Channeling 166: San Antonio, Colorado. /Kwantum Patroonvorming. 4

Live Kryon Channeling 166:
San Antonio, Colorado.

Kwantum Patroonvorming. 4

23 januari 2016 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De patronen – LAAG

Nu, dit zijn voorspellingen. Maar het zijn voorspellingen omdat het potentiëlen zijn van wat eraan komt. Het is een potentieel dat zo sterk is dat het een zekerheid is. Er zal een dag komen waarop deze patronen gezien gaan worden. Als het menselijke bewustzijnspatronen zijn zullen jullie iets zien dat zeer interessant is. De patronen die ik jullie nu ga geven zullen geldig worden als zij zich voordoen. Deze channeling zal gehoord en gelezen worden door duizenden mensen en het zal dus makkelijk zijn om hem op te zoeken indien benodigd.

Laten wij eerst eens praten over het laagste bewustzijn dat heel krachtig is. Begrijp dat laag bewustzijn ongelooflijke kracht in zich draagt en dit geldt ook voor hoog bewustzijn. Het lage of het hoge is niet meetbaar op zijn effectieve kracht  maar het is eerder een meting van de vibratie. Verwar deze dingen niet met frequentie want de technologie hiervan is niet zo lineair. Water in het patroon wordt gezien is de vibratie van gedachten en waar die wel of niet naartoe gaan of hoe beperkt of uitbreidend die is.

Kracht, of macht, is zeer diepgaand. Jullie weten dit al. De kracht van haat schept kwaad en is zeer sterk. De kracht van angst kan naties in slavernij brengen als zij niet oppassen. Jullie kennen deze kracht vanuit het verleden. Laten wij dus praten over het specifieke patroon dat het zal scheppen op een toekomstig instrument dat het meet bij een individu dat dit attribuut heeft.

Laag bewustzijn zal extreme en eenvoudige patronen scheppen. Deze patronen scheppen een sterke cirkel – een uitvloeiing van energie die samen gaat komen om een barrière op te werpen voor andere hogere vibraties. Het gaat lijken als een cirkel rondom het individu of de energie van het bewustzijn dat het individu schept.

De cirkel is als een gevangenis met een patroon of een basisdeel dat zich niet herhaalt. Het houdt zichzelf in zichzelf vast en het patroon zal zich niet bewust zijn van wat dan ook buiten zijn eigen cirkel.

De kracht komt vanuit het feit dat het zo krachtig is dat anderen erdoor beïnvloed kunnen worden en er makkelijker aan mee kunnen doen om een sterkere cirkel te scheppen. De cirkel zal dan groter worden en in zijn beknelling van het bewustzijn een nog grotere cirkel scheppen, maar alleen maar één cirkel.

Nu denken jullie misschien dat ik een taal spreek die jullie niet begrijpen? Misschien, maar hier is het punt: Het is eenvoudig. Het is een container die een cirkel is en die niet buiten zichzelf kan kijken. Hij ziet alleen zichzelf en weet alleen van zijn eigen kwaad. Hij oordeelt en neemt beslissingen die alleen gebaseerd zijn op wat hij in zichzelf weet. Het is laag bewustzijn. Zijn agenda is hijzelf en hij ziet niets anders.

De cirkel kan slaven maken van degenen die hetzelfde denken. Hij kan een grotere cirkel worden maar hij kan nooit buiten zichzelf gaan. Hij kan niet verder kijken dan wat hij weet. Er zijn geen patronen buiten de cirkel die bij de cirkel horen. Hij is restrictief (beperkt). Het zal diepgaand duidelijk zijn: Eenvoudig, lage vibratie en basisoverleving.

De patronen – HOOG

Laten wij nu over de andere praten. Dit is een hoger bewustzijn van liefde, compassie, een hoog-denkende geest, integriteit en zorgzaamheid. Hoe ziet dit eruit? Let op, omdat ik jullie dit niet helemaal kan geven. Het schept vele deeltjes. Het schept een samenvloeiing van energie die daarna meer van zichzelf schept of de manier van harmonie met zichzelf (veel meer deeltjes van hogere frequenties die specifieke veelvouden zijn van het origineel).

Deze golven van deeltjes vloeien uit naar buiten en verhogen hetgeen dat er omheen is in een nooit eindigende cirkel. Hij is expansief, hij is aantrekkelijk (toevoegend); hij is gestructureerd op een complete manier en de harmonie ervan schept andere deeltjes die veel verder gaan dan zijn eigen omvang.

Het heeft invloed op alle andere materie om zich heen. Van de meest simpele tot de meest complexe: wat zien jullie als het echte verschil in de patronen? De een is beperkend en krachtig door zijn enkelvoudigheid. De ander is uitbreidend en krachtig binnen zijn veelvoudige expansie. Tot op dit punt, lieve mensen, op deze planeet heeft het menselijk bewustzijn de tendens gehad naar een cirkel in zichzelf met de laagst mogelijke vibratie. Haat, oorlog, twist, ruwheid, onaardigheid – omdat het allemaal overleving was. Winnen was het enige ding in de cirkel.

Dit is de manier waarop de mensen overleefden! Het werd toen groep tegen groep, land tegen land, cirkel tegen cirkel en dit is wat jullie kregen van dit patroon. Het schiep massale dood en ongelooflijke zorgen. Mens tegen mens is ook wat jullie kregen en het cirkelpatroon was er een waardoor het bewustzijn zich niet kon uitbreiden. Alles wat het deed was dus zichzelf herhalen, herhalen en herhalen. Welkom bij de geschiedenis van de planeet.

Er was geen harmonie om uit te sturen en er was geen expansie. Er was geen groei en er was alleen maar stagnatie en hij herhaalde zichzelf. Hij kon nergens heen omdat hij niets kon zien dat hoger was dan hijzelf.

Lieve mensen, de energie op deze planeet gaat de oude patronen veranderen. De bewustzijnspatronen liggen in de attributen van het magnetisch raster van de planeet zoals dit is veranderd door de heliosfeer van de zon. Dit raster, gecombineerd met de nieuwe plek waar jullie in de ruimte zijn (waar jullie zonnestelsel naartoe gaat) gaan de patronen van deze beide bewustzijnsvoorbeelden veranderen en gaan er een maken die zeer complex is met deeltjes die veel krachtiger zijn dan de basis-overlevingsdeeltjes. Begrijpen jullie dit? De nieuwe energie verandert de manier waarop de mensheid reageert op de andere menselijke deeltjes. Het is tijd om op te groeien en het menselijk bewustzijn zal zich ontwikkelen en de zal niet langer een schaal van licht en donker zijn zoals de schaal van justitie omdat het kwade een veel lagere invloed zal hebben op compassievolle en complexe, harmonische vibraties.

Het licht zal de eenvoudige patronen van het kwade op de planeet gewoon overtreffen door een enorm surplus daarvan.

Het duister kan niet verder zien dan zichzelf

Ik wil jullie een bewijs geven van iets ongewoons en vertellen over de manier waarop lage vibratie werkt.

In de eerste channeling van dit jaar (2016) sprak ik over de jonge Noord-Koreaanse leider. Ik ga dit nu weer doen. Ik ga dit weer doen als een diepgaand voorbeeld  van de manier waarop laag bewustzijn niet buiten zichzelf kan kijken. Dit betekent dat het alleen kan werken met wat het ziet en wat het weet. Hoe krachtig, hoe intellectueel het van zichzelf denkt dat het is, het kan niet uit zijn eigen cirkel gaan.

De voormalige leider van Noord-Korea was een klassieke egoïst. Toen hij stierf nam zijn zoon de boel over en kon alles doen wat hij wilde. Deze jongen had naar zijn vader gekeken en hij wist dat hij het op een dag van hem zou overnemen. Natuurlijk erfde hij de attributen die de vader hen had geleerd over zelf-belangrijkheid en hij werd ook op het gebied van egoïsme tot het uiterste gedreven. Toen hij de macht overnam had hij de keuze om veranderingen door te voeren die hem nog groter zouden maken dan zijn vader. Hij wilde iets dat zijn naam groter zou maken en zijn positie op de hoogst denkbare egoïstische plaats zou brengen. Zijn vader was het voorbeeld en nu kon hij alles doen wat hij wilde om zelfs nog beroemder te worden. Wat er gebeurde is klassiek. Hij miste compleet de grootste mogelijkheid die iemand had om de meest beroemde en geliefde persoon op Aarde te worden.

Het idee kwam nooit bij hem op. Zelfs ondanks dat hij zijn opleiding in het Westen had genoten, miste hij jammerlijk.

Als hij de hoofdweg had overwogen en de hele Aarde zou hebben bekeken in plaats van een beperkte bevolking van zijn eigen land, zou hij zijn leven lang de meest beroemde en geliefde leider op Aarde zijn. Op het moment dat hij het overnam hoefde hij alleen maar buiten zijn eigen cirkel te denken. Hij was in de unieke positie om een “wild card” te zijn en iet verbazingwekkend te doen – het verenigen van Noord- en Zuid-Korea, het opheffen van de zone des doods die er tussen de twee landen was, het na generaties samenbrengen van families, stoppen met het nucleaire programma die hij nergens anders voor nodig had dan om belangrijk te lijken en daardoor zijn volk overvloed te geven, voedsel voor iedereen en vrede in zijn regio. Heel Korea zou hem aanbidden en de Aarde zou een zucht van verlichting slaken en hem danken voor zijn wijsheid en zijn moed.

Hij zou staande ovaties gekregen hebben als hij de grote zaal van de Verenigde Naties binnen zou treden en men zou voor hem buigen en hem de hoogste vredesprijzen toekennen.

Hij zou zijn ego hebben gestreeld en gestreeld en gestreeld en veel groter zijn dan zijn vader ooit was geweest. Maar het kwam nooit in hem op. In plaats daarvan ging hij door in het duister in de donkere box die hij had geërfd en nu regeert hij over de laagst mogelijke energie en vertegenwoordigt de meest duistere verraderlijke energie op de planeet.

Ten koste van het arm en uitgeput houden van zijn volk en het scheppen van instabiliteit in zijn regio wil hij een machtig en beroemd persoon zijn voor een moment in de tijd van een klein volk. Hij zal niet lang blijven. Hij kan niet zien dat wat hij doet geen steun heeft binnen de meerderheid van de bevolking van de planeet en hij zal alles kwijtraken.

Is het niet interessant om te zien hoe sterk de cirkel is die een lage vibratie heeft? Dit begint allemaal te veranderen, lieve mensen. Als jullie naar individuele mensen kijken en de manier waarop zij handelen kunnen jullie het zien aankomen. Jullie gaan het herkennen.

Wordt vervolgd