Syracuse, New York. 2/ Voltooiing voor Oude Zielen!

Live Kryon Channeling:
Syracuse, New York. 2

Voltooiing voor Oude Zielen!

28 juli 2018 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

In het begin was er liefde voordat er ook maar iets fysieks was, geen universum, geen melkwegstelsel. Er was liefde. Toen de membranen van inter-dimensionaliteit botsten begon hetgeen jullie het Universum noemen. Er was liefde toen jullie Universum werd gevormd met het fysieke dat het heeft…en er was liefde. En deze wereld die jullie Aarde noemen, vormde zichzelf en koelde af, en het leven begon. Er was liefde.

Toen het tijd werd voor de biologie hier ontving de mens de kennis van Eenheid. Er was liefde. En al die duizenden jaren later, nu jullie hier in de stoelen zitten….is er liefde. Het is een schepper die nooit verandert. Nooit! Een Bron die dynamisch en toch statisch is en toch constant verandert om uitgebreid te worden…en toch…..is er altijd liefde.. En toch mensen, als jullie gaan bestuderen wat de kerninformatie is die is onderwezen aan de mensheid….is er liefde. En hiermee wil ik dat jullie weten dat jullie deel uitmaken van deze Bron.

Lieve mensen, deel van de verandering van het DNA, van een dier met 24 chromosomen naar een deel van God met 23 chromosomen, een deel hiervan was het doordringen van jullie met attributen van de Centrale Bron van Al Wat Is.

Ik wil jullie ergens aan herinneren. Als jullie DNA zeggen, waar denken jullie dan aan? Jullie denken aan de miljarden en miljarden moleculen in je lichaam, die DNA zijn. Of denken jullie eraan dat een molecule miljarden broers en zusters heeft die identiek zijn?

Ik stel deze vraag omdat die bijna hetzelfde is als de vraag van jullie Ziel. Jullie denken dat jullie Een ziel hebben. Wat als jullie miljarden zielen zouden hebben die allemaal identiek zijn? Hoe zouden jullie daarmee omgaan, mensen, hoe zou dit jullie helpen om meer te begrijpen van de liefde van God? Wat het doet is dit: het vertelt jullie dat dingen complexer zijn, maar gevuld met liefde, welwillendheid en schoonheid. Verder dan alles wat jullie je kunnen voorstellen. In jullie lichaam is het de spiegel van dingen die zover gaan dat jullie hen niet kunnen zien. Een molecule DNA is identiek aan alle andere miljarden moleculen in je lichaam. Samen bouwen zij allen aan een Veld. Dit is de reden dat er zoveel zijn….dit is biologie en het past in de moleculaire structuur. Een deel ervan is multidimensionaal, de 24e onzichtbare chromosoom. Deze ene die jullie keuze geeft en jullie verbindt met wat het Hoger Zelf wordt genoemd, een Zelf dat jullie zijn en dat verder bestaat dan de vibratie van een lichamelijk JIJ. Buiten het lichaam…het is diepgaand, maar er is meer.

Ik wil even persoonlijk worden en spreken over wat sommigen van jullie geloven…dat jullie misschien in Lemurie zijn geweest. Een Lemurier leefde meer dan duizend jaar en er waren er meer dan 30 miljoen van jullie die door dit systeem heen gingen. Het waren er dus niet zomaar een paar en in de opwaardering die 2012 wordt genoemd – de Precessie van de Equinoxen – waar jullie nog steeds deel van uitmaken, hierin….zijn alle Lemuriers die ooit leefden vandaag ook hier. Zij leven nog steeds!  En velen van hen ontwaken en zij ontwaken voor deze opwaardering omdat de kerninformatie ook in hen begint te ontwaken. In dit ontwaken stellen zij vragen, eenvoudige vragen: “Ben ik hier eerder geweest? Wat voel ik? Ik voel dingen die schreeuwen om een antwoord, en toch weet ik niet zeker wat de vraag is. Ik wil graag een oplossing zonder puzzel. Behalve als jij zegt dat de puzzel een vraag is die ik niet kan beantwoorden” Sommigen zeggen deze dingen. Zij vragen zich af of er iets meer is; zij weten het. Dit zijn degenen die zich beginnen te herinneren dat zij oude zielen zijn. En in de herinnering van een oude ziel – dat wil zeggen dat jullie oude zielen zijn – vereist dit dat jullie ook in iets anders geloven: De ziel komt terug, en komt terug en komt terug! Hoeveel levens hebben jullie gehad?

Ik wil de boodschap van vanavond  “Voltooiing” noemen. Voltooiing! En ik wil jullie vertellen over jullie reis. Sommigen hebben dit reïncarnatie genoemd. Wij noemen het Uitdrukkingen. Jullie ziel komt terug in een andere uitdrukking in een ander voertuig. Het is een andere uitdrukking van dezelfde ziel. Reïncarnatie zou een volledige en complete circulatie betekenen, een herstart, dit is niet de manier waarop wij dit zien. Laat mij jullie iets geven om over na te denken.

Reïncarneerden de Pleiadiers? Absoluut! Zij hadden heel veel uitdrukkingen. De reden dat wij dit reïncarnatie-woord niet voor een Pleiadier gebruiken is dat als zij terug kwamen zij betrokken genoeg waren om te weten wie zij waren als zij terug kwamen voor een nieuwe uitdrukking en als zij als kind wakker werden duurde het niet lang voordat zij zich het laatste leven herinnerden. De reden hiervan was hun DNA dat werkte met een graad van efficiëntie van bijna 90%! Die van jullie zit op 35%. Het evolutieproces van de mens is de evolutie van bewustzijn. Stel jezelf een op een plaats die duizenden jaren vanaf nu is, generaties vanaf nu met een betrokken Spirit en kinderen die terugkomen met een heel natuurlijk ding: zij herinneren zich wie zij waren, wie hun ouders waren, wat zij hebben geleerd en zij zullen begrijpen en doorgaan….en dit verandert de dood! Ohhhh, kunnen jullie je voorstellen, zo lang als jullie mogen leven, een dag waarop jullie je laatste adem uitblazen, en jullie in de ogen van je geliefde kunnen kijken, en glimlachen, en zeggen: “Ik zie jou later weer!” En dit is ook zo! De tijd van terugkeer voor een Pleiadier…(Kryon lacht)…is ongeveer een maand. Een maand! Met overeenstemming geboren in een andere familie waarin zij oud genoeg zijn in hun expressie om zich te herinneren, kijken zij terug, en vinden die geliefde…en zeggen: “Ik ben terug, en ik houd van jou! En als jij zover bent, zoek mij dan eens op, want je weet nu waar ik ben” En de familie gaat door, en door en door en door….en er is liefde!

Jullie hebben dit nog niet, maar de principes zijn dezelfde. Dit is geen voltooiing. Het is een uitdrukking. Wat is jullie heden ten dage in deze tijd verteld over de tijd die een mens na zijn overlijden nodig heeft om weer terug te komen? Tien jaar? Hoe lang duurt het aan de andere kant van de sluier om te doen wat jullie denken dat daar gebeurt? Dit is de vraag die jullie denken….jullie hebben geen idee wat daar echt gebeurt. Hoe meer betrokken het bewustzijn is dat de planeet door de dood verlaat, hoe sneller dit weer terugkomt. Wat zouden jullie denken van een jaar? Of minder? Zo is het vandaag de dag, oude zielen! Willen jullie een van de redenen kennen waarom jullie er  zo zeker van zijn dat jullie hier vaker komen? Dit komt doordat de terugkeer-tijd minuscuul is. Jullie komen meteen terug. Maar dit is niet echt wat ik jullie wil vertellen. Jullie kunnen zeggen dat dit hetzelfde is, maar jullie herinneren je dit niet, nietwaar? Dit gaan jullie wel doen! Maar dit is een deel van een andere boodschap met een ander onderwerp, wij hebben dit ook al eerder verteld. De dood heeft echt geen stekels, alleen maar voor de mensen om jullie heen. Omdat jullie terugkomen.

Hier is de boodschap waarvan ik wil dat jullie hem horen: Oude zielen hebben een compleet gevoel van voltooiing aan het einde van dit tijdperk.  De dispensaties zijn door de maatschappij heen gegaan, jullie zijn tot het einde gegaan, de opwaardering heeft plaatsgevonden en nu realiseren jullie je dat jullie voor een geheel nieuwe fase staan. Er is een gevoel van complete voltooiing en ik zeg jullie dat de meerderheid van jullie, oude zielen, en met name degenen die Lemuriers zijn en alles hebben gezien in die duizenden jaren en weten dat de precessie van de equinoxen is gekanteld en in de duizenden jaren dat jullie hier zijn en naar dit alles keken…als EEN reis! Er is iets in jullie dat zegt: “Ik ben er klaar mee! Ik heb mijn werk gedaan. Wij hebben het gered! Ik hoef niet meer terug te komen.” Dit gevoel heerst er, en de diepgang hiervan is dat er een voltooiing is geweest, een voltooiing van het tijdperk. Een voltooiing van vreugde, een voltooiing van slagen, jullie hebben het gedaan, jullie zijn door de graven gegaan en leerden, en leerden en leerden en nu komt de uitreiking van het diploma; jullie hebben het door de opwaardering heen gered, een opwaardering die niet gegarandeerd was, een opwaardering die alleen maar gebeurde in de laatste paar jaren voor 2012, maar de dingen gingen zich omdraaien. Er zijn senioren in de zaal die zich herinneren dat jullie dachten dat jullie het niet zouden redden omdat de derde wereldoorlog eraan zat te komen. De profeten hebben het verteld: de derde wereldoorlog komt eraan! De profeten gingen verder en vertelden details hiervan in de geschriften: het Armageddon! Een tijd waarin de meeste mensen zouden omkomen. Toch komt er op de een of andere manier een tijd met meesters terug…het was nogal verwarrend, nietwaar? Maar het was het einde.

Degenen die buiten de geschriften stonden vertelden hetzelfde. Zij keken naar wat er allemaal op de planeet gebeurde en zeiden: “Jullie gaan het niet redden!” Sommigen zeiden dat het in 2000 zou gebeuren, maar met name de Ouden zeiden dat het eerder in 2012 zou gaan gebeuren rond de precessie. Maar hoe dan ook….twaalf jaar maakt niet veel uit…het was het einde. Het was het einde van een cyclus!!! Een cyclus van duizenden jaren. En oude zielen wisten dit. Er zijn velen van jullie die ver voor 2012 in dit leven kwamen, en ik heb jullie daarover verteld. Wat voor soort mens zou een ziel hebben aan de andere kant van de sluier, voordat jullie hier binnenkwamen? Als jullie kijken naar de familie en de pracht en de schoonheid! Jullie hebben je familie steeds uitgekozen in een proces dat jullie niet kunnen geloven omdat het zo prachtig is en toch zo complex en zo heerlijk!

Wie leert wie wat? Wat gaat er deze keer gebeuren? Maar zij zouden naar jullie kijken: “Ik was erbij! Dat ben ik nog steeds.” In alle wijsheid van God zouden zij tegen jullie zeggen: “Jullie weten het, nietwaar, dat jullie een kans hebben dat jullie zondig zullen zijn; met je familie om je heen.” En ook dat jullie het niet zullen halen. Jullie staan op het punt om geboren te worden op een planeet die in oorlog is. Jullie staan op het punt om geboren te worden op een planeet die steeds dezelfde dingen doet en toch betere resultaten verwacht. Jullie staan op het punt om naar een profetie te gaan die vertelt dat jullie het niet gaan redden; en wel op een afschuwelijke manier. Jullie zullen sterven! Allemaal! Waarschijnlijk heel veel op hetzelfde moment. Zo groot en zo lelijk zal het zijn dat zelfs het melkwegstelsel het zal weten. De Aarde zal wellicht desintegreren met duizenden atoomraketten die tegelijk afgaan. Geen projectie zal mogelijk kunnen begrijpen wat er gebeurt als de atmosfeer vuur vat. Dit is waar jullie naartoe gaan.

De reactie die jullie gaven, lieve oude zielen, lieve Lemurier, lieve ziel die de cyclus completeert, was deze: “Maar het is niet gebeurd. En in het Veld is er een potentieel van iets groots!” Waarom zouden jullie dit denken – zelfs met de geest van God – waarom zouden jullie dit denken? Het antwoord dat ik ga geven is: omdat jullie als Pleiadiers ook al hier doorheen gingen! En jullie zagen het. Jullie zagen keerpunten op het laatste moment. Twee planeten die in oorlog waren. Jullie zagen volkerenmoord. Jullie zagen het ergste van het ergste van het ergste….en jullie gingen er doorheen en jullie kwamen hoe dan ook weer terug. Tegen alles in was er dezelfde precessie van de equinoxen die “iets anders” werd genoemd, en jullie gingen er doorheen en de evolutie begon. Toen was er een planeet waarop geen oorlog meer was en er was respect voor elkaar en het menselijk bewustzijn begon zich te ontwikkelen. Oh, er gebeurden dingen die jullie je zelfs niet kunnen voorstellen. Daarom zeiden jullie dit, omdat jullie weten dat de Aarde niet de enige plaats is waar jullie uitdrukkingen hadden.

En hier zitten jullie vandaag zonder dit te weten. ”Wij hebben het gered. Wij zijn er doorheen. Wij zijn klaar!” Nee, dat zijn jullie niet. En dit is wat ik jullie wil vertellen: De indruk die jullie hebben is omdat jullie aan het einde van een tijdperk komen en jullie voelen een ongelooflijke last die opgetild begint te worden en die zegt dat jullie niet terug hoeven te komen als jullie niet willen. Jullie hoeven hier niet nogmaals doorheen te gaan. Ik zeg jullie: Jullie hebben gelijk! Mmmm, want als jullie de volgende keer ontwaken, oude zielen, jullie je heel veel van vandaag zullen herinneren! Niet de details, niet je naam, nog niet, niet wie jullie waren, of jullie familieleden, nog niet! Maar jullie zullen ontwaken op een nieuwe Aarde, in nieuwe energieën die alles wat sjamaans is steunen. Alles wat jullie aanraken zal komen met een intuïtie die zal vertellen wat werkte en wat niet werkte. Hoe zouden jullie het vinden om weer geboren te worden en ooit meer de fouten te maken die jullie hebben gemaakt? Dit is wie jullie zullen zijn, en jullie komen terug omdat jullie een nieuw tijdperk kunnen starten! Deze dispensatie van compassie leidt naar nog een andere.

Een dispensatie naar meesterschap en jullie zullen daar naartoe gaan waar de menselijke evolutie jullie zal meenemen naar een plaats die verder is dan verder. Jullie zijn zo jong! Zouden jullie het leuk vinden om mensen te ontmoeten die al beschavingen achter de rug hebben? Er zijn vele planeten in vele sterrenstelsels en dat miljoenen jaren lang…..denken jullie dat er geen verschillen zullen zijn? Als zij naar jullie kijken en zeggen: “Wij hebben oorlog gehad…het staat ergens in de geschiedenisboeken, maar daar zijn wij niet in geïnteresseerd omdat wij niets van dit alles nog doen. Zo zijn wij niet. Dit waren de barbaarse jaren; de tijd waarin wij beesten waren en vandaag zijn wij meesters!” Deze opwaardering, lieve Lemuriers, is het einde van een cyclus! Jullie zullen allemaal terug komen met een vleug van meesterschap…allemaal! Fris, nieuw, uitgerust, met dingen die werken!

Als jullie naar de andere kant van de sluier gaan zal er een proces zij, een systeem, van bewustzijn dat jullie niet zullen geloven. Ik kan niet eens beschrijven hoe deze planning werkt. Maar jullie komen allemaal terug omdat jullie daarom vragen. Jullie zouden het feest niet willen missen, nietwaar? Echt waar. Eerlijk! Al het werk dat jullie er duizenden jaren in hebben gestopt, alles waar jullie doorheen zijn gegaan. Dit is de voltooiing daarvan! Als jullie terug komen zal dit het begin zijn van iets anders! Niet zoals jullie hebben gehad, maar iets anders. Dit wil ik vertellen tegen elke lichtwerker, tegen elke ziel die nu naar mijn stem luistert. Jullie kunnen voelen hoe zat jullie het zijn. Jullie hebben het helemaal gehad met een oude manier om dingen te doen. Jullie hebben het gehad met een beschaving die niet ziet wie jullie zijn, met een beschaving die alleen maar oorlog en nog meer oorlog wil. Jullie zullen een nieuw tijd beginnen en het zal er een zijn die meer zinvol zal zijn. Bij alle dingen en dagelijkse zaken zullen jullie terugkijken en erom lachen…erom LACHEN!

Wat gaan jullie aan de luchtvervuiling doen? Wat gaan jullie aan de verkrachting van de Aarde doen? Laat mij zeggen dat jullie jullie over een paar generaties de vraag niet eens meer zullen herkennen omdat deze dingen er dan niet meer zullen zijn! Een ontwikkeld bewustzijn zal de Aarde niet verkrachten, zal zichzelf en de eigen soort niet vergiftigen, dat hoeven zij niet! Er zullen zelfs helemaal geen bronnen meer nodig zijn om energie te hebben.

Jullie gaan andere dingen gebruiken die geen verontreiniging brengen en waar jullie ook niet naar hoeven te graven. Oh, behalve een: warmte! Jullie weten dat de warmte onder jullie voeten ligt, nietwaar? Als jullie ver genoeg graven kunnen jullie alle warmte vinden die jullie willen. Deze hitte zal stoom maken en stoom zal machines aandrijven en machines zullen alles produceren, wat dan ook, jullie hebben niets nodig dat jullie uit de Aarde halen! (behalve hitte, natuurlijk) Gaia zal hierop antwoorden met schone lucht, met meer zuurstof, met schonere oceanen. Deze dingen gaan er komen vanwege het bewustzijn dat jullie hebben als jullie terugkomen. Omdat jullie terugkomen! Het is een andere manier, nietwaar, om aan je ziel te denken, wat is het doel, wat is de zin? Jullie hebben hier zo lang op gewacht. Steeds als ik dit doe spreek ik over deze dingen. Ik moet jullie er ook aan herinneren dat deze opwaardering gloednieuw is. Jullie zijn baby’s in deze opwaardering en worden kinderen in deze opwaardering. Toch zijn er maar weinig van jullie die toegeven dat er een opwaardering is. Maar als de tijd verstrijkt en ook het weer verandert, zoals wij zeiden, zullen sommige profetieën bewaarheid worden, zoals zij in het Veld zijn. Hebben jullie al meer integriteit gezien? Het is al op de planeet en toont dingen die er altijd al zijn geweest. Ik heb het al eerder gezegd en ik gooi het weer in de groep: ik wil dat jullie weten waar jullie naartoe gaan. Ik wil dat jullie kijken naar degenen in hoge en heilige plaatsen die ter verantwoording worden geroepen door zaken die niet in overeenstemming zijn met de pracht van hun positie. Er zijn er heel veel die geroepen werden, maar….. systemen vallen om!

Deze dingen zijn er altijd geweest en opeens kunnen zien dat zij geen integriteit hadden. Er zijn systemen die kwaad zijn en die hebben rondgekropen in het duister. Kropen in het duister, en dit hebben zij tientallen jaren gedaan. En een van hen is deze: de slavernij van kinderen voor seks. Kan er iets op deze planeet zijn dat meer duivels is dan dit? Ja, maar dit is er een van! Jullie zullen het snel zien omdat dit zal uitkomen; het zal het gesprek van de dag zijn dat er steeds allerlei dingen naar voren komen die jullie nooit hadden verwacht en nu opgeruimd worden.

Als jullie dit gaan zien wil ik dat jullie je deze dag herinneren. Het is in het Veld, lieve mensen, het is allemaal in ontwikkeling, lieve mensen, en het weerspiegelt een hoger bewustzijn van de mensheid dat niet bang is om het duister in te gaan en dingen te corrigeren die niet prachtig zijn. Dit is evolutie! Jullie zitten hierin pas een paar jaar en nu al beginnen jullie deze dingen te zien.

Ik ben hier om te vertellen dat dit komt door wat jullie hebben gedaan! Zij zitten in de opwaardering. Maar de hoofdboodschap van vandaag is voltooiing.

Ieder van jullie, inclusief mijn partner, zal een laatste adem hebben. Hoe velen van jullie hebben de moed om die te vieren? In de wetenschap dat dit het einde is van een expressie en het gaan naar een nieuwe, en als het mogelijk is zou je naar degenen om je heen kunnen kijken en zeggen: “ik kom terug!” Nu gaan wij het hebben over het wonder van het splitsen van de ziel, wij hebben het hierover gehad en als je dit niet hebt gelezen stel ik voor om dit weer op te zoeken. Jullie ziel splitst zich en een deel ervan blijft bij degenen die achterblijven, tot het einde van hun dagen en als zij dit willen kunnen zij hen ruiken of horen of bij jullie zijn door gewoon te zitten en te weten dat zij er zijn. Het is een prachtig en welwillend systeem, maar als mensen het niet geloven zullen zij het ook niet ervaren. Dat is vrije keuze! Maar als jullie het (h)erkennen zal het echt gaan worden en ontspannen jullie je in de armen van een God die zeer veel van jullie houdt. Het is een systeem om jullie gezelschap te houden en jullie gerust te stellen en van jullie te houden, zelfs al denken jullie dat jullie alleen zijn.

Als de Aarde aan haar einde komt, hoe vele miljoenen jaren daarvoor ook nodig zijn voor de zon, om klaar te zijn, heel ver weg….als dit gebeurt, kan ik jullie iets vertellen… (Kryon lacht) dan zullen jullie hier niet zijn omdat jullie genoeg weten om verder te gaan, en jullie zullen geen enkele moeite hebben om weg te gaan en jullie zullen daarvoor geen ruimteschip nodig hebben. Maar er zal liefde zijn.

Dit is de boodschap. Kan het duidelijker zijn dat er een welwillende God is en dat jullie prachtig zijn geboren in dit leven, deze uitdrukking, en dat het melkwegstelsel jullie kent en dat er wezens in dit melkwegstelsel zijn die miljoenen jaren ouder zijn dan jullie en die er net zo uitzien als jullie en met een bewustzijn dat verbonden is met dat van jullie en die trots op jullie zijn, voor jullie applaudisseren en toekijken en zien hoe snel jullie leren. En gelijk als bij hen zal er een tijd van twijfel komen omdat het duister ervan houdt om terug te vechten. Maar het zal niet winnen! Degenen die geen Eenheid hebben, het uit vrije keuze niet willen weten en niet willen hebben, zijn degenen waartegen jullie vechten.

Vergis je niet, lieve mensen, jullie vechten niet tegen kwade krachten die demonen zijn of buitenstaanders, jullie vechten tegen mensen die een donker bewustzijn hebben en dit ook zo willen houden omdat dit in het verleden voor hen heeft gewerkt en toch weten zij dat er een opwaardering is.

Om af te sluiten dit: Hoe interessant bewustzijn ook is, er zijn enkele soorten bewustzijn die niet naar zichzelf kunnen kijken om te zien wie zij zijn. Een gek weet niet dat hij gek is, ik heb dit eerder gezegd, en hij gaat door met gek te zijn. Terwijl ieder om hen heen weggaat of met de ogen rolt of niet met hen wil praten, komen zij later terug en gaan door met gek te zijn. Een gek weet helemaal niet eens dat hij gek is, en een persoon die in het duister is en probeert zijn best te doen om het duister op gang te houden weet niet dat hij in een oude tijd, in een barbaarse tijd, niet weet dat hij dit doet. Maar zij zullen verslagen worden omdat er vandaag meer licht aankomt dan ooit tevoren.

Er worden meer kinderen geboren die wakker worden in een nieuwe energie en zich realiseren dat zij macht hebben. Zij zijn niet gehandicapt zoals de vorige keer. En een groep oude zielen als deze die twee dagen lang in een zaal als deze zitten en eclectische (kan kiezen uit meerdere dingen. Henk) dingen bestuderen, symbolen en woorden, ideeën en concepten, zijn duizenden jaren oud en ontwaken weer voor deze dingen. Sommigen van hen zullen zelfs zeggen: “Ik herinner mij dit. Ik herinner het mij!” En jullie gaan door met het bouwen van nieuwe Wielen van Leringen. Zij zijn veel beter toegerust vanwege hun Akasha dat zij nu hebben. Het zal gebeuren. Het zal gebeuren.

Dit zijn de dingen waarnaar wij kijken en waar het om gaat. Zij zijn prachtig, de dingen die wij in het Veld zien gebeuren en wij nodigen jullie uit om dit te voelen en weet dat jullie met deze dingen nooit alleen zijn. NOOIT!!!

En zo is het.

Kryon