Wetenschap & Spiritualiteit Conferentie. 3: De Mythe van Angst en Ongerustheid

 

Live Kryon Channeling
Wetenschap & Spiritualiteit Conferentie. 3  

Lee Carroll / 13 juni 2020 
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Mythe van Angst en Ongerustheid

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

Ik zeg het weer: er zijn mensen die denken dat iemand die channelt zich tot op zekere hoogte buiten zijn lichaam bevindt en verder geen idee heeft van wat er gebeurt. Zelfs zijn er mensen die zeggen dat deze mensen in een eigen wereld leven, een multidimensionale wereld en werkelijk niet weten wat er op de planeet aan de hand is omdat zij zich alleen maar bezighouden met deze “Hoge boodschappen” en met hoge vibraties! Het antwoord is dat geen van deze dingen waar is. De waarheid zoals ik die jullie vanmorgen gaf is dat jullie ziel een verbintenis heeft met de Schepper en dit betekent dat er door jullie ziel een communicatie is. Wij weten precies waar jullie doorheen gaan. Wij weten wat er nu gaande is terwijl jullie hier zitten te luisteren of het nu in dit of in vorige levens gebeurde. Het maakt niet uit….Spirit kent jullie. Wat ik jullie wil zeggen is dat dit het einde van de conferentie is….een paar dagen waarin velen van jullie hogere vibraties, leringen, meditaties hebben meegemaakt en misschien zelfs een paar tranen. Velen van jullie zeggen dat jullie hebben genoten van het gebodene maar niet weten wat er nog meer gaat komen. Ik zal het jullie vertellen: meer optillende gedachten van JULLIE hart, jullie ziel die communiceert….misschien voor het eerst op een bondige manier, met de andere kant van de sluier. 

Waar gaat dit allemaal over? Waarom wordt er gechanneld? Waarom zijn er leringen zoals deze? Het antwoord is dat dit via de ziel over nieuwe informatie gaat. Dit is het begin naar een hoger bewustzijn op deze planeet en het omhooggaan van integriteit en het idee van eenheid. Alcazar heeft al jarenlang verteld dat er meer met jullie aan de hand is dan jullie denken. Er is een precisie van compassie die jullie helemaal niet kennen en die beschikbaar is voor jullie en anderen die in jullie ziel en die van de anderen vermengt en hoe meer jullie je realiseren dat jullie EEN zijn met ALLES, hoe meer jullie je realiseren dat alles niet “bovenaan de trap is” maar dat JULLIE alles ZIJN!

Wat als jullie een samenwerking hebben met degenen om jullie heen, die sterker is dan jullie ooit hebben gedacht?

Oh, er is zoveel meer om met jullie over te spreken.

Ik Ben de magnetische meester en ik zal kort zijn. Ik wil iets brengen waar jullie met vrije keuze wel of niet over na kunnen denken. Men noemt mij de magnetische meester. Laten wij het even over magnetisme hebben. Zijn jullie je bewust van de invloed van magnetisme op jullie, op de planeet en al het leven daarop….jullie Aarde! Hebben jullie je dit weleens gerealiseerd? Jullie zon heeft een magnetisch veld dat interactie heeft met het veld en de mensen van de Aarde en dit brengt jullie feitelijk informatie van de planeet! Wisten jullie dit? Zo gaat dat! Wisten jullie dat het magnetisch veld van deze planeet samenwerkt en verbonden is met bewustzijn? Wisten jullie dit? Dit is bewezen! Weten jullie dat het magnetisch veld van de Aarde gevoeld kan worden door vogels, dieren, door bomen. Hebben jullie je ooit afgevraagd hoe vogels naar het zuiden vliegen, hoe walvissen over duizenden kilometers navigeren en weer terugkomen? Zij kennen magnetisme, zij hebben dit ingebouwd. Wisten jullie dit? Wisten jullie dat mensen ook magnetisme kunnen voelen? Zoek het maar eens uit! En toch, met de invloed van magnetisme op deze planeet, inclusief de nieuwe uitvindingen, de nieuwe elektriciteit, de motoren en alle andere dingen die magnetisme jullie zal gaan brengen….kan een magnetisch veld zelfs niet eens gezien worden. Wisten jullie dit? Vraag het aan een natuurkundige die ook arts is: “Is het mogelijk om een magnetisch veld te zien?” “Dat is niet mogelijk maar je kunt het wel voelen.” “Is het voor de wetenschap mogelijk om een magnetisch veld te zien?” “Wel, wij kunnen de reactie daarvan zien. Wij kunnen zien wat het doet en daar zijn wij redelijk ver mee! Wij kunnen de invloedlijnen ervan zien en wij kunnen zien hoe die eruit zien, maar wij kunnen magnetisme niet zien!”

Wat is de meest invloedrijke energie van de planeet? Het antwoord is: zwaartekracht. Wisten jullie dat er een relatie is tussen het magnetisch veld en magnetisme? Dit is vandaag controversieel maar morgen zal dit een feit zijn. Wat missen wij hier? Ik vraag jullie: Wat missen jullie hier? Het antwoord is: Alles! Jullie kunnen deze energieën om je heen niet zien. Zij zijn nog niet beschikbaar om te zien.

Er is meer. Wat gebeurt er, lieve mensen, als jullie op het punt in jullie wetenschap komen waarop deze dingen zichtbaar mogen worden? Kwantumenergie zal iets zijn dat jullie kunnen zien. Ik vertel het jullie weer: Opeens zullen jullie in het menselijk DNA kwantumenergie zien en zullen jullie je afvragen: “Wat is dit? Waarom is het daar? Wat doet het?” Kwantumzicht zal jullie in staat stellen om het menselijk Merkabah te zien waarvan jullie dachten dat dit nooit zou kunnen, net als de ziel en toch is het er dan! Als deze instrumenten op een mens gericht zijn zal alles veranderen. Wat is er om de mens heen waarvan jullie nooit wisten dat het er was en dat kwantum is….als men dan naar het leven kijkt, de rotsen, de bomen, de natuur en overal een kwantumveld ziet die relaties met elkaar hebben en jullie naar het magnetisch veld van de planeet zelf gaan kijken en zien dat dit al het andere aanraakt! Iedereen zal even diep ademhalen en ervoor gaan. “Ik had geen idee, wij hadden geen idee….geen idee dat alles met elkaar in verband staat in de wetenschap….niet in esoterie!” Wetenschap!

Oh, maar er is meer….jullie zullen daar komen, lieve mensen, en als jullie dit doen zal er een herstart komen van wat zelfs de wetenschap denkt. Een herstart door en van informatie en ideeën. Maar er is meer.

Zijn jullie weleens in een kamer geweest waarin iemand boos was? Dit kunnen jullie voelen, nietwaar? Jullie kunnen het voelen als zij boos op de wereld zijn. Zijn jullie ooit op een plaats geweest waar compassie heerste? Zaten jullie ooit vlak voor een meester in welk land dan ook, die die grote aantrekkingskracht had door compassie en die daar alleen maar zat en alles wat jullie wilden was gewoon aan zijn/haar voeten te zitten en te genieten van de energie? Hebben jullie ooit gelezen over de meesters uit de geschiedenis waarbij de mensen samendromden om alleen maar aan hun voeten te zitten en te luisteren? Hoe verklaren jullie dit? Jullie zouden zeggen dat er een energie moet zijn die vanuit dit individu straalt en jullie zouden gelijk hebben.

Zijn jullie ooit naar een theater geweest, naast iemand zaten en…..weggingen omdat er iets niet goed was? Jullie voelden dat er iets niet in orde was met de mens die naast jullie zat….tot op een graad waarbij de lichaam zei: “Wegwezen!” Sommigen van jullie weten waarover ik het heb, dus laten wij eens kijken….logische mens…Waarom? Jullie hebben het gezien, jullie weten het….waarom? Of het nu compassie is, of onbalans, het zal een vibratie zijn, zeggen jullie. Wat als het geen vibratie is maar een multidimensionaal kwantumveld dat geïdentificeerd kan worden vanuit compassie en het bewustzijn van een mens die zowel in angst als in liefde kan zijn. Hebben jullie dit gehoord? Als dit zo is, kunnen jullie het dan zien? Lieve mensen, ik geef jullie nu iets dat ik nooit eerder heb gegeven: er komt iets anders aan en dat is een wetenschappelijke evaluatie van het bewustzijn zelf – of het is balans is of niet, compassie, angst….wat als dit allemaal gemeten kan worden? Degenen die zich bezighouden met exacte meetkunde hebben het topje van de ijsberg als het aankomt op het meten van samenhang tussen mensen. Er gaan dingen komen die alles verklaren waarover ik spreek en jullie kunnen dit niet ontkennen. Het was esoterie totdat het wetenschap wordt en wat gaan jullie er dan mee doen als mensen zeggen dat zij compassie in jou zien of voelen. Mensen zijn in staat om het magnetisch veld te voelen en er zijn mensen die zich gaan ontwikkelen en alle vibraties die jullie hebben gaan voelen en die van degenen om hen heen. Zij zullen de meesters en de leraren worden. Jullie hebben dan geen channelings nodig, lieve mensen, omdat jullie in je eigen cellulaire structuur en bewustzijn de mogelijkheid mee dragen om te kijken en te weten….van de ene mens tot de ander. Hebben jullie ooit gehoord van iemand die medisch intuïtief is? Hebben jullie hen gekend, waren jullie in hun nabijheid en zagen jullie hoe deze mens op gevoel wist te vertellen wat de zieke mens allemaal scheelde? Jullie zeggen dan: “Hoe is dit mogelijk? Wat doen zij?” Ik zal jullie vertellen wat zij doen. Zij zijn in contact met het voertuig, het Merkabah….het multidimensionale veld waar alles in zit….alles, zelfs hun Akasha! Zo werkt een Akasha-ziener met de mens, zij zijn in contact met de Akasha van een mens die voor hen zit en zij kunnen dit lezen.

Dit is energie die niemand kent, behalve degenen die met esoterie bezig zijn en als jullie tot nu toe alleen maar op deze planeet hebben rondgelopen zonder hier iets van te weten zal alles voor jullie gaan veranderen omdat jullie je plotsklaps zullen realiseren dat alles wat ik heb verteld en wat jullie maar hocus pocus vonden, ogen-rollend enzovoorts, in de wetenschappelijke bladen wordt gepubliceerd, als jullie die lezen. Wat gaan jullie dan doen als jullie ontdekken dat deze dingen intrinsiek bij de mensheid horen? Wat gaan jullie doen met angst?

Ik wil jullie iets laten zien dat in het Veld is. Het voertuig Adironnda channelde en dit werd gisteren opgenomen. Wat channelde zij? Hebben jullie goed geluisterd? Zij had het over in het duister zijn en je weg daaruit te voelen. Dit is precies hetgeen waar mijn partner enige momenten voordat zij channelde over sprak. Hoe is dit mogelijk als zij elkaar niet vertellen wat zij gaan doen….zij channelen gewoon! Zij channelde over de boodschap die mijn partner jullie gaf over een geschiedenis. Hoe werkt dit? Dit is nu precies waar deze boodschap over gaat: Jullie hebben een samenwerking met elkaar zodat jullie weten wat een ander meemaakt. Jullie zijn meester-leraren, lieve mensen. Wisten jullie dit? Ieder van jullie kan degenen om je heen helpen.

Laten wij tenslotte even naar die plek gaan. Mijn partner voelde de weg uit de donkere grot maar hij vertelde de rest van het verhaal niet, niet echt. Waar was dit voor, waarom is er paniek? Het is dezelfde reden als zovelen van jullie die momenteel in paniek zijn.…in angst, want jullie kunnen de wand van de grot in het donker niet voelen. De rest van het verhaal is dit: dit leert jullie om zorg te dragen voor hetgeen onlogisch is. In angst zit geen logica, het is er gewoon en het neemt jullie over….vele mensen hebben het ook nu, terwijl jullie luisteren naar deze afsluitende woorden. Als dit weer voorbij is en jullie geen optillende boodschappen meer hebben en geen conferentie om jullie gedachten te verzetten, wat doen jullie dan? Het antwoord is: dat hangt er vanaf wat jullie hiervan meenemen. De sjamaan die op tienjarige leeftijd de weg uit de donkere grot vond vertelde dat hij dit niet eenmaal deed maar steeds en steeds weer omdat de sjamanen door training hadden geleerd om de rotheid van angst te begrijpen en dat angst een papieren tijger is, onlogisch en gekkigheid is en dat zij in een oogwenk buiten kunnen zijn, altijd, en dat dit vermogen er altijd is, misschien een basisemotie die er maar even is, waarna er een Aha is en: “Ga op de achterbank zitten, angst! Ik weet wel beter en ik sta rechtop en ga de grot uit. Ik kan niet zien wat er voor mij is maar dit maakt niet uit omdat ik mijn eigen pad schep, mijn eigen overvloed, mijn eigen welwillendheid, mijn eigen vrede!” Kunnen jullie zover met mij meegaan, want dit is jullie erfenis, oude zielen. Daarom lezen en luisteren jullie, oude zielen, om te leren hoe jullie dit moeten doen. Jullie moeten wel want jullie hebben anderen om je heen die in de grot zijn en die bang zijn. Wat als jullie die stem in het duister zijn die zegt: ”Vrede zij jullie. Volg mij!”

Laat hen zien dat er licht is door jullie compassie op je gelaat, jullie meesterschap!

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid. Mijn boodschap zal altijd dezelfde zijn….andere woorden, andere verhalen, maar steeds dezelfde en die is dit: Lieve mensen, schepselen van de Schepper….jullie zijn GEWELDIG en blijven GEWELDIG. Het zit in jullie en het wordt wie jullie zijn!

En zo is het.

Kryon