Sacramento, Californië / Nepnieuws.

Live Kryon Channeling 192:
Gehouden in Sacramento, Californië

Nepnieuws.

25 maart 2018 /Lee Carroll
Geplaatst: 15 juli 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Sacramento, Californië.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De opwaardering vindt plaats op deze planeet en verandert paradigma’s die jullie niet verwachten. Alle aspecten van jullie cultuur zullen uiteindelijk beïnvloed worden. De vragen die sommigen van jullie hebben gesteld zijn: “Wat kan ik nu doen? Wat geeft de beste resultaten?” Het antwoord is wat wij jullie allemaal hebben verteld: Verwacht verandering. Verwacht welwillende verandering en ontwikkel de intuïtie om daarmee te werken.

Laten wij het eens hebben over een oud paradigma dat heerst en dat moet veranderen, en zal veranderen. Ik noem het – zijn jullie er klaar voor – Nepnieuws. (gelach in het publiek) Deze is een beetje anders en heeft vele niveaus. Laten wij het hebben over een in 3D en laten wij dan verder gaan en dan over het esoterische nepnieuws gaan praten.

Wij hebben het over het nieuws dat jullie ontvangen, dat jullie geloven en waarop jullie vertrouwen en dat compleet verzonnen is. Hier zitten jullie dan op 25 maart. Wat is het grote nieuws? “Jullie zullen geraakt worden door een ongelooflijke geomagnetische storm van de zon. Het is een verbazingwekkende coronale gebeurtenis en het gat dat er wordt geschapen is verbazend en het zal met al zijn kracht toeslaan op deze planeet en alle communicatie onmogelijk maken en in potentie satellieten uitschakelen. Het kan zelfs jullie gezondheid beschadigen!”

Hoe vinden jullie het tot dusver? (er is vandaag niets gebeurd) Dit stond volop in het nieuws!

Aan het einde van deze channeling kunnen jullie uitzoeken wat er werkelijk is gebeurd.

Waarom al deze drukte? Het is zo interessant dat het nieuws zo dramatisch is dat het viraal gaat en dan, als het helemaal niet gebeurt, is er helemaal geen nieuws over te vertellen. Wat is er aan de hand?

Op dezelfde manier zal er een andere gebeurtenis komen en gepresenteerd worden met al zijn drama en ook dat zal op geen enkele dramatische manier plaatsvinden. Hoe vaak is jullie verteld dat het einde van de Aarde aanstaande is? Als dit niet gebeurt is er niemand aansprakelijk voor het nepnieuws waarvan iedereen angstig werd, nietwaar?

Laat mij jullie vertellen wat er vandaag gebeurde want dit is een voorbeeld voor de rest waarover ik wil spreken.

Wat er vandaag gebeurde is inderdaad een zonne-afwijking, maar iets dat eerder is gezien. Het is ook groot, dit coronale gat, met stromen die op spectaculaire manieren verder gaan dan de Aarde en die jullie eerder hebben gezien. Als jullie naar het kantoor van de astronoom zouden gaan en hem of haar zouden vragen: “Wat gebeurde er vandaag?” zouden zij zeggen: “Wat er al eerder is gebeurd. Het magnetisch raster van de Aarde absorbeerde het en het was niet echt gevaarlijk, gebaseerd op wat wij eerder hebben gezien.”

Maar waarom, zouden jullie kunnen vragen, werd dit gebracht als een angstaanjagende gebeurtenis? Zij zullen zeggen: ”Wij hebben een fout gemaakt. Wij hebben het nieuws over de storm gebracht en wij zijn geen astronomen of natuurkundigen. Wij zijn reporters van drama.” Dit is dus wat deze planeet ontving, lieve mensen – nepnieuws. Als jullie dit weekend onderzoek willen doen naar wat er gebeurde zullen jullie merken dat het heel gewoon was en dat het eerder was gebeurd. Het bewoog de instrumenten van de astronomen die zij hiervoor gebruiken bijna niet meer dan gewoonlijk.

Dit is dus het voorbeeld van nepnieuws waar wij nu naar willen kijken. Vele dingen zijn compleet en totaal uit zijn verband getrokken of feitelijk ontworpen om vals te zijn om een reactie op te roepen – van jullie. Misschien is het gedaan om producten te verkopen of misschien om jullie in angst te laten verkeren? Maar het is een onderdeel van het huidig paradigma van jullie cultuur. Laten wij nog eens naar een paar andere voorbeelden kijken.

Wat zien jullie verder nog op de planeet? Dat kleine stemmetje binnenin zal jullie vertellen: “De dingen gaan niet goed. Hier is het weer. Kijk naar wat er is gebeurd in het verleden. Wij hadden allang weer een oorlog moeten hebben.” Dit is compleet en totaal vals. De triggers van de oude energie van bewustzijn zitten vast in oude bandopnamen die steeds afdraaien door oude energieën, niet de energieën waar jullie vandaag in zitten.

In jullie eigen geest worden deze tapes ook steeds weer afgedraaid over dingen die in het verleden op een bepaalde manier gebeurd zouden kunnen hebben. Dit wordt dus nepnieuws dat jullie jezelf bezorgen! Het is diepgaand, als je er goed over nadenkt. Deze neiging naar zelfdeceptie is reden voor de studie naar de samenhang in de mens, om deze tapes te vestigen. Als jullie in staat zijn om dit “doemscenario” uit te schakelen zullen jullie in staat zijn om een waarheid te zien die puur en prachtig is. De waarheid die puur en prachtig is, is dat niets dat in het verleden gebeurde ook in de toekomst moet gebeuren. De realiteit in deze nieuwe energie is niet op die manier ontworpen. De toekomst heeft een totaal ander paradigma.

Meer nepnieuws: Jullie talenten en jullie gezondheid

Hier is er nog een, een grote: Deze komt niet van jullie eigen bewustzijn maar van anderen die jullie deze informatie geven en die in jullie wordt ingeslepen en jullie manier van denken controleert. Ik spreek nu over degenen die jullie vertelden dat jullie iets niet kunnen worden, of niets zullen zijn. Misschien hebben zij gezegd dat jullie dit of dat niet kunnen doen of dat het nooit zal werken of nooit iets zal worden. Misschien hadden zij een bepaalde autoriteit? Dit is “ingeplant nepnieuws” – en jullie geloofden het.

Een dokter die jullie vertrouwen zal jullie vertellen wat er gebeurt omdat je lichaam ouder wordt, gebaseerd op onderzoek en het wetenschappelijk meten van dingen. In een oude energie zou dit zelfs een doodvonnis kunnen betekenen. Na een serie tests zeggen zij dus: “Dit is er met jou aan de hand.” Zij kijken naar jullie hersenen, je hart, jullie systemen en alle belangrijke dingen van je lichaam. Dan zinkt jullie houding naar een dieptepunt en vragen jullie je af hoe jullie zullen overleven! Wat gaat er gebeuren? Lieve mensen, dit is het oudste nepnieuws in jullie cultuur. Zie je, er is geen test of geloofwaardigheid gegeven aan het menselijk bewustzijn – de feitelijke regelaar van de cellen. Dit nepnieuws wil dat jullie geloven dat jullie helemaal geen controle hebben over je chemie of jullie processen.

Jullie zijn complete slachtoffers van het leven zelf. Toch hebben wij jullie al jaren verteld dat jullie gehele celstructuur zijn opdrachten krijgt van de “baas”- jullie!

Lieve mensen, het enige dat jullie cellulaire structuur kan tegenhouden om de instructies uit te voeren die jullie geven is (zijn jullie er klaar voor) – nepnieuws. Als je lichaam het nepnieuws van jullie cultuur heeft herkend is het heel moeilijk om je lichaam andere instructies te geven. Waarom? Omdat jullie in het nepnieuws geloven!

Dit is controversieel omdat mensen zullen zeggen: “Wel, is de diagnose goed of niet?

Heeft de wetenschap gelijk of niet?” Het antwoord is correct voor de dokter, maar niet voor jullie. De meting is correct, maar wat daarna komt is vaak nepnieuws. Jullie geloven het nepnieuws van jullie cultuur en het bezinkt in jullie en dan neemt het jullie mee naar een nieuw laag niveau – een plaats die jullie al disfunctionerende chemie nog zal verslechteren. Met andere woorden: het nepnieuws maakt jullie slechter!!!

Het nieuwe bewustzijn van deze planeet is er een dat recht in de ogen van zoiets kijkt en zegt: “Dit is maar een deel van het verhaal.” Stel je eens voor dat je in het gezicht van een zieke kijkt en zegt: “Jij hebt geen schijn van kans omdat ik van je houd.” Sommigen zullen zeggen: “Hoe kun je dat tegen een ziekte zeggen?” Het antwoord is: omdat die leeft en energieregels heeft van zijn eigen bestaan. Als jullie dit doen kunnen jullie de ziekte verstrooien en zal hij zich verwijderen – feitelijk oplossen.

Het is een ongepaste energie in het nieuwe licht. Wat jullie feitelijk doen is tegen je lichaam zeggen: “Ik hou teveel van mijzelf om dit mij te laten leiden of zelfs doden of zelfs maar ziek te maken.” Lieve mensen, dit is voor sommigen teveel gevraagd om het zich voor te stellen. Maar het nepnieuws van jullie cultuur zegt dat jullie helemaal niets kunnen doen. Intussen is er een spontaan herstel en niemand lijkt te snappen hoe dit komt.

Het enige nieuws dat waar is, lieve mensen, komt rechtstreeks vanuit de Creatieve Bron die sommigen God noemen, Spirit, het Centrum van alle dingen. Het nieuws is dat jullie zijn verbonden met deze bron die jullie kunnen bespeuren en er een mee kunnen worden. Dit is jullie echte basislijn.

Dit is jullie hoofdwaarheid en die is niet nieuw. De Ouden wisten dit en de meesten van jullie voorouders brachten dit in praktijk. Dit is de basiswaarheid, niet wat jullie horen op het medische nieuws, niet de diagnose die jullie van de dokter horen of wat jullie ouders je hebben verteld, of zelfs jullie diepgaande leraren –  de mensen die jullie het meest vertrouwden.

De Grote: Jullie ziel is verdoemd

Laten wij eens kijken naar het hoogste niveau van nepnieuws. Zijn jullie hier klaar voor? Het hoogste nepnieuws van vandaag de dag is dat jullie in zonde zijn geboren of dat jullie het niet verdienen om hier te zijn. Er is een verhaal dat op de een of andere manier, door ingewikkelde mythologie, de grootste Bron van Liefde in het Universum, een oorlog had.

Een of ander engelwezen probeerde de zaak over te nemen en werd uit de “hemel” verdreven. Ik zal jullie nogmaals vertellen, lieve mensen, dat God niet als een mens denkt, geen realiteit heeft als een mens, geen menselijke natuur heeft en geen enkel attribuut heeft dat zelfs maar kan beginnen te zorgen voor een zo laag-energetische mensachtige gebeurtenis. Dit is de slechtste vorm van vermenselijking van God en daar hebben wij het al eerder over gehad. Als een kinderverhaal heeft de mensheid de slechtste attributen van zichzelf verbonden met de Schepper en maakte daardoor de meest liefhebbende bron van alle schepping disfunctioneel voor jullie.

Vanwege dit nepnieuws is jullie verteld dat de menselijke ziel zelf al voor de geboorte in staat van zonde is! Nogmaals, de meest duistere energieën  op deze planeet hebben zich door de geschiedenis heen ingedrongen in de meest goddelijke en spectaculaire relatie die jullie ooit zouden kunnen hebben en zij hebben jullie een disfunctionele God gegeven die genoeg van jullie houdt om jullie en jullie kinderen weg te sturen en voor altijd te laten lijden, behalve als jullie op de een of andere manier een verborgen waarheid ontdekken die alleen maar is uitgezonderd voor een groep gelovigen op de planeet. Om het nog erger te maken zijn er andere groepen van geïsoleerde gelovigen die een andere mythologie hebben die spirituele oorlogen scheppen over wie de meest disfunctionele God heeft!

Het grootste nepnieuws begint dus bij de geboorte en vertelt jullie dat jullie niet vooruit kunnen komen. Als jullie opgroeien vertellen jullie cultuur, jullie ouders, jullie realiteit, jullie allemaal over deze disfunctionele God en waarschuwen jullie je op een bepaalde manier te gedragen zodat je niet elke dag gemarteld zal worden als je overlijdt, door deze liefhebbende entiteit die hemel en aarde geschapen heeft.

Ongelukkigerwijze gaat het verhaal verder en is er geen manier waarop jullie hier zelf iets aan kunnen doen. Zie je, jullie werden geboren en waren in zonde en verdoemd. Daardoor zijn jullie deze relatie waar ik jullie over vertel, niet waard. Het wordt jullie niet eens toegestaan om te zoeken. Als jullie dit doen krijgen jullie een etiket opgeplakt als “vreemde denker” en worden uitgestoten, zoals vele anderen van jullie die dit lezen.

Laat mij jullie dit vragen: Toen jullie kind oud genoeg was om je taal te gebruiken en jullie in de ogen kon kijken en vragen: “Ma, Pa, wie ben ik echt?”, wat zouden jullie het kind vertellen? Misschien vanuit de diepte van de grootse liefde die jullie als moeder hebben, of als vader, zouden jullie naar het kind kijken en zeggen: “Ik vind het jammer dat ik je dit moet vertellen, maar jij hebt geen kans. Jij bent verdoemd?” (gelach in het publiek) Jullie lachen omdat het absurd is! Toch heeft de mensheid dit attribuut toegepast op de grootste liefde in het Universum. Zelfs de meest kinderlijke spirituele logica zal jullie vertellen dat dit nepnieuws is. Nogmaals vertel ik jullie dat jullie groots zijn geboren met alles functionerend in jullie perfecte ziel en met vrije keuze kunnen jullie zoeken naar het stukje van God dat binnenin jullie zit.

Feitelijk is vrije keuze dat nepnieuws op deze planeet heet ontwikkeld. Het lage bewustzijn van de planeet werkt alleen maar op 35 procent van wat er mogelijk is. Met andere woorden: hoewel alles binnenin jullie aanwezig is heeft de lage energie van het verleden dit naar beneden getrokken en het opgejaagd zodat jullie verbazingwekkende bewustzijnspotentieel niet goed functioneert. Dit is de reden voor de absurditeit van een ras dat al duizenden jaren doorgaat met oorlog voeren, honderden culturen lang, zelfs terwijl dit nog nooit iets heeft opgelost.

Nu zitten jullie dus in de opwaardering en opeens zijn jullie in een nieuw, helderder bewustzijn, een nieuw gebied, waarin jullie uiteindelijk vrede op aarde zullen scheppen. Jullie functioneren beter dan jullie ooit hebben gedaan. Het is nu in jullie nieuws en het kan niet meer verborgen gehouden worden.

Moeder, vader, psycholoog: In de cultuur van vandaag kijken jullie in de ogen van een kind en vertellen het dat hij/zij het waard is om hier te zijn en dat het naar de top kan gaan van alles wat het maar kan bevatten. Zij zijn prachtig, worden geëerd en wat zij kunnen bereiken is onbeperkt.

Dit is wat jullie een kind vertellen omdat jullie nu begrijpen wat nepnieuws met een jonge geest kan doen.

Waar zitten jullie vandaag in het scenario van nepnieuws? Wat is jullie vertelt dat jullie niet kunnen doen? Wat zegt de “moderne” geneeskunde dat er met jullie in jullie gemeenschap en met het ouder worden, gaat gebeuren? Dit nieuws is NEP. De instrumenten meten jullie lichaam, maar zij kunnen niet de pracht van jullie bewustzijn of van de helende kracht van je lichaam meten.

Hoe lang worden jullie verondersteld te leven? Nepnieuws zal jullie een aantal getallen geven die gebaseerd zijn op een lichaam zonder enige goddelijke, drijvende kracht. Ik vertel jullie dat jullie worden verondersteld medicijnen te slikken omdat jullie een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Het is nepnieuws! Wij hebben jullie dit verteld. Als jullie media je deze dingen geven, luister er dan niet naar. Vind media die selectiever is dan media die jullie alleen als mikpunt heeft. Ga naar een plaats waar jullie consistenter bewijs kunnen vinden en waar ook alternatieve helingsmethoden en beoordelingen zijn van mensen als jullie.

Lieve mensen, er zijn plaatsen in jullie media die ontwikkeld worden en op een dag veel meer integriteit en waarheid zullen hebben over wat jullie voor jezelf en je gezondheid kunnen doen – buiten de chemie om – en dit omvat dan ook: “het lichaam instrueren met je eigen bewustzijn.”

Er zal op een dag een generatie komen waarin men nooit, nooit het nepnieuws dat jullie vandaag zien, zal tolereren. Er zal een generatie komen waarvan de leiders beoordeeld zullen worden door hetgeen zij in de regering hebben gedaan. (of niet gedaan) Vandaag is dit nog niet op de radar. Er zal een dag komen waarop bedrijfsbestuurders hun eigen huidige positie en hun mening over hoe goed zij het met het bedrijf doen en hoe goed zij voor het personeel zijn, volledig zullen veranderen.

Met andere woorden: een hogere standaard van bewustzijn zal er voor dit leiderschap nodig zijn. Vandaag ligt dit nog aan de horizon. Het publiek zal het uiteindelijk zien en eisen.

Vandaag de dag is er in de politieke arena een zeer laag bewustzijn dat verwacht dat jullie je tegenstanders in het publiek hard aanpakken met onware informatie om hen op de knieën te krijgen. Dit nepnieuws moet hen dan ten koste van alles een overwinning bezorgen. Dit systeem houdt integere mensen feitelijk tegen om welke Rijksvacature dan ook op te vullen. Het resultaat is dat jullie leiders met lage energie krijgen…. steeds maar weer.

Er zal een dag komen waarop dit wordt ingezien en onmiddellijk als barbaars wordt herkend! De toekomst zal lachen over hoe belachelijk het gedrag tijdens politieke campagnes in het verleden was – net zoals jullie nu lachen om doctoren die 50 jaar geleden slechte dingen aanprezen… voor geld.

Ik wil dat jullie  nu naar het nepnieuws kijken en er gewoon om lachen. Zie het voor wat het is.

Dit is de boodschap van Kryon en een van vele andere boodschappen in deze nieuwe energie. Jullie zullen deze informatie weldra uit vele andere bronnen horen. Dit zal uiteindelijk voor de ommekeer zorgen en jullie het beste nieuws geven dat jullie ooit hebben gehoord over het potentieel van mensen op deze prachtige Aarde.

Oude zielen, jullie doen nog steeds het zware werk, maar dit zal niet voor eeuwig zijn!

Daarom houden wij ook zoveel van de mensheid! Verbazingwekkend!

En zo is het.

KRYON