Wetenschap en Spiritualiteit Conferentie. 2

Live Kryon Channeling:

Wetenschap en Spiritualiteit Conferentie. 2

16-17 juni 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Goedendag, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Spiritualiteit heeft wetenschap nodig, zeggen wij. Of: wetenschap heeft spiritualiteit nodig, zeggen wij. In deze afsluitende momenten, en het zal niet lang duren, zal ik jullie de rest van het verhaal geven. Een uitleg voor sommigen van jullie en waar jullie al 29 jaar op hebben gewacht; een deel ervan wetenschap van een channelaar. Het begint met het schudden van handen op een manier die jullie niet hadden verwacht. Het betekent een samenhang tussen bewustzijn en geloof, een begrijpen van iets door zo velen dat jullie er geen idee van hebben.

Ik breng jullie een vraag voor de wetenschap, degenen die hier zijn, degenen die op het podium zitten, en ik breng die naar een ander niveau. Ik vraag mijn partner om langzaam te gaan omdat ik wil dat dit correct zal zijn.

29 jaar geleden, toen mijn partner begon met het channelen van Kryon, mij, het bewustzijn in het Veld aan de andere kant van de sluier dat misschien wel is verbonden met een Hogere Bron, misschien zelfs wel met de Scheppers-Bron.

29 jaar geleden, en toen ik binnenkwam kondigde ik bij mijn partner aan wat hij niet begreep, en degenen om hem heen begrepen het niet. Voor sommigen was het komisch, voor velen zelfs. Zelfs een tijdlang voor mijn partner. Er was een magnetische meester. Hij lachte, hij begreep het niet. Hij accepteerde het maar begreep het niet. Nu zal ik jullie zeggen wat dit betekent.

Lieve mensen, de wetenschapper Gregg, die zojuist het podium verliet, heeft iets aangeduid dat absoluut opmerkelijk is. Bewijs, absoluut bewijs, dat het menselijk bewustzijn natuurkunde kan veranderen. Dit is een bovennatuurlijke realiteit voor degenen die zichzelf de wetenschap van de Nieuwe Tijd noemen. Maar het is nu door de satellieten van de overheid bewezen een waarheid te zijn. Wat was de drijvende kracht achter deze verandering in de micro-Tesla meting van de kracht van het magnetisch veld: het was compassie op 9/11.

Er is dus een absolute samenhang tussen de natuurkunde van de Aarde, het magnetisme, en bewustzijn en compassie. Lieve mensen, voor wie er nog twijfelt over channeling zal ik enkele feiten geven.

Ik de magnetische meester, zal het uitleggen. Toen ik hier kwam voor de eerste boodschap, degene die steeds weer wordt gebruikt, degene waaruit een boek voortkwam, in 1993, was de reden hiervan om het magnetisch veld aan te passen.

Ik vertelde jullie dat het magnetisme van deze Aarde zoals dit werd gemeten door een kompas, zijn de kracht, de uitlijning, in tien jaar meer zou veranderen dan in de voorgaande honderd jaar. Degenen die hebben opgelet hebben het gemerkt; het veranderde, en door deze jaren heen hebben jullie je misschien iets herinnerd. De zoogdieren die zich steeds weer op stranden wierpen, de walvissen die door de hoogste golven gingen als nooit tevoren en jullie kregen later door dat zij navigeren op hun eigen kompassen in hun eigen hersenen, steeds maar weer, zoals zij nog nooit eerder hadden gedaan. Het is een GPS dat zij gebruikten en toen het raster omhoog ging en de kompassen begonnen aan te tonen dat dit gebeurde, wisten zelfs de walvissen dit niet.

Hoeveel van jullie realiseren en herinneren je dat er vele zaken op vliegvelden veranderd moesten worden? Onderzoek het maar over de laatste 29 jaar. Het antwoord is: vele dingen! Omdat de her-lijning van het magnetisch raster – wees voorzichtig, mijn partner – de positie van het echte noorden veranderde.

Als jullie het laatste uur goed hebben opgelet, heb ik jullie een geheim onthuld. Jullie gingen op de evening van de equinoxen af en wij in het Veld zagen toen ik in 1989 arriveerde dat er geen twijfel was dat jullie het zouden redden, viel de Sovjet Unie uiteen en zoveel ontwapende dat jullie het ijkpunt, het merkteken, voor bij gingen…precies zoals de Ouden dit hadden gezegd. Er was zoveel opwinding in het Veld!! Ik zal jullie iets vertellen. Luister: Het magnetisch veld moest her-lijnd worden omdat jullie zouden blijven en het Veld een verbinding moest hebben met jullie en het Veld begon gelijkmatig te worden.

Wat gaan jullie doen met compassie? Hiervoor ben ik gekomen. Er zullen mensen zijn die begrijpen wat ik zeg en anderen die het niet begrijpen. Ik weet niet hoe de wetenschap steeds heeft gedacht over de uitlijning van de aardbol. Toch maakt die uitlijning niets uit bij het huwelijk in het Veld van bewustzijn en natuurkunde.

Het gaat twee kanten op, zie je, de uitlijning van het Veld en het Veld wil alles op deze planeet coördineren en jullie kunnen vinden wat daar aanwezig is. Deze her-lijning is er zodat jullie het kunnen zien. Ik werkte eraan mee. Aan deze heldentocht van vrede op Aarde, sneller dan jullie ooit konden. Deze uitlijning is dus nieuw. Nu weten jullie wie ik ben. Ik kan jullie de rest van het verhaal vertellen. De wetenschappers kunnen jullie alleen brengen van een bepaalde plaats. De besten van de besten….slim als zij zijn kunnen zij jullie alleen maar naar een bepaalde plaats brengen. Zij kunnen aantonen en uitleggen dat het Veld werkelijkheid is en dat het vandaag de dag misschien wel sterker is dan ooit tevoren. Dit is hun positie en laat mij vertellen dat het ook werkelijk zo is, maar zij kunnen jullie alleen maar naar een plaats brengen en zij kunnen jullie daarover vertellen. Zij kunnen vertellen over de samenhang , de kracht van de samenhang en over wat het Veld zou kunnen zijn, over de tijdloosheid ervan. Hoe kan het overal om jullie heen zijn? Het is tijdloos terwijl jullie je in een lineair tijdraam bevinden…. Hoe is dit mogelijk? Ik vraag jullie dit: Geloven jullie dat God overal om je heen is? Jullie geloven dat er een multidimensionale kracht is die met jullie samenleeft, die binnenin jullie is – of je hem nu God of Spirit noemt – en die je naam kent? Het antwoord is ja, dat doen jullie want anders hadden jullie niet hier in het publiek gezeten. De uitleg over het Veld begint dus te lijken op de uitleg over Spirit, maar zij kunnen jullie alleen maar meenemen naar Een plaats. Zij praten over de leegte. Wat is de leegte? Zij willen jullie tijdens meditatie in de leegte plaatsen zodat jullie begrijpen dat er een plaats is waar jullie naartoe kunnen gaan, waar liefde is. Tot zover kunnen zij jullie meenemen. Ik wil jullie de rest van de weg meenemen. Dit kan ik als jullie het geloven. Als jullie op je tenen staan en niet op het diner kunnen wachten, is er werk voor jullie.

Geef mij drie of vier minuten…gewoon een paar minuten, om te proberen jullie uit te leggen wat er feitelijk in de leegte is. Er zijn velen onder jullie die geloven in wat jullie een reïncarnatie-ervaring noemen. Lieve mensen, jullie gaan nooit dood en jullie ziel is eeuwig en komt terug in een lichaam omdat het lichaam uitgeput raakt. Eenvoudig! En dat wat jullie naam is, jullie naam hangt hier, en jullie ziel heeft door de tijd heen vele lichamen bezeten.

Dit is geen New Age-geloof. Als jullie kijken naar de meest intuïtieve geloofssystemen die hun oorsprong hebben op deze planeet, ga dan terug, ga zo ver terug als jullie kunnen en vind in de teksten het geloof van de Hindoes en de Boeddhiste, duizenden jaren voor jullie profeten, jullie voorouders, wat het hoofdbestanddeel van hun geloof was, zouden zij zeggen: “Dat de ziel terugkomt!” Intuïtief, gezond verstand, spiritueel logisch. Daarna gooiden jullie Gaia weg en kwamen jullie waar jullie vandaag zijn. Degenen die hier nu zitten, luisteren of lezen….de meesten van jullie begrijpen dat jullie hier eerder zijn geweest. Sla de bladzijde om. Hadden jullie altijd dezelfde sekse? Nee, er is een systeem van sekse-schap. Het is logisch zodat elk van jullie de mogelijkheid heeft om de compassie van de ander te voelen zodat jullie in dit en in andere levens, als jullie elkaar ontmoeten en verliefd worden, in staat zullen zijn om elkaar te voelen en een relatie te hebben….en dit doen jullie ook. Studies over het mannelijk en het vrouwelijk, over het feminisme, mannen…fascinerend!!!

Het betekent dat elke mens die in deze zaal aanwezig is en hiernaar heeft geluisterd, als vrouw kinderen heeft gekregen…allemaal! En nu wil ik met jullie over dat moment spreken. Dat moment. Een moment dat verder gaat dan alle momenten die een mens ooit kan meemaken met liefde en compassie. Als een moeder voor het eerst kijkt naar haar kind dat zich ontwikkelt, de ziel die ontwaakt en voor het eerst ademhaalt en in de ogen van het kind kijkt, als je het zou kunnen meten zou het veld in deze zaal nog veel groter zijn, zoveel dat jullie er nooit aan kunnen wennen omdat dit zo doeltreffend is en compassie van die omvang. Jullie kijken voor het eerst in de ogen van het kind en wat zeggen jullie? Moeder, wat kunnen jullie zeggen? Wat zouden jullie kunnen zeggen? “Welkom op Aarde!” (Kryon lacht) “Ik blijf mijn hele leven bij jou. Ik zal van je houden en ik zal je beschermen. Ik zal er alles aan doen om jou hier te houden! Er staat geen maat op!

Als jullie hieraan mee kunnen doen, alleen maar even, gewoon een momentje, of je nu man of vrouw bent, jullie hebben dit allemaal ervaren. Het leeft, wordt op je buik gelegd en het opent de ogen…..en daar is hij of zij! Ik wil dat jullie dit gevoel ophalen, het verdubbelen, verdrievoudigen, verviervoudigen…. Dan zullen jullie een stukje kennen van de liefde die in dit kind is, dat komt van de plaats waar sommigen niet eens van geloven dat die bestaat, van een Centrale Creatieve Kracht die jullie niet toevallig hier heeft geplaatst. Die jullie namen kent en onvoorwaardelijk van jullie houdt en weet dat jullie prachtig zijn en jullie in de ogen kijkt en erop wacht tot jullie je ogen gaan openen. Die erop wacht om te zeggen: Ik ken jou…Ik zal voor jou zorgen. Ik wil niet dat jullie ziek zijn. Ik houd van elke ademhaling, zoveel houd ik van jullie dat jullie je hele leven veilig zijn!

Ik ben een channeler….Lee is een channeler….Ik Ben Kryon, en hier is wat ik jullie wil vertellen: Deze liefde bestaat niet alleen…luister naar de logica: Als jullie zoveel kunnen houden van een kind, wat denken jullie, dan is de schaal van de Liefde van God van jullie. En er gebeurt iets in deze nieuwe energie; en hier wil ik naartoe: Deze liefde, deze verbazingwekkende ontdekking dat er een uitgestoken hand op wacht om uit vrije keuze aangepakt te worden, deze ontdekking die jullie moeten doen, is in deze energie sterker vanwege de hoek waarmee het noorden is verplaatst, en sterker dan ooit tevoren en hij roept jullie ook als nooit tevoren. Daarom zijn er zoveel mensen in deze zaal en luistert men en leest dit! Deze bijeenkomsten kregen voorheen lang niet zoveel aandacht, nietwaar? Dertig jaar geleden…nee toch? Wat is er onlangs gebeurt dat jullie naar deze stoelen brengt? Luister naar deze mogelijkheid: Jullie kwamen voor wetenschap en krijgen liefde en dan merken jullie dat liefde en wetenschap hetzelfde zijn.

Hebben jullie ooit een boom gezien waardoor het zonlicht op een bepaalde manier schijnt, alleen maar even, en zien dan dat de boom door de jaren heen helemaal naar het licht groeit? Ik wil dat jullie dit weten. Doe je onderzoek, deze her-lijning, doe deze studies nu, naar de samenhang van bewustzijn en magnetisme en natuurkunde; doe dit allemaal en jullie beginnen je te verbinden met het licht. Jullie gaan het zien. Jullie gaan je dingen afvragen en willen er meer over weten.

Je kunt niet-lineariteit niet definiëren…het is heel moeilijk voor een lineaire geest om iets te definiëren dat niet lineair is. En dus pleit ik ervoor: zoek het uit. Laat het zo zijn! Ga verder en zoek alle dingen uit, lieve mensen, hiervoor zijn jullie gekomen, allemaal gekomen voor de ongelooflijke liefde van God. Jullie namen zijn gekend en jullie zijn hier niet toevallig. Zoek het uit! Zeg niet: “Ik weet niet waar naartoe. Ik weet niet wat ik moet doen!” Zeggen jullie dit ook tegen je kind? Wil ik dat jullie bepaalde dingen voor mij doen? Nee. Nee. Dat wil God ook niet…ook niet toen jullie op deze planeet werden geboren. Spirit wil dit niet!! Denk niet dat de liefdevolle Creatieve Bron zei: “Ik zal voor altijd van jullie houden, MAAR……”

Je moet met ons samenwerken, je moet ons kennen, je moet dit, je moet dat!! Dit is niet de manier waarop het werkt.

Ik wil dat ieder van jullie – terwijl ik nu afsluit – de realiteit van deze boodschap begrijpt. Jullie hebben het topje van de ijsberg gezien…al deze kaarten, al deze grafieken, de bewijzen, steeds maar weer, dat JULLIE JEZELF kunnen veranderen op biologisch gebied, bewustzijn, bewijs na bewijs na bewijs. En dan nu: de rest van de ijsberg: Jullie krijgen hulp. Niet zomaar hulp! Klinkt het logisch voor jullie dat jullie hulp van binnenuit krijgen? Van het deel van God? Als jullie geloven dat het daar is, is het in het Veld als een ouder die de ogen opent en zegt: “Ik zal voor jou zorgen! Zolang als je leeft! Nu, en het volgende leven en het volgende leven. Pak mijn hand. Kom op, pak mijn hand…probeer het en zie hoe het is, want dit is jullie vrije keuze om wel of niet te (her)kennen wat ik zeg. Hetzelfde aantal engelen is om jou heen als bij de man in de stoel…ik weet wie hier zijn en ik weet wie hier op een andere manier vandaan gaan.

Dit completeert het plaatje van deze hele serie ontmoetingen. Het maakt het compleet, het is een cirkel. Allemaal zeggen zij hetzelfde. Wetenschap en spiritualiteit, ha ha, op een dag zal er maar een woord voor beide zijn omdat de Schepper jullie en deze planeet maakte, net zoals jullie dit doen. Hij weet wie jullie zijn. Maar de liefde en de compassie die daar zijn….als jullie daar maar een beetje mee verbonden zijn is het zo besmettelijk dat het jullie je hand laat uitsteken en die ook aanneemt en jullie zullen dit nooit meer vergeten, nooit meer!

En het zal nooit meer hetzelfde zijn.

Daarvoor ben ik gekomen. Misschien is dit ook de reden waarom jullie hier kwamen.

En zo is het.

Kryon