Wereldwijde Channeling Retraite. 3 / Alles wat jullie weten, her-construeren. 

Live Kryon Channeling
Wereldwijde Channeling Retraite. 3

Alles wat jullie weten, her-construeren.   

14 april 2020 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Hebben jullie de vorige spreker, Alcazar, gehoord? Er is geen verandering van boodschappen van de channelaars….die is er niet! Ik ga gewoon door en kom ook met nieuwe dingen. Wat als die zeer diepgaand zijn? Laat mij hen even herhalen en er soms wat dieper op ingaan.

Er zijn zoveel mensen, zelfs na 2012, die twijfel(d)en aan deze nieuwe energie. Zij zeiden: “Nee, de wereld gaat nog steeds op allerlei problemen af….er zal zeker nog een oorlog komen, zeker, en er zijn heel veel dingen die wij niet kunnen zien maar die hier heel dichtbij komen en waar wij in de toekomst mee te maken zullen krijgen….zelfs sommige channelaars!” Zij zien allerlei rampspoed. Het Veld is ook zo, want daar zijn voor een ziener of een futurist heel veel potentiëlen aanwezig. Zij kunnen naar deze gebieden gaan en zien de potentiëlen en sommige potentiëlen zijn precies DAT….een wereld die doorgaat op het oude pad. Maar zij hebben ergens geen rekening mee gehouden. Zij herinneren zich niet de dingen die Kryon of misschien Alcazar in het verleden hebben gezegd. Zij weten niet wat zij niet weten. Jullie zitten middenin een JOKER! Iets dat volkomen onverwacht is. Oh, er waren inderdaad enkele mensen die dit voelden komen maar zij konden jullie niet precies vertellen wat het zou zijn of wat het voor de planeet zou betekenen. Twee channelings geleden ben ik begonnen met vertellen wat dit voor de planeet zou gaan betekenen, dat het herstel compleet anders zou zijn….dat jullie bepaalde industrieën kwijt zouden raken omdat zij van de oude energie zijn. Het zou moeilijk zijn om hen te sluiten, lieve mensen….maar in deze nieuwe energie niet! In het proces van herstel zullen er nieuwe industrieën komen en nieuwe dingen die jullie je zelfs niet kunnen voorstellen omdat zij door uitvindingen groot gaan worden, maar zij zijn hier nog niet! Alcazar heeft het over hetgeen waar Kryon het ook vaak over heeft gehad: Energie die niet vervuilt….het is er al. Het is niet langer meer zo dat het komt….het is hier al! Industrieën voor het fabriceren, verfijnen en produceren van heel veel dingen die gaan werken om niet vervuilende energie te produceren. Het komt eraan, wij hebben erover gesproken….dit zal allemaal versnellen na de stop van dit moment waarin de Aarde ademhaalt. Deze Joker heeft feitelijk een bepaalde toekomst ongedaan gemaakt….de toekomst waarvan velen hebben “gezien” dat hij door zou gaan met het oude en waarin er oorlog zou komen, rampspoed en regeringen die zichzelf vernietigen….zij konden niet verder kijken dan dat omdat dit als een potentieel in het Veld zat. Dit gaat NIET gebeuren!

Het is zeker dat dit gepland was, zoals Alcazar zei. Oh, laat mij jullie vertellen dat hij met een glimlach over regeringen sprak. Dat deed ik ook! Ik zeg het nogmaals en nogmaals….congresleden, luisteren jullie? Bouw samen aan liefde en compassie en een missie voor jullie land! Een ministerie voor compassie dat voor vluchtelingen kan zorgen en voor plaatsen om hen met compassie op te vangen als zij in jullie land komen en jullie dingen gaan doen met integriteit zodat iedereen kan zien dat dit land klaar is voor compassie. Een ministerie voor compassie….wie heeft daar ooit aan gedacht? Wie? Er zijn congresleden, mannen en vrouwen, die hieraan hebben gedacht, maar zij komen niet voorbij de gevestigde orde omdat het steeds hetzelfde was: beetje te druk, tuut tuut, dis-structuur en misschien ook boosheid ten opzichte van elkaar en nu zit het Congres ook thuis.

Misschien zal de wet, als alles weer wordt opgestart, zichzelf afvragen of zij iets hebben gemist. Dan is er best iemand bij die zegt: “Waarom doen wij niet dit en waarom doen wij niet dat? Wat hebben wij geleerd? Meer dan dat, wat hebben wij geleerd over wat wij in de toekomst kunnen doen en wat drie, vier maanden geleden niet gedaan had kunnen worden omdat iedereen volkomen in beslag werd genomen door politiek en waarbij iedereen in beslag werd genomen door hun kant van de dingen en of hun kant won of dat de andere kant won in plaats van de Grote Zaak?”

Wat als compassie zou winnen? Jullie zeggen: “Kryon, nu ga je te ver. Jij hebt het over een Congres met zijn eigen manieren!” Lieve mensen, deze congresmensen….zijn jullie! Jullie kiezen hen! Waarom vertellen jullie hen niet wat jullie denken? Sommigen van hen zijn er klaar voor om dingen te doen die zij eerder niet konden doen….met name degenen die pas in het congres zijn en die zich moeten bewegen tussen donker en licht door de manier waarop het al zo lang is geweest! Dit is zo’n uitdaging, net zoals Alcazar heeft gezegd. Dit is een uitdaging en een mogelijkheid!

Ik zou graag nog iets meer zeggen over jullie persoonlijk, en daar bedoel ik jullie mee, de oude zielen die dit lezen of hiernaar luisteren. Dit is een speciale groep die voor drie dagen is gekomen en naar meditaties en channelings luistert. Een speciale groep die niet beziggehouden hoeft te worden maar die in plaats daarvan bereid is om te zitten en te luisteren, hun hand op het hart te leggen en naar zichzelf te kijken, die geleid wordt naar en in bepaalde meditaties waarbij jullie dingen voor jezelf en voor de planeet visualiseren en zelfs ook voor degenen waarvan jullie hebben gehouden en die jullie zijn verloren. Dit zijn de oude zielen die volwassen zijn en dit zijn degenen die naar dit soort bijeenkomsten komen, luisteren of lezen! Dit is anders dan bijeenkomsten in het verleden die jullie “zelfhulp” noemden waarbij jullie bepaalde mensen op en af het toneel zagen komen en die bepaalde dingen zeiden, waarna het publiek riep: “Ja, ja jaja!” en jullie jezelf realiseerden dat dit een vorm van entertainment was. Zij konden absoluut waar zijn, absolute feiten hebben, maar het had iets in zich dat niet volwassen was zoals dit bij deze groep het geval is.

Deze groep zit aan de voeten van de Creatieve Bron en voelt de liefde en de compassie en wil daar ook iets mee doen. Er zijn mensen die denken dat het luisteren naar een channeling alleen maar een tijdje zitten is en dan weer zitten, weer opstaan en… zij vragen: “Wat bereiken jullie voor de planeet?” Zij kennen jullie niet….zij weten niet wat hier gebeurt. Zij weten niet dat er zaadjes worden geplant, zoals Alcazar zei. Deze zaadjes worden geplant en zij zijn nieuw. Het zijn zaadjes voor compassievolle actie en daar wil ik het met jullie over hebben op een manier waarop ik daar nog niet eerder over heb gesproken.

Lieve mensen, ieder van jullie die nu of later naar mijn stem luistert of dit leest, ieder van jullie heeft iets wat een ziel wordt genoemd en daar hebben wij al heel vaak over gesproken en als jullie gaan analyseren wat een ziel werkelijk kan zijn is het eerste wat jullie zullen herkennen dat een ziel niet iets is wat jullie met je meedragen maar dat het deel van jullie deel is dat van de andere kant van de sluier komt omdat deze ziel zo enorm is en door God is gegeven. De Creatieve Bron gaf jullie die en jullie ziel is “gemaakt naar het beeld van God!” Het beeld van God is liefde en compassie en jullie ziel is een feitelijk multidimensionaal deel van de Schepper. Het grootste deel van de mensheid gelooft in de ziel en wij hebben deze dingen eerder verteld.

Maar ik wil jullie niet alleen over de ziel vertellen maar ook over iets dat daar dichtbij komt, maar toch anders is. Deze ziel van jullie is er altijd en is altijd geactiveerd en wacht altijd totdat jullie het deel vinden dat jullie Hoger Zelf is. Dit is even wat moeilijker en een beetje esoterisch. Laten wij even gaan naar iets dat jullie ook met je meedragen en dat feitelijk ook vorm en grootte heeft omdat deze dingen gerelateerd zijn. Jullie Merkabah is eigenlijk een apart deel van jullie ziel. Er zijn mensen die 4D zijn en vragen: “Welk deel is dit? Hoe groot is het? Waar is het?” en het antwoord hierop is JA! Jullie kunnen deze dingen niet in een lineaire doos stoppen, lieve mensen, net zo min als jullie een gasveld in een container kunnen stoppen terwijl dit overal rond “drijft”, het kan gewoon niet. Dit geldt ook voor jullie Merkabah, ook al heeft het een grootte. Acht meter rondom is gewoon een gemiddelde van dit prachtige veld. Het heeft geen structuur zoals een ballon…helemaal niet. Het is niet iets dat jullie in een doos kunnen stoppen. Toch zijn er veel verhalen over het Merkabah en de reden hiervan zal ik jullie vertellen. Het gaat erom wat jullie ermee hebben gedaan en wat jullie er vervolgens mee gaan doen als volwassen en rijpe oude zielen.

Laten wij het hier even over hebben voordat wij verder gaan….laten wij het over volwassenheid hebben, want wat ik jullie ga vertellen zal nieuw zijn. Wat dragen jullie mee in je Merkabah…..wat denken jullie? Wat voor licht dragen jullie met je mee als jullie het licht hebben aangestoken? Jullie weten dat de Man (Elia) een licht met zich meedroeg dat jullie alleen konden zien toen hij ervoor koos om te ascenderen. Dit is wie jullie zijn! Wat is deze volwassenheid? Laten wij het even hebben over iets dat al vele malen eerder is verteld, maar jullie hebben het nodig om dit te horen. Deze discussie gaat over jullie relatie met de Creatieve Bron….jullie relatie met God of Spirit. Er zijn mensen die zeggen dat deze relatie statisch is. God is hetzelfde….gisteren, vandaag en voor altijd! Dit is waar….heel waar. Deze liefde en deze compassie veranderen nooit en zij zijn elke dag prachtig. Maar wat er is veranderd is de relatie tussen de mens en de Creatieve Bron en door de jaren heen is die volwassener geworden. Jullie hebben niet hetzelfde bewustzijn als honderd jaar geleden en jullie weten dit. Alles wat jullie hoeven te doen is naar het nieuws van toen te kijken en te zien hoe en wie jullie toen waren. Jullie weten dat er dingen zijn veranderd. Bewustzijn op deze planeet gaat opgroeien en in de laatste twintig of dertig jaar was het de beste en de grootste groeiperiode ooit. Vader en moeder die opgegroeide kinderen hebben, laat mij jullie iets vragen. Was het bewustzijn dat jullie als tienjarigen hadden hetzelfde als het bewustzijn dat jullie nu bij een tienjarige zien? Het antwoord is: natuurlijk niet, want de tienjarige van toen had niet het bewustzijn dat jullie nu hebben en dit is een metafoor voor het bewustzijn van de mensheid dat aan het groeien is. Het gaat anders denken en het wordt volwassener omdat de oude zielen die leven na leven naar school zijn geweest en dit en dat hebben gedaan, nu naar deze ontmoeting komen en jullie weten wie jullie zijn. Jullie weten dit! Jullie wel. Jullie zijn hier doorheen gegaan en jullie hebben een volwassenheid die er nu klaar voor is om iets met dat Merkabah te gaan doen, iets dat wij een tijdje geleden een beetje aanstipten. Wij spraken een channeling geleden over de patronen die er zijn, die dans die doorgaat in het Merkabah.  Wij spraken over de handelingen die horen bij bepaalde informatie die met jullie visioenen komt. Wij moedigden degenen die visioenen hebben van comfort en lichttaal aan om niet te stoppen maar te zien welke informatie, welke blauwdruk er door hen heen komt. Er zijn bruikbare onderwerpen tussen die onderwijs-baar zijn vanuit elke aparte laag. Maar laten wij nu verder gaan.

Er zijn mensen die zeggen: “Ik weet dat in mijn Merkabah een langer leven is….er is kennis en er zijn uitvindingen….er is creativiteit en er is heling. Er is meer volwassenheid….al dit soort dingen zijn daarin. Het is mijn naam….mijn geheiligde naam!” Meer dan jullie ziel is dit Aarde-gebaseerd en jullie nemen dit overal met je mee….jullie zitten er nu mee. En acht meter….zelfs als jullie die afstand bewaren werkt het samen met de ander…..met iedereen in de zaal. Zo groot is het! De vraag is dus: “Kryon, hoe kan ik mijn Merkabah activeren?” Nu wordt het anders en ik wil een idee naar voren brengen dat misschien verder ontwikkeld kan worden. In het verleden hebben wij jullie dit verteld: Jullie intentie is voldoende om welk proces dan ook met Spirit te starten. Deze intentie is geen toekomstintentie maar een NU-intentie. De intentie begint direct. Ik Ben de intentie! Ik Ben dit of dat, en wij hebben jullie over de kracht hiervan verteld. Oh, maar dit gaat verder, want die volwassenheid van jullie, mensen, moet iets begrijpen waarover ik nog nooit heb gesproken op deze manier: er bestaat niet zoiets als het activeren van het Merkabah! Zoiets bestaat niet! Waarom? Omdat het altijd geactiveerd is! Het is altijd bezig met God, met heling en leven verlengen en compassie….het is er allemaal! Dat is de dans….dat is de dans en die staat apart van jullie. Hij is altijd geactiveerd als een sneltrein en wil weten of jullie meereizen of niet. Er is geen activeren als jullie je ermee gaan verbinden.

Vraag: “Lieve Kryon. Goed, geen activeren, maar hoe weet ik dat hij is geactiveerd? Hoe kan ik mij  verbinden met iets dat al is geactiveerd en dat mijn naam heeft en mijn potentiëlen voor de toekomst?” Ik ga het jullie vertellen. Jullie zouden kunnen zeggen dat dit teveel vereenvoudigd is maar het is niet eenvoudig en dit kan niet door een nieuweling gedaan worden….dit is voor jullie, oude volwassen zielen! Compassievolle actie zal zich gaan verbinden met jullie Merkabah dat al is geactiveerd. Compassievolle actie!

Hoe compassievol zijn jullie? Er zijn mensen die zullen zeggen dat zij zeer compassievol zijn…compassievol voor elk dier dat zij zien, voor de daklozen en de mensen in de ziekenhuizen en dat zij hen bezoeken. Ik krijg hier problemen mee maar ik noem dit oppervlakkige compassie, want, lieve mensen, er is voor dit soort compassie geen volwassen oude ziel nodig om dit te doen….o nee!

Ik ga het nu even hebben waar wij het vandaag met Alcazar nauwelijks over hebben gehad. Hoe compassievol kunnen jullie zijn met iemand die jullie heeft aangevallen….die jullie heeft verraden….degene die voor jullie stond en jullie uitschold…of nog erger! Hoe compassievol zijn jullie met degene die jullie pijn heeft gedaan of beschadigd? Dit is een knop die misschien niet makkelijk omgedraaid kan worden, nietwaar? Dit komt omdat daarvoor volwassenheid nodig is. Kunnen jullie naar die plaats gaan waar jullie zeggen van ziel tot ziel, van hart tot hart: “Ik zie jou!!” en jullie kijken in de ogen en de geest van degene die jullie heeft beledigd, heeft verlaten, verraden of heeft pijn gedaan en zeggen: “Ik vergeef jou helemaal want ook jij bent op je reis en er is een symbiotische relatie tussen ons waardoor wij deden wat wij hebben gedaan.” Dit is de brug (Kryon lacht) en als jullie dit kunnen doen is dit nog maar het begin van de soort compassievolle actie die jullie gaat verbinden met jullie Merkabah dat al is geactiveerd en dit schept een energie die jullie niet verwachten. Het schept een verbinding met dat wat jullie werkelijk zijn….niet degene die jullie pretenderen te zijn, maar de mens die de heilige jij is….en jullie zijn niet apart daarvan en gaan het voelen en weten en zijn.

Gezegend is de mens die gaat begrijpen wat ik nu zeg en zegt: “Tsjonge, dat zal niet makkelijk worden, maar ik begrijp het. Ik begrijp de zin hiervan want als ik compassievol en vergevingsgezind ben en dit ook echt meen….kan ik alles doen!” En jullie hebben gelijk! Dit is het begin. Dit is pas de eerste stap van compassievolle actie en je te verbinden met de dingen die jullie leven kunnen verlengen en je lichaam kunnen genezen.

Alcazar zei ook nog iets anders: Als je hoog genoeg vibreert kan ziekte zich niet aan jullie hechten. Zie je, ziekten zijn ook levende dingen en ook zij hebben een vibratie en die is lager dan die van de hoger vibrerende ziel die zich verbindt met zijn of haar Merkabah. Het was nodig dat jullie dit hoorden. Deze dingen die ik jullie in een ingekapselde vorm breng, in metaforen, breng ik zodat jullie iets kunnen begrijpen.

Er is belofte nu, er is verandering nu, er zijn mogelijkheden nu. Dit zal de planeet veranderen….ziel voor ziel….een voor een, in groepen zoals deze.

Ik kom morgen terug. Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid!

En zo is het.

Kryon