Channeling 177: San Jose, Californië. / Verandering. 2

Live Kryon Channeling 177:
San Jose, Californië.

Verandering. 2

14 januari 2017 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Verandering

Als je het woord CHANGE (verandering) neemt, zijn er zes letters. Laten wij de polariteit hiervan eens bekijken. Laten wij de eerste drie letters uitdagingen noemen en de laatste drie positief. Dit is zoals het bij dualiteit is.

De C kan een samenhang vertegenwoordigen van gelijkheid, eenvormigheid. Laten wij zeggen dat jullie een samenhang hebben met het leven omdat dit niet verandert. Het is altijd hetzelfde.

Daarom is er een samenhang die ervoor zorgt dat jullie hetzelfde willen blijven. Het voelt goed omdat jullie het hebben uitgevogeld. Het voelt goed omdat jullie denken te weten wat er komt en jullie je prettiger voelen in deze situaties van geloof in de samenhang – en dan verandert er iets.

Misschien hebben jullie een vriendenkring die altijd dezelfde is geweest en opeens brengen zij een nieuw iemand naar voren. Nu is de cirkel anders. In feite onderbreekt het de manier waarop de cirkel was op het punt waarop jullie wel de kring willen verlaten. De samenhang van de groep zoals hij was, is veranderd. Dit is een metafoor van de situatie van de planeet op dit moment. De samenhang van de manier waarop alles was gaat bewegen en vaak vinden jullie dit helemaal niet leuk.

Het is net als bij een groep waarin een nieuw persoon komt, de houding, het bewustzijn en het plezier van de cirkel die jullie dachten te kennen, is veranderd. Wat doen jullie hiermee? De menselijke natuur zegt: weglopen! Jullie hebben er genoeg van. Of jullie vechten ervoor om de groep hetzelfde te laten blijven.

Dit doen oude zielen niet, lieve mensen. Die is wat het acht jaar oude kind in de speeltuin doet omdat dit alles is wat het heeft.

De H vertegenwoordigt de flink moeilijke tijd die jullie hebben met wat ik ”de grote leugen” noem. De grote leugen is deze: Alles wat er in de toekomst gaat gebeuren kan beoordeeld worden door wat er in het verleden is gebeurd. Jullie bouwen gewoon voort op wat er is gebeurd om te bekijken wat er in de toekomst zal gaan gebeuren.

Daarom zien jullie, wat er ook gebeurt tijdens de verandering, als problematisch, gebaseerd op het verleden. Daarom is verandering altijd negatief. “Er kan niets goeds uit deze verandering voortkomen” zeggen jullie, “want als ik naar het verleden kijk heeft verandering nooit goede dingen voortgebracht.”

Aldus is de grote leugen dat er nooit iets zal worden geschapen dat anders is dan jullie nu weten of hebben gezien.

Wij zullen dit nogmaals zeggen zodat jullie het zullen begrijpen. De toekomst kan gevuld zijn met dingen die jullie nog nooit hebben gezien. Het kan welwillend zijn op manieren die jullie je niet kunnen voorstellen.

Opeens worden jullie ziek en gebeuren er dingen met jullie die nooit eerder waren gebeurd. Wat is de eerste reactie? “Oh, ik heb altijd een goede gezondheid gehad. Waarom is dit veranderd? Wat is er met mij aan de hand? Wat heb ik verkeerd gedaan?” En de grote leugen? Steeds als er een verandering zoals deze is, is het slecht nieuws. Jullie zeggen: “Kijk wat er in het verleden is gebeurd of wat er met Joe is gebeurd! Dit kan niet goed zijn” Daarom gaan jullie de winkel sluiten. De grote leugen? Er is niets nieuws. Oude zielen, er is een tendens om alles te beoordelen naar wat er eerder is gebeurd. De ziekte? Heel vaak is het nodig dat jullie je cellen herijken om te accepteren wat er gaat komen.

Er zit ook overal angst in. Angst zal het leven van een mens bekorten. Als jullie eens kijken naar de polariteit van verandering zijn er mensen die het zullen begrijpen en mensen die dit niet doen. Voor sommigen is verandering op zichzelf een vijand en wordt die als een vijand behandeld  omdat het ontregelt wat er was, wat werd begrepen en wat werkte.

De oude ziel heeft de mogelijkheid om verder te gaan dan de angst. Dit komt met de wijsheid van het weten wat er gebeurt en met ontspanning in dit proces.

Nu gaan wij naar de drie positieve letters en de polariteit van verandering. De N: Niets is wat het lijkt. Als jullie de boodschappen van Kryon hebben gevolgd zullen jullie het verhaal van Michael Thomas en de zeven Engelen misschien kennen (De reis naar huis). In dit verhaal zeiden de Engelen tegen hem: “Michael, hier is niets wat het lijkt te zijn. Denk niet na over wat jij denkt te weten.”

Dit hele verhaal gaat over een man die de verrassing van zijn leven had. Er gebeurde hem iets dat hij nooit eerder had meegemaakt. Zelfs als hij dacht dat hij het wel kende, was het totaal anders. Het was een verhaal over zijn polariteit, het donker en het licht in zijn bewustzijn. De veranderingen die er op deze planeet aankomen, zijn hetzelfde verhaal.

Oude zielen, zoals jullie hier zitten, zijn jullie welwillend om toe te geven dat jullie niet alles weten. De verandering die er aan komt is geen zich herhalend verleden. Deze dingen die zich bij jullie persoonlijk en ook op de planeet voordoen, gaan zich verhogen op manieren die nooit eerder zijn voorgekomen.

Er zullen een integriteit en compassie zijn als nooit tevoren. Opschudding kan hetgeen zijn wat jullie een tijdje zullen zien, maar de dingen zijn niet altijd wat zij lijken te zijn.

De oude zielen beginnen dit duidelijk te zien en gaan anders naar verandering kijken. Velen neigen ernaar om na te denken, zelfs voordat er iets gebeurt. Niet de oude zielen, niet degenen die in balans zijn. Ik wil dat jullie eens nadenken over de dingen die jullie hinderen – of die nu persoonlijk zijn of planetair. Ik wil dat jullie een schone lei zien, waar niets op staat – niets.

Hij is helemaal schoon omdat de effecten van de verandering er nog niet op staan. De effecten voor jullie welwillende veranderingen staan te wachten en zijn er klaar voor.

Er zijn dingen die kunnen veranderen en verder gaan dan jullie verwachten. Jullie denken dat jullie onlangs zaken hebben zien veranderen die moeilijk waren of dat jullie hen niet hebben verwacht? Wacht maar eens af. Er zijn andere dingen die jullie normale toestand van deze planeet en om jullie heen, gaan opstoken. Is dit wat jullie betreft goed? Dit moet wel. Wij hebben jullie dit verteld en de oude zielen gaan ernaar kijken alsof het een televisieprogramma betreft.

Zij gaan na dit programma naar bed en slapen alseen roos. Deze vrede komt omdat zij weten dat de verandering deel uitmaakt van de herijking van de planeet. Zij hebben het helemaal uitgevogeld. Zij hoeven er niet aan mee te doen om het verleden in balans te brengen omdat dit het werk is van oude zielen. Het is prachtig hoe een oude ziel verandering brengt, reageert op verandering en deel uitmaakt van de verandering.

Wordt vervolgd