Stonehenge. / Het eren van de Voorouders.

Live Kryon Channeling:

Stonehenge / Het eren van de Voorouders. 

 18 mei 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Goedendag, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Voor degenen die later luisteren of lezen: wij bevinden ons in een veld met enorme stenen, genaamd Stonehenge.

Deze speciale boodschap kan van onderwerp naar onderwerp springen en ik wil deze boodschap noemen: Het eren van de voorouders! Een tijdje geleden zat ik in het midden van Stonehenge en bracht boodschappen. Wat ik op dit punt in de tijd wil doen is teruggaan en blijven gaan over een belangrijk onderwerp en dit is: Wie was hier. Hoe staat dit in relatie met jullie en over wat ik noem: de enorme vooringenomenheid van jullie beschaving.

Waar zal ik beginnen? Het verplaatsen van stenen is een taak voor specialisten. Er zijn steen-technici geweest en zij zijn niet alleen hier geweest, lieve mensen, zij waren er over de hele planeet. Jullie hebben het met name gezien in Egypte, op Paaseiland, in Bolivia, in Colombia, Peru… enorme stenen die van plaats naar plaats werden gebracht, net zoals dit hier is gedaan. Jullie weten dat deze voorouders geen hijskranen hadden en dus zeggen jullie dat het buitenaardsen moeten zijn geweest.

Dit is een vooroordeel, weet je! Ik zal het nogmaals zeggen: De samengebalde energieën die dit hebben gedaan worden omschreven als menselijke wezens: jullie zijn samengebalde energieën… en de mysterieuze krachten die zijn gebruikt om deze stenen te verplaatsen worden genoemd: menselijke slimheid en intelligentie en onderzoek. Wij willen het nog een keer zeggen: Met genoeg slimheid, onderzoek, de mogelijkheid om stenen te verplaatsen door het gebruik van water, kuilen, modder, steunpunten, zwaartekracht, tillen en weten wat je doet, zijn er ongelooflijke dingen gebouwd die er nu nog zijn. Wie bouwden deze dingen, zouden jullie kunnen vragen. Wie hebben het gebouwd? Wat waren het voor mensen? Wat was het mysterie dat hierin zat? Ik zal het jullie vertellen:

Fred, Hendrik en George, Jan, Piet en Klaas, net als jullie! Net Als Jullie!!!

Zij dachten als jullie, zij hadden lief als jullie. Zij keken naar de hemel en vroegen zich, net als jullie, dingen af. Hun intelligentie kan een beetje hoger dan die van jullie zijn geweest. Zij hadden inderdaad geen kraan. En dit is wat ik wilde zeggen: In zoveel verschillende dingen en manieren lijkt  Stonehenge een mysterie te zijn. Alleen een mysterie omdat jullie het nog niet tot jezelf hebben gebracht. Wat zouden jullie doen als jullie het zouden moeten doen zonder jullie hoge technologie, alleen maar met je geest? Op de planeet hebben jullie alleen wat jullie hebben maar er is genoeg tijd voorbij voor ontdekkingen en dus hebben jullie nu wat jullie hebben. Maar een mens zonder vindingrijkheid is gewoon een mens zoals jullie, zonder kraan – of een Iphone, of een Samsung.

Maar begrijpen jullie het? – elegant, slim, maar er is nog iets meer, en daar wil ik het over hebben. Wat jullie bij Stonehenge zien is een zeer opgewonden civilisatie die was gegaan van wat ik bouwstenen wil noemen, zo’n duizend jaar eerder, die de vruchtbaarheid en de pracht vertegenwoordigde van de hemelen van Gaia en die wetenschap naar een technologie bracht. Voor het eerst een op wetenschap gebouwde beschaving. Dit verklaart het gaan van mannelijk naar vrouwelijk, naar wat zij zouden noemen: De wetenschap van de dag! Zij waren uitzonderlijk opgewonden want zij hadden geobserveerd, uitgezocht en ontwikkeld naar een samenleving die zag hoe het zonnestelsel feitelijk in hun omgeving werkte: De Zon, de Maan, de Aarde, de seizoenen, de (aard)lijnen. Na al die tijd hadden zij dit met hun meetkunde uitgezocht en niet alleen dat, hun geometrie, hun meetkunde, was zo elegant geworden dat zij dingen in perfecte cirkels konden bouwen, als nooit tevoren.

Duizend jaar eerder waren de Henges – die overigens op dezelfde manier waren gebouwd – door steen-technici, gebaseerd op vruchtbaarheid want zij hadden het nog niet uitgevonden. Dit Stonehenge is wetenschap!!! Jullie kijken ernaar en zeggen: “Wat is het ongelooflijk mysterie? Hoe kan het dat de schaduwen op een bepaalde manier vallen? Wat is dit mysterie? Het is geen mysterie, het is niet mysterieuzer dan elektriciteit, het mysterie van de telefoons die jullie bij je dragen. Er is daar geen mysterie, het is wetenschap! Zij ontdekten het uiteindelijk. Zij konden iets bouwen waarmee zij konden pronken. Met de zonsopgang, de zonnewendes, alles. De opwinding was er omdat zij zagen dat zij gelijk hadden. Zo perfect konden zij Stonehenge maken, de Zon, de Maan, alles wat het vertegenwoordigde, was er en de schaduwen vielen precies op de juiste plaatsen die zij uiteindelijk hadden berekend… dit was Hoge Technologie! En zij wilden er trots op zijn! Dat waren zij ook! Jan, Piet en Klaas, al degenen die dit hadden gebouwd. Dit was het begin van een hemels begrip en natuurlijk hadden ook zij hun mysteries. Wat was de energie die zij hadden toen zij met hun meetkunde keken of zij het konden bouwen en waarmee zij daartoe in staat werden gesteld? Voordat zij nog niet wisten hoe! Het is een ontwikkeling, lieve mensen, en geen mysterie. Met slimme mensen, net zoals jullie.

Stonehenge is op de plaats waar Stonehenge is vanwege de redenen die ik jullie heb genoemd. Op dit hele eiland. De rasters verbinden hun energie die hiermee op een manier die dramatisch wordt versterkt. En deze versterking, in samenwerking met leylijnen, en het Raster van Gaia, het Kristallijnen Raster, schept plaatsen die werkelijk doorstromen en resoneren met schoonheid en energie. Zij voelden dit ook.

Jullie zijn niet de enige mensen die op dit land liepen en hier dingen voelden. Dit deden zij ook. Net zoals jullie, Jan, Piet en Klaas! En zij besloten om er een steunpunt van te maken dat hout zou snijden – energetisch gezien. En zij hadden er niet meer hulp bij nodig dan jullie. Zij hadden misschien het Goddelijke nodig, net als jullie, zij staken misschien hun vinger op. (Kryon lacht) Met andere woorden, lieve mensen, zij voelden energie. Zij hadden de elegantie die jullie hebben.

Ik vertelde jullie in het verleden dat jullie voorouders betrokken waren bij vier energieën. Geboorte, dood, het bestuderen van de voorouders en Gaia. Dit zijn de vier waarmee zij te maken hadden. Zij konden de ontwikkeling zien van geboorte – vruchtbaarheid – helemaal naar wetenschap, en dit is de uitlijning met de zon, de maan, de lijnen!

De vieringen die zij hadden waren die van de zon, de maan en de zonnewende, want dit was voor hen het centrum! Er is een ding dat moeilijk te bewijzen is. Ik ga het jullie vertellen: Er is geen bewijs meer van de geboortestenen. Zij hadden niet alleen grafstenen, zij eerden ook de geboorte….. is dit niet logisch? Geboorte, de vruchtbaarheid…. het eren van geboorte en vruchtbaarheid is nog steeds aanwezig.  Het kan niet bewezen worden omdat er geen geboortestenen meer zijn. Zij deden in feite hetzelfde als jullie in deze tijd doen: het vieren van de geboorte van een kind, en zij legden een steen op de plaats waar jullie vertoeven, waar mensen dingen voelen en vieren, dit was het centrum van het centrum. Het is gewoon logisch. Dit is waar je bent geboren, dit is waar je bent gestorven, dit is waar je dingen vierde, dit is waar het beste van het beste is. Ik heb jullie verteld over de schilderingen op de wanden, afhankelijk van hetgeen jullie deden. Er was geen enkelvoudig doel of reden voor Stonehenge. Dit was een ontmoetingsplaats, en jullie vierden dit en dat, en dit en dat. Net zoals jullie dit vandaag doen en op bepaalde plaatsen elkaar ontmoeten, een spel spelen of feest vieren voor vele doelen. Ont-mystificeren…. Is de energie hier? Ja! Is die op de Henge een beetje specialer? Ja. Daarom werden de stenen daar neergelegd. De Henge schiep het speciale niet. Zij legden hen daar neer omdat de leylijnen daar samenkwamen en samen toenamen met het menselijk bewustzijn.

Dit is pas een deel van wat ik jullie wilde vertellen. Ik wil met jullie praten over wat beschaving heeft gedaan en het vooroordeel, het ongelooflijke vooroordeel van de moderne beschaving vergeleken met degenen die de Henge gebruikten en degenen die hem bouwden. Als jullie aan hen vragen: “Wat is de definitie van beschaving?” Vraag het aan antropologen en historici en zij zullen zeggen: “Wel, wij volgen een onderzoeksplan met vijf punten. Er moet een georganiseerde regering zijn, er moet georganiseerde religie zijn, er moeten diverse soorten banen zijn door verschillende mensen, er moet kunst zijn en er dienen diepgaande boeken zijn. Als deze vijf dingen er zijn, is er een beschaving!”

Wat denken jullie van het heidendom? Laten wij dit eens even onderzoeken, ook al zijn de vijf punten voor het hebben van beschaving al onderzocht. Wat is de definitie van het zijn van een heiden? Als jullie teruggaan naar dit woord en de originele bron hiervan, wat is er dan van geworden? Want wat het werkelijk betekent is: “Degenen die zonder Christus zijn.” Laten wij dus teruggaan naar het zaad van alle beschaving en sommigen zullen zeggen: “Daar moet de crux zijn.” Het begin van de taal, van leringen, van dichtkunst, van zoveel dingen. De Grieken, misschien de Romeinen…. wel, het zijn allemaal heidenen.” Jullie begrijpen wat ik bedoel, nietwaar?

Dus voordat jullie degenen die de stenen hebben gebouwd heidenen noemen wil ik dat jullie eerst naar je eigen  beschaving kijken die jullie wel begrijpen en als jullie wel begrijpen wat heidendom is. Ja, zij waren heidenen en dit betekende dat zij niet hadden wat jullie vandaag hebben: het geloof in de meester van liefde. Het was duizend jaar daarvoor! Als jullie naar hun beschaving kijken zou het dan misschien, heel misschien zo kunnen zijn dat jullie een beetje bevooroordeeld zijn? Jullie zijn zo bevooroordeeld dat het hierop lijkt: Wat is de definitie van een mens? Een menselijk wezen is iemand die denkt zoals ik. En dit betekent dat ieder die in het verleden leefde en niet dacht zoals ik, geen mens is. Zo is het bijna! Wij hebben het al eerder gezegd: Als mensen, als geschiedkundigen, terug gaan in de tijd, nemen zij aan dat men toen dommer was, en hoe verder je teruggaat, hoe dommer men werd.

Lieve mensen, dit was helemaal niet zo; misschien zelfs wel andersom. Ik zeg jullie nogmaals: de voorouders die hier aanwezig zijn en naar jullie kijken, glimlachen, en zeggen: “Het is niet anders!” Zij zouden naar jullie beschaving kijken en huilen.

Laat mij jullie hun definitie geven van een beschaving. “Beschaving zijn mensen die samenkomen en de schoonheid van geboorte begrijpen. Het eren van de dood. De diepgaande begrip van de plaats die voorouders hebben in de afstamming…. en hun wijsheid, en de plaats die Gaia wordt genoemd, de Aarde, en haar relatie met het leven. Waar plaatst dit jullie vandaag? In deze vijf attributen van beschaving die jullie pas een paar jaar geleden zijn gegeven (Kryon lacht)….. waar is het eren van de voorouders? Waar is de herkenning dat de levenskracht van Gaia herkend moet worden in een bepaalde vorm?  Zo niet, dan hebben jullie geen beschaving! Begrijpen jullie wat ik bedoel? De moderne beschaving heeft besloten dat Gaia er niet bij hoort, niet nodig is en dat jullie voorouders gewoon begraven zijn en weg zijn! De voorouders die hier zijn wisten wel beter.

Dit, lieve mensen, is het mysterie hier. Hoe zijn jullie dit kwijtgeraakt? Jullie zijn het mysterie der eeuwen! Hoe zijn jullie het kwijtgeraakt? Zij hadden het hier. Oh, zij hadden jullie technologie niet en zij gingen anders gekleed, maar zij hadden op dezelfde manier lief, zij zongen hetzelfde, zij dansten hetzelfde en zij wisten van Gaia, en zij eerden en begrepen hun voorouders. Zo vaak gaan jullie terug en zien de stenen, bijvoorbeeld op Paaseiland, en wat was de aanname over Paaseiland? Wel, allemaal goden, zij aanbaden goden en toen kwamen zij erachter door de inheemsen, die beter wisten, dat elke aparte steen voorouderschap betekende. Zij eerden hun voorouders, bouwden de Mohai-stenen en stelden hun gezichten gericht op het eiland zodat de wijsheid van de voorouders altijd om hen heen zou zijn.

Jullie hebben het over beschaving. Waar is die vandaag? Wij zeggen tegen jullie dat in de evolutie van het bewustzijn op deze planeet, deze dingen weer terug zullen komen door degenen die beginnen te begrijpen dat degenen die Stonehenge hebben gebouwd misschien een beetje meer begrepen dan jullie. Dat zij misschien een beetje slimmer waren dan jullie. Zonder elektronica en zonder jullie communicatie, en zonder hijskraan.

Vier Jan, Piet en Klaas! (Kryon lacht) E ook degenen die denken zoals jullie en evolutie uitplozen met hun meetkunde en hoe de Aarde in werkelijkheid werkt. Blijf aan deze dingen denken en begrijp dat het mysterie daar nog steeds is, maar dat het in jullie is. Hoe gaan jullie daarmee om? Jullie zullen het goed doen!

En zo is het.

Kryon