Portland Maine

Live Kryon Channeling:

Portland

 1 juli 2018 /Lee Carroll
Geplaatst: 5  augustus 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Er is hier zoveel heiligheid, heelheid, en die wordt voortgebracht door de intenties van de mensen in de stoelen. Steeds als een mens samenkomt met een ander en zegt: “Ik ben hier met een bepaalde reden: Ik wil meer weten” is dit heel normaal. Ik heb enkele wilde verhalen gehoord over dingen die mijn begrip te boven gaan en die mijn leven zouden kunnen veranderen door dingen te verhogen, daar houd ik van, daarom zit ik in deze stoel.” Dit schept een veld van zichzelf. Misschien zijn er mensen onder jullie die dit voelen en misschien zelfs vanmorgen al voelden toen jullie in de bossen liepen. Vanwege het aantal mensen hier is er een veld dat vol intentie is dat zo heilig en zo prachtig is en het wordt gezien. Oh het wordt gezien!

Jullie hebben misschien de stelling gehoord dat als een aantal mensen bijeen komt er verhoogde mogelijkheden en kracht zijn, maar ook licht zelf. De intentie waarover wij spreken schept een veld van licht. Of jullie het weten of niet, maar bewustzijn is heden ten dage werkelijk een onderdeel van de studie natuurkunde. Is het teveel voor jullie om je voor te stellen dat intentie als multidimensionaal gezien kan worden, zelfs een kleur kan hebben?

Mijn lieve mensen, jullie zijn heel aantrekkelijk als jullie hier zijn met een intentie als deze. Er zijn verschillende soorten intenties, zelfs hier in de zaal onder de luisteraars. Is het zomaar intentie of ga je echt luisteren? Er is een intentie die alles wil kennen dat er wordt gezegd. Ik wil meer weten Kryon, want alles wat jij hebt gezegd is gebeurd en uitgekomen of gaat uitkomen, en ik wil meer weten. Tussen deze beide intenties in zijn er vele soorten. Lieve mensen, zij zijn allemaal gepast. Degene die alleen maar wil komen kijken doet dit uit vrije wil. Jullie kunnen kijken, vertrekken en nooit meer terugkomen. Maar in dat moment waarop je even keek, keek je in het veld en zag het idee dat je geheiligd bent. Maar degenen die hier zijn en willen kennen wat hier is en wat er komt zullen genieten van de boodschap die vanavond komt. Wij hebben jullie in de vorige channeling verteld dat de titel zou zijn: Wie denken jullie dat jullie zijn? Wel, dit is een uitdrukking die mensen vaak gebruiken als een aanval. (Kryon lacht) Maar de vraag in de zin van vanavond is reëel. De reden waarom deze vraag nu wordt gesteld, de reden….jullie zullen dit direct zien, want “Wie denken jullie dat jullie zijn” vormt alles dat er gaat komen. Alles!

Laten wij op deze manier beginnen: Laten wij met de bezwaren die sommige lichtwerkers hadden, beginnen, over sommige van de concepten die ik heb gepresenteerd.

Die bezwaren zijn deze: Zij werken niet!

“Lieve Kryon, ik hoor jou nu al twintig jaar en jij vertelde dat wij tegen onszelf moesten praten, tegen onze structuur moesten spreken omdat die luistert. Ik heb dit gedaan. Ik heb een probleem en ik heb dit gedaan. Ik sprak tegen mijzelf en er gebeurt niets. Ik kan maar een conclusie trekken: het werkt niet”.

“Lieve Kryon, ik heb jou over compassie horen spreken en het zou de sleutel zijn tot verandering van degenen om mij heen en mijzelf, voor alle dingen en ik probeerde zo sterk om compassie te hebben, maar het werkte niet! Het werkte niet.”

“Lieve Kryon, ik hoorde jou spreken over de God binnenin. Ik denk dit niet; zeker niet in mijn leven. Ik wil graag naar jou luisteren. Maar dan stopt het!” Ik wil jullie graag vertellen, al degenen die de vragen stelden die ik jullie al stelde: “Wie denken jullie dat jullie zijn?” Als jullie een lijst zouden moeten maken van wie jullie denken te zijn, hoe zou die er dan uitzien, lieve mensen? Ik zal voor jullie met de lijst beginnen en die zit vol met vooroordelen, ongeloof, misvattingen, onwetendheid en meer. En jullie weten dit zelfs niet.

Wie denken jullie dat jullie zijn? Goed, Ik ben man of vrouw en ik ben zoveel jaren oud. Echt waar? Zo oud zijn jullie? Ik zie dat jullie het in hoofdletters hebben geschreven…. zo oud zijn jullie dus! Laten wij het even over leeftijd hebben. Hoe zit het als jullie zeggen hoe oud jullie zijn? Ik zal jullie zeggen dat dit een ongelooflijk vooroordeel is. Jullie baseren je leeftijd in vergelijking met anderen en wat anderen jullie vertellen. Maar hoe oud jullie ook zeggen te zijn, jullie zijn veel ouder en vinden dit misschien niet leuk. Dit is een vooroordeel op zichzelf…. ouder worden is een vooroordeel op zichzelf. Jullie denken dat negenhonderd jaar leven, zoals dit in de schrift stond, abnormaal was? Toch was het waar. Hoe deden zij dit? Ik zal jullie vertellen dat zij nooit zeiden hoe oud zij waren. Leeftijd betekende niets. Zij bestonden in een lichaam dat ouder werd op zijn eigen tempo. Maar als jullie voldoende bevooroordeeld zijn om daar beperkingen op te zetten gaan jullie direct naar de plaats waar de geneeskunde jullie wil hebben. Dit is een van de grootste vooroordelen die jullie hebben. Hoe oud zijn jullie?…. stop ermee om mensen te vertellen hoe oud je bent. Realiseren jullie je wat dit met zich meebrengt? Als jullie naar je media kijken wordt jullie verteld hoe jullie je op een bepaalde leeftijd moeten voelen en welke medicijnen jullie op een bepaalde leeftijd moeten slikken vanwege hoe jullie geacht worden je te voelen op die leeftijd. DIT IS PROGRAMMEREN! Jullie worden geprogrammeerd om niet oud te worden. Dit komt niet alleen van jullie media… het komt van jullie ouders, het komt van de school, het komt van jullie samenleving. Als jullie over je leeftijd geen stigma zouden hebben zou jullie chemie anders zijn. Bingo!!! Yes!!! OMDAT BEWUSTZIJN JE CELLULAIRE STRUCTUUR LEIDT!!! Wat jullie geloven wordt door je lichaam geabsorbeerd en het handelt op grond daarvan.

Ik zal het nog eens zeggen: Jullie gaan naar het restaurant dat LEVEN heet en kijken op de menukaart en geven een opdracht. En dan worden jullie langzamer oud. Jullie hebben er gewoon opdracht toe gegeven en daar is het dan!!! Zo makkelijk is het!!! Het staat op het menu en jullie hebben het besteld. Jullie voelen je op een bepaalde leeftijd zoals jullie je voelen omdat jullie is verteld dat ouder worden slecht is…. en dus kijken jullie jullie in de spiegel en zien dat het slecht is en je lichaam ziet dat jullie dit willen… HET IS SLECHT….. Het is slecht! (Kryon lacht!) Wie denken jullie dat jullie zijn?

Nummer 1:

Ik ben een leeftijdsloos wezen en ik ben prachtig op deze planeet. Ik ben een leeftijdsloos wezen en ik ben prachtig op deze planeet en mijn lichaam is elk woord wat ik zeg. (Kryon lacht) En het maakt mijn cellulaire structuur niet uit hoe oud ik ben. Voor mij dus geen verjaardagsfeestje met kaarsjes. Ik tel de jaren niet. Ik kan jullie niet vertellen hoeveel goeds dit voor jullie zou doen. Wie denken jullie dat jullie zijn? “Wel, Kryon, ik heb een genealogie die voor mij niet echt werkt. Zie je, dit is wat er in mijn familie gebeurde.” STOP!! Jij hebt zojuist jouw lichaam verteld dat het elk ding dat jij hebt geërfd van jouw voorouders, moet manifesteren!!! 100%!!! Dit is wat jij jouw lichaam vertelde. En hier komt het dan!!

Nummer 2:

Wisten jullie wat er is bewezen? Jullie genealogie heeft de leiding NIET. Oh, het zal komen door overerving; het zal komen met wat jullie aanleg noemen. Nu, aanleg kan daar zijn, het kan zich misschien zelfs manifesteren, maar, lieve mensen, dit is alleen maar als er niets om hen heen gebeurt. De cellen van jullie lichaam zijn ontworpen om te luisteren naar de baas. De cellen van jullie lichaam zijn ontworpen om te luisteren naar de baas! Zij zijn er klaar voor om geprogrammeerd te worden en het bewustzijn dat jullie hen geven is de programmering waarop zij zullen reageren, en beter dan wat op de planeet ook! Jullie kunnen jezelf uit alle overerving programmeren. Wisten jullie dit? Net zoals jullie je leeftijd kunnen programmeren en het aantal jaren kunnen programmeren. De hoeveelheid energie die jullie hebben kunnen jullie programmeren en de programmering komt van wat jullie intentie noemen. Ik zeg het nogmaals: bewustzijn, intentie, kan je lichaam programmeren zodat jullie langer kunnen leven, geen ziekten aantrekken en door het leven gaan op een spectaculaire manier vol vrede, schoonheid en elegantie in plaats van lijden.

Nummer 3:

“Jij weet niet wat er met mij is gebeurd, Kryon.” Nee, maar jij hebt zojuist je lichaam verteld dat wat er is gebeurd afschuwelijk is, en dit betekent dat wat er ook gebeurt, jij niet oud zult worden omdat jij jezelf als slachtoffer hebt geprogrammeerd, en als jij dit niet deed, deden anderen dit wel voor jou. Het hangt er dus vanaf naar wie jullie luisteren over wie God is en wat de relatie is of dat jullie in zonde zijn geboren, of prachtig… geprogrammeerd om te lijden…. wie denken jullie dat jullie zijn… tot nu toe worden jullie snel oud en is jullie genealogie verschrikkelijk en zijn jullie slachtoffers.

Wie denken jullie dat jullie zijn? Dit is wat jullie denken over wie jullie zijn. Ik kan doorgaan en doorgaan. Maar dit is wat ik jullie wil laten zien, want dit is wie jullie zijn. Dan te bedenken dat als jullie maar een ding veranderen dit alles kan veranderen. Dus degenen die zeggen: “Kryon, geef mij iets beters, iets dat werkt” hebben al besloten wie zij zijn en zij zijn gewend aan een systeem dat lineair is. Je zou het allopathisch kunnen noemen, maar dit is niet het juiste woord. Een lineair systeem dat zegt dat het niet uitmaakt wie je bent, hoeveel je ook lijdt, wat je genealogie ook is, als je een pil neemt zal je geholpen worden, wie je ook bent en wat je ook hebt gedaan. Het zal helpen. En natuurlijk zal je die pil steeds weer moeten innemen. Niet op die manier, dit is niet de manier waarop het werkt, lieve mensen, dit is geen spiritualiteit. De waarheid is deze: JULLIE ZIJN HOE JULLIE DENKEN!!! Wat jullie GELOVEN ZIJN jullie!!! Dit is de voorloper van alle dingen die ik jullie leer en vertel.

Jullie moeten je geloof veranderen voordat een van deze dingen in je leven kan komen. Als jullie tegen jezelf gaan spreken kunnen jullie mij een lijst geven die zegt: Dit is wie ik ben. Nu spreek ik tegen mijzelf en dat zal alles veranderen. Je moet ermee gaan beginnen. De schoonheid van deze boodschap is deze: Als jullie eenmaal gaan (h)erkennen dat jullie groots zijn, de ogen van God zijn, van de natuur, dat jullie hier thuishoren, zal alles op zijn plaats vallen omdat waarheid dit in zich heeft, het zit in jullie lichaam, in jullie cellulaire structuur en het zal zeggen: “Het wordt tijd!”

“Wat heb jij vandaag voor ons? Wat is er voor ons vandaag? Wat  zijn jouw orders? Wat staat er vandaag op het menu…. gezondheid en vrede….. zeg het maar! Wat denken jullie van een systeem waarin er geen stigma is, waarin het lichaam iets moet doen omdat jullie daar cijfers aan hebben toegekend. Dit klinkt als waar….. maar dat is het niet. En dus is de schoonheid in deze channeling dit: Als jullie je beginnen te realiseren wie jullie werkelijk zijn krijgen dingen een kettingreactie en alle andere veranderen op welwillende manieren. Het is bijna alsof dingen in jullie cellulaire structuur een bel laten rinkelen zodat de snaren van een gitaar gaan trillen en waarbij de ene vibratie de andere beïnvloedt en samen op dezelfde toon gaan vibreren. En al snel begrijpt het lichaam dit. En dan gaan alle dingen die jullie aan die snaren hebben verteld aan snaar een, twee, drie en vier, wegvallen en gaan jullie je realiseren wat voordien niet goed was. Het was niet goed!

Hier is iets dat belangrijk is, lieve mensen, luister goed. Het heeft te maken met de integriteit van kennis. Dit is belangrijk. Sommige van de meest diepgaande dingen die jullie van je instructeurs hebben geleerd, van jullie priesters, jullie sjamanen, gaan nu hun nauwkeurigheid verliezen. Daarbij zullen jullie je voelen alsof jullie hen verraden als jullie naar een nieuwe waarheid gaan. Dit is heel werkelijk, en jullie zullen zeggen: “Maar mijn ouders gaven mij dit…. dit is wat ik geloof. Mijn ouders gaven mij het beste dat zij konden geven en geloofden. Ik hield echt van onze pastor die ons het beste gaf; hij is nu overleden maar ik heb onthouden wat hij mij vertelde. Dit is de manier waarop mijn leven er nu uitziet.”

En dan komen wij met een heel ander idee dat er heel anders uitziet dan al deze dingen. Vele mensen zullen zich niet op het pad begeven vanwege de integriteit ten opzichte van degenen waarvan zij houden of hielden en nu beginnen zij ook aan deze dingen te twijfelen, deze integriteit begint weg te slippen. Hoe ga je daar doorheen? Wel, er zijn verschillende manieren. Ik kan jullie vertellen dat als zij zijn overleden zij nu hier naast jullie staan om jullie aan te moedigen. In jullie herinnering zullen zij jullie met volledige integriteit het beste geven dat zij hebben, en daar is niets mis mee. Als zij zouden hebben wat jullie vandaag hebben, denken jullie dan dat zij jullie dit zouden geven? Nee, dat zouden zij niet doen. Er zit dus niets anders op dan verder te gaan op je weg en de bittere waarheid te aanvaarden: JULLIE HEBBEN DE CONTROLE OVER JE LICHAAM!!! Jullie controleren niet alleen hoe oud je wordt, maar ook wat er met jullie chemie gebeurt. Dit is zo belangrijk omdat een deel hiervan de manier is waarop ziekte zich aan jullie kan hechten. Ik heb jullie eerder verteld dat als het menselijk bewustzijn op een hoger niveau gaat komen dit het hele lichaam zal veranderen omdat al jullie cellen ontvangers zijn en luisteren naar jullie instructies en een hoger bewustzijn zal ook een hogere soort instructies geven en daarmee zal er uiteindelijk een lichaam zijn dat ziekten niet zal accepteren omdat het slimmer is dan voorheen.

Jullie begrijpen allemaal dat jullie iets hebben dat het slimme lichaam wordt genoemd en ik geef jullie nogmaals het voorbeeld over de manier waarop bewustzijn werkt. Zoals homeopathie! Jullie accepteren homeopathie. Interessant, nietwaar? Maar het feit dat dit land niet veel homeopathie heeft komt door de politiek en het is niet wat jullie denken. Het heeft niet zoveel te maken met jullie geneeskunde, het heeft meer te maken met wat er gebeurde met de Engelsen. Toen jullie Amerikanen werden en die oorlog wonnen – dat deden jullie, tussen twee haakjes – gooiden jullie alle Europese dingen weg, jullie gooiden hun accent weg, hun geneeskunde, jullie gooiden hun religie weg, jullie wilden niets te maken hebben met de Kerk van Engeland enzovoorts, enzovoorts. En een deel hiervan was homeopathie en als jullie vandaag naar Europa gaan is het overal en bij jullie is het nergens. Laten wij het daar eens over hebben. Maar als jullie het in je land toch willen vinden kunnen jullie het vinden, maar het idee hiervan is een conceptueel idee dat met het lichaam werkt. Nogmaals vertellen wij jullie dit: Luister hiernaar en begrijp de logica ervan. Een tinctuur is een ontwerp van een minuscuul stukje chemie dat een signaal uitzendt naar het lichaam waarvoor de eigenaar van het lichaam genezing of rust zoekt. Niet alleen maar gelimiteerd tot chemie. Wetenschap zal naar de tinctuur kijken en zeggen: “Het is te klein voor een chemische reactie, altijd en overal, het is gewoonweg te klein, het kan chemisch gezien niets doen!” Zij hebben gelijk… zij hebben gelijk!!! En toch werkt het! Hier is het antwoord op waarom het werkt en de waarheid daarover, en dit heeft regelrecht te maken met het onderwerp van vandaag: Wie denken jullie dat jullie zijn? Een tinctuur onder de tong is een set instructies die is ontworpen om het lichaam een boodschap te brengen. Begrijpen jullie dit? Het is dus geen chemische reactie; het is een instructieset die op een elegante manier is ontworpen en het lichaam vertelt wat het moet doen. Het lichaam doet dit ook! Homeopathie werkt! Goed? Sla de bladzijde om.

Ik heb jullie zojuist iets laten zien, ik heb jullie het bewijs geleverd dat het lichaam luistert. De cellen willen instructies hebben en jullie kunnen dit op verschillende manieren doen, en een van deze manieren is bewezen door homeopathie. En de andere…. is door bewustzijn. Wat denken jullie van een bewustzijn dat elegant is ontworpen door woorden die jullie zeggen of gedachten die jullie hebben als jullie de antwoorden geven op de vraag over wie jullie zijn omdat het lichaam de instructies ontvangt die jullie het geven; elke dag van je leven. Zijn jullie slachtoffers of niet? Hoe oud zijn jullie? Hoe is jullie genealogie? Dit bedoelde ik toen ik vanmorgen zei dat ik wilde dat jullie alles zouden vergeten over wat jullie dachten over wie jullie zijn.

Laten wij teruggaan naar het begin. Jullie willen een lijst maken: Doe het. Lees hem hardop. Doe het! Laat je lichaam het horen…. doe het. “Ik ben een leeftijdsloze mens, prachtig, en ik ben hier met een doel om leven te scheppen. Mijn genealogie is controleerbaar en ik geef het dagelijks instructies en van daaruit ga ik verder. De dingen die er in mijn leven zijn gebeurd heb ik zelf tot stand gebracht. En nu begrijp ik het… ik zal niet langer negatieve dingen in mijn leven brengen.”

Wat denk je van jullie zwakheden? Denk er niet aan! (Kryon en publiek lachen) “Ik ben bang voor dit of dat en in plaats van het tegenovergestelde te denken heb ik er last van. Het tegenovergestelde…. het zijn gewoon vooroordelen en jullie lichaam ziet dit, net zoals bij de zeeziekte van mijn partner en jullie lichaam hoort het en ziet het. Het zijn vaak alleen maar gewoonten die jullie ogenblikkelijk kunnen veranderen! Zo makkelijk als mijn partner het deed toen hij zijn hele leven zeeziek werd en het in een sessie verdween. Lieve mensen, dit is de macht, de kracht, die jullie hebben. Het gaat niet over het kwijtraken van een afschuwelijke ziekte, dit gaat over het leven van alledag. Een van de attributen, zouden jullie kunnen zeggen, is dat ik snel kwaad word. Als jij dit zei en denkt dat je snel kwaad wordt, ben je snel kwaad. “Ik heb moeite met veel mensen als zij over politiek of religie praten. Ik heb problemen met mijn moeder, met mijn familie en mijn lichaam hoort dit allemaal. Wie denk jij dat je bent….. Dit ben ik.” En jullie denken dat je naar een bijeenkomst als deze kunt komen en hoort over de manier waarop je dit of dat kunnen veranderen en denkt dat het ook werkt. Nee dus! Totdat jullie WETEN wie jullie zijn. Het zou jullie niet moeten verrassen want Waarheid is prachtig! Jullie zijn geen van de dingen die jullie dachten te zijn. Het idee van moeilijkheden hebben met die deze of gene persoon is her-programmeerbaar. Echt, ik wil dat jullie dit proberen, ik heb dit steeds weer gezegd.

In het donker rondlopen in het drama waar je meestal last van had en kijk wat er gebeurt als jij je gedrag verandert en je lichaam vertelt dat deze dingen je geen last meer bezorgen, vrede hebt en God in deze mensen zal zien. Dit ga ik doen! Het kost wat moeite, maar het werkt!

Heeft een van jullie gemerkt dat als je hiermee gaat beginnen dat mensen waar je last mee had, vertrekken omdat zij geen reactie meer krijgen? Als zij niet weg kunnen gaan omdat het relaties zijn, zullen zij je niet meer lastig vallen, niet meer storen. Jullie hebben de knop onklaar gemaakt! Jullie kunnen dan een ding van je lijst schrappen, de lijst van ik kan dit niet en ik kan dat niet. Al vrij snel zullen jullie zien dat de lijst leeg raakt en prachtig wordt. Dan gaan jullie je realiseren dat jullie de controle hebben, echt de leiding hebben, en dan kunnen jullie tegen jezelf gaan praten en de dingen gaan doen waar wij jullie steeds weer over vertelden dat zij werken en werken en werken. Maar je kunt dit niet verwachten als jullie je slachtoffer voelen van ziekten, in de wetenschap dat jouw genealogie afschuwelijk is, het ouder worden zwaar is en verwachten dat deze dingen ondraaglijk zullen zijn. Klinkt dit raar voor jullie, of klinkt het logisch?

De grootste van allen? Ik heb het jullie al vier keer verteld: Ik ben prachtig geboren, ik ben hier met een doel, ik ben hier met een reden, ik kan licht voortbrengen. Als er op deze planeet genoeg mensen zijn zoals ik die allemaal licht voortbrengen, zal de hele planeet gaan veranderen. Wat denken jullie daarvan? Misschien kwamen jullie vandaag hier om dit te horen. Wie denken jullie dat jullie zijn?

Ik spreek tegen alle zielen die alle dingen zelf kunnen doen; jullie zijn hier geweest en hebben dit en dat gedaan. Jullie hebben een Akasha die met wijsheid is gevuld over de manier waarop dingen werken. Wat ik jullie zojuist heb gegeven is niet alleen maar zomaar iets voor de ziel; het is verhogend. Dit is voor de zielen waartegen ik ook zou moeten spreken, die weten waarover ik het heb.

IK BEN KRYON en ik ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon