Syracuse, New York. 4 / Het Wiel van Lering op de planeet Aarde!

Live Kryon Channeling:
Syracuse, New York. 4

Het Wiel van Lering op de planeet Aarde!

29 juli 2018 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de conclusie van de tweedaagse leer-bijeenkomst. En de boodschappen die hier zijn gepresenteerd waren hoofdzakelijk voor de mensen die hier aanwezig waren, hier in de zaal, door de energie, zullen zij alles veel beter begrijpen dan als zij gewoon later zouden luisteren. Aldus is het specifiek, en toch in dit attribuut van het specifieke zullen er mensen zijn die leren.

Ik wil het hebben over het Wiel van Lering. In december, een paar maanden geleden, in 2017, opende ik dit onderwerp. De reden hierachter was meer dan jullie alleen maar informatie geven over hoe het in Lemurie was geweest. Het was het tonen aan de planeet van de absolute kernleringen vanuit de Bron. De Bron die is wat jullie God noemen, een woord dat jullie samengesteld hebben, een woord waar jullie een geslacht aan hebben toegekend. Gebruik elk woord dat jullie willen…..het is de Centrale Bron, het is Liefde, het is compassie, en Het heeft een boodschap voor de mensen. Deze boodschap is de kerninformatie die in Lemurie werd gegeven aan degenen die “degenen waaraan werd gegeven” werden genoemd, de geascendeerde wezens, de engelachtigen, geef hen elke naam die jullie maar willen, en die voor de kinderen en de volwassenen zaten en informatie gaven die puur was…..vanuit het Centrum, van de Schepper. Lieve mensen, dit is wat jullie willen omdat dit van de Bron komt. Lieve mensen, dit is wat jullie moeten weten voor de reis die jullie op de planeet gaan ondernemen.

De principes die dus worden geleerd in het Wiel van Lering zijn belangrijk voor het komende tijdperk en terwijl jullie naar mij luisteren omdat zij sturen naar het paradigma van de opwaardering, sturen naar de waarheid; een opfrissingscursus voor oude zielen over wat werkelijk van belang is en wat niet. Als jullie het wiel hebben bestudeerd, en dit deden jullie de laatste twee dagen, lieve mensen, als jullie het hebben bestudeerd, al was het maar een beetje, is er een thema en het thema is: welwillendheid en liefde en over systemen die welwillend zijn, over zielengroepen en -families….elke boodschap, elke spaak van het wiel, de numerologie van het wiel, de betekenis van alle ruimten tussen de spaken….al deze dingen hebben maar EEN boodschap: Jullie zijn gekend door God en iets dat jullie dit niet laat zien is niet menselijk voor deze tijd. Wees niet dwaas als er mensen naar je toekomen met ideeën over hel en verdoemenis en frustratie en angst en drama, en zeggen dat dit het is waar wij naartoe gaan, omdat het niet waar is en er zullen zelfs mensen zijn die zich oude zielen en lichtwerkers noemen, die dit doen.

En deze gewoonte, lieve mensen, dat is alles, een gewoonte, weten jullie niet dat zij het niet met opzet doen? Het is alleen maar een gewoonte. Een gewoonte van een oude energie en ik geef jullie de reden hiervoor. Waarom in december? Ik zat tussen twee Lemurische vrouwen en bracht mijn boodschap om jullie weer de pracht van de Centrale Bron waar jullie vandaan komen, te laten ontmoeten. Om jullie de puurheid van liefde weer te laten ontmoeten waaruit alle dingen zijn voortgekomen. Sommigen van jullie zullen de informatie herkennen, ook al is die een beetje anders en jullie denken dat het zo kan zijn, misschien hebben jullie dit een beetje anders geleerd. In jullie eigen intuïtieve kracht kunnen jullie bepalen of het weerklinkt, of het correct is en als het enig verschil moge maken, voelen jullie de weg die jullie kunnen nemen.

Ik zou gewoon door willen gaan met het verhaal alsof de Lemurische vrouwen nu naast mij zitten. Ik hoef niet hun Akasha te raadplegen omdat ik erbij was. Ik was erbij hoewel Kryon nooit een menselijk wezen is geweest. Dat wat jullie Kryon noemen, deze groep die jullie nu horen, deze zielengroep, was hier. Bijna een groep cheerleaders, zij waren hier al duizenden jaren en keken toe, keken toe. Wat er op andere werelden gebeurde, gebeurde nu hier. Zij keken naar het DNA van een dier dat mens werd genoemd dat werd veranderd in een heilig voertuig dat geweldig was en gevuld was met God.

Dit is het scheppingsverhaal, dit is wat jullie leerden, zelfs uit de geschriften! Een echte opwaardering, een verandering, en toen ging alles zich op een andere manier bewegen, met vrije keuze, kennis…..en de puzzel begon! Ik wil jullie iets brengen waarbij wij direct terug zijn in Hawaii. Ik wil jullie iets meer vertellen over de “Spiegel Spaak.” Dit geldt alleen voor degenen die hier zijn en die vandaag met mij, mijn partner en mijn partners partner hebben gestudeerd. De discussie over de spiegel was diepgaand, van jullie allemaal! De meesten van jullie, oude zielen, hebben geleerd over wat het is dat jullie naar anderen weerspiegelen en zelfs naar jezelf. Het idee van het spiegelen van God in jezelf is het belangrijkst, primair, want dit concept was compleet en totaal onbekend, en nieuwe kerninformatie werd door de kinderen die voor haar zaten, verteld door de meester-moeder.

Wat is het dat God heeft? Ik wil dat jullie dit weten. Zij brachten het naar grote hoogte en er was ultra-simpliciteit omdat dit het begin was van een lering. Voor jullie elegant, complex. De dag waarop jullie het boek openden, stel je het kind voor dat nog nooit iets heeft gelezen, jullie openen het boek en lezen niets omdat jullie het paradigma van lezen niet hebben, jullie hebben het paradigma van geschreven taal niet, kennen de letters niet eens. Zo primitief waren zij, en open, en er klaar voor, en nieuw, voor een Pleiadische moeder te zitten en te zeggen: “Dit is wat 23 chromosomen doen. Jullie maken deel uit van een systeem van schepping en dit is prachtig, en spaak voor spaak komen jullie bij de spiegel, en als jullie bij de spiegel zijn zullen jullie het niet allemaal begrijpen. Hebben jullie gemerkt dat een van de spaken die weerspiegeling in jezelf wordt genoemd, in de lering die voor kinderen was en niet in die voor volwassenen? Het is een concept waar de kinderen van houden, over wat zij ermee deden en wat de Lemurische moeder ermee deed. Het meester-bewustzijn van de leraren begreep de menselijke natuur; de menselijke natuur van de Lemurier van het begin. Zij begrepen het omdat zij erbij waren en ermee werkten, zij waren goede leraren en daarom wisten zij wat zij deden door zelf-leren en door de “Aha’s” die de kinderen hadden.

Laten wij dus beginnen bij waar wij gebleven waren: in Hawaii. Laten wij het hebben over Lemurie en laten wij het over de spiegel hebben. Om te beginnen: er waren geen spiegels in Lemurie. (Kryon lacht) Jullie weten dit, nietwaar? Geen glas, geen metaal en dus was er maar een manier om een weerspiegeling te hebben en dat was natuurlijk het water. Lemuriers waren erg knap, zeer slim in de manier waarop zij dingen bouwden, zij waren praktisch en gebruikten alle materialen die voorhanden waren, zelfs stukken en brokken lava. En zij hadden spiegels, een beetje vreemd misschien, maar stel je een soort disc voor, net onder de grond, een disc met een deuk die heel glad was. De Lemuriers gebruikten hun handen om deze lage kuil heel glad te maken zodat zij er water in konden doen en zij een perfecte weerspiegeling hadden. Als je dit goed had gedaan, mooi glad gemaakt, en je dan over de poel bewoog, had je een perfecte spiegel. Er waren geen rimpels omdat er geen wind was, zo vlak onder de vloer. Zij realiseerden zich dat als zij buiten in een plas keken en de zon daarbij scheen, er alleen maar een schaduw te zien was en dit gold ook voor de “spiegel” die zij hadden. Daardoor realiseerden zij zich dat hun “spiegel” in de nacht het beste werkte. Dus gebruikten zij ‘s avonds met gebruik van spaarzaam licht deze spiegel van water en als zij dan naar het water keken weerspiegelde dit het licht en werden zij verlicht waardoor zij goed in de spiegel konden kijken. Zij konden zichzelf voor het eerst duidelijk zien. Moeilijk om je erover te buigen….in feite moesten zij door vrienden vastgehouden worden. (Kryon lacht) Dit was niet echt gerieflijk! En dus bouwden zij een apparaat. Heel dicht bij de grond. Denk eraan als een kleine ladder die was gemaakt van het hout van de bomen zodat zij boven de spiegel konden liggen want de ladder strekte over de hele spiegel heen. Natuurlijk moesten zij hun haar achterover doen omdat het anders in de weg hing. Elk van hen kon languit op de ladder liggen en zij konden zo lang zij wilden naar zichzelf staren omdat zij hun weerspiegeling zagen.

Zoals jullie je kunnen voorstellen waren er veel van deze spiegels want dit wilde men doen en het was uniek. Je kon het in de oceaan niet doen, niet echt, en de plassen bij de zee waren altijd vol met stroming, maar jullie konden het hier doen omdat het water daar volledig stil was; er was geen wind, het was een perfecte spiegel.

De Pleiadische leraren instrueerden de kinderen om samen te komen en “weerspiegelingen van jezelf” te spelen. En een voor een lachten de kinderen van vreugde en plezier als zij zich uitstrekten en naar zichzelf keken. De meester-leraar zei dan: “Goed, kinderen, allemaal stil nu!” en aan degene die in de spiegel keek werd gevraagd: “Wat zie je?” De kinderen die gewoon kinderen waren zeiden niet: “Ik zie een gezicht” zij bedachten zelf dingen. Een kind zei: “Ik zie een vis!” De Lemurische leraar zei: “Goed, jij ziet een vis. Laten wij het over een vis hebben.” En voor dat het kind kon zeggen: “Ik deed alleen maar alsof….” waren zij een vis. Dan kwam de vraag: “Hoe ziet de vis die je in de spiegel ziet eruit? Het antwoord was: “Hij zwemt in de zee en heeft een familie en er zijn heel veel kleuren waar zij leven, het is prachtig. Soms is de vis voedsel en houdt hij ons in leven, maar dat is niet zo erg omdat de vissen ook babyvissen hebben.” En het kind bleef doorgaan met praten over de vissen en vroeger of later kregen zij het allemaal door dat wat zij ook zagen, zij het moesten verklaren. De reflecties van jezelf werden dus de reflecties van de natuur, van Gaia, van de hemel, van de pracht van dag en nacht en de sterren en elk mogelijk schepsel dat daar rondliep. De weerspiegelingen van de kinderen werden weerspiegeling van Alles Wat Is. Toen zij dit eenmaal snapten deden zij alsof bij dingen die niet bestonden en probeerden de Lemurische moeders in de maling te nemen. (Kryon lacht) Toen gingen zij vragen stellen aan een imaginair dier en vroegen waar het leefde en werkte en wat het deed en in het voorstellingsvermogen van een kind, alles wat zij zich voorstelden, verhoogden zij het verhaal want het waren nu reflecties van dingen die onzichtbaar waren, die zij nog niet hadden gezien en die door hun creativiteit deel van het Universum waren, zij waren een deel van de schepping, zij waren multidimensionaal. Weerspiegelingen van jezelf was een kinderspel waarvan zij hielden dat later het spel van de weerspiegelingen van God in jullie werd. Het was niet echt moeilijk toen zij volwassen werden om dingen te begrijpen, ook al hadden zij daar geen mooie leerboeken voor. Degenen die waren voorbestemd om sjamanen te worden gingen steeds weerspiegelen in zichzelf en in de natuur over wat zij wisten wat God was en geloofden wat God was, de Centrale Bron, om die aan zichzelf toe te voegen en met alle leringen van de andere spaken gaf hen dit vreugde. Het is eenvoudig, maar het is mooi!

Ik wilde jullie dit vertellen zodat jullie weten hoe het was. Jullie wisten dat zoveel leringen aan jullie werden toegevoegd die boven het intellect van een kind uitgingen en de kennis kwam door oefeningen, kwam door onthullingen, kwam met plezier. Er is geen betere manier om een kind te leren, dan intellectuele waarheid en hen dan een oefening te geven waar zij plezier in hebben en dit steeds weer te doen omdat daar een diepgaande betekenis in zit, want als zij opgroeien zullen zij het gaan snappen. Sommigen begrepen het meteen: “Oh, ik snap het. Ik ben werkelijk de vis en ook jij bent de vis.” En toen zei iemand: “Laten wij het een naam geven!” (Kryon lacht) En dus waren er veel vissen met namen in de oceaan….in Lemurie. Interessant nietwaar, hoe cultuur soms de realiteit kan vormen.

De cultuur waar jullie nu in zitten, die humanisme wordt genoemd, vormt de antwoorden op jullie vragen. En jullie weten het zelfs niet. Jullie begrijpen zelfs niet dat jullie bepaalde logische dingen verkiezen boven de dingen die echt voor jullie zijn. Dit is cultuur. Ik wilde jullie gewoon wat plezier-uitleg geven over de manier waarop cultuur hetgeen er om jullie heen vormt en hoe jullie over dingen zouden kunnen voelen.  Ik ga in jullie geest iets schilderen van een cultuur die bestaat op een andere planeet. Ik heb het nu over een cultuur uit het verleden en ik ga hier op een luchtige manier over praten, dat wil zeggen: op een humoristische manier zodat jullie dit leuk zullen vinden (Kryon lacht) en jullie zullen je afvragen of het werkelijk waar is en dan zullen jullie het snappen als de kinderen die jullie zijn.

Stel je een cultuur voor, en de logica gaat als volgt: Hoe ouder de mens is hoe beter hij is. Als jullie kijken naar wie de meeste kennis heeft, wie is dan de geduldigste, wie is de meest liefhebbende en wie is de meest wijze? Deze dingen horen toe aan degenen die het langst leven. Daarom werd iemand die lang leefde in deze cultuur gezien als hoger dan de anderen; veel hoger dan de anderen! Dus eerde deze cultuur de ouderdom werkelijk, en dit produceerde myriaden industrieën die de leeftijd weerspiegelden. Zij gingen naar de winkel en zagen alle make-up en namen degene die hen het oudst liet lijken, en die was goed! Er waren zoveel crèmes, lipsticks en andere dingen die echt een oudere huid veroorzaakten, en zij waren er gek op! En natuurlijk werden de producten die het oudst maakten het meest verkocht; dat was marketing. Op hun media kon je het zien, degenen die er het oudst uit zagen. De zalfjes waren speciaal, met mooie en speciale namen en jullie kunnen je wel voorstellen wat voor namen dit waren: Senior zalf; Oude make-up voor jou; al deze dingen om je eruit te laten zien als een senior en hoe ouder je eruit zag, hoe meer respect je kreeg, ook al wist men dat je niet oud was! Klinkt dit bekend? Stel je zoiets eens voor.

In jullie cultuur hebben jullie dit feitelijk op een andere manier. Voor sommigen van jullie tegen alles in: De jongeren hebben besloten om hun kleren er ouder uit te laten zien en hoe ouder de kleren eruit zien, hoe beter zij zijn. Jullie hebben dus er oud uitziende mensen die jong zijn en dit is een paradigma, het is een cultuur. Maar als jullie een cultuur zouden hebben waarin leeftijd zo gerespecteerd zou worden dat iedereen er als een senior wil uitzien, kunnen jullie je dan ook haarproducten voorstellen? Zij waren allemaal grijs! Dit lijkt vol humor en grappig maar het bestaat in een andere cultuur op een andere planeet in dit Melkwegstelsel. Jullie zouden zeggen: “Hoe leuk, en hoe interessant!”

De enige reden waarom ik jullie dit vertel is: Kunnen jullie je voorstellen dat jullie hen een paar vragen kunnen stellen? Over het leven, over spirituele dingen, over hoe dingen zouden kunnen werken en de antwoorden en conclusies zouden geheel en al tegengesteld zijn en zij vertegenwoordigden de manier waarop zij over de dingen dachten. Ik geef jullie dit alleen om jullie een paradigma-opwaardering te laten zien die echt verandert wat jullie denken en hoe jullie denken. Dus nodig ik jullie nogmaals uit om uit de box te komen waarin jullie nu zitten en waarvan jullie denken te begrijpen hoe de dingen werken en wat belangrijk is. Een box die wegveegt wat jullie altijd is verteld over wat onmogelijk is, lieve mensen, maar jullie kunnen eraan werken tot op een graad waarop jullie komen tot een zo neutraal mogelijke plaats waar jullie vragen over jezelf stellen, om in de spiegel te kijken en te vragen: “Wie ben ik?” en zonder er oud uit te zien….. Om in de spiegel te kijken en God in jezelf te zien, een weerspiegeling van jezelf die zegt: “Inderdaad, ik zou best een vis kunnen zijn!” (Kryon lacht) ”Misschien ben ik wel een boom omdat alles Een is en de systemen waarvan ik dacht dat zij gescheiden waren…..zijn dit niet! Het paradigma waarin ik ben opgegroeid en wat ik leerde over goed en niet goed is cultureel en tijdelijk. De echte waarheid is wat ik in de spiegel zie. Het is een spiegel die de Schepper en mij weerspiegelt. En samen met mijn Hoger Zelf ga ik van deze plaats en zal ik als god weerspiegelen wat ik hier zie, waar ik ook ga! Geen zorgen makend over wat de cultuur denkt, helemaal geen zorgen makend over wat mij is geleerd maar in plaats daarvan zorgen voor compassie, vriendelijkheid, er zijn ten opzichte van anderen en mijn reactie op het zelf, de spiegel waarin ik mijzelf zie in iedereen zien, de energie van liefde voortbrengen, vol compassie zijn als anderen dit niet doen en de wijsheid van reflectie hebben”.

Sommigen van jullie zullen deze boodschap begrijpen en anderen niet. Maar zo gaat het nu eenmaal, lieve mensen, dit is vrije keuze. Ik heb een specifieke boodschap gebracht over een specifieke spaak van het Wiel van Lering voor degenen die specifiek hier zijn. Maar ik vertel mijn partner dat dit hele verhaal ook ter beschikking van anderen moet komen omdat er uiteindelijk ook anderen zullen zijn die deze spaak bestuderen……die enkele van de cryptische dingen die ik gaf, zullen zien en begrijpen.

Voordat ik zeg wat ik altijd tot besluit zeg zal ik jullie er nogmaals aan herinneren dat het doel van channeling in deze tijd op Aarde, in deze opwaardering, dezelfde reden heeft als waarom wij jullie het Wiel van Lering geven: Kernwaarheiden over liefde, compassie, vriendelijkheid, welwillendheid, die de natuur zijn van hoe de mens zal worden. Het is overduidelijk dat als jullie jezelf bestuderen, het licht de weg zal wijzen en dat dit niet onmiddellijk zal gebeuren en er ongeduld zal zijn en mensen die uiteindelijk zullen zeggen dat dit een grap is. Dat het niet gebeurt (Kryon lacht), zelfs als zij tussen lichtwerkers staan die zich ontwikkelen zullen zij niet zien wat jullie zien. Ik zeg dit zodat jullie er klaar voor kunnen zijn als jullie weggaan, dat er anderen zijn die dit niet geloven, lichtwerkers zijn die wegvallen omdat het te zwaar is, maar de lichtwerkers die doorzetten zullen het koord vinden dat hen zal geleiden en zoals ik al eerder vandaag zei zal dit uitbreiden en exploderen in ontwaken en dan kunnen jullie nooit meer terug. Het zal jullie leven werkelijk uitbreiden en jullie zullen dit zien. Het zal echt dingen veranderen waarvan jullie dachten dat dit onmogelijk was en zodoende zal het persoonlijker worden dan wat dan ook, zodat niemand jullie uit deze waarheid meer kan praten. Niemand kan jullie uit liefde praten en dat ….is de kern!!!

En zo is het.

Kryon