Vancouver, BC, Canada / Verandering 2 

Live Kryon Channeling 179:
Vancouver, BC, Canada

Verandering 2 

19 maart 2017 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik ben hier om jullie iets te vertellen: de gehele tijdlijn, alle fractals, worden opnieuw opgestart (ververst) en als zijn verdwijnen, lieve mensen, gaat de tijd zelf zich veranderen. Waarom dit zo is? Omdat het menselijk bewustzijn er deel van uitmaakt. Als je fractale tijd opnieuw opstart betekent dit dat de dingen van het verleden jullie vandaag niet zullen beïnvloeden en ook niet morgen in de toekomst, zoals zij dit in de oudere energie deden.

In de oude energie bleven jullie hierover struikelen en bleven zij steeds terugkomen. Dit leidde tot de ene oorlog na de andere. Dan nam de mensheid een tijdje rust en dan kwam de volgende oorlog weer. Dit gebeurde omdat het werd verwacht. Velen zeggen: “Dit is wat mensen doen!”

Nu, als dit het geval is en de timing van de dingen anders gaat worden, betekent dit dat jullie een nieuwe tijdlijn schrijven. Jullie scheppen nieuwe vangrails, maar deze vangrails kunnen positief zijn in plaats van de dramatische, negatieve vangrails.

Zo zijn fractals. Zij gaan op dezelfde manier werken, wat jullie ook doen, behalve dat de oude fractals van de oude energie er niet meer zullen zijn. Je zou kunnen zeggen dat jullie grote schoonmaak hebben gehouden. Controversieel? Ja. Het is ook controversieel op natuurkundig gebied.

Tijd is tijd, wat er ook gebeurt. Het proces van de fractals is ook hetzelfde en dit is al eonenlang zo. Ik vertel jullie dat dit is veranderd. Waarom? De katalysator: Het Bewustzijn van de Nieuwe Mens!

Het gewelddadige effect van de “vangrails langs de weg”- Het Verleden

Laten wij een stap verder gaan. Als de fractals zijn veranderd, zou dit de reacties van de mensen over het verleden veranderen? Het antwoord is: Oh, ja!

Lees dit nog eens over!

Dit kan opeens best het begin zijn van een geheel nieuwe reactie op de geschiedenis. Het planten van zaden tussen voormalige vijanden zit eraan te komen omdat het verleden niet het effect heeft dat het voordien wel had. Maar degenen die dit effect het meest zullen voelen zijn de jongeren omdat zij nooit feitelijk de geschiedenis hebben ervaren. Zij reageren er alleen op en op wat hen daarover is verteld.

Waar zien jullie het effect van de geschiedenis van de planeet dat het meest diepgaand is? Het antwoord is het Midden Oosten. De mensen van het Midden Oosten en hun huidige culturen verwachten de waarheid van wat ik jullie vertel niet. Ik was met mijn partner in een groot theater terwijl hij alleen op het toneel zat. Het licht was op hem in de stoel gericht, met 900 Israeliërs die een boodschap van Kryon verwachtten te horen. Hopelijk zou die over hun land gaan. Dit is wat ik hen vertelde.

Ik vertelde hen dat zij de “taak” hadden, of waren uitverkozen om eerst in hun regio vrede te brengen en daarna en daardoor het begin van vrede op Aarde. Zij kregen deze taak omdat zij de enigen waren die dit zouden kunnen doen. De oplossing voor “de situatie” zou niet van buiten komen. Die zou niet van het Westen komen, maar alleen van hen.

De reactie die ik kreeg, het bewustzijn dat ik kon voelen, was: “Hoe?” Al eonenlang was dit wat zij allemaal wilden! Sinds 1940-1945, toen er toestemming was om terug te keren en een land te scheppen was dit alles wat zij wilden. Maar door de acties aan beide kanten werd het alleen maar erger. Hoe? “Hoe kan je een magische knop omdraaien, Kryon, zodat wij opeens vrede kunnen hebben in deze regio waar wij al die dingen en mensen om ons heen hebben?”

Het antwoord was dat zij er al mee zijn begonnen, en zij deden dit op 21 december 2012. Het “opnieuw aanzetten” van de fractals van het verleden was begonnen omdat die fractals zijn verdwenen of worden herschreven en er gaan kinderen komen die de vraag stellen: “Vertel mij nog eens, vader, waarom ik geacht word om hen te haten? Ik snap het niet echt. Vertel mij nog eens wat er in het verleden gebeurde en waarvan wordt geacht dat het mij nu controleert? Vertel mij nog eens, vader, waarom wij het nodig hebben om dingen te doen die in het verleden niet voor ons werkten? Vertel mij, vader, waarom wij de dingen die in het verleden niet voor ons werkten, niet weg kunnen poetsen? Vertel mij waarom wij geen proces kunnen beginnen waarbij wij elkaar in de ogen kijken en zeggen: “Laten wij alles achter ons laten en scheppen wat nieuw is?””

Voor een toekomstige generatie zeg ik… let maar op! Er zal een tijd komen waarin de oude leiders aan beide kanten zijn verdwenen en er zal minder nadruk liggen op wat en wie iemand iets heeft aangedaan en in plaats daarvan zal er een bewustzijn zijn van een schone start. Het verleden zal niet de drijfveer zijn voor de toekomst. Wat een concept. Dit is de katalysator voor vrede in het Midden Oosten en die zou geen kans hebben als jullie het merkteken in 2012 niet waren gepasseerd.

Waarom is het dat de wereldoorlogen kwamen en gingen en vijanden die dit hebben ervaren allemaal samenkwamen in de 60er jaren als goede partners en buren? Waarom is het dat er in het Midden Oosten een zeer oude en voortdurende strijd is en men nooit verder kwam dan de aloude riedel van “wie deed wie iets aan in meer dan 100 jaar?” Het antwoord kan jullie verbazen.

Het was het Midden Oosten dat de beschaving op de knieën had gekregen als jullie het merkteken niet waren gepasseerd – de precessie van de equinoxen – in 2012. Het was het Midden Oosten dat de trigger zou zijn geweest voor de slag van Armageddon die was voorspeld door jullie geschriften en andere geleerden uit het verleden, uit oude tijden tot aan de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Het was nodig om deze profetie te vervullen en dit zou zich aan het einde van de vorige eeuw hebben afgespeeld en het zou zijn rol hebben gespeeld in de eindtijd.

Toen….. gebeurde het niet. Velen denken nog steeds dat het zal gebeuren omdat zij hebben geïnvesteerd in hel en verdoemenis voor de toekomst en er veel tijd aan hebben gespendeerd om te herkennen dat dit ook zo is. Dit is de reden waarom de jongeren dit tot stand moeten brengen want het zit in hen opgeslagen, net zoals dit het geval is bij degenen die dit hun leven lang al verwachtten. Er is meer…

Wordt vervolgd