Wie channelt Kryon?

Wie channelt Kryon?

Lee Carroll / 15 januari 2008.
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Vraag: Zijn er nog meer mensen die echt met jou channelen?

Lee Carroll: Het antwoord bestaat uit meerdere delen. Allereerst wil ik twee mensen noemen die in de negentiger jaren in het Kryonteam zaten en later de vaardigheid om te channelen kregen: Steve Rother en Geoffrey Hoppe. Beiden waren er in de vroege dagen van Kryon bij en hebben nu hun eigen werk. Dat gebeurt vaker als mensen aan de lieve God blootgesteld worden!

Geoffrey Hoppe steunde en organiseerde jarenlang onze openbare arbeid en seminars.

Hij ging zelf ook een wezen channelen, Tobias, een Bijbelse persoonlijkheid die lang geleden op Aarde leefde. Dat maakt hem geen Kryon-kanaal. Deze liefdevolle boodschappen zijn iets heel anders – zij komen van Tobias en niet van Kryon. En zo is er helemaal geen conflict.

Steve Rother kwam een tijdlang bij onze samenkomsten om daar een “Zwaard der Waarheid”-ceremonie te leiden.

Al snel werd hij een kanaal voor “De Groep” en is momenteel metprachtig werk bezig dat vele landen bereikt. Ook Steve channelt Kryon niet. Ik acht deze beide mannen en steun hun werk.

Ten tweede herinneren jullie je misschien dat in het eerste Kryon-boek van 1989 (Het einde der tijden) Kryon het feit bekend maakte dat er internationaal gezien nog acht andere personen zijn die een contract hebben om met Kryon te channelen en het eventueel te publiceren. In dit boek gaf hij ook prijs waar deze potentiële Kryon-mediums wonen. Men neme in overweging dat er geen uit Duitsland werd genoemd! Dat is de reden waarom ik mij in Duitsland altijd zo vrij voel om daar het werk van Kryon te presenteren – zo staat het geen andere bron in de weg waar Kryon door gesproken kan hebben.

Overigens is het niet voorzien dat ik de andere acht zal spreken maar dat ik mijn werk gescheiden houd.

Mijn Kryon-werk (bekend als: Gechanneld door Lee Carroll) is het oorspronkelijke werk(het eerste op deze planeet). De anderen zijn voor vele andere culturen op Aarde bedoeld en kunnen heel anders klinken, maar zijn, nogmaals, aangepast aan de mensen in Afrika, Azië en het Nabije Oosten.

Herinnert u zich: Kryon is geen religie. Het is een verzameling boodschappen van God voor de machtiging van de mensen in een nieuwe, zich ontwikkelende eeuw van licht en liefde.

Ten derde zijn er verder geen “geautoriseerden” of “authentieke” Kryon-mediums buiten hetgeen u als lezers als waarheid ondervindt. Met andere woorden: U zelf zult het waarheidsgehalte hiervan herkennen van degene die zegt dat hij/zij Kryon channelt.

U heeft inmiddels duizenden bladzijden (in het Duits) uit mijn werk over meer dan tien jaren tot uw beschikking om te kunnen vergelijken. Als u dus van anderen hoort die Kryon channelen (een wezen dat voor iedereen beschikbaar is – in de Ruimte van God is er geen bezit/eigendomsrecht), dan legt u die boodschappen opzij of leest hen en vergelijkt het met de onderstaande Bron die ik al jaren ter beschikking heb gesteld.

Gezegend zijn degenen die dit prachtige en liefdevolle wezen ontvangen en overdragen want zij zullen weten dat zij echt is. Men kan de ware liefde van God niet imiteren. Waarheid zoekt haar hoogste uitdrukking – altijd.

Wer channelt Kryon? http://www.kryon-online.de