron? Ja! Daardoor maakt het jullie oneindig! Het maakt jullie geen mens, de mens is alleen maar het voertuig dat nu wordt gebruikt. Het is elke dag in de spiegel te zien, maar de ECHTE JIJ is geweldig en is geliefd, geliefd door God! God is de naam waar jullie van zijn gemaakt. Mensen, jullie hebben dit bedacht. Als de naam jullie niet bevalt, verzin dan een andere zodat die jullie wel aanstaat. Het Eeuwige Licht, de Grote Centrale Zon, Spirit, de Schepper van Alles, het is maar een naam….maar JULLIE ZIJN DIT!!!

Maar wat het uiteindelijk zal doen als jullie alle gekwetter los kunnen laten, van wie jullie geacht worden te zijn, wat dit doet is jullie bekrachtigen en in staat stellen om dingen te doen waarvoor jullie hier zijn gekomen. Nu worden wij persoonlijk. Ik weet wie hier zijn….ik weet wie hier zijn want de God in jullie is de God in mij…..dezelfde God! Jullie zijn verstrengeld met alle aanwezigen hier en ook al zijn jullie niet op de hoogte van het probleem waarmee jullie hier binnenwandelden kan ik jullie vertellen dat het oplosbaar is. Meer dan oplosbaar. Als jullie de chemie van je geloof gaan veranderen antwoordt jullie lichaam daarop. Wij gaan hier vanavond verder over spreken, in feite zal ik jullie de titel geven van de boodschap van vanavond: Mijn partner heeft er geen idee van. De titel is: “Wie denken jullie dat jullie zijn?” Mijn partner zal dit vandaag de hele dag horen… en dat is zijn pakkie aan. (Kryon lacht)

Lieve mensen, wat ik jullie vertel is dat jullie dit echt niet weten…echt niet weten, maar jullie denken van wel. “Ja, jij hebt verteld dat wij een stukje van God binnenin hebben. Bedankt. Wat gaan wij vanavond eten?” (gelach) De diepgang van wat jullie van de Schepper binnenin je hebben is bij de meesten verloren gegaan. En als jullie gaan begrijpen dat het vuur van schepping, van het leven zelf, in jullie woont, zullen jullie je realiseren dat alle dingen die jullie leven kunnen verbeteren, daar al zijn….in het Veld. Het is een zaak van uitselecteren en van menselijk bewustzijn dat begint af te stemmen.

Er zijn mensen die zeggen: “Wij hebben een verbinding met een profeet waar wij gek op zijn” en ik vraag jullie dit: Leert de profeet jullie liefde? En als jullie zeggen: “Ja, de profeet leert ons liefde”, blijf dan bij hem. Want dat is de sleutel. De profeet zal jullie uiteindelijk vertellen over God. De profeet zal jullie uiteindelijk vertellen dat jullie zonen van God zijn. Er is niets mis met het volgen van degenen die boodschappen brengen zolang zij maar over de waarheid van liefde gaan. Maar jullie weten, lieve mensen dat jullie niet gedwongen worden om een bepaalde richting op te gaan, behalve een… zit hier, zonder vooroordeel en accepteer wat er komt in liefde.

Hoeveel van jullie zijn dapper genoeg om te zeggen: “Ik heb geen idee om dit of dat te doen. Ik heb voor het eerst wel vrede in mijn hart omdat ik weet wat er komen gaat: Oplossingen! Genezing! Vrede! Er zijn mensen in de zaal die het gekwebbel in hun hoofd niet kunnen stoppen, ik weet wie hier zijn! En dit gekwebbel is iets waarvan jullie kunnen zeggen dat je ermee bent geboren, dat het er altijd is geweest en dat jullie je zorgen maken over dit en over dat, een voorbeeld hiervan is mijn partner. Dit gekwebbel zijn JULLIE, lieve mensen! Er zijn mensen die vragen: “Hoe kan ik dit gekwebbel stoppen?” Het antwoord is: door te stoppen met het gedenk! (gelach) Er is een knop in jullie hersenen waar “piekeren” op staat, en jullie drukken daar steeds op. Het is vreemd en gek als ik het zeg, maar dit is het vooroordeel dat jullie is geleerd: Het is jullie geleerd door jullie ouders, jullie gemeenschap en door degenen die jullie vertrouwen. Dit is een opwaardering van alles. Het is een opwaardering van jullie, het is een opwaardering van paradigma’s. Op deze planeet is er op dit moment zoveel ontwaken voor het idee dat je niet op een bepaalde manier je weg hoeft te gaan. Wat er de laatste twee of drie maanden is gebeurd aangaande leiders op de planeet die een opwaardering hadden en anderen die daarmee begonnen….jullie hebben het op jullie nieuws gezien, lieve mensen.

Ik hoef niet perse de vorige boodschap te herhalen, maar de reacties op het nieuws zijn: Oh, dit kan niet waar zijn, het moet iets anders zijn, vanwege het gekwebbel. Dit gekwebbel zegt dat het niet goed kan zijn en het altijd weer teruggaat naar iets dat slecht is en verwacht dus drama. Dat is het gekwebbel. Wel, op een dag wordt dit minder want mensen stemmen erop af en verwachten goede dingen en geen slechte. Wat als het woord ”drama” ook iets anders betekent. Laat mij jullie iets vragen. Toen er in 2010 33 mijnwerkers uit de grond kwamen, was er toen drama? Ja, en het lag op hun gezichten en zij huilden en zij omarmden elkaar en zeiden: “Dit is onmogelijk” en de familieleden vielen op hun knieën en dit was een drama, lieve mensen, dat anders was dan de eerdere drama’s. Het is een drama van vreugdebetoon met vele emoties van euforie omdat er goede dingen gebeurden.

Kunnen jullie jezelf voorstellen in een staat van euforie, tranen lopen van je wangen, omdat jou goede dingen zijn gebeurd? Als jullie dit kunnen is dit de eerste stap. Dat is de eerste stap. Weten dat jullie hier met een doel zijn en dat er een uitweg uit de duisternis is.

Dit is de boodschap die Kryon altijd heeft gebracht in zo vele boodschappen en op vele manieren. Maar voor jullie, voor deze groep van vandaag is het praktisch, zeker, en reëel. Nu zeg ik wat ik altijd zeg: de boodschap loopt nu ten einde en jullie kunnen je bewustzijn nu verlagen en alle gekwetter weer binnenlaten. Alles wat jullie is verteld kunnen jullie doen of niet doen en jullie kunnen ook terugkomen als jullie dit willen…jullie hebben vrije keuze.

Zou het niet leuk zijn om in die mate jezelf te zijn dat mensen je niet meer zien als obstinaat maar als liefhebbend? Je eigen zelf in integriteit en liefde en weten wat je wilt? Jullie hebben resultaat, en ik zal jullie vertellen dat de mensen die kritiek op jullie hebben vanwege wat jullie over deze dingen vertellen, later bij jullie op de deurmat zullen staan en vragen hoe jullie dit hebben gedaan. Dit is de waarheid. Jullie hebben een weg naar oplossingen, zoals het drama van gezondheid, en die weg gaat regelrecht terug naar de Bron van Al Wat Is die in jullie leeft.

En zo is het.

Kryon