Tel Aviv, Israël. / Nieuw Licht. 1 

Live Kryon Channeling 180:
Tel Aviv, Israël.

Nieuw Licht. 1 

14 mei 2017 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Tel Aviv, Israël.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er is hier een energie die jullie kunnen aanraken en voelen – die hier is omdat hij zo is ontworpen. Oude zielen komen op het einde van de dag, het einde van het leren, en zij beginnen te denken over wat er is gezegd (Kryon heeft het over het seminar van die dag). Bij samen zijn in zang, liefde, is er goedheid, is er is overvloed, er is harmonie en dit is wat er vaak gebeurt als oude zielen samenkomen met anderen die gelijkgestemd zijn. De groep waarover ik eerder sprak is feitelijk veranderd. Die verandert samen met jullie en met de houdingen, het begrip en de wijsheid die jullie vergaren terwijl jullie hier zijn.

Ik wil hier graag spreken over iets dat Nieuw Licht wordt genoemd en deze channeling volgt op alles wat mijn partner eerder vandaag heeft gezegd.

Lieve mensen, alles wat ik jullie vertel is goed nieuws. Ik wil dat jullie de reden van deze channelings zullen begrijpen. De reden waarom wij dit doen is omdat er iets te zeggen valt op dit punt in de tijd dat anders is dan op elk ander punt in de tijd. Wij hebben hier eerder over gesproken maar deze boodschap is anders, en ik zit hier op een plaats die het nodig heeft om dit te horen zodat de harten zich gaan ontspannen en weten dat er echt een plan is.

Nieuw Licht. Wat is dit? Licht is een metafoor en de uitdrukking “Licht en donker” is een metafoor voor verschillende soorten van bewustzijn op de planeet. Ik hoef dit aan mensen niet uit te leggen.

In de tijd hebben jullie het meest duistere van het duister gezien en jullie hebben het meest lichte van het licht gezien. Als jullie denken aan wat prachtig is en God-achtig is, en als jullie denken aan de onschuld van een kind, springen jullie harten op. Dit is prachtig Licht! Het hoge bewustzijn van overvloed en pracht en harmonie is het licht waar wij over spreken, en duisternis is gewoon het tegenovergestelde. Wat gebeurt er in een donkere kamer als jullie een kaars aansteken? Het duister verdwijnt. Licht is dus altijd hetgeen geweest dat het zal winnen van de duisternis als er genoeg van is – als er genoeg van is.

Duister is laag bewustzijn – slavernij, dood, moord en andere zaken die geen vriendelijkheid of begrip vertonen voor de kostbare zaken van het leven. Duister is in degenen die zelfs de basiselementen niet begrijpen van liefde. Jullie hebben het allemaal gezien, lieve mensen, en de mensheid weet wat licht en donker is.

Jaren geleden begon deze planeet zich voor te bereiden op de opwaardering. Lieve mensen, jullie hebben vrije keuze, maar toen zich in de tachtiger jaren een joker begon te manifesteren en een van jullie grote regeringen omviel, ging de mensheid een hoek om. Toen begonnen jullie met de opwaardering en toen begonnen jullie ongedaan te maken wat Armageddon zou gaan worden. Als deze joker er niet was geweest (het omvallen van de Sovjet Unie) zou jullie geschiedenis vandaag de dag heel anders zijn, want dit is het moment waarop de planeet met de opwaardering begon.

Ik wil jullie eraan herinneren wat er ongeveer diezelfde tijd gebeurde. Toen ik 28 jaar geleden naar mijn partner kwam, kan het eerste nieuws dat ik hem bracht nog steeds in de eerste channeling gelezen worden (Kryon Boek 1). Ik vertelde hem dat er geen Armageddon zou komen. In die jaren ging dit tegen alle bekende profetieën in en was dit voor velen moeilijk te geloven. Toch is dit precies wat er is gebeurd. Toen ik begon te spreken over de magnetische dienst hebben velen zich steeds afgevraagd: “Waarom is Kryon van de magnetische dienst?” Dit komt omdat ik wat ik de rastergroep noem, met mij heb meegenomen. Dit is een metafoor en dit is lineair zodat jullie het zouden begrijpen. Het is een “groep” die letterlijk het magnetisch raster van de fysieke planeet zou gaan verhogen.

Tijdens channelings vertelden wij jullie dat het magnetische noorden anders zou worden – wat jullie op het kompas zien zou anders worden – omdat er aan het magnetisme van de planeet toegevoegd moest worden om het fysieke te scheppen dat het toegevoegde bed van het nieuwe bewustzijn zou gaan worden. Achtentwintig jaar geleden zag niemand de alliantie tussen de natuurkunde en bewustzijn, en degenen die naar de channeling wilden luisteren maakten er grappen over. Zij begrepen het niet. Vandaag de dag is er een gehele studie van natuurkunde met betrekking tot het bewustzijn. Er is niet alleen een alliantie, maar een partnerschap waarin de een de ander beïnvloedt.

Wij hebben jullie eerder verteld: “Jullie komen van het stof van de sterren.” Alles wat jullie zijn maakt deel uit van Al Wat Is en daardoor zijn jullie geen geïsoleerde wezens die op Aarde rondlopen en compleet daarvan afgescheiden zijn.

In plaats daarvan zijn jullie een deel van de chemie van de Aarde, de natuurkunde van het Universum, en jullie planeet heeft speciale attributen die er alleen voor jullie zijn. Jullie maken deel uit van een groots, gepland systeem.

Het magnetisch raster moest fysiek verplaatst worden om de opgang in bewustzijn mogelijk te maken die jullie gingen scheppen. Dat deed het ook. Rond 2002 vertrok de rastergroep en was de nieuwe uitlijning compleet. Omdat jullie het magnetisch raster met een kompas kunnen meten, kunnen jullie zien dat ik gelijk heb en dat dit alles klopt. Kijk maar eens terug en kijk het na! Is het magnetisch raster verplaatst of niet? Oh, ja, dat deed het zeker – waarschijnlijk sneller dan wie dan ook verwachtte. Het verklaart dingen die mensen zich tot op de dag van vandaag niet realiseren.

Wordt vervolgd