Wat is de Nieuwe Tijd? 1 (Uit hoofdstuk Een van Kryon-boek 7)

Wat is de Nieuwe Tijd? 1

(Uit hoofdstuk Een van Kryon-boek 7)

Lee Carroll / 10 november 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Hoofdstuk 1 is heel speciaal. Het is een korte boodschap van mij (maar 7 bladzijden) over wat de Nieuwe Tijd is. Hebben jullie vrienden die zich zorgen over jullie maken en zich afvragen of jullie “een tik van de molen hebben gekregen?” Vraag hen om de eerste zeven bladzijden van het volgende hoofdstuk te lezen.

Het zal hen geen kwaad doen en het evangeliseert de Nieuwe Tijd ook niet.

Het is gewoon een uitleg om hen te helpen begrijpen wie wij zijn. Hier is een aanwijzing: Misschien willen zij dit rare, griezelige boek niet aanpakken dus is het misschien handig om de zeven bladzijden te kopiëren en die aan hen te geven (ik geef jullie hiervoor nu toestemming).

Lees het eerst zelf zodat jullie je goed voelen met het feit dat ik nu voor jullie spreek.

Het is geen toevalligheid dat dit hoofdstuk eerst komt. Ik wilde dat deze boodschap eerst in het boek zou komen en die boodschap komt van mij. Jullie zullen snel genoeg van Kryon horen, maar dit is een zeer menselijke communicatie.

Het is een veel te late discussie over de Nieuwe Tijd en die wordt hier hoofdzakelijk gebracht voor degenen die nieuwsgierig zijn. (zoals zij steeds zijn).

Misschien heeft een van je vrienden gevraagd om dit deel van het boek te lezen – om jou te helpen begrijpen waar zij zich in de dagen mee bezig houden. Misschien maken jullie je zorgen dat zij bij een of andere sekte terecht zijn gekomen?

Je hoeft geen ander deel van dit griezelige, gechannelde boek te lezen om jouw vriend te begrijpen en deze informatie is er niet om jou van jouw religie af te brengen. Het doel is om jou te informeren en misschien uiteindelijk jouw tolerantieniveau te verhogen.

Wie is dit nu aan het schrijven? Okay, ik ben het kanaal en de schrijver van dit boek, maar ik werd “griezelig” . Ik was een zeer logisch denkende 20-jarige geluidstechnicus en een “rechttoe rechtaan denker.” Ik denk dat ik dit nog steeds ben – maar wel een griezelige.

Het zijn van een technicus ontheft mij niet van mijn spirituele gedachten  en mijn intuïtie aangaande spirituele zaken won het uiteindelijk van wat mij vanaf de geboorte over God is geleerd. Het werd voor mij heel logisch, zelfs logischer dan de mythen uit de geschiedenis.

Velen horen het woord “New Age” (Nieuwe Tijd) en hebben een hele hoop vooroordelen en door de markt aangestuurde zienswijzen over waar dit allemaal om gaat. Sommigen denken meteen aan vliegende schotels, sekten, astrologie, tarot, autopsies door buitenaardsen, vorige levens en horden mensen die in de rij staan bij de psychiater. Ik zal niet ontkennen dat veel van deze dingen een rol spelen bij het overall-plaatje van de Nieuwe Tijd omdat dit gewoon zo is. Maar laat mij jullie eerst enkele andere perspectieven geven.

Kijk alsjeblieft eens naar het geloof dat is verbonden aan het volgende: Jonestown; Waco Branch Dividians; Heaven’s Gate (zelfmoord-cultus waarbij men, in de dood, omhoog zou gaanmet een vliegende schotel achter de Hale Bopp-komeet); en een Denver Cultuur die nu in Israël is en wachtte op de Millennium-verandering zodat hun leider kon sterven in de straten van Jeruzalem en drie dagen later uit de dood zou opstaan.

Vreemd en hoofdschuddend spul, nietwaar? Het geloof dat met al deze dingen is verbonden?

Het Christendom. Wat? Was dit niet jullie zienswijze? De groepen van Jonestown en Waco waren oorspronkelijk volger van het christelijk evangelie. De Denver Groep in Israël wordt “Betrokken Christenen” genoemd. De Heaven’s Gate groep waren geen New Agers ondanks dat dit werd gerapporteerd door alle media en nationale magazines. Ik denk dat als je zelfmoord pleegt om aan boord te gaan van een onzichtbare vliegende schotel achter een komeet, direct wordt ingedeeld bij de New Age! De feiten waren dat de Heaven’s Gate cultus een zelf beleden christelijke groep was.

Hun website vertelde hetzelfde en verder citeerden zij de Bijbel en Jezus. Dit was voor iedereen zichtbaar tot een week nadat zij verdwenen.

Waarom ik jullie dit vertel? Omdat het duidelijk is dat de hoofdstroom van het Christendom HELEMAAL niet zo is als deze geïsoleerde, dramatische groepen. De hoofdstroom van het Christendom heeft integriteit, promoot cultussen niet en presenteert een liefhebbende uitnodiging om mee te doen aan een op familie en liefde gebaseerde religie mee te doen.

Maar er zijn ook zeker aparte figuren – big time!

Het geloof van de Nieuwe Tijd gaat niet over cultussen en ook niet over zonderlingen, maar omdat die er bij ons ook tussen zitten – okay, misschien wel een paar meer dan dat – is dit vaak de manier waarover er over ons wordt geschreven.

Allereerst zijn wij niet evangelisch. Als jullie dus sceptici zijn die door een vriend zijn gevraagd om dit te lezen, weet dan dit: Als jullie klaar zijn gaat je vriend niet vragen om ergens aan mee te doen, een levensbeslissing te nemen, neer te knielen en te mediteren, naar een channelings-bijeenkomst te gaan, een reading te krijgen of zelfs de rest van dit boek te lezen!

De Nieuwe Tijd is geen religie, zij zouden misschien al tevreden zijn als jullie hen vertelden dat jullie hen nu een beetje beter begrijpen – en meer van hen houden en er is geen begeleidende doctrine die jullie moeten bestuderen. Het is in plaats daarvan een wereldfilosofie. Er is geen centraal gebouw dat door mensen van de Nieuwe Tijd is gebouwd en er zijn geen algemene contributies. In feite is er helemaal geen centrale controle of hoofdkwartier of iets van die orde. Daarom hebben wij geen politieke invloed om tegengas te geven aan degenen die ons belachelijk willen maken. Wij hebben geen organisatie! Wij hebben geen lobby in het Congres.

Er is geen priesterschap en geen religieusof geestelijk programma – geen scholen of zelfs cursussen die gewijde Nieuwe Tijdspastors voortbrengen. Er zijn geen ouderlingen of dekens, en geen programma’s voor leraren om in de kerk uit te dragen. Oh, tussen twee haakjes, heb ik al verteld dat er geen kerken zijn? Dit betekent dat wij geen parochiale zondagscholen voor kinderen hebben met invloeden van een Nieuwe Tijds-leraar. Wij hebben geen persoon die wij “leider” noemen en waar wij naartoe kunnen gaan voor advies als de dingen een beetje zwaar worden. Wij hebben geen heilige Sjamaan – niet nu en niet in het verleden.

Er is niets om aan mee te doen, niemand om te volgen en geen centraal boek dat uitlegt wat wij geloven. Er zijn geen regelmatige ontmoetingen, geen eigen televisieprogramma’s en geen geestelijken om alles te begeleiden en er zijn geen regels die opgevolgd moeten worden.

Is dat even een cultus, niet?

O ja – en er is geen plaats waar jullie je geld naartoe moeten sturen. Wel, je zou kunnen zeggen dat dit aantrekkelijk klinkt. Yep. Zo klonk het voor mij ook, totdat ik mij realiseerde wat er gebeurde. De filosofie van de Nieuwe Tijd steunt op een intuïtieve kennis waarvan wij geloven dat ieder levend mens die bezit. En binnen deze kennis is er ongelooflijke eigen-aardigheid!

Waar het Kryon-team op Aarde ook reist, er komen duizenden mensen naar onze seminars die deze “halfzachte” filosofie helemaal begrijpen, alsof alle centrale gebouwen en leraren er waren. Er schijnt wijsheid te zijn op cellulair niveau die zelfs enkele van onze “vreemdste” concepten begrijpt. Welke taal erook wordt gesproken, welke cultuur het ook is, of hoeveel mensen er aanwezig zijn, de mensen “weten” op de een of andere manier intuïtief wat wij hen vertellen. Zij “bezitten” het ook. Bijna bij elk onderwerp heeft een groep begrip alsof het allemaal – ergens binnenin – is opgeschreven.

Jullie zouden kunnen zeggen: “Okay, jij gaf onseen waslijst van wat jullie NIET zijn. Maar wat zijn jullie dan WEL?”

Wij zijn een groep mensen met een filosofie die leert dat wij allemaal door levenscycli heen gaan. Inderdaad, dit betekent vorige levens. Wij geloven dat er geen toeval is maar eerder uitdagingen of lessen die wij feitelijk helpen scheppen op een of ander spiritueel niveau. Dit betekent dat wij geloven in het nemen van verantwoordelijkheid voor alles in ons leven.

Een “Nieuwe Tijder” zou nooit bij een cultus gaan, nooit een leider naar zelfmoord volgen en nooit een ander de schuld geven voor wat en wie zij zijn. Iemand die in de Nieuwe Tijd gelooft is zich ervan bewust dat er een ongelooflijke kracht binnen de mens is.

Er wordt zelfwaarde geleerd en ook hoe men om kan gaan met angst en onzekerheid. Menselijke activering is de sleutel, en “intentie om positieve verandering in onze levens te scheppen” is onze mantra.

Wij geloven dater krachten aan het werk zijn die mensen in balans kunnen brengen door energie. Wij hebben regelmatig heling door handoplegging en energiewerk om anderen in balans te brengen om hen te helpen genezen. Wij bidden voor anderen, mediteren voor wereldvrede en streven naar het bereiken van de wijsheid die ons in staat zal stellen om een ander – wat er ook aan de hand is – lief te hebben.

Hey! Hoe zit het met de vliegende schotels? Zelfs Shirley Maclaine sprak over UFOs.

Dat is niet zoveel bijzonders. Als zij er zijn, goed dan! Het volgen van vliegende schotels en ontvoerd worden is geen bouwsteen van de filosofie van de Nieuwe Tijd; in feite zijn de meeste ontvoerden GEEN mensen die in de Nieuwe Tijd geloven. Velen van ons geloven dat er ander leven in het Universum is en dat er een grote kans is dat wij zelfs iets van hun biologische evolutie hebben. Nogal griezelig, nietwaar? (tussen twee haakjes: Wetenschappers beginnen te geloven dat er een goede kans is op “uitwisseling van leven” van de ene planeet naar de andere door het bezoeken van het ene astrale lichaam naar het andere of door kometen, asteroïden en zelfs meteoren) Wij kunnen dit niet bewijzen, net zoals de Christenen niet het bestaan van hemel en hel kunnen bewijzen, of dat de Paus goddelijk is. Ik noem dit als een vergelijking, niet om te oordelen over een ander geloof.

Wordt vervolgd