Channeling 178: Salt Lake City, Utah. / Vijf Tegenvallers van de Oude Energie. 3

Live Kryon Channeling 178:
Salt Lake City, Utah.

Vijf Tegenvallers van de Oude Energie. 3

21 januari 2017 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Nummer drie:

Nummer drie: Jullie zijn onwaardig. Oh, lieve mensen, zelfs enkele van de meest recente channelings die ik heb gegeven kwamen op een diepgaande manier uit op dit thema. Hoe ik dit doe zonder het kind in jullie te krenken? Hoe konden jullie ooit iemand geloven die vertelde dat jullie in zonde zijn geboren? Hoe konden jullie dit geloven terwijl binnenin jullie de grootsheid van de schepper is? Het is allemaal om jullie heen – God binnenin!

Hoe kan iemand zeggen: “Jullie verdienen God niet?” Willen jullie dit tegen je kinderen zeggen? Visualiseer je kind voor je en zeg: “Jullie zijn in zonde geboren. Ik zal niet van jullie houden totdat jij iets doet waardoor jij dit verdient.” Zouden jullie dit tegen je kinderen zeggen? Zou de Schepper van Liefde jullie dit aandoen? Hoe kinderachtig is deze teleurstelling terwijl het toch het paradigma is van een planeet in een oudere energie van bewustzijn – in het duister – en dat is waar jullie in hebben gezeten.

De mensheid is zo gewillig om deze niet-op-God-lijkende dingen te geloven en heeft hen eeuwenlang zo groots aanvaard dat het is geaccepteerd ondanks het feit dat er geen enkele spirituele logica in zit.

Steeds weer hebben wij jullie verteld dat jullie binnenkomen met een vooroordeel dat jullie onwaardig zijn en daarna vertelt iedereen die belangrijk is jullie dat dit correct is. Sommigen zijn zo bevooroordeeld dat zij geloven dat zij het zelfs niet waard zijn om op deze planeet te zijn! Dan beginnen de mantra’s: God houdt niet van jou, omdat jij in zonde bent geboren. De hele mensheid verdient de Liefde van God niet!”

Lieve mensen, dit is een teleurstelling. Het is de grootste leugen van de oude energie die zich ooit op deze planeet heeft voorgedaan. Hij houdt jullie in angst en in het duister.

Kinderen kunnen misschien in deze teleurstelling geloven, maar niet een ontwikkeld ras van mensen die ontwaken voor de Waarheid van God – en voor het feit dat de mensen deze goddelijkheid binnenin zich hebben. Dit is “Gemaakt naar zijn evenbeeld.” Jullie zijn het waard om hier te zijn!

Neem even diep adem en zeg: “Ik ben het niet alleen waard, ik ben het erg waard!” Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid zijn jullie zo waardig geweest als jullie nu zijn om problemen van deze planeet op te lossen en naar een situatie te gaan zonder wereldoorlog in de toekomst. Jullie zullen een samenleving zijn die compassievolle actie kan starten. Negeer alles wat je op het nieuws ziet. Dit omdat het jullie naar beneden zal halen.

Het nieuws vertoont alleen oude energie, hebben jullie dit gemerkt? Alles wat er bij jullie wordt uitgezonden is in lijn met de oude energie. Dit komt omdat dit bepaalde paradigma voor hen nog niet dood is. In feite zijn zij getrouwd met een oud paradigma van uitzendingen dat langzaamaan sterft en zij zullen dit spoedig in de gaten hebben.

Oude zielen, jullie weten beter. Jullie zijn het waard! Zoals jullie hier zitten…. weet even dat jullie waardig zijn! Elke meester die deze planeet bewandelde heeft jullie dit verteld – God is binnenin jullie! De almachtige God die dit melkwegstelsel schiep heeft jullie geschapen als een prachtig beeld van zichzelf.

Jullie zouden dus even een moment kunnen nemen, diep ademhalen, en zeggen: “Anders dan de oude energie en de teleurstellingen die ik had, geloof ik niet langer in wat mij is verteld. Ik ben in pracht geboren omdat ik God binnenin mij heb en alles wat ik zie door God is gemaakt. Ik zie God overal, in iedereen en ik eer deze prachtige waarheid. Ik ben het waard om dit te zien, en ik ben deze waarheid.” Dit was nummer drie.

Nummer vier: Deze teleurstelling is zo diepgaand en het is duidelijk dat ik dit al meer dan 26 jaar heb verteld. Zo diepgaand…. en toch zo verkeerd begrepen. Waarom zouden je ooit de almachtige LiefdesBron van het Universum hebben en die menselijk bewustzijn geven? God is geen mens!

Er is niets puurder in het Universum dan de Liefde van God. Jullie hebben geen concept van de puurheid hiervan. Het gaat verder dan jullie redenatie, verder dan alles wat jullie kunnen doorgronden. De kracht van Liefde is de creatieve energie van Liefde zelf. Liefde en compassie zijn de pure elementen van God en er is niets anders dan dat. Hoe komt het dan dat de “hedendaagse” gedachte vertelt dat Gods geschiedenis bestaat uit oorlogen in de Hemel of “gevallen engelen door ongehoorzaamheid aan God”? Er is jullie verteld dat “God niet blij met jullie is omdat jullie dit en dat hebben gedaan. In feite staat God op het punt om jullie voor eeuwig te straffen omdat jullie dit en dat hebben gedaan.”

Hoe menselijk kunnen jullie God maken? Hoe disfunctionerend kunnen jullie God maken? Begrijpen jullie de mythologie en het kinderachtige bewustzijn dat gelooft dat God handelt als een mens? Hebben jullie er ooit aan gedacht dat dit een totale teleurstelling is?

God is de Schepper van het Universum. Gods bewustzijn is lichtjaren verwijderd van de manier waarop mensen denken omdat zoveel van wat jullie over God is verteld steeds weer over oordeel, straf en de afschuw van een leven na de dood met martelingen voor jullie en voor jullie kinderen. Geen van deze dingen zijn van God. Zij zijn allemaal van lager menselijk bewustzijn dat is geplakt op het idee over hoe God is. Lieve mensen, het is een paradigma van een oude energie die een mythologie schept waarin God hetzelfde is als een slechte menselijke vader.

Geweldig en waardig zijn jullie geboren! Jullie zijn het beeld van God! Dit is de mens!!! Jullie zijn geboren in een Goddelijk Plan dat jullie de keus geeft tussen licht en donker, vrije keuze om de God binnenin wel of niet te zien. Herschrijf hetgeen jullie is verteld over Wie God Is en zie het op de juiste manier. Vanaf jullie eerste ademhaling hier op Aarde is God een welwillende ouder die zo goddelijk is dat er alleen liefde is…. wat jullie ook doen!!! Met vrije keuze kunnen jullie alles doen, maar als jullie de vrije keuze doen om de God binnenin je te zien gaat jullie leven veranderen en gaan jullie de immense pracht zien van een waar partnerschap met de Creatieve Bron die er altijd is geweest.

Het is voor God onmogelijk om over jullie te oordelen. Hebben jullie je dit gerealiseerd? Hebben jullie je gerealiseerd dat jullie God spiritueel gezien disfunctioneren en op een veel slechtere manier dan jullie dit voor je kinderen zouden doen? Een mens zal zijn kinderen nooit aandoen wat jullie geloven dat God jullie aandoet. Gebruik je wijsheid en je door God gegeven spirituele logica en ontwaak voor een waarheid die geweldig is en die gevuld is met waarheid en compassie en liefde en pracht!

Wie is God? Is God de Schepper van het Universum en een deel van jullie eigen cellen, of een soort entiteit, die naar jullie kijkt op een manier die angst schept en het vooruitzicht van eeuwige hel en verdoemenis als jullie falen? Het is tijd om deze deceptie te zien en te weten dat de waarheid spectaculair anders is en is gevuld met de luister van een liefhebbende, welwillende en persoonlijke God.

Wordt vervolgd