Channeling 168: Sarasota, Florida. / Luisteren naar de Stem van Spirit. De Balans van Licht en Donker. 2

Live Kryon Channeling 168:
Sarasota, Florida.

Luisteren naar de Stem van Spirit. De Balans van Licht en Donker. 2

20 februari 2016 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Relatie van DNA tot Bewustzijn              

Nu, het moeilijkst voor ons om te leren is wat mijn partner jullie al enige jaren leert. Dit is moeilijk omdat het iets dat jullie voordien nooit op deze manier is verteld. Jullie bewustzijn is gerelateerd aan jullie Multidimensionale lichaam. De makkelijkste manier voor jullie om dit idee te benaderen is deze metafoor: Jullie DNA werkt niet op 100%. In plaats daarvan werkt het ergens tussen dertig en veertig procent. Het presteert nog niet de helft van waarvoor het werd ontworpen. Er is geen instrument dat op jullie DNA kan worden aangesloten en jullie een percentage geeft. Maar dit is het beste wat wij jullie kunnen geven om jullie te vertellen waar jullie zijn als het aankomt op het potentieel van het bewustzijn van de mensheid.

Ik wil jullie wat informatie geven die jullie dienen te begrijpen – hoe dit alles begon en wat er gebeurde.

Als jullie een test van het bewustzijn van de planeet zouden doen zou het eerlijkste een gemiddelde van hoog en laag zijn. Voor deze metafoor zouden jullie moeten beginnen met dezelfde hoeveelheid licht en donker. Dit is de manier waarop het in het begin was. Dit is het ontwerp.

Wij hebben jullie in het verleden de geschiedenis van de mensheid gegeven. Jullie hele geschiedenis is extreem kort want het melkwegstelsel en jullie zonnestelsel zijn hier al meer dan vier miljard jaren. Ik zei geen “mensen”, ik zei: “De mensheid zoals jullie die kennen” want de hele test begon met het scheppingsverhaal, het zaaien van de kennis van licht en donker. Ik heb het nu over mensen met veranderd DNA – jullie met maar 23 chromosomen.

Toen waren er 100.000 jaren voor nodig om dit voor alle mensen te ontwikkelen. Toen hielpen Lemurie en enkele andere “ingezaaide gebieden” in de volgende 50.000 jaren. Toen het zaaien echt klaar was en de test werkte, was dit alleen maar gisteren! Jullie zijn nieuw! Als jullie kijken naar de tijdlengte waarop de Aarde bestaat en dit ziet als 24 uur zijn jullie in de laatste seconde van het laatste uur pas aangekomen! Alle jullie bekende geschiedenis heeft in deze laatste seconde van deze 24 uur plaatsgevonden!

De ironie is dat degenen die dit horen en lezen, en ook enkele mensen in het publiek, hier allemaal bij zijn geweest. Oude zielen, wij hebben jullie deze uitleg al vaak gegeven: Jullie herinneren je Atlantis zoals jullie dit meemaakten –zinkende eilanden, oorlogen en chaos. Het betekent gewoon dat jullie “hier en daar” zijn geweest en “dit en dat” hebben gedaan.

Jullie hebben cataclysmen gezien en jullie waren er bij toen vele historische dingen gebeurden. Zij zitten geëtst in een herinnering die jullie niet goed kunnen uitsorteren maar die jullie wel met je meedragen. Wat dit betekent is dat jullie oude zielen zijn en misschien hielpen bij de start van de planeet!

De Zusterschap (de Lemurische Zusterschap die is opgericht door Dr. Amber Wolf) is een mooi voorbeeld. Degenen van jullie die je geroepen voelen om naar de bijeenkomsten van dit Zusterschap te gaan zullen een beginnend bewustzijn vieren dat binnenin jullie “rinkelt” als een positieve herinnering van de Oudheid. Het viert een tijd waarin vrouwen de credits kregen voor hun intuïtieve kracht en zij sjamaanse leiders waren van hun gemeenschap.

Wie kunnen dit beter doen dan het leven-brengende deel van de mensheid? Het vertegenwoordigt een tijd, in het begin, van gelijkheid en wijsheid die het begin was van de licht/donker test.

Het DNA was aan het begin van de test op 30%. Nu, let op, ik heb jullie in het begin verteld dat alles in evenwicht was, en dit klinkt helemaal niet zo, nietwaar? Het percentage ging snel naar 35% – snel, om een eerlijke test te garanderen want daar moest het zijn om volledige gelijkheid met het duister te hebben. Blijf nu afgestemd en luister, en jullie zullen merken waarom dit eerlijk is. Ik zal jullie iets geven dat jullie zouden moeten weten: Deze getallen tonen jullie de kracht van het licht over het duister. Toen jullie 35% werkend DNA hadden was er aan de andere kant van de balans 65 % duister op de planeet.

Laat mij dit uitleggen voor degenen die deze getallen echt niet begrijpen. De balans van licht en donker was inderdaad gelijk en omdat licht veel krachtiger is, was daarvan maar 35% nodig om het te laten gebeuren. Dit zou jullie moeten tonen dat het duister zwakker is dan jullie zijn.

Jullie hadden minder dan de helft van een percentage van de planeet van licht en toch waren jullie gelijk aan het duister. Licht is krachtiger en jullie hebben daarvan niet zoveel nodig om gelijk te zijn, zelfs met een lager bewustzijn.

Het Proces van het Percentage van Efficiëntie van het DNA

Laat mij jullie nu iets vertellen over wat er gebeurt met een voor 35% efficiënt DNA. Het geldt bij bewustzijn en ook bij biologische efficiëntie. Bij 35% is er een intuïtief weten over evenwicht tussen de seksen op de planeet – wie doet wat en waarom. Dit is wat er vandaag de dag wordt gevierd in de bijeenkomsten van het Lemurische Zusterschap.

Het was een tijd waarin de seksen op Aarde elkaar respecteerden en begrepen dat de vrouwelijke sekse meer in contact is met Spirit. Vrouwen waren niet alleen iets meer in contact met Multidimensionale dingen, maar zij zijn degenen die moeder zijn van de hele mensheid (van beide geslachten) als leraren van de kinderen. Alle mannen worden gedragen, aanbeden en onderwezen door de moeder. Daarom zijn zij degenen die alle gemeenschappen van de Aarde willen (bege)leiden.

Met vrije keuze ging het percentage van DNA-efficiëntie naar beneden terwijl de mensheid groeide. Toen het percentage ging verminderen werd de balans van de seksen verstoord. Als jullie welke gemeenschap op de planeet dan ook willen testen en het DNA-percentage van die gemeenschap willen kennen (bewustzijnsquotum) is er een makkelijke test: Hoe kijken zij naar en behandelen zij hun vrouwen?

Hoe hoger de DNA-functionaliteit, hoe meer het goddelijk vrouwelijk wordt geëerd. Dit is de test! Verschillende culturen scheppen verschillend DNA-bewustzijn, zelfs in dezelfde tijd op de planeet.

Zo kunnen jullie een cultuur op Aarde hebben op 25% en een op 37% – en als dit zo was kwamen die inderdaad in botsing met elkaar.

In de Middeleeuwen, of misschien daarvoor, ging de planeet naar 25%. Als jullie daaraan twijfelen hoeven jullie alleen maar te kijken naar de disfunctie bij de seksen. De vrouwen gingen van gerespecteerd  en sjamanen zijn naar tweede klas, zelfs derdeklas en daarna werden zij als gelijk aan de dieren gezien. Helemaal geen balans!!! Dit was wat er gebeurde toen het percentage terugviel naar een overlevingsbewustzijn.

Er was geen elegantie in het bewustzijn van die tijd en geen waardering voor kunst of cultuur. In plaats daarvan waren er de disfuncties van oorlog, haat, geen zorg voor elkaar, woede, drama en voortgaande verschrikking.

Toen ging onlangs het gemiddeld percentage weer omhoog en raakten jullie de 30-31%. De geschiedenis laat zien dat de vrouwen weer werden gezien en het respect begon weer te groeien. Het ging langzaam en dit zegt veel. In meer elegante gemeenschappen werd vrouwen gedeeltelijk het recht gegeven om te stemmen en toen werd het beter. Jullie gingen naar een gemiddeld percentage van 32. Dit was toen de Sovjet Unie uit een viel en een kernoorlog tijdens de wisseling van het millennium ongedaan werd gemaakt.

Dit was ook het moment waarop jullie de Harmonische Convergentie vierden en ik begon om mijn partner in 1989 te trainen.

Oh, lieve mensen, er zijn nog steeds mensen op de planeet die ongelooflijke misstanden laten zien ten aanzien van de vrouwelijke sekse. Lager bewustzijn kan niet “omhoog kijken” om iets beters te zien. Duister kan het licht niet zien en wij vertelden jullie hierover in 1993. Op een dag zullen jullie terugkijken in de geschiedenis en zeggen: “Wat was er met ons aan de hand? Waarom zagen wij niet wat overduidelijk was?” Als het DNA op 25 en 30 procent is, wint de sterkste. Het is een overlevingsbewustzijn en er is maar weinig anders van belang. Als jullie een samenleving op 35% en hoger willen zien kijk dan naar de balans van de seksen. Daar zullen respect en aanvaarding zijn.

Wordt vervolgd.