Channeling 167: San Antonio, Texas. /  Veronderstellingen. 3

Live Kryon Channeling 167:
San Antonio, Texas.

 Veronderstellingen. 3

24 januari 2016 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Realiteit: Een Ander Paradigma?

Wisten jullie dat jullie in elkaars Merkabah zitten? (Spirituele velden) Wisten jullie dit? Het Merkabah, het geheiligde veld van de mens, is ongeveer 26 voet breed (acht meter). Het betekent dat ieder van jullie hier in het veld van een ander zit.

Misschien overlappen zij twee, drie, misschien zelfs wel vijf mensen? Ik wil jullie iets vragen: Hebben jullie daar ooit over nagedacht? Als dit zo is, betekent dit dan iets voor jullie?

Als jullie niet alleen zijn en er andere, oude zielen om jullie heen zijn, zijn jullie je dan bewust van de lift? Wisten jullie dat een collectief bewustzijn veel intuïtiever is? Wisten jullie dat een collectief Akasha een paradigma kan zijn waar jullie nooit aan hebben gedacht? Stel je eens voor wat jullie zouden kunnen doen met een groep van gelijkgestemde mensen, als al die geheiligde energievelden onderling vermengd zijn?

Wisten jullie dat jullie zelfs het weer zouden kunnen veranderen? Weten jullie hoe groot jullie zijn? Dit is Oude Informatie die jullie altijd al hadden in bijna elk geloofssysteem van de oorspronkelijke mensen die op Aarde rondliepen. Nu kennen jullie het mechanisme hiervan.

Toch voelen jullie je alleen, nietwaar, en misschien geïsoleerd, nietwaar? Dit komt door het enkelvoudig vooroordeel van de mensheid. Iedereen die luistert is alleen met zichzelf. Iedereen heeft een naam en een gesloten cellulair systeem en dit gaat, alleen, van plaats naar plaats. Jullie denken ook op die manier omdat alles “een ding” is dat samenwerkt of apart is met “andere dingen.”

Ik wil dat jullie buiten de doos van enkelvoudigheid denken. Het gebouw waar jullie in “wonen” is groter dan jullie denken.

Lieve mensen, ja, er is een lift in jullie huis, en ja, die is voor de meesten verborgen. Als jullie in een ontmoeting zoals deze naast een andere oude ziel zitten hebben jullie zoveel om je heen waar jullie niet aan denken. In de grond denken jullie in een enkelvoudig vooroordeel als jullie naar een ander kijken en zeggen: “Hoi, hoe gaat het met je?” Dat is het dan. Er is geen ogenblikkelijk en intuïtief begrijpen van de link met een verbazingwekkende hoeveelheid compassievolle, welwillende kracht. Het is exponentieel wat jullie kunnen doen als jullie samenwerken! Jullie groeten zouden ook moeten gelden voor de God in ieder ander en de verbindingen die jullie zouden kunnen delen.

De Ouden op de planeet wisten dit. Toen zij hun ontmoetingen hadden en samenkwamen wisten zij dit op een bepaald niveau. Dit doen zij nog steeds! Zij verwachtten het en lieten het voor hen werken. Als zij niet genoeg voedsel hadden kwamen zij samen en schiepen het. Wat denken jullie daarvan? Er zijn sommige Oude verhalen en jullie vragen je af of zij geloofwaardig zijn omdat de meesten van jullie de intuïtieve verbinding met Gaia hebben verloren. De inheemsen zouden vaker samenkomen en weten dat de kracht die zij met elkaar hadden hun situatie zou kunnen veranderen.

Zij konden de natuur letterlijk beïnvloeden, bepaalde delen ervan, en zij zaten onbeweeglijk samen, verenigd in hun doel, en wachtten, wachtten…. totdat de bizons naar hen toekwamen en hun leven voor hen gaven! Zij feestten een week lang en gebruikten alle delen om hen warm en gezond te houden. Kunnen jullie mij uitleggen hoe dit lineaire systeem werkte? Dat kunnen jullie niet. Lieve mensen, dit is de kracht van het collectief menselijk bewustzijn dat in lijn is met de natuur die ook een deel van jullie is.

Er is een prachtige, universele welwillendheid die aan jullie kant staat. Het is de creatieve bron die weet wie jullie zijn. Waag het niet om hier weg te gaan en te denken dat jullie alleen zijn of dat het niemand iets kan schelen. Er is een hele groep die samen met jullie loopt, maar die is op de tweede verdieping en hoger en jullie weten niet eens dat er een tweede verdieping is!

Ik wil dat jullie de lift vinden – een metafoor die betekent dat er hier meer is dan jullie denken, veel meer dan jullie denken.

Oude zielen, dit is waar jullie op hebben gewacht. Sommigen van jullie zijn daarvoor hier en beginnen het nu onthuld te krijgen. Alles dat wij zeggen is dat er meer voor ieder van jullie is dan jullie ooit hebben overwogen en het is veel, veel, veel meer dan jullie tot op de dag van vandaag is geleerd.

Er zijn dingen die bovennatuurlijk, esoterisch en spiritueel zijn die binnenin jullie op het punt staan om wijd open te barsten.

Jaren geleden zat de technicus die voor jullie zit in een stoel en werd nieuwsgierig. Wie is Kryon? Wat was Kryon? Zou het pijn doen? Zou het slecht zijn? Eerlijke vragen, nietwaar? Zou het iets zijn dat zijn geest over zou nemen en zijn leven ruïneren, of zijn ziel? Eerlijke vragen, nietwaar? Alle vragen waren gebaseerd op angst, maar dat is het overlevingsbewustzijn dat jullie allemaal hebben. Het is zelfs “spiritueel overlevingsbewustzijn” omdat jullie is verteld dat God Liefde is…… totdat jullie iets verkeerd doen.

Dan zal de liefde van God jullie ziel voor altijd straffen. Dit is zo ver van de waarheid en liefde verwijderd dat het overduidelijk is dat het van de mensen komt, niet van God.

Er zijn mensen die hier naar luisteren en dezelfde overlevingsvragen stellen en paradigma’s hebben die nu bij hen opkomen en waar zij bang voor zijn. Wat zal er gebeuren? Zal het pijn doen? Is het goed?

De Schepper in jullie is een deel van jullie en is welwillend. Dit partnerschap met jullie is gevuld met compassie en liefde. Het zal geen pijn doen. Het kostte mijn partner lange tijd voordat hij zich realiseerde dat hij liefde voelde als hij weer in de stoel zat. Dit was raar want het was niet wat hij gewend was. Het was een begin.

Zijn vooroordeel zat vaak in de weg. Was dit goed voor hem? Was het goed voor zijn ziel? Steeds weer stelde hij deze vragen en alles wat wij hem gaven was liefde.

Toen kwam er een dag waarop hij wist dat het goed was en hij zich realiseerde dat hij de lift had gevonden – iets dat zijn hele leven verborgen was gebleven, zelfs in zijn spiritueel denken.

Er was hem altijd verteld dat er een God was, maar de mensen leefden op de begane grond… zeker! Niemand vertelde hem dat het hele gebouw hem toebehoorde en dat hij de mede-eigenaar van dit alles was.

Dit is wat wij jullie leren. Niet zodat jullie channelen zoals mijn partner, maar een reis maken waar jullie nog niet aan hebben gedacht. Die gaat jullie vrede geven met betrekking tot de grootste zaken en problemen die jullie denken te hebben. Het zal misschien niet alles morgen of overmorgen oplossen of in de volgende maand, maar jullie zullen de mogelijkheid hebben om te ademen en je vrij te voelen omdat jullie weten dat het in jullie toekomst is, het komt eraan.

Ontspan je. Het systeem van God is een deel van jullie en als de cyclus klopt zullen de oplossingen komen. Spirit is geen oordelende Spirit. De Schepper van het Universum heeft zaden in jullie. Jullie zullen altijd zijn en jullie waren altijd. Dit is een zin die betekent dat jullie zielsbewustzijn eeuwig is. Dood is een menselijke gebeurtenis, geen spirituele.

De ziel is voor altijd. Dit was altijd zo en zal altijd zo zijn. Jullie naam zal voor eeuwig leven. Dat wat jullie zo geheiligd draagt is de kern van jullie, het bewustzijn dat leeft in jullie en waar jullie naam op staat, het is de energie die wij kennen en liefhebben.

Hij is voor altijd. Jullie zullen nooit sterven – niet dat deel – en jullie zullen altijd bewust zijn, zelfs als jullie deze planeet verlaten voor het volgende avontuur. Dit is de boodschap. Het is een goede boodschap, nietwaar? Hij is vol van belofte en schoonheid, voor een zeer goede vriend op de tweede verdieping.

Vind de Lift!!!

En zo is het.

KRYON