Vancouver, BC, Canada / Verandering 1

Live Kryon Channeling 179:
Vancouver, BC, Canada

Verandering 1

19 maart 2017 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Vancouver, British Columbia. Canada.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Steeds als deze boodschappen beginnen zijn er een paar momenten van aanpassing, van instellen, (heeft het over een pauze die zich voordoet na de openingswoorden) Deze aanpassing geldt voor mijn partner, niet voor jullie.

Dit komt omdat deze boodschappen in werkelijkheid bijna geheel worden gegeven vanuit een andere dimensie. Het is voor een mens moeilijk om om te schakelen naar een andere versnelling en in plaats daarvan naar een man in de stoel naar multidimensionale boodschap van de andere zijde te luisteren.

Toch komt de boodschap daar vandaan.

De boodschap van vandaag is een beetje anders dan anders. Ik begin weer met felicitaties voor het menselijk ras, voor de mensen, want jullie hebben het klaargespeeld. Dit is een colloquianisme (een woord uit een bepaalde cultuur) dat betekent dat jullie iets verbazingwekkends hebben gedaan. Bijna op het laatste moment bracht de timing van de sterren jullie aan het einde van een diepgaande cyclus en jullie gingen daar doorheen zonder weer een ten einde lopende oorlog. Jullie gingen er doorheen zonder verschrikking en twist of het geprojecteerde einde van de planeet en toch weten jullie niet echt wat jullie hebben gedaan en vandaag de dag bevinden jullie je in een spiksplinternieuwe energie. Sinds 2012 reageren vele dingen en veranderen zij ook, niet alleen jullie, en dit is waar ik over wil gaan spreken.

Veranderingen in het kristallijnen raster

Laten wij bij de basis beginnen: het kristallijnen raster van deze planeet. Ik heb jullie verteld dat dit raster een raster is dat kan “onthouden”. Ik heb jullie verteld dat dit raster actief is (altijd omhoog gaat) en wordt geactiveerd door de emoties en de compassie van de mensen. Ik heb jullie verteld dat het  een snelwerkend raster is, dat wil zeggen dat als het verandert, de mensen die ermee verbonden zijn, die verandering zullen voelen.

Tot nu toe had het een input van de mensheid die overweldigend negatief was omdat de menselijke natuur hierop/hiermee reageert. Dit zijn de oer-emoties: angst, lijden en verschrikking. Als jullie mij niet geloven, kijk dan maar eens naar jullie nieuws.

Het lijkt erop dat de mensen zich het meest hiertoe aangetrokken voelen en hier de meeste interesse voor hebben. Horror en drama zijn de dingen die jullie in marketing, films en boeken tegenkomen. Het is de menselijke natuur waar wij over spreken, maar dit gaat veranderen. Een raster dat zich de menselijke emoties herinnert geeft jullie de gevoelens van horror van een veldslag of de droefenis van een kerkhof. Het onthoudt wat erin is gestopt.

Wat gebeurt er met het kristallijnen raster van deze planeet in de nieuwe energie? Oh, ik heb jullie al eerder een aanwijzing gegeven. Lieve mensen, het is bijna alsof het opnieuw werd opgestart en de negatieve en dramatische dingen die het zich eerder herinnerde en de plaatsen waar dit gebeurde zullen langzaam aan gaan verbleken en verdwijnen. Het lijkt er bijna op dat de timing een geheel nieuwe natuurkunde voor jullie en de planeet schiep. Het is een snel lerend raster – dat wil zeggen dat jullie het nu fris en fruitig nieuwe indrukken kunnen geven.

Als jullie iets opnieuw starten is al het vorige verdwenen. Dan begint het helemaal fris en van voren af aan en dit is wat er nu aan de hand is. Het bewijs is dat vele mensen dit nu gaan voelen op plaatsen waar het voorheen duister was, want dit zal gaan veranderen en de mensen die hiervoor gevoelig zijn zullen het als eersten gaan merken.

Tijd

Ik ben begonnen met een eenvoudig lineair concept, want het kristallijnen raster is een voorbeeld. Het is behoorlijk lineair en jullie kunnen dit begrijpen, maar er zijn ook mensen die esoterische vragen hebben gesteld over tijd. Verandert de tijd zelf ook in deze nieuwe energie?

Als jullie vandaag geen deel uitgemaakt hebben van het seminar kan dit een beetje moeilijk te bevatten zijn. Het seminar gaf het circulaire concept van tijd op een geloofwaardige manier en de kennis hierover werd op een wetenschappelijke manier gebracht.

De cirkel van tijd is niet iets dat jullie kunnen voelen omdat jullie tijd een rechte lijn, als een spoorlijn is. Jullie kunnen maar een kant op en dat is verleden, heden en toekomst. Maar de realiteit is dat de tijd is gefractaliseerd. Het gaat in een cirkel en er zit energie op waarop het reageert. De “fractals” zijn de deeltjes ervan die deel uitmaken van het geheel, maar die al gaande gelijke deeltjes van zichzelf achterlaten.

Fractale tijd kan esoterisch lijken omdat dit niet jullie manier van leven is maar het heeft effect op de manier waarop jullie de dingen bekijken. Als er gebeurtenissen op de planeet zijn, scheppen zij vangrails op de weg zodat jullie – als jullie weer de cirkel in gaan – de vangrail voelen, of voelen dat die eraan komt. Dit schept vaak hetzelfde ding dat er al eerder was. Dit is verantwoordelijk voor de uitspraak dat de geschiedenis zich herhaalt. Op een bepaalde manier is dit ook zo.

Dit is fractale tijd. Dit effect is bestudeerd en er wordt verwacht dat er atomische fysieke deeltjes achter zitten (Het Higgs deeltje) Hier is dus de vraag: Wat gebeurt er met deze tijdfractals in de nieuwe energie? Zijn de vangrails langs de weg dezelfde, of zijn zij anders? Wat gebeurt er met de gebeurtenissen op de tijdlijn van het verleden die de toekomst zouden kunnen triggeren?

Wordt vervolgd