Channeling 168: Sarasota, Florida. / Luisteren naar de Stem van Spirit. De Balans van Licht en Donker. 1

Live Kryon Channeling 168:
Sarasota, Florida.

Luisteren naar de Stem van Spirit. De Balans van Licht en Donker. 1

20 februari 2016 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Sarasota, Florida.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De energie van vandaag is heel anders dan ten tijde van mijn eerste ervaring met mijn partner. Er is zoveel gebeurd op de manier die wij hadden verwacht. Mijn partner leert over potentiëlen versus realiteit en toen ik hem in 1989 ontmoette was de informatie die ik bracht net zo reëel als nu. Ik vertelde hem dat er geen kernoorlog zou komen rond de millenniumwissel; er zou in plaats daarvan een verandering van bewustzijn komen en dat het magnetisch raster van de planeet zou gaan bewegen.

Nu heeft de wetenschap een verbinding tussen menselijk bewustzijn en juist dit raster waarover ik heb gesproken, bevestigd. Alles wat ik heb genoemd is gebeurd.

Wat ik nu ga brengen is een van de meest esoterische dingen die jullie je kunnen voorstellen: ik zal het verhaal vertellen over vrije keuze en waar dit jullie heeft gebracht en over de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn. Het is niet moeilijk maar als jullie je erop afstemmen kan het een beetje vreemd zijn.

De mensheid heeft vrije keuze, niet alleen om te doen wat men wenst zonder tussenkomst van Spirit, maar men beslist ook zelf waar men naartoe gaat en over het energieniveau van het eigen bewustzijn. De mensheid beslist hoe men werkten denkt en wel of niet samenwerkt.

Dit is de vrije keuze van de mensheid. Deze hele puzzel van vrije keuze is geen test van de mens maar het is eerder een test en veldslag tussen licht en donker.

Wij hebben jullie verteld dat jullie ziel eeuwig is en dat jullie steeds weer leven. Jullie levenservaringen op deze planeet zijn enorm en talrijk. Denken jullie dat het mogelijk is om door vele generaties heen jezelf te verhogen, het bewustzijn van de mensheid te laten toenemen en te promoveren naar dat wat Vrede op Aarde is? Als dit zo is vereist dit een totaal ander paradigma van bestaan. Kunnen jullie zoveel veranderen? Ik kwam in 1989 omdat dit nu het exacte potentieel is en het wordt gemeten door iets waar ik nu over ga spreken.

Jullie directe geschiedenis

De hele reden waarom dingen in de tachtiger jaren gebeurden was de “wild card” die jullie hebben ervaren, en dit was de val van de Sovjet Unie. Dit was niet alleen onverwacht voor jullie experts, maar het was schokkend voor de hele planeet. Deze grote, onverwachte opwaarderingen zijn vertellers, boodschappen over veranderende tijden en van een toegenomen bewustzijn van de mensheid.

De menselijke natuur begint te veranderen, te groeien en wat ik “de speelplaats van het bewustzijn” noem, te verlaten en verder te gaan naar een meer volwassener “elegantie van bewustzijn.” Dit zal saamhorigheid en vrede scheppen en dit is pas het begin van een nieuw soort mens en een nieuw soort samenleving.

Ik heb jullie eerder verteld dat wij deze boodschap “Luisteren naar de Stem van Spirit” of “Luisteren naar de Stem van God” kunnen noemen. Dit is natuurlijk een metafoor. Mensen die afstemmen op spiritualiteit horen meestal geen stem uit de hemel. Het horen van de Stem van Spirit is een metafoor voor het afgestemd zijn op de intuïtie van je eigen Hoger Zelf. Het Hoger Zelf is het spirituele deel van jezelf dat jullie verbindt met jullie eeuwige ziel. Dit is waar de meeste zoekers naar streven en het geeft jullie hulp bij je eigen leven en daardoor helpt het ook de planeet.

De reden waarom deze intuïtie zo moeilijk te horen of te onderscheiden is, is dat er een lage, constante bromtoon is, als van een hommel – zou je kunnen zeggen – wat een metafoor is voor een geluid of gerommel dat de boodschap lijkt te verduisteren of te bedekken. Het is als proberen iets te horen terwijl er een constant geluid is. Het is de beste metafoor die wij kunnen geven over hoe massief duister het licht kan bedekken. Maar het geluidsniveau van deze “hommel” begint te verminderen. Wat gebeurt er nu als jullie een betere, helderder boodschap gaan ontvangen? Jullie veranderen; de wereld verandert; degenen om jullie heen horen ook beter en zelfs degenen die niet willen horen zullen weten dat er “iets anders” gebeurt.

Nogmaals, dit horen is een metafoor. De betekenis is in werkelijkheid het onderscheiden van de intuïtie van wat integriteit heeft en wat niet en van wat er in jullie leven aan de hand is en van de mogelijkheid om het gevoel van/voor komende potentiëlen te verbeteren. Dit is allemaal het horen van de Stem van Spirit. Het is de mens die begint “op te groeien” en een hoger bewustzijn begint te hebben.

Wordt vervolgd.