Channeling 166: San Antonio, Colorado. /Kwantum Patroonvorming. 5

Live Kryon Channeling 166:
San Antonio, Colorado.

Kwantum Patroonvorming. 5

23 januari 2016 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De individuen

Een individu komt naar jullie toe en hij is boos. Hij is grof en onaardig. Alles dat uit zijn mond komt is grof en hatelijk en jullie lopen weg van deze ervaring en denken: “Wat is er aan de hand met die persoon?” Ik wil jullie dit vertellen: Er is niets mis met hem. Hij zit gewoon in overleving. Onvriendelijkheid en grofheid zullen aandacht krijgen en ervoor zorgen dat hij wordt opgemerkt.

Het draagt een energie, hoewel jullie die niet lekker vinden, aandacht oproept en misschien zelfs autoriteit door angst. Nogmaals, jullie kunnen er niet van houden, maar dit is de manier waarop zo iemand verder wil overleven en velen doen het zo.

In een oude energie werkt dit voor hen en er niet iets dat zij kunnen zien dat die plaats kan innemen. Voor hen betekent het dat zij een wereld zullen overleven waarin iedereen wil hebben wat zij willen hebben. In feite zijn er culturen, zelfs vandaag de dag, die vastzitten in ruwheid omdat zij zeggen dat compassie en vriendelijkheid gelijk zijn aan zwakte. Zij denken: “Je kunt niemand overwinnen met compassie en vriendelijkheid. Zij denken: ”Dit is voor de zwakke mensen van de planeet!”

Vanuit hun perspectief kunnen zij niet buiten de overlevingscirkel kijken dus komen zij op een dag naar jullie toe met de kracht van lage energie, ruwheid en onvriendelijkheid. Zij hebben geen idee dat er iets beters is.

Als jullie dit vandaag zien gaat dit botsen met hetgeen jullie niet willen. Het grootste deel van de Aarde is deze benadering moe en zoekt naar een veel eleganter manier van zijn. Een compassievol persoon is helemaal niet zwak. De energie rondom een compassievol persoon nodigt jullie uit. De energie rondom een grof persoon duwt jullie weg. Zien jullie de verschillen waarover wij het hebben? Welke hebben jullie liever?

Ik gaf jullie zojuist de patronen.

Hier is wat ik jullie vertel: Menselijk bewustzijn gaat zich verheffen boven wat het was omdat de lichte en de duistere ratio van de planeet zijn veranderd en het licht begint te winnen. Dit betekent dat compassie, integriteit en vriendelijkheid een licht laten schijnen dat zo helder is dat dat mensen veel sneller en verder zullen zien dan onaardigheid en macht.

Grofheid en onvriendelijkheid zullen uiteindelijk worden gezien als ongepast gedrag en jullie zullen weglopen. Het vertelt jullie veel over de energie van een persoon en waar zij staan en wat zij denken.

Het is oud. Het is overleving voor velen maar de nieuwe overleving zal lichten hoog en hoog bewustzijn zijn en velen zullen het gaan zien.

Degenen met hogere attributen zullen langer gaan leven. Uiteindelijk zullen zij jullie leiders zijn en dit is wat jullie willen. Verkiezingen zullen hierdoor veranderen, de zakenwereld zal veranderen en jullie zullen meer licht gaan zien, meer compassie  en meer echte beslissingen vanwege het rimpeleffect waarbij de harmonie van de deeltjes overal naar toe gaat. Als jullie compassievol zijn voelt iedereen dit. Wisten jullie dat een compassievol iemand als veilig wordt gezien?

Veilig! “Laten wij bij die persoon zijn omdat zij luistert en omdat het prettig is om naast haar te zitten. Hebben jullie de energie rondom haar gevoeld? Was het niet heerlijk?”

Het is veilig om bij deze in balans zijnde mensen te zijn. Zij zullen je niet beschadigen. Zij zullen niet met jou wedijveren of onaardige dingen zeggen. Zij zullen naar jullie luisteren en zij zullen van jullie houden. Jullie zullen dit ook in het zakenleven willen hebben, nietwaar? Is dit te vreemd voor jullie? Is het te vreemd om te denken dat jullie dit in de toekomst normaal zullen vinden?

Jullie zullen in staat zijn om het te zien en te meten en jullie zullen zelfs weten waarom het werkt. Het zal de planeet gaan veranderen.

Dit is allemaal natuurkunde, lieve mensen. Menselijk bewustzijn zal uiteindelijk uit de overlevingsmodus gaan. Het zal uit het duister komen naar een eleganter manier van overleven – een systeem waarbij degenen die overleven in staat zullen zijn om dingen elegant samen te voegen in plaats van veroveren en dingen uit elkaar te trekken. Dit zullen gewone mensen zijn die boven oordeel staan en die verder zullen kijken dan geloofssystemen. Het zijn mensen die God overal zullen zien, in alle systemen en die de goede dingen als eerste verwachten. Dit is de wijze mens die in balans is.

Het komt eraan en een deel hiervan is al hier. Dit is alles dat ik jullie wilde vertellen in deze boodschap. Waar zitten jullie? Wat is jullie patroon? Beginnen jullie de realiteit hiervan te voelen?

Het begint veilig te worden, lieve mensen. Het is veilig om te ontspannen en je verdediging een beetje te laten vallen en om je heen te kijken en aardiger en vol compassie te worden. Sommigen van jullie verwachten nog steeds iets slechts van de linkerkant. Het is alsof jullie uit de grot komen en er niet helemaal zeker van zijn dat de Bengaalse tijger echt verdwenen is. De tijgers zijn de oude energie en zij vluchten naar alle richtingen. De overblijfselen van deze oude energie, kwaad en vervluchtigende duisternis is overal en laat zichzelf zien, zich focussen en het weet dat zijn dagen zijn geteld.

Als jullie deze worsteling zien, weet dan dat dit goed nieuws is. Het betekent dat het einde van dit oude wereldbewustzijn eraan komt.

Als jullie een onderzoek doen bij alle landen en mannen en vrouwen met families doen, willen zij vrede! Zij willen elkaar niet veroveren en zij willen geen leiders die dit doen. Zij willen elkaar niet vernietigen voor beperkte bronnen of om gewoon machtig te zijn. Het tij is veranderd en het bewustzijn van de planeet wil op een overweldigende manier wat elke moeder en vader voor hun kinderen wil.

Het is het begin van honderden landen die samenkomen en plannen maken om een uitgebalanceerde vrede en eenheid te scheppen – en om door te gaan. Culturele verschillen zullen er altijd zijn. Maar compassie en balans zijn gewone menselijke attributen. Jullie hebben veel dingen gemeen die de nieuwe wijsheid jullie zal tonen.

Jullie hadden deze balans 100 jaar geleden niet. Dit is wat er vandaag anders is en wat er anders is voor jullie toekomst. Jullie zullen stoppen met het herhalen van het verleden en in plaats daarvan groeien in volwassenheid en wijsheid van de prachtige delen en harmonie van compassie.

Welkom op de Nieuwe Aarde. Zij komt eraan.

En zo is het.

KRYON

* Deze channeling werd gegeven enkele dagen voor de ontdekking van zwaartekrachtgolven door het LIGO Scientific Collaboration op 11 februari 2016. Bejubeld als een van de grootste ontdekkingen inde natuurkunde helpt dit om Einsteins oorspronkelijke ideeën te bewijzen die precies 100 jaar geleden – in 1916 – werden gegeven.

** https://www.heartmath.org/research/global-coherence/