Channeling 166: San Antonio, Colorado. / Kwantum Patroonvorming. 1

Live Kryon Channeling 166:
San Antonio, Colorado.

Kwantum Patroonvorming. 1

23 januari 2016 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in San Antonio, Colorado.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is een tijd waarop mijn partner opzij stapt. Wij zeggen dit nogmaals zodat jullie weten dat hij geen onderdeel is van het bewustzijn van de boodschap. Channelen kan mysterieus en vreemd voor jullie zijn omdat het gebruik maakt van het menselijk intellect, de ontwikkeling, de stem, volwassenheid en wijsheid, maar de boodschap komt ergens anders vandaan.

Mijn partner noemt het een gestage stroom of intuïtieve gedachtegroepen. Mijn partner is hier maar hij is niet hier. Als ik zeg: “Hij stapt opzij” opent hij letterlijk zijn lichaam en door de pijnappelklier en zijn Hoger Zelf komt dan de boodschap die jullie horen. Ik vertel jullie dit zodat jullie weten dat niet hij het is die hier spreekt.

Er is een energie helemaal om jullie heen en er zijn onzichtbare dingen om jullie heen.  Vanmorgen spraken wij over de “Kryon-groep” en die is hier nog steeds. Hij is niet te tellen omdat het pure energie is. Zoveel van wat jullie om je heen zien, om je heen voelen, is energie. Energie komt in vele, vele vormen en niet alles ervan wordt gezien als energie. Het is aan jullie om deze boodschap over energie te geloven want vaak hebben mensen het nodig om het te kwantificeren en te kwalificeren. Jullie willen zijn vibrationele attributen meten en soms kunnen jullie dit niet. De reden waarom jullie dit niet kunnen is omdat jullie wetenschap nog niet zover is. Dit is geen kritiek op de wetenschap maar een simpel feit dat er meer te leren is. Geluid was er zonder oren om het te horen en licht is er zonder ogen om het te zien.

Het vooroordeel van de wetenschap

Hier is een vraag voor Kryon die mij eerder is gesteld: “Is de esoterische wereld iets dat wij door wetenschap beter zullen leren kennen?” Het antwoord is JA. Op dit moment, vanwege een Aarde die nog niet helemaal tot haar recht komt zijn er vele dingen die gescheiden en “gelineariseerd” zijn die veel beter begrepen zouden worden als dit niet zo zou zijn.

Wij hebben hier eerder over gesproken – de hoogst ontwikkelde universiteiten en colleges op de planeet hebben besloten om alle studies in categorieën onder te brengen. Dit werd gedaan om te specialiseren en voor efficiëntie maar er hangt prijs aan vast.

Natuurkunde, chemie, biologie en geneeskunde worden allemaal benaderd alsof het aparte wetenschappen zijn. Natuurlijk hebben zij relaties maar er is geen plaats op de campussen voor een “Integratie-gebouw” om het allemaal samen te voegen. Er zullen mensen zijn die zeggen: “Wel, natuurlijk, wij moeten het op die manier gaan doen omdat elke richting zijn eigen studieleerplan heeft. Er is gewoon geen manier om hen samen te voegen omdat het nodig is om hen apart te bestuderen. Er is gewoon teveel om van elk van hen te weten.”

Laat mij jullie iets vertellen, lieve mensen: Er is inderdaad een manier om deze dingen samen te voegen. Jullie hebben er gewoon nog niet aan gedacht en hebben nog niet nagedacht over de “integratiefase” van deze puzzel. Als jullie de diepgang zouden kennen van de relaties van alles met alles, zouden jullie onmiddellijk begrijpen dat verandering noodzakelijk is.

Jullie kunnen “integratiestappen” of terugblikken hebben. Maar zelfs die ontbreken. Het ene ding leidt tot het andere en er worden ontdekkingen gedaan. Maar omdat jullie de geïsoleerde bezittingen van een gebied van de wetenschap bestuderen, verbeteren de ontdekkingen alleen maar die ene wetenschap. Chemie leidt tot meer chemie, etc. en alleen chemici zijn erbij betrokken. Er zijn daadwerkelijk puzzels in elk van de onafhankelijke studies die alleen opgelost kunnen worden door de integratie van alle andere studies. Maar vaak blijven het puzzels omdat niemand “om zich heen kijkt” naar de andere studiegebieden. Wisten jullie dat pas onlangs de wetenschap het idee heeft gesteld dat het magnetisch veld van de planeet nodig is voor het leven daarop? Ik heb jullie dit in 1993 verteld en toch is er nog geen duidelijke wetenschap om dit aan te tonen, zelfs met al jullie gereedschappen. Het vooroordeel van het scheiden van de wetenschappen heeft vele dingen bij jullie vandaan gehouden. Jullie wilden natuurkunde gewoon niet samen zien met biologie.

Er zijn manieren om dit alles te integreren, met name chemie en natuurkunde. Als jullie dit gaan doen, lieve mensen, zal het leiden tot grote ontdekkingen maar dit zal niet gebeuren zolang jullie hen gescheiden houden. Jullie hebben specialisten op het ene gebied en specialisten op het andere. Soms komen zij samen en hebben een party en dat is het dan wel. Zij komen niet werkelijk samen om te spreken over hun specialisme.

Hoe kunnen jullie deze dingen scheiden en een compleet wetenschapper zijn?

Het kostte jullie meer dan twintig jaar om te ontdekken dat meer dan 90 procent van het DNA gegevens waren en niet code-bevattende chemie. Al die tijd werd het “rommel” genoemd omdat jullie er een verkeerde diagnose over stelden. Er waren linguïsten voor nodig om het te ontdekken. Zij zagen taalpatronen, geen chemiepatronen.

Dit is wat er verkeerd is met het hebben van alleen chemici en biologen die kijken naar complexe en onbekende chemiepuzzels. Jullie aannamen en vooroordelen hielden deze prachtige informatie bij jullie vandaan.

De komende integratie van de wetenschap

De eerste voorspelling die wij jullie geven is academisch. Er komt een nieuw bewustzijn en daarmee komt er ook nieuwe wijsheid. Er zal enig “wetenschappelijk gezond verstand” zijn dat de ongelooflijke waarde zal zien van het samen in lijn brengen van studie-invloeden die gewoonlijk apart waren.  Dit is het beste dat ik jullie kan geven…. geen details.

Toch is het heel duidelijk dat het op die manier moet en dat er een dag zal komen waarop jullie terugkijken en zeggen: “Wat dachten wij?” Kunnen jullie je een wereld voorstellen waar geen enkel voedsel ooit werd vermengd met het andere om een maaltijd samen te stellen en er dan gespecialiseerde chef-koks samen komen om voor grote voedselontwikkelingen te zorgen? Verreikende ingrediënten die worden samengevoegd om betere maaltijden te krijgen. Wat een concept!

Kunnen jullie je voorstellen hoe communicatie zou zijn als jullie een taal zouden proberen te leren als jullie zouden moeten rapporteren aan het woorden-gebouw, dan aan het bijvoeglijk naamwoorden-departement en daarna aan het zelfstandig naamwoord-paviljoen?

Niemand zou in staat zijn om de taal te spreken, alleen maar voor het kleine deel dat uit een “puzzel van alle delen” bestaat. De taal van natuurkunde gaat gezien worden en dit zal jullie enkele onthullingen brengen over biologie, chemie en bewustzijn.

De channeling van vandaag gaat over het komende nieuwe bewustzijn en hoe dit dingen zal veranderen. Er zijn een paar nieuwe dingen die wij jullie willen vertellen. Wij houden ervan om over de toekomst van de mensheid te praten en over de potentiëlen die jullie voor je hebben liggen.

Wordt vervolgd