Syracuse, New York 1 / Het Begin!

Live Kryon Channeling:
Syracuse, New York 1

Het Begin!

28 juli 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Ik zeg het nogmaals, want er zijn leraren in de zaal, bij degenen die luisteren of later lezen die zeggen: “Ik ben nog steeds verbaasd over de snelheid waarmee Kryon binnenkomt want in het verleden, in een oude energie was zo’n opwaardering met die snelheid helemaal niet mogelijk.” Ik zeg jullie, lieve mensen, dat dit de manier is in een nieuwe energie want de man in de stoel is gewoon een hartslag van jullie vandaan. Want ik leef daar, in het DNA.

Als jullie geloven in een Hoger Zelf, begrijpen jullie dat jullie God binnenin hebben en dit niet aan of uit hoeven te zetten….dat hoeft niet. Jullie hoeven liefde niet aan en uit te zetten….dat hoeft niet. En Spirit is dezelfde. In deze nieuwe energie kunnen jullie je verstrengelen met goddelijke dingen. Mensen zijn grappig want zij willen dat bepaalde dingen niet geheim zijn. Jullie komen samen met vrienden en jullie praten en hebben het leuk. Liefde is daar. God is daar. Er is vreugde…wisten jullie dit?

Jullie moeten de tijd nemen, je netjes aankleden en naar een gebouw gaan om deze ontmoetingen te hebben. Maar God is overal, waar jullie ook zijn, het maakt niet uit: God is daar. Alles is daar! En dat brengt mij naar deze plek, want hier gebeurt het. Ik zeg het nogmaals voor degenen die hier voor het eerst zijn: dit is een workshop over de kerninformatie van God, Spirit, Creatieve Bron, hoe jullie het ook willen noemen, kerninformatie die vandaag en morgen wordt gegeven over wat de Pleiadiers jullie hebben gegeven. Niet alleen maar 23 paar chromosomen, niet alleen maar de DNA-verandering….wat onderwezen zij?

Wat was het, en hoe deden zij dit? Wat was de kerninformatie die aan de planeet werd gegeven; vijftigduizend jaar geleden, dertigduizend jaar geleden….wat was de kerninformatie die degenen die van andere plaatsen kwamen, jullie gaven? Er zijn problemen bij degenen die met de ogen rollen als zij dit horen en zij zeggen: “Oh, hij heeft het nu over ET’s. Ik ga nu naar iets anders luisteren.” Voordat jullie dit doen heb ik een vraag: Als jullie hiernaar luisteren is er waarschijnlijk een reden voor, jullie ontwaken voor een bepaalde soort spiritualiteit binnenin jullie. Misschien willen jullie niet de hele weg gaan, en niet te vreemd doen. Laat mij jullie dus dit vragen: Zou het goed zijn als jullie ergens naar kijken en iets visualiseren met mij? Hier komt een engel, vol glorie!

Wat is jullie over engelen verteld, in een derde dimensie stralend als de zon misschien? Engelen hebben mensen altijd bezocht en onthutsten hen. Vrouwen kwamen bijeen en er verscheen een engel en dit was op al hun gezichten te zien. (Kryon lacht) Vaak ook met angst omdat de energie zo groots was, zo verbazingwekkend en zij herkenden buiten-wereldlijke energie! En hier kwam de engel en de engel sprak de woorden die engelen altijd uitspreken: “Wees niet bang. Wees niet bang voor wat je voelt of wat je ziet.” En zo richtten de mensen zich op en luisterden en dan zei de engel tegen jullie: “Zou het goed zijn als jullie een tijdje aan mijn voeten zouden zitten en ik jullie informatie van het Universum breng? Wat jullie maar willen?” Sommigen van jullie zullen zeggen: “Ik kan mijn geluk niet op…een engel! Hij kent mijn naam en spreekt tegen mij!” Hoe kunnen jullie dit weerstaan, want daarom zijn jullie hier, daarom luisteren jullie naar mij. Dit is wat jullie voelen want jullie zitten aan de voeten van een engel en de engel begint te onthullen. Niet alleen maar een plan, maar de liefde van God.

Het attribuut van de mensheid, het idee over waar een ziel over gaat. Er was een interessant zaad in jullie geplant dat zegt dat jullie meer zijn dan alleen biologie; dat jullie een deel van wat een engel een engel maakt, ook hebben! Dat binnenin jullie DNA een engelachtige energie is geplaatst, en jullie voelen dit en jullie weten dat jullie op de een of andere manier een deel zijn van de Creatieve Bron. Dit is wat jullie misschien wel op de knieën brengt, of naar deze stoel, wat jullie interesse heeft opgewekt voor eredienst. Over de hele planeet heen weten jullie dat er een Schepper is.

Maar de engel begint jullie te vertellen: “Wel, het is meer dan dat! Binnenin jullie is er een plan. Jullie kwamen naar de Aarde en waren prachtig en perfect. Dit is misschien een beetje anders dan jullie is verteld en geleerd. Jullie hebben vrije keuze, net zoals in de Tuin van Eden, jullie kennen dit verhaal, jullie hebben vrije keuze en jullie kunnen weglopen of blijven. Wanneer jullie maar willen kunnen jullie zeggen: “Ik heb het gehad. Ik ga weg!” Maar jullie willen blijven, willen luisteren, willen geloven, wat dan ook, want als jullie dit willen kunnen jullie blijven en luisteren. En dan gaat de waarheid onthuld worden, en elk deeltje van deze waarheid is luisterrijk, overdonderend perfect, vol van dingen die jullie nooit zijn verteld, en zij slaan ergens op. Bij degenen van jullie die hun intuïtie op de een of andere manier vertrouwen, zoals een spierentest van het bewustzijn, moet er een belletje gaan rinkelen, anders blijven jullie niet….het moet gaan rinkelen! Maar jullie blijven, en het rinkelt en rinkelt. Dan zegt de engel tegen jullie: “Hebben jullie genoeg gehad?” En jullie zeggen: “Nee!”

Jullie hebben er geen moeite mee als er van jullie wordt gehouden, nietwaar? Jullie kunnen jezelf hier jarenlang zittend voorstellen. Alleen maar even weggaan om te eten om weer terug te komen, en de engel zal er zijn, altijd. En de stem van de engel zal er zijn, die is van de sterren, komt van de sterren.

Wat als, gewoon wat als, ik de engel anders definieer dan wat jullie ooit is verteld? Er zijn plaatsen in dit melkwegstelsel waar plaatsen zijn zoals die van jullie waar al miljoenen jaren beschavingen zijn zoals jullie en die al lang zijn gegaan naar wat jullie ascensie noemen. Die biologie hebben zoals jullie en God binnenin hebben, zoals jullie, vanuit dezelfde Creatieve Bron, dezelfde God, en dezelfde liefde! Zij werden letterlijk ontworpen om leraren te zijn en hier te komen. De verandering van het DNA, ongeveer 200.000 jaar geleden. Daarom ook deze boodschap om jullie met vrije keuze te laten beslissen, mensen, welke richting jullie nemen: licht of donker! En in deze vrije keuze is er nog iets anders dat ik jullie niet kan vertellen of beschrijven omdat het verder gaat dan het begrip. Jullie beslissingen veranderen het melkwegstelsel.

Deze engel was een Pleiadier. Verandert dit er iets aan? “Maar, Kryon, ik dacht altijd dat een engel van God kwam!” Kryon lacht. Dat is ook zo! Deze Pleiadier komt in ascensie-status en schijnt helder als de zon!  De attributen die zij gebruikten – net zoals de meesters op Aarde – zijn niet menselijk! De Pleiadier vertegenwoordigt puur bewustzijn in de vorm die hij heeft aangenomen en zij komt als een vrouw omdat dit het zachtst is. Het meest geschikte geslacht voor boodschap en lering is de moeder. En jullie luisteren naar moeder. Een vader zal jullie regels en discipline geven. Een vader zal je doen trillen in je laarzen, als hij luid genoeg spreekt. Maar een moeder is vol begrip en compassie, geduld, liefde, en de engel is een moeder; een Lemurische moeder.

De boodschap van vandaag zal dit verder uitbreiden.

Wij hadden het over Pleiadische moeders die spraken over de kerninformatie. Zij spraken over en met de mensen, de kinderen, en wat zij vertelden, de symbolen die zij gebruikten, de attributen die zij hadden, de lichtlijn die erbij was betrokken, de complexiteit die beter niet gezien kan worden, maar er wel was; de pracht en de welwillendheid en de onthullingen van de kern van de Schepper; de reden voor dit alles en uit uitdrukken hiervan vanaf vandaag en verder, is vanwege de opwaardering die plaatsvond in 2012 – de precessie van de equinoxen – en de profetieën die vertelden dat dit niet zou gebeuren. Een terugkeer naar de kern, een omhoog gaan van het menselijk bewustzijn en het zorgen en de compassie die jullie in het nieuws zien. Dingen die nu gezien worden en transparant worden en die altijd in het duister zijn geweest. Het duister rent bij jullie vandaan, want waar jullie ook lopen stralen jullie licht naar duistere hoeken en laten dingen zich zien.

Er zijn mensen die rondlopen en zeggen: “Het is een vreselijke tijd! Kijk eens naar wat er allemaal gebeurt!” terwijl zij niet begrijpen dat dit altijd al gebeurde. Het was gewoon in het duister. Dit is manier waarop het vandaag gaat, dit is de Aarde waarop jullie zijn beland. Welke leeftijd jullie ook hebben. Jullie zouden kunnen zeggen: “Het is leuk om hier te zitten en naar jou te luisteren en een tijdje mee te maken van zoveel vrede en onthullingen, redenen voor dingen die ik mij niet kan voorstellen en dingen waarop ik nauwelijks kan wachten om hen te horen, ja.” Maar ik wil jullie iets vertellen: dit is niet iets voor alleen maar nu, want de dingen die wij jullie nu geven zijn voor het moment waarop jullie vertrekken….niet voor nu. Het is voor als jullie opstaan uit de stoel, de zaal verlaten en morgen naar je werk gaan; voor als jullie je gaan realiseren dat jullie dit in je op kunnen nemen; alles met een welwillende energie die jullie en degenen om je heen doorstraalt en heelt waarvoor jullie hier kwamen omdat het geheeld moest worden.

Nu zal ik een stelling geven: Lang geleden vertelde ik mijn partner dat channeling vanuit de Centrale Bron in het algemeen niet als bezit gezien kan worden, het kan niet geïsoleerd worden en het zou niet verkocht moeten worden zodat het zoveel mogelijk beschikbaar is voor de planeet en dat is de reden waarom mijn partner alle opnamen op het wereldwijde web heeft gezet. Hij zorgde ervoor dat er geen enkele voorwaarden voor gelden, geen toestemming verleend hoeft te worden, er niets voor getekend hoeft te worden, geen lidmaatschap, zodat mensen de boodschappen van Kryon op de hele planeet en in vele talen, kunnen horen zonder conferenties en zonder wat voor regels dan ook. Zo kunnen zij hun oordeel vormen, luisteren en in hun geest hun eigen spiritualiteit vorm geven en beslissen of het ja dan nee iets voor hen is en doen wat zij maar willen. Ik vertelde hem dat dit de basis en de beloning van het werk was. God kan niet bezeten worden, liefde is vrij. De Schepper in jullie wil gekend zijn en het is niet evangelisch want het is daar gewoon om gezien te worden als een boom in het woud in al zijn schoonheid en pracht om gezien te worden, aangeraakt en omarmd te worden. Maar als jullie hem omarmen, verbinden jullie je. (Kryon lacht) En nu ga ik hetzelfde zeggen over de informatie van het Wiel van Lering dat vandaag en morgen en ook op andere tijdstippen, wordt gepresenteerd. Het is geen bezit, de informatie kan verstrekt worden, van de illustraties kan een foto gemaakt worden: alle informatie is er voor iedereen. Daarin zit ook dat er mensen zullen zijn die dit meenemen naar ongepaste plaatsen en het incorrect gebruiken, er zullen mensen zijn die het uit zullen brengen en verkopen. Het is allemaal in het Veld, ik zie het aankomen. Maar de waarheid zal zijn hoogste niveau zoeken als het aankomt op deze kern-leringen. Hoed je voor degenen die dit werk nemen en het vermenigvuldigen of het een andere naam geven of verkopen op een ongepaste manier! Laat de kennis gratis zijn. Laat de informatie die in deze channelings wordt gegeven, gratis zijn. Laat alles dat hier wordt gepresenteerd, beschikbaar zijn voor iedereen die dit wil zien, horen of lezen.

Dit is het begin van een serie over deze leringen.

Nog een ding, voordat ik ga. Terug naar de engel, mmm. Zij is er nog steeds. Zij vraagt nog steeds: “Is het goed als ik jou elke dag bezoek? Is het goed als ik jou bij je lichtnaam noem? Als ik jou bij je lichtnaam noem zal je mij voelen. Is het goed als ik nog een paar anderen meeneem?” Jullie zouden zeggen: “Ik weet het niet. Wie zijn zij?” Dan zal zij naar je kijken en zeggen: “Het zijn degenen waarvan jij denkt dat zij weg zijn, overleden, en dat zijn zij niet. Zij willen komen en zij willen dat jij hen ruikt en hoort en dat jij je hen herinnert, zodat jij weet dat zij niet weg zijn. Het veranderde alleen een beetje!”

Het is allemaal deel van een liefhebbende energie die zo groots is dat het elke definitie te boven gaat. Hebben jullie ooit van welke spirituele leider dan ook gehoord dat het geen engel is, het is een legende van liefde! Van Liefde! Het is groter dan groot en het staat voor jullie en zegt: “Is het is goed als wij jou vertellen hoe de dingen werken?”

Welkom in een nieuwe tijd, lieve mensen, waarin mensen bekrachtigd worden over wie jullie zijn, een herkenning van de Pracht van de menselijke ziel op Aarde!

En zo is het.

Kryon