Channeling 168: Sarasota, Florida. / Luisteren naar de Stem van Spirit. De Balans van Licht en Donker. 3

Live Kryon Channeling 168:
Sarasota, Florida.

Luisteren naar de Stem van Spirit. De Balans van Licht en Donker.3

20 februari 2016 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Leer van de Ouden

Laat mij jullie iets anders geven waar mijn partner vaak over spreekt: Vind de oudste gemeenschap, de langst levende cultuur op de planeet. Kijk dan naar wat de Ouderen leren om uit te zoeken wat zij in het verleden dachten en geloofden. Wat zeggen hun geschriften? Laat mij jullie vertellen wat die zeggen: Vrouwen waren de sjamanen! Dit was zo omdat zij betere intuïtieve vaardigheden hadden.

Stel je eens voor dat je iemand hebt die je begeleidt die God kan zien en de stem van God kan horen. Dit was voor hen gewoon! Dat is balans in seksen. De mannen wisten dit en vertrouwden erop en de vrouwen vertrouwden erop dat de mannen dingen deden die mannen het best kunnen doen, jagen, verzamelen en voor eten zorgen. Dit is balans in seksen. Dit systeem bestaat nog steeds bij vele van de inheemse samenlevingen op deze planeet die er al heel lang zijn. Het is nooit veranderd.

Doorgaan met de Geschiedenis

Toen het DNA-percentage op 32 kwam sprak ik met mijn partner en gaf hem de keuze om zich af te stemmen (in 1989). De sneeuwbal van een verbeterd DNA was aan het rollen. Deze planeet begon zich te verhogen naar 35, weer op weg naar een gelijke balans. Misschien zal het zelfs naar 36 gaan waardoor het duister de andere kant op zal gaan.

Lieve mensen, wij hebben jullie verteld dat licht/donker gelijk waren maar hebben jullie dit in jullie leven nog nooit gezien….. tot nu toe! In feite gaat het hoger dan dat en rent het duister de andere kant op. Het komt onder de stenen vandaan, om zo te zeggen, wat aangeeft dat het uit vele plaatsen is verjaagd waar het zich voorheen verborgen hield.

Stel je een donker leger op de planeet voor dat zelfs uit jullie eigen land mensen kan rekruteren! Dit donkere leger rekruteert geen Amerikanen maar het rekruteert duisternis. Dit vertegenwoordigt mensen die hebben geïnvesteerd in duisternis en een heel jong Akasha hebben en een zeer oud bewustzijn. Zij zijn vrijwillig disfunctioneel met de anderen en zij hebben geen idee over wat er echt gebeurt.

Duisternis kan niet op een hoger niveau kijken. Een gek weet niet dat hij gek is. Luister naar mij, duisternis kan niet omhoog kijken en licht zien. Het is blind voor hogere doelen. Het ziet alleen de kracht van het duister. Het begrijpt licht niet, het is dus niet wijs en kan verslagen worden. Het begrijpt niet dat het gaat verliezen. Het kan alleen zichzelf zien. Dat is heel duidelijk, nietwaar?

Wat er nu gebeurt onderschrijft wat wij zeggen. Wat is er nu aan de hand op de planeet? Wij hebben het eerder gezegd: Nu, terwijl ik spreek, hebben jullie de meest disfunctionele politici die jullie ooit op de planeet hebben gehad. De reden? Er zijn grote veranderingen aan de gang! De gevechten, de drama’s en schijnbaar vreemd gedrag van velen vertegenwoordigen degenen die moe zijn van een oude gevestigde regering die op zichzelf disfunctioneel is. De gedachte is: “Alles is beter dan wat wij nu hebben en in het verleden hadden!” Dit is wat er gebeurt als hoger bewustzijn iets beters kan zien als het gaat groeien vanaf een lager bewustzijn waar het deel van uitmaakte.

Dit is voor jullie allen anders vanwege een toenemend percentage van het DNA. Het is voor iedereen en niet alleen voor degenen die in een geloofssysteem zijn als degenen in deze zaal. Integriteit, transparantie en de hang naar systemen met integriteit die feitelijk voor de mensen werken, komen eraan.

Het is het verlangen naar integriteit op hoge plaatsen in plaats van disfunctioneren. Het is een ontwaken! Jullie hebben een bevolking die moe is van een oude energie omdat het de Stem begint te horen.

Wie “Hoort” hem?

De Stem van Spirit is voor de hele mensheid en niet alleen voor een geselecteerde groep. Toch zal deze geselecteerde groep, voor zover het oude zielen betreft, beter begrijpen en in staat zijn om te onderscheiden en beter weten waar de boodschap over gaat. Als het geluid, de verwarring en de hommel van het duister gelijker gaat worden aan het licht zullen velen Spirit voor de eerste keer gaan horen. Zij zullen niet weten dat het Spirit is maar in plaats daarvan zal het “het gevoel zijn dat het beter voor ons is” en een intuïtie die nieuw is.

Voor de massa die niet geïnteresseerd is om in deze zaal te zijn is het toch een nieuw begin, een nieuw bewustzijn. Zij weten niet wat zij horen of voelen. Zij weten alleen dat zij verandering willen en een nieuw gevoel hebben over “wat goed is.”

Oude zielen op deze planeet zullen deze heldere boodschap herkennen voor wat hij is en zullen berichten en geleiding daarvan ontvangen. Dat is het verschil! Maar de hele mensheid is zich op een bepaald niveau bewust van de verandering.

Jullie kruipen naar de 36. Zelfs met de dingen om je heen, terwijl jullie het duister op deze planeet verslaan, zullen jullie op 36 zijn. Dit betekent dat jullie winnen. Het betekent ook dat de hommel van geluid die de Stem van God verbergt gaat verbleken en dat dingen zullen gaan beginnen te verhelderen met betrekking tot het begrijpen van de boodschappen.

Intuïtie zal niet zo snel komen als in het verleden, waarin jullie er niet zeker van waren wat jullie hoorden. Intuïtie zal langer blijven en zal met een heldere stem tegen jullie spreken. Jullie kunnen zelfs even stoppen en het onderzoeken!

De moeilijkheid met intuïtie is vandaag de dag dat het is bedekt door het geluid van de hommel. Dit is een metafoor, lieve mensen, Ik hoop dat jullie dit begrijpen. Bedekt zijn door de hommel betekent dat jullie intuïtieve gedachten moeilijk bereikbaar en zachtjes zijn omdat deze onderliggende energie daardoor wordt tegengehouden en niet duidelijk wordt gezien en gehoord.

De logica van jullie brein probeert het steeds onder de duim te houden en zegt: “Dit klopt niet. Het is gewoon wishful thinking van je verbeelding,” Dit maakt allemaal deel uit van een lager percentage van jullie DNA. Als het percentage naar 36 kruipt verandert alles. De logica van jullie hersenen verandert omdat het in het DNA zit. Er is een ontwaken, een efficiënter DNA en jullie gaan anders denken. Alle dingen aangaande de menselijke natuur waarover jullie in psychologische studie is verteld gaan veranderen naar iets heel anders.

Wiisheid wordt intuïtief, niet iets waarvan jullie zouden willen dat jullie het hadden. De samenleving gaat in het algemeen veranderen. Oplossingen voor het onoplosbare komen tevoorschijn. Nieuwe, wijzere gedachten worden gehoord door de media als de mensheid opgroeit vanuit de speeltuin van gooien met stenen en schelden. Programma’s om elkaar te helpen gaan echt werken. Fondsen zijn veel meer beschikbaar voor projecten die het verschil uitmaken voor de armen.

Jullie zitten op 35. Er is hier een gelijkheid, jullie gaan het donker en het licht zien en dit verandert alles. Jullie kijken naar de geschiedenis en zijn van verre gekomen en het duurde lang voordat jullie hier kwamen. Lieve mensen, wij hebben dit proces eerder gezien en de sneeuwbal is aan het rollen. Er is niets dat hem kan stoppen. In het pad van de sneeuwbal van hoger bewustzijn zitten alle soorten dingen die zullen verdwijnen en vergaan. Kijk maar naar enkele grote instellingen die om zullen gaan vallen! De sneeuwbal zal hen gewoon knock out slaan.

Wees niet gealarmeerd en denk niet dat dit het einde van de planeet is als bepaalde dingen gebeuren die angst scheppen want het gaat er gewoon om naar 35 en 36 te gaan.

Onthoud dat het duister gaat reageren en bang is voor het licht. De resultaten zijn veldslagen waarbij het duister zijn uiterste best zal doen om jullie licht te verslaan en jullie bang te maken.

Toch zijn jullie op de juiste plaats en op de juiste tijd en jullie zullen doorgaan.

Ik heb genoeg gezegd.

Als jullie hier vandaan gaan hoop ik dat jullie deze boodschap begrijpen. Lees hem nogmaals als jullie daar behoefte aan hebben. Hij gaat over de verhouding tussen licht en donker van jullie planeet en over waar jullie staan.

Hij gaat over het feit dat jullie winnen en dat is waarvoor ik ben gekomen. Het is moeilijk om te spreken tegen degenen die winnen als zij nog nooit eerder hebben gewonnen en zij een bewustzijn van verlies hebben.

Dit is waar jullie het meest aan werken. Sta rechtop als jullie hier vandaan gaan en weet wie jullie zijn.

Deze boodschap van Kryon verandert nooit want hij vertelt de Waarheid.

En zo is het.

KRYON