Wereldwijde Channeling Retraite. 4 Pleidooi voor spiritueel Gezond Verstand. Het is TIJD!

Live Kryon Channeling
Wereldwijde Channeling Retraite. 4

Pleidooi voor spiritueel Gezond Verstand. Het is TIJD!

15 april 2020 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

De vorige spreker en lerares Peggy heeft verbazingwekkende dingen op deze planeet gedaan. Een van degenen die werkelijk samenbrengt en vertelt wie jullie zijn en spreekt over een integratie tussen de mens en Spirit op een manier die jullie kunnen zien en visualiseren en de vele gezichten van haar leringen tonen de gevarieerde stappen van haar leven. Zij feliciteert de mensheid, net zoals ik.

Ik wil verder gaan over de relatie met wat jullie God noemen, achter de sluier, Spirit, de Schepper, de Creatieve Bron….er is een relatie, lieve mensen, echt waar. Dit zal weer een pleidooi worden voor spiritueel gezond verstand, een pleidooi, als ik jullie een voor een het gebouw van de logica, schoonheid en pracht van de mens laat zien, maar dit is niet wat jullie is geleerd en verteld. Het is interessant, nietwaar, dat jullie gebouwd zijn voor lineariteit? De geest en het bewustzijn die jullie allen hebben, zijn lineair. Dit moet zo zijn zodat jullie ’s morgens op kunnen staan, de dingen doen die jullie voor je bestaan moeten doen, om naar het werk te gaan, de dingen te bouwen die jullie bouwen, om de kinderen op te laten groeien….er moet lineariteit zijn.

Dit is de structuur van het denken dat menselijk is, gepast en prachtig voor jullie tijd. Binnen deze lineariteit realiseren jullie je alles waar jullie aan denken moet een begin en een einde hebben. Ik wil dat jullie daar even rustig over nadenken. Hebben jullie iets in je huis, in je leven, dat anders is dan dat? Alles moet een begin en een einde hebben. Dit is dus de manier en het denken en die passen bij jullie. Alweer: het is praktisch en jullie moeten dit hebben, maar het gaat in de weg zitten als jullie aan grotere dingen gaan denken, dingen die zich ontwikkelen, dingen die misschien niet van jullie leven zijn. Misschien dingen van God, van Spirit of de Creatieve Bron. Als jullie aan een engel denken komt die en gaat hij weer. Dit is net als bij God. Denken jullie dat God een begin en een einde had? God had geen begin en ook geen einde! Dit valt buiten het gezichtsveld van jullie begrip en bewustzijn en het antwoord is dat jullie daar niet over nadenken omdat het boven alles staat dat jullie kunnen bedenken of geloven of waar jullie mee kunnen werken. Letterlijk! En het lijkt jullie niet te storen. Alles wat jullie hier zien, zelfs als jullie naar de sterren kijken, heeft een begin en een einde.

Jullie hebben gehoord van de Big Bang? Jullie zeggen dat er opeens uit het niets….alles kwam….en jullie hebben daar vrede mee en zeggen dat dit wel goed moet zijn….zonder te denken: “Goed, laten wij eens naar dat begin van dat niets gaan!” Niets! Hoe kan er een niets zijn dat alles schept? Er moet toch iets zijn geweest….zaad misschien, waaruit alles zich heeft uitgebreid, want dat is een begin, nietwaar? Toch accepteren jullie iets dat werkelijk nergens op slaat….een komen van niets naar alles! Wij hebben dit eerder uitgelegd….het was geen begin maar een voortzetting! Dit zijn dingen die zelfs jullie astronomen in de natuurkunde beginnen te zien…..misschien zijn er Multiversums die uit elkaar ontstaan en is er multidimensionaliteit die samenwerkt zodat zij elkaar gaan raken en membranen van dimensionaliteit elkaar kruisen er weer een nieuwe Big Bang komt en een nieuw universum. Nu, is dit een nieuw begin of een voortzetting? En als het een voortzetting is….waar was dan het begin van de eerste? Was er een eerste? Wat als ik jullie vertel dat dit niet zo was? Ik wil dat jullie even nadenken over iets dat jullie zo voor je kunnen plaatsen….wat dan ook….en dit visualiseren, en ik zeg jullie dat het in beide richtingen gaat en dat wil zeggen dat het nooit een begin had en nooit een einde zal hebben. Sommigen zullen zeggen: “Ik kan het beste een cirkel voor mij zien omdat een cirkel ook geen begin en geen einde heeft!” Maar de logische denkers zullen zeggen: “Ja, dat klopt….maar wie heeft dan de cirkel gemaakt? Want dat zou dan het begin moeten zijn!” (Kryon lacht) Dan kunnen jullie weer zeggen: “Goed, dat is dan het begin van de cirkel, maar hoe zit het dan met degene die de cirkel heeft gemaakt?” Zie je, jullie komen dan in discussies die nergens heen gaan, behalve een ding: Jullie begrijpen het echt niet, nietwaar? Jullie kunnen dit niet omdat jullie lineair zijn. Dat is lineair zijn en het is niets waarvoor jullie je zouden moeten schamen. Wij hebben jullie gewoon een aanwijzing, een benaming, gegeven en geen oordeel, over de manier waarop jullie denken. Maar oh boy, het zit behoorlijk in de weg van iets dat zo ongelooflijk mooi is….jullie ZIEL!

Laten wij nog wat meer over jullie ziel spreken. Hoe zouden jullie die beschrijven? Wat is jullie hierover verteld? Wat is de ziel echt? Heeft hij een vorm of een maat? Het antwoord is NEE. Is hij lineair? Het antwoord is NEE. Heeft hij een begin? Nu, lieve mensen, hier komen wij weer bij wat ik de lineaire spirituele denker noem die beslist dat alles – zelfs spiritueel gezien – een begin en een einde moet hebben. Daarom is het voor sommigen zo, en dit is hen ook verteld, dat de ziel begint bij de geboorte. Dit klinkt heel veel als de Big Bang, nietwaar…van absoluut niets krijgen jullie alles. Jullie worden geboren, halen adem en pffff… jullie hebben een ziel. Dit is jullie geleerd, dat weten jullie. Dit is de lering van de dag!!! Dat jullie niets waren, niets zijn en niets konden worden en bij de eerste ademhaling pffff… een ziel hadden. Deze ziel was enorm en prachtig en sprankelend en hij kwam van de liefde van God…..en jullie haalde adem….en daar was hij! Jullie weten ook allemaal wat jullie is verteld over het einde van jullie ziel. De prachtige en liefhebbende God schiep jullie als deel van zichzelf om jullie dan – in vele van jullie geloofssystemen – over jullie te oordelen en de hel te stoppen om jullie elke dag levend te verbranden! Een kinderverhaaltje, vinden jullie niet? Hebben jullie je kinderen dit ook verteld? Als jullie dit niet hebben gedaan zullen er wel anderen zijn die dit doen.

Dit is de lineariteit….het denken van kinderen over God. Het slaat nergens op. Ik heb een pleidooi nodig voor spiritueel gezond verstand. De liefde van God….ik wil ervoor pleiten dat jullie even uit het lineaire denken gaan en denken aan de ongelooflijke waarheid die er kan zijn. Luister: Wat als jullie ziel waar jullie naam op staat eeuwig is in beide richtingen? In plaats van ademhalen en op een magische manier een ziel ontvangen net zoals bij de Big Bang….wat als jullie in plaats daarvan altijd waren en als jullie altijd waren….wat weten jullie dan nog meer over iets dat altijd was? Het antwoord is: die liefhebbende God, die Schepper die jullie namen kent. Nu gaan jullie misschien begrijpen waarom jullie naam gekend is, die naam die in licht wordt gezongen….ieder van jullie…..alle zeven miljard op de planeet zijn gekend door God…persoonlijk….intiem, en alles wat jullie denken en waar jullie doorheen gaan. Met vrije keuze hebben jullie de optie om dit wel of niet te zien, wel of niet te gebruiken. Maar het blijft hoe dan ook waar want jullie ziel is eeuwig in beide richtingen en jullie zijn een deel van de Schepper. Dat zijn jullie! Er is niets anders! Dit is de manier waarop het is….er is niets anders dat eeuwig in twee richtingen gaat….behalve God.

Begrijpen jullie dit? Jullie zijn een schepsel van God. Denk even zo groot als jullie kunnen aan deze Bron die God, de Schepper, vertegenwoordigt….wat het ook is, misschien een Veld, groter dan het Universum….wat het ook is, denk eraan dat het triljoenen deeltjes en stukjes bevat die allen samengesmolten liefde en compassie worden genoemd en die af en toe “uitbreken” en naar een planeet gaan en een daarvan wordt Aarde genoemd, en dit “uitbreken” betekent verder niets want zij blijven multidimensionaal. Jullie zijn nog steeds een deel van het geheel, weet je? Jullie zijn nog steeds een deel van God, weet je? DIT IS DE WAARHEID. Jullie zijn geen ziel die bij de geboorte komt en dit was altijd zo….altijd een deel van de Creatieve Bron….altijd, altijd! Als dit licht voorbij is, het lichamelijke licht voorbij is, gaat de ziel weer terug naar de Creatieve Bron, deze schoonheid, deze compassie, deze liefde! Er is een groter plan, lieve mensen, dat veel groter is dan alles wat jullie is verteld door de spirituele systemen op deze wereld….met name degene die jullie eeuwig en levend laat verbranden! Daarin zit ook pracht omdat dit betekent dat God jullie kent….als God!!!! (Kryon lacht)

Er is veel kritiek geleverd op de boodschappen van Kryon. Zij zeggen: “Kryon zegt dat mensen God zijn.” Jullie zijn een stukje van de Schepper….ja, dat zijn jullie. Wat zouden jullie anders moeten zijn als jullie een ziel hebben? Dit betekent dat in deze ziel de schoonheid en de compassie zijn van Al Wat Is die jullie in de ogen kijkt en zegt: “Ik ken jou! Ik zie jou! Neem mijn hand terwijl je leeft, de hand die zegt: laten wij zien of deze lichamelijke mens met vrije keuze zijn vibratie kan verhogen zodat absoluut alles om jullie heen zal veranderen.” De lerares Peggy zegt dat jullie evolutionairs zijn, en dat zijn jullie ook. Zij spreekt hierover en heeft dit altijd gedaan over de ontwikkeling van het bewustzijn en de realiteit tot jullie op een dag ontwaken als een geascendeerd wezen, geschapen vanuit de Bron die God is en die daar weer naar terugkeren na een proces dat “leven op Aarde” wordt genoemd.

Er is zoveel goeds te zien, te vinden, te gebruiken….langer leven….gezondheid….vrede!

Ik kom straks weer terug…waarschijnlijk om over dit onderwerp verder te gaan….alleen maar om jullie te laten weten wie jullie zijn en over de relatie die daar altijd voor jullie is. Jullie verwachten niet eens dat hij daar is want jullie staan daar vaak apart van en wrijven in je handen omdat jullie er meer vanaf willen weten terwijl jullie niet begrijpen dat het vlak naast jullie staat. Jullie kunnen je er gewoon mee ontspannen en het laten gaan….

Ik Ben Kryon van de magnetische dienst en Ik Ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon