Wereldwijde Channeling Retraite. 2 Nieuwe Informatie. Niet altijd overduidelijk. 

Live Kryon Channeling
Wereldwijde Channeling Retraite. 2

Nieuwe Informatie. Niet altijd overduidelijk. 

14 april 2020 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Nieuwe Informatie. Niet altijd overduidelijk.    

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Adironnda sprak zojuist zeer wijs over de identieke dingen die wij jullie leren. Channeling zou een samenhang moeten hebben tussen de channelers. Als wij naar hetzelfde Veld gaan. Dit Veld is niet noodzakelijk “ergens buiten” in de natuur….het is een Veld dat jullie omringt en het is gevuld met liefde, compassie en de Creatieve Bron….de plaats waar de channeling vandaan komt. Je zou kunnen zeggen dat channeling van vele bronnen komt maar het Veld is een multidimensionale bron van potentiëlen op deze planeet, die getemperd worden door de liefde en de compassie van Spirit. Het gaat verder dan dat wat jullie de sluier noemen en het raakt het gelaat van de Schepper aan. Hier komt het vandaan, lieve mensen, en als mensen soms zeggen dat zij daarbij in angst gaan of in hebzucht en dat zij bepaalde regels moeten volgen…..wees dan voorzichtig. Zij channelen niet vanuit het Veld. Dit Veld waarover wij spreken gaat voor oude zielen meer samenhangend en herkenbaar worden. Er zijn mensen die naar deze drie dagen kijken die zeer oude zielen zijn, zowel prachtige, intelligente  mensen, maar degenen die geslaagd zijn hebben meer ervaring en worden geëerd vanwege hun wijsheid. Dit is de oude ziel. Dit is, over het algemeen, degene die hiernaar luistert of die dit leest.

Ik wil jullie over iets vertellen dat feitelijk een aantal jaren geleden begon maar het is totaal van toepassing voor vandaag. Het is iets dat wij verwachtten maar waar wij niet noodzakelijk eerder over hebben gesproken. Er zijn vele oude zielen die nu kijken en die voelen dat zij “gevoelig” zijn, helers en intuïtief zijn, en dit is ook zo, en het lijdt geen twijfel dat jullie door sommige dingen heen zijn gegaan waar de lerares Marilyn vandaag over heeft gesproken. Zij gaf een terugblik waardoor jullie jezelf konden herkennen in haar verhaal. Misschien zien jullie jezelf als iemand die nu informatie ontvangt en dit is een andere manier om te zeggen dat het vanuit het Veld naar jullie komt op een multidimensionale manier die jullie vult met potentiëlen en informatie. Er zijn er onder jullie die nu, op dit moment, op informatie zitten. Wat jullie voelen is nieuw, prachtig, diepgaand, en het is iets dat de wereld moet weten. Er zijn hier nu mensen die zich afvragen hoe ik kan weten dat het over hen gaat. De reden hiervan is dat het niet alleen jullie zijn, lieve mensen, er zijn er veel meer op de planeet die naar een ontmoeting als deze kijken. Jullie krijgen informatie die jullie nooit eerder hebben gehad. Een deel van deze informatie zou je zelfs lichtinformatie kunnen noemen, een dimensionaliteit waarover niemand nog heeft gesproken. Jullie gaan shocks en balans zien in delen van het lichaam die jullie bestuderen maar die veel verder gaan dan de klassieke gebieden. Julie zijn degenen die de uitbreiding van het menselijk Merkabah misschien voor het eerst zien, het veld dat de mens omringt dat zelfs al in de Bijbel bekend was toen Elia dit toonde aan Elisha die opschreef hoe dit eruit zag. Het grote veld van wit licht, een energieveld van acht meter breed en er zijn nu mensen die dit gaan identificeren….hoe ziet het eruit? Wat zijn de patronen? Wat zijn de kleuren? Wat zijn de kleuren die onzichtbaar zijn voor het menselijk oog? Wat zijn de frequenties, als jullie dit woord willen gebruiken? Zij volgen een patroon van geluid en kleur. Wat is de dichtheid van het Merkabah die niemand ooit heeft gezien? Er is beweging in, lieve mensen, het is niet statisch! Het danst….en sommigen van jullie zien dit en sommigen van jullie praten hierover en sommigen van jullie zien het en gaan naar binnen toe en zien de informatie als planetair….jullie zien Gaia voor het eerst in al haar lagen en alles wat jullie hoeven te doen is zitten en je prettig te voelen met Gaia en te mediteren met Gaia en voor het menselijk ras zelf. Wij hebben het nu over degenen die elke dag mediteren en die misschien niet goed worden begrepen omdat er anderen om hen heen zijn die er niets van begrijpen hoewel het rechtstreeks naar het midden van de planeet gaat en weer terug naar jullie waardoor de planeet haar vibratie kan verhogen als zovelen van jullie bereid zijn om te zitten en stil te zijn en dingen te zien die jullie en anderen nog nooit hebben gezien. Dit is het begin van nieuwe visioenen.

Dit zijn de dingen waarover wij hebben gesproken, behalve dat wij nog nooit zo goed hebben afgestemd op de oude zielen die ontwaken. Het is een brug, een brug die zich nu opent en die jullie over kunnen gaan. Wat zal er gebeuren als deze planeet zich opent en stil gaat zitten en er geen activiteit is en maar weinig luchtverontreiniging, al deze dingen….voor maar een moment in de tijd, en in die ruimte gaan al deze dingen stromen naar de oude zielen die hier voorheen niet doorheen konden komen. Gaan jullie nu iets van de redenen herkennen die achter hetgeen zitten wat er op deze planeet gebeurt en waarom zij gebeuren? Alleen even maar, lieve mensen, zal dit voorbij zijn, maar op dit moment, op de plaats van begin, gaan er dingen van start om door de sluier heen te vliegen naar de oude zielen. De pijnappelklier zal zeer actief worden en gaat visioenen brengen naar degenen die hiervoor open staan, die hiervoor de voertuigen zijn en de channelaars, de helers! Er verschijnen nieuwe processen….zelfs voor de helers die dit al meer dan veertig jaar doen. Zij gaan achterover zitten en krabben zich op het hoofd: ”Oh, jee, heb ik iets gemist?” Er was meer aan de hand toen jullie rustig zaten, helers, want dit is wat er gebeurde: Jullie gingen naar je eigen werk kijken en begonnen te zien dat het misschien nog groter kon zijn dan jullie dachten. Het is prachtig. Het was als het afstemmen op een ander kanaal waarover jullie dingen gingen leren waardoor jullie naar binnen en vooruit konden gaan, maar laat mij jullie iets geven dat jullie zouden moeten weten.

Lieve mensen die deze dingen hebben ervaren: ik wil jullie iets geven dat jullie moeten weten. Jullie zijn nog steeds driedimensionale menselijke wezens. Sommigen zeggen dat jullie in 4D zijn en volgens de wetenschap is 4D tijd en feitelijk lopen jullie rond in 4D en denken niet na over een dimensie die zich aan velen van jullie voordoet. Jullie gaan die ruiken, horen, voelen. Wees je hiervan bewust: er zal een tendens komen voor degenen die dit soort informatie ontvangen om die eenvoudigweg op te nemen. Wat ik hiermee bedoel is: kijk eens naar dit multidimensionale gebouw. Kijk er eens naar. Kijk eens naar de prachtige kleuren. Ik wil erover vertellen, schrijven, ik wil erover zingen! Jullie zeggen: “Dat is mooi, Kryon, maar er is hier nog zoiets. Er is hier nog zo’n multidimensionaal gebouw. Kijk eens naar de geweldige vormen die nog nooit zijn gezien. Jullie zien er nog een en nog een en dan stoppen jullie ermee en zeggen dat jullie genoeg voor de planeet hebben gedaan en gaan rusten en iedereen die het ziet zegt: “Wat een prachtig plaatje!” Wat moet ik ermee doen? (Kryon lacht). Hier is wat ik jullie wil vertellen: Ik wil dat jullie even stoppen en naar binnen gaan, ieder van jullie, die tot de conclusie is gekomen dat er meer is, een lichttaal en alle multidimensionaliteit en alle multidimensionale dingen die jullie zien en alle kleuren en alle lagen….stop er even mee want ik wil jullie iets vertellen: bij elk van deze dingen is er ook toegevoegde informatie onder de oppervlakte die naar jullie mee stroomt want jullie kunnen niet gewoon naar de volgende gaan en zeggen hoe mooi hij is of erover rapporteren of er een boek over schrijven, erover mediteren. Bij elk van hen – zijn jullie er klaar voor – actie!!!! Elk van hen! Als ik vertel dat als jullie een mooi gebouw zien, zal ik zeggen: “Wel, hier zijn de bouwtekeningen zodat jullie het kunnen bouwen!” Dit wisten jullie niet, nietwaar? Elk visioen dat jullie hebben heeft iets dat het compleet maakt en dat voor jullie is. Het komt voor jullie zodat jullie het aan anderen kunnen leren omdat jullie het ZIEN! Maar vanwege de vierdimensionale lineariteit zien jullie het vaak niet omdat jullie er niet aan gewend zijn om dit te hebben. Jullie zien het plaatje, jullie zien het concept, jullie zien de kleuren en jullie horen en proeven het en gaan verder….en begrijpen niet dat daaronder alle gegevens liggen….de schoonheid van een actievol item, een onderwerp, van elke laag die jullie zien en onderwijzen! Een actievol item! Ik vraag jullie dus allen om terug te kijken en te begrijpen hoe jullie dit hebben gebouwd. Wat betekent het? Hoe gebruikt iemand iets wat jullie zien…want dit is de enige reden waarom jullie het zien….zal ik het weer zien…zal ik het weer zien? Jullie krijgen geen helderziendheid alleen maar omdat jullie aardige oude zielen zijn….jullie krijgen helderziendheid zodat jullie die kunnen onderwijzen, erover spreken en erover schrijven en het kunnen uitleggen…..”Dit is wat het betekent!” Als jullie dus spreken over een Merkabah is er meer te doen. Denk erover na….wat kun je ermee doen, hoe ziet het eruit, waar is het….heb de gekste vragen…..en ga door…..maar wat kwam er nog meer mee? Onderwijzen! Hoe gebruiken jullie dit? Wat is de volgende stap? Wat roept het bij een mens op? Waar is de finishlijn hier? Wat doen jullie? Degenen die de helderziendheid nu is gegeven, lieve mensen, hebben iets dat jullie behoren te weten, want in hen is een ingekapselde boodschap en wat doen jullie daarmee? Wat is het actievolle item? Gebruik het….wat betekent het? Soms is het geen werk want soms – let op – komen jullie bij een laag van liefde….of een laag van compassie, of een laag die vertelt: Zit hier en voel de volgende….maar ook die blijft actievol. Bij elke helderziendheid die jullie meemaken zijn er dingen te doen, lieve mensen, bij elke kleur, bij elke vorm, elke taal, elk licht.

Dit is in deze dagen de taak van de oude zielen. Allereerst om dit te WETEN. Ten tweede om het te ONTDEKKEN en ten derde om het te ONTHULLEN!

Dit zijn de dingen die vandaag de dag nieuw zijn en die jullie vandaag gaan zien en die nieuw zijn en anders dan gisteren en eergisteren en die horen bij degenen die naar dit programma en andere kijken.

IK Ben Kryon van de magnetische dienst en ik ben verliefd op de mensheid en met goede redenen.

Welkom bij de Opwaardering….de echte Opwaardering!

Jullie zullen hier doorheen komen….en door meer, in misschien een jaar of langer.

Ik kom graag weer bij jullie, en voor nu: vertel mij wat jullie hebben geleerd, lieve mensen over het lied dat jullie nu zingen en waar jullie naam in staat omdat het geen toeval is dat jullie hier zijn. Geen toeval!!!

En zo is het.

Kryon