Channeling 166: San Antonio, Colorado. /Kwantum Patroonvorming. 3

Live Kryon Channeling 166:
San Antonio, Colorado.

Kwantum Patroonvorming. 3

23 januari 2016 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De voorspellingen voor de toekomst

Ik voorspel al deze bovenstaande dingen. Ik voorspel hen. Ik kan deze dingen voorspellen omdat de potentiëlen ervoor aanwezig zijn. Deze identieke potentiëlen zijn eerder gezien in andere samenlevingen die tot op de plaats zijn gekomen waar jullie nu zijn en met een wetenschap die gelijkwaardig was aan degene die jullie nu hebben. Ik kan dit voorspellen omdat het eerder is gebeurd en sommigen in deze zaal zullen begrijpen dat het balletje aan het rollen is gebracht. Het is onvermijdelijk. Er zijn momenteel wetenschappers op deze planeet die het inzicht krijgen dat zal leiden naar deze ontdekkingen in de toekomst. Het komt allemaal jullie kant op. Er is een logische progressie in denken en wijsheid. Jullie lopen voordat jullie kunnen rennen en daarom kan ik jullie vertellen dat deze dingen eraan komen.

Laat mij jullie nu iets vertellen over de zaal waarin jullie zitten – wees niet bang. Wisten jullie dat er nu in deze zaal  onzichtbare dingen zijn die op de loer liggen en die kunnen leiden tot ziekte als jullie niet oppassen? Wisten jullie dit? Zij zijn hier samen met jullie! Snak maar even naar adem! Wees niet bang, wees niet bang omdat het – microben zijn!

Als ik dit 100 jaar geleden gezegd zou hebben zou er ongeloof zijn. “Ah, dit is gewoon esoterisch geklets, zoiets kan nooit echt bestaan.” Velen lachten en lachten om het idee. Maar de wetenschap maakte het echt voor jullie.

Toen jullie de instrumenten ontwikkelden die microscopisch kleine attributen van het leven konden zien opende zich een hele nieuwe wereld. Het was al die tijd verborgen maar opeens maakte de wetenschap het echt. Zien jullie wat ik hiermee bedoel? Lieve mensen, het is jullie erfenis om op een plek te komen waar jullie wetenschap en jullie natuurkunde en jullie kennis gaan samenwerken met de samenvloeiing van een nieuwer en wijzer bewustzijn.

Jullie zullen nieuwe uitvindingen hebben en het zal vele gebieden openen die een ongelooflijke hulp voor jullie zullen zijn.

Deze uitvinden zullen jullie zoveel water geven als jullie ooit nodig hebben om dingen te laten groeien en om te drinken, bijna overal op Aarde. Het zout in jullie oceanen zal makkelijk verwijderd worden met directe, efficiënte uitvindingen die magnetisme gebruiken. Energie zal veel makkelijker te verschaffen zijn en het zal geproduceerd worden in overvloed met gratis en overvloedige warmte. Bevolkingsgroei zal geen issue meer zijn omdat hoger bewustzijn een wijsheid zal scheppen waarmee men weet of en wanneer men kinderen wil hebben (zoals de inheemsen dit al duizenden jaren doen).

Jullie zullen op een dag terugkijken en zeggen: “Wij waren dom. Wij wisten nergens iets van en het is verbazingwekkend dat wij zelfs maar konden overleven.” Ik vertel jullie dit vanwege hetgeen eraan komt.  Dit brengt mij naar het spreken over menselijk bewustzijn.

Menselijk bewustzijn

Wat denken jullie dat bewustzijn is? ”Wel, Kryon, het is denken. Het is de manier waarop mensen denken. Je zou kunnen zeggen dat bewustzijn de beschrijving is van het paradigma van denken.” Dit is inderdaad zo. Maar jullie vergaten het deel van de taxatie van lager en hoger denken.

Wat zou er gebeuren als jullie fysieke instrumenten zouden ontwikkelen die bewustzijn zouden kunnen zien? “Kryon, bedoel jij dat het zichtbaar is?” Natuurlijk, het is natuurkunde! Wat gebeurt er als jullie gefrustreerd zijn en jullie computer crasht of er een batterij lekt? Is dat geen interactie tussen twee fysieke dingen? Een belangrijke ontdekking met gebruik van weersatellieten heeft een doorgaande correlatie ontdekt tussen variaties in de kracht van het magnetisch veld en massabewustzijn van menselijke compassie. Met andere woorden: tegen alle gangbare kennis in reageert het magnetisch veld op internationale rampen en vieringen!** Bewustzijn is gerelateerd aan natuurkunde. Met de juiste uitrusting zullen jullie op een dag de patronen zien. Het komt eraan!

De komende patronen van de mensheid

Wat ik wil doen is iets onthullen dat ik nooit eerder heb onthuld en dat is hoe de menselijke patronen eruit zullen gaan zien. Nu, wij hebben de voorspelling gedaan dat multidimensionale natuurkunde het potentieel heeft om vele patronen te onthullen van voorheen onzichtbare dingen.

Bijna alles betreffende kwantumenergie zal zichtbare patronen hebben. Het is geen verrassing. Hoe denken jullie dat de patronen vormen eruit zullen zien als jullie het bewustzijn van iemand zien? Nu, dit is individueel bewustzijn ten opzichte van massabewustzijn. Dit patroon zal fysiek zijn, individueel en het zal een veld hebben. Uiteindelijk zal het hierdoor meetbaar zijn en zal het een patroon hebben. Het “patroon van jou!“

Denken jullie dat dit vergezocht is? Als eenvoudige ontdekkingen en experimenten al de natuurkunde heeft opgepikt van veranderd massabewustzijn, waarom zouden jullie dan twijfelen of dit in de toekomst wel verfijnd kan worden? Hoe zal het eruit zien? Ik zal jullie twee voorbeelden geven.

De twee grootste menselijke bewustzijnsenergieproducenten zijn in paren: Angst en haat, compassie en liefde. Het zijn beide einden van een spectrum en zij zijn beide krachtig, extreem krachtig. Zij kunnen alarm aanzetten, zij kunnen je computer laten crashen, zij kunnen je hart zachter maken, zij kunnen jullie chemie beïnvloeden en zij kunnen dit doen vanuit de hele zaal en vanuit de hele wereld. Hebben jullie ooit in een kamer gezeten waarin iemand boos was en jullie dit wisten? Het is tastbaar; jullie kunnen het voelen. Als dit gebeurt willen jullie daar niet blijven.

Jullie zouden willen vertrekken. Als iemand boos is of vol haat is, zeggen jullie: “Er hangt hier een donkere wolk.” Jullie bespeuren energie en het specifieke patroon daarvan. Zou dit een andere energie zijn dan als die persoon een meester zou zijn die liefde uitstuurt? Ja! Dan zouden jullie zeggen: “Ik ben hier graag! Ik wil hier blijven en dit gevoel opzuigen.” Jullie hebben zojuist het patroon van bewustzijn gedefinieerd!

Alle energie, overal in het Universum, heeft manieren om gemeten en gezien te worden. Er zullen manieren zijn om patronen te zien in alles. Het kan beginnen als simpele golven maar uiteindelijk zullen er elegante patronen zichtbaar zijn met betere instrumenten.

Degenen die met de grote meesters van deze planeet in een kamer zaten hebben de overweldigende liefde en compassie gevoeld van de creatieve bron  en dit komt in golven van euforie. Het maakt jullie aan het huilen omdat jullie verbonden zijn met alles! Dat is energie! Begrijpen jullie wat ik zeg? Kunnen jullie liefde meten? Ja! Het heeft een patroon en jullie kunnen het zien. Een geheel nieuwe wereld zal zich uiteindelijk openen. Laat mij jullie tonen wat de patronen zijn.

Wordt vervolgd