Wilmington, North Carolina / Akasha-Evolutie.

Live Kryon Channeling 191:
Wilmington, North Carolina

Akasha-Evolutie.

10 maart 2018 / Lee Carroll
Geplaatst: 11 juni 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Wilmington, North Carolina.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er is al verteld dat er energieën zijn die onzichtbaar zijn maar wij weten wie jullie zijn. Als jullie hier bezoeker zijn of later lezen of luisteren, maakt niet uit; het is hetzelfde want dit is een geheiligde plaats waar jullie hebben besloten naar te luisteren en als jullie continue luisteren en lezen zijn alle energieën in de zaal ook van jullie.

Jullie zijn allemaal mensen – gerespecteerd en geëerd, allemaal! Er is hier een groep die is samengesteld uit de verschillende zielsenergieën in de zaal. Het is een groep die komt kijken, eren, schijnbaar op jullie schoot zitten en op je neus te tikken om alleen maar te zeggen: “Wij zijn hier, wij zijn hier, wij zijn hier!”

Jaren geleden heb ik het al gezegd: Jullie zijn nooit alleen. Wij menen dit. Het is onmogelijk om alleen te zijn vanwege een systeem dat liefhebbend en spiritueel is. Zovelen van jullie zijn tot dit begrip gekomen en realiseren je dat jullie ten eerste deel uitmaken van een goddelijk systeem en ten tweede dat jullie hier maar tijdelijk zijn.

Deze zielenreis van jullie schept een tijdelijke reis tot de volgende reis en weer een volgende reis en het volgende leven. Het is steeds dezelfde ziel. Dus, lieve mensen, kijken wij naar de Ouden onder jullie en er is zoveel eer voor jullie omdat jullie al zolang deel van de Aarde hebben uitgemaakt.

Wij willen doorgaan met de lering van vorige week. Als jullie geen idee hebben waar dit over ging, is het ook goed. Wij beginnen alsof jullie er niet bij waren, zodat het helemaal goed komt. Vorige week brachten wij jullie het concept over het reinigen van wat wij jullie Akasha noemen.

Laat mij jullie de Akasha nog eens definiëren. In dit proces voeren wij de discussie met de grootse eer en respect voor wat de Akasha voor jullie allen betekent. Binnenin jullie, lieve mensen, op dit moment, is er een actieve kroniek van alles wat jullie ooit op deze planeet hebben gedaan. Het is echt alles! Deze kroniek komt uiteindelijk in jullie DNA. Als jullie reïncarneren is het laatste leven toegevoegd en komen jullie met die energie fris op de planeet. Toch is ook alles wat jullie ooit op de planeet hebben ervaren, hier ook aanwezig.

De Akasha is geen “Kroniek van “Dingen.”

Dit is belangrijk en wij hebben het eerder verteld. Jullie Akasha is geen lineaire vertegenwoordiging van de geschiedenis, zoals jullie dit in een boek zouden kunnen vinden.

De Akasha-kroniek gaat niet over de activiteiten van een mens. Het gaat om de energieën en de emoties van een mens en die worden niet herinnerd op een lineaire manier zoals de pagina’s van een boek. In plaats daarvan is het allemaal samen gegroepeerd.

Hoe was dit voor jullie? Hadden jullie korte of lange levens? Waar waren jullie op de planeet? Wat waren de verschillende culturen, verschillende gezichten, verschillende talen en het verschillende voedsel? Hoe was het om in de oorlog te zijn, om een krijger te zijn en anderen te doden? Hoe was het om op het slagveld te zijn en zelf gedood te worden? Dit hebben jullie allemaal gedaan……allemaal! Dit zijn energieën, niet alleen maar ervaringen of activiteiten.

Hoe is het om te verdrinken? Dit hebben velen van jullie gedaan. Hoe is het om steeds weer kinderen bij de geboorte te verliezen? “Dit moet afschuwelijk zijn” zouden enkele mensen zeggen. Dat is het zeker!

Toch, als jullie naar de planeet komen in een tijd waarin een op de twee kinderen niet meer dan een jaar oud wordt, geven jullie hen zelfs geen naam voordat zij 90 dagen oud zijn. Zo waren jullie. Hoe was dit? Hoe was het om wakker te worden en je te realiseren dat je – als oude ziel – informatie had die volledig inging tegen wat je was geleerd over God?

Jullie houden je mond en zeggen niets, nietwaar? Hoe is het om verbannen te worden van alle anderen in het dorp, om alleen te leven en alleen in leven werden gehouden omdat jullie de magische heling hadden die de stam af en toe nodig had. Misschien hadden jullie wat helinginformatie van Gaia om belangrijke mensen om je heen te helpen? Dit is jullie leven! Dit zijn degenen waar ik vandaag tegen spreek, oude zielen. Hoe is het voor mij om jullie te vertellen dat er beschavingen waren waarin jullie leefden waarvan geen enkel bewijs van bestaan is in jullie geschreven geschiedenis?

Jullie Akasha draagt de gegevens van alles – alles! De informatie die in deze multidimensionale opslag in ieder mens dat nu luister of leest, is diepgaand met energie van het verleden. Wat vandaag diepgaand is, is dat deze energie verandert. Wij hebben hier eerder over gesproken en gaven aan dat het verschil tussen de energie die de Akasha-kroniek jullie vandaag levert sterk verschilt van die van 10 jaar geleden.

Dit is wat er verandert. In een oudere energie gaf de Akasha-kroniek jullie vaak informatie of moeilijke herinneringen. Soms is dit moeilijk. Waarom zou dit zo zijn? “Kryon, waarom stoort de Akasha sommige mensen zo dat wij helderzienden nodig hebben met betrekking tot voorgaande levens, om bepaalde dingen in ons geheugen kwijt te raken? Deze herinneringen uit het verleden houden ons ’s nachts wakker en zijn moeilijk om mee om te gaan. Waarom zou dit zo zijn? Welk gebalanceerd systeem zou dit doen?”

Het antwoord is dat het een systeem met vrije keuze is. Zoals het met het bewustzijn van de mens gaat, gaat het met het bewustzijn van de herinnering van de Akasha.

Met het menselijk bewustzijn dat is zoals het al eeuwen is, herinneren jullie je dramatische dingen – dingen die jullie dwars zitten en die jullie je niet willen herinneren. Zij geven jullie gevoelens die jullie niet uit kunnen leggen. Dit is de manier waarop het tot nu toe is gegaan.

De Energie van wat de Akasha jullie geeft, is veranderd

Verleden week gaven wij jullie informatie over oefeningen die jullie herinnerden aan de macht die jullie over je eigen lichaam hebben. Wij vertelden jullie over de gepastheid van het herkaderen van de Akasha. Wij vertelden jullie dat jullie van je Akasha konden eisen, in je eigen woorden, om je het negatieve en de drama’s niet meer te laten herinneren en in plaats daarvan dingen te laten herinneren die mooi zijn, goede tijden en oplossingen die jullie hebben gehad.

Voor sommigen kan dit het gevoel zijn van een kind krijgen – de trots, de vreugde en de overweldigende pracht, de welwillendheid van vele dingen. Het is daar omdat jullie allemaal deze dingen hadden. Wij hebben jullie verteld je Akasha opdracht te geven om te stoppen met de oude energieprogramma’s  – de “tapes” die constant afgedraaid worden – en jullie in plaats daarvan iets geven dat jullie niet verwachten – prachtige herinneringen. Het verandert en brengt het overblijvende, negatieve gezoem naar de achtergrond. Wij hebben jullie dit verteld.

Dus…hoe gaat het nu verder? Het kan er misschien op lijken dat wij rond huppelen, maar ik ga jullie vertellen wat er is gebeurd met de Akasha en wat ervan is geworden.

De Akasha is nooit veranderd, maar de mensen zagen het en herschreven de regels. Ik zal jullie hierover vertellen zodat jullie een beetje begrijpen van het gezoem dat sommigen van jullie horen, maar eerst even iets anders.

Er zijn mensen die nu hiernaar luisteren die hier vorige week ook waren. Anderen doen niet alleen mee met de oefeningen maar zullen naar de channeling luisteren of lezen, en zullen alsnog meedoen. Degenen die hier nooit van hebben gehoord, zullen het voor het eerst horen en meedoen, en dit zullen er duizenden zijn. Er zullen mensen zijn die iets voelen.

Zoals ik al zei zullen er ook enkelen zijn waarbij dit niet zo is, want het juiste tijdstip is alles voor jullie. Jullie zijn uniek op deze planeet en daarom is er nooit een tijd waarop wij jullie iets als een “esoterische pil” kunnen geven die bij iedereen hetzelfde doet op hetzelfde moment. Sommigen van jullie moeten eraan werken, moeten de informatie herhalen zodat het lichaam ook steeds hetzelfde blijft horen. Toch vertel ik jullie dat als het lichaam dit ook bij de eerste keer duidelijk hoort. Oh – het hoort het, het hoort het en het gaat aan het werk, zelfs al denken jullie dat dit niet zo is.

Het geheim is dus: Geloof!!!

Een plotselinge aanwezigheid van Kwade Dromen

Hier is een update: Er zijn sommigen van jullie die opeens enkele interessante dromen hadden. Het kan een droom zijn die jullie terugplaatst in omstandigheden die niet comfortabel zijn. Dit zijn dan omstandigheden die jullie “minder laten zijn” en jullie terugvoeren naar een tijd waarin er verraad was. Ook kan het zijn dat het jullie terugvoert naar niet-comfortabele werkomstandigheden of dingen die in het verleden gebeurden.

In deze droom zijn jullie in het verleden, maar de energieën zijn zo echt dat het opnieuw lijkt te gebeuren. Dan worden jullie in de ochtend wakker en zeggen: ”Dit is niet echt wat ik van een droom had gehoopt. Nu heb ik de hele dag overgebleven negatieve energie omdat deze droom zo echt was. Ik wilde helemaal niet teruggaan en al deze dingen opnieuw voelen!”

Oh, ja, dat deden jullie wel. Hier is de reden: Deze droom was jullie besluit om daar naartoe te gaan. Jullie moesten terug. Jullie moesten deze energie in het gezicht kijken. Soms zijn het dingen waar jullie nooit (meer) naar wilden kijken. Sommigen van jullie zijn er nog niet klaar mee omdat het onderwerp groter is dan maar een energie. Dit is de Akasha-kroniek op zijn best. Het is de Akasha-kroniek voor dit leven op zijn best.

In de Akasha komt verdrinking of een harde dood vaak weer terug om het uiteindelijk kwijt te raken. Misschien nam de droom je mee naar een slagveld waar jij iemand ombracht en is deze herinnering in jou vast gaan zitten, eeuwen en eeuwen lang!!!! Opeens is daar de droom en voelen jullie je afschuwelijk! “Ik heb zojuist iemand gedood, en ik voel alles daarvan. Dit is het ergste dat mij ooit is gebeurd. Ik kan het niet gedaan hebben, maar ik heb het gedaan. Ik voel het!”

Dan vragen jullie: “Wat is het nut hiervan?” Nu, ik zal het jullie vertellen: Het is een afsluiting. Het betekent dat het onderwerp van de droom verdwenen is. Dat is wat het betekent. Als jullie dus een van deze dromen hebben gehad: gefeliciteerd! Het werkt. Jullie affirmaties worden gehoord.

Zien jullie nu hoe dit systeem werkt? Jullie moeten daar naartoe gaan omdat jullie het niet onder ogen wilden zien. Zelfs in een droom waarin jullie daar naartoe moeten gaan en je even ongemakkelijk voelen, doet het je geen schade. Maar op die momenten werkt de Akasha met jullie om te zeggen: “Om dit kwijt te raken moeten je ernaar kijken.”

Velen van jullie zijn juist DIT aan het doen. Door ernaar te kijken is er een volledige en complete reiniging. Het komt niet meer terug, lieve mensen. Dit is de macht die jullie vandaag hebben en daar hebben wij vorige week over gesproken. Het is veel sterker dan voorheen.

Ik wil nog meer over de Akasha vertellen. Het is prachtig! Wat een systeem! Het is een systeem van herinnering dat krachtig is. Kunnen jullie je het openen van een Akasha-boek voorstellen met maar een pagina? EEN Pagina!!! Deze ene pagina is alles dat jullie ooit hebben gedaan. Het is maar Een pagina omdat hij multidimensionaal is. Deze pagina is duizenden boekdelen in energie die niet lineair is. De herinneringen komen eruit vliegen, zij gaan allemaal over de muren heen en door het plafond en zij zijn gewoon wie zij zijn. Zij hoeven ook niet anders!

Kunnen jullie je voorstellen terug te gaan en te zien wie je was en wat je hebt gedaan? Denken jullie dat er een maatsysteem in de Akasha-kroniek is dat niet uit horror en drama bestaat maar uit schoonheid? Denken jullie dat er een maatsysteem is van wijsheid? Hoeveel hebben jullie door de levens heen, geleerd? Hoe zouden jullie dit nu in je levens gepresenteerd zien worden? Het zou van jullie zijn omdat jullie dit verdiend hebben en het zou jullie in staat stellen om van plaats tot plaats te lopen en niet meer dezelfde fouten te maken. Jullie zouden het direct weten als iemand je de waarheid vertelt. Als jullie ’s morgens opstaan kunnen jullie een welwillendheid voelen die zegt: “Dit is een goede dag. Het is een goede dag omdat de heiligheid in mij de heiligheid in Gaia ziet. Het is een goede dag omdat ik mijn voorouders ken. Het is een goede dag omdat degenen die ik vandaag zal ontmoeten dit ook zullen voelen.”

Geschiedenis van de Akasha en hoe het zich ontwikkelde

Ik zal jullie vertellen wat er in de geschiedenis gebeurde. De Akasha-kroniek is bij jullie geweest sinds het zaaien door de Pleiadiers waardoor jullie de geheiligde informatie kregen. Het is er vanaf het eerste begin geweest. Jullie gingen al heel snel ontwaken met spirituele kennis. De oude zielen op de planeet hebben die altijd al gehad. Jullie zijn degenen die deze informatie in jezelf vasthouden.

Het is prachtig en eenvoudig, en het kwam van de sterren. Jullie kwamen van wat God wordt genoemd. Jullie worden door God als prachtig gezien! De scheppingsenergie waar jullie bij werden geïntroduceerd – God of de Creatieve Bron – stond zover boven welk bewustzijn ook dat jullie ooit op de planeet hadden gezien dat jullie dit niet kunnen beschrijven. Het is pure liefde, een pure liefde die helderder straalt dan jullie je ooit voor kunnen stellen. Het is een compassie voor jullie, een compassie die zo prachtig is dat jullie je – als jullie terugkomen naar de andere kant van de sluier – deze duidelijk zullen herinneren.

Jullie wassen je in het lied dat doorlopend speelt en ervoor zorgt dat je hart gaat meezingen. Dat is God. Ik kan het jullie niet beter vertellen. Jullie zouden het niet zien. Jullie zouden het niet begrijpen. Dat is God!!!

Door de tijd heen begonnen mensen zich te ontwikkelen en vonden heilige systemen zodat zij zich konden verbinden met geloof. Een van de eerste systemen die zich in deze beschaving ontwikkelden noemen jullie Hindoeïsme. Wij hebben hier zelfs in India over gesproken waar wij dingen voor de eerste keer onthulden.

Dit was de oorspronkelijke benadering van het systeem. Het vierde de Eenheid met Alles. Maar het was uniek ten opzichte van hetgeen jullie nu in je land hebben omdat het Hindoe-systeem zonder profeten was. Het ging direct naar de Bron, zonder tussenkomst van een hiërarchisch menselijk systeem waar jullie “doorheen” moesten om “God” te vinden. Niemand hoefde ook maar iets te doen behalve de schoonheid van God in zichzelf te voelen. Er was een herkenning van Eenheid met Alles, zoals die er vandaag nog is.

Maar de Akasha-kroniek ontwikkelde zich naar iets anders – Karma. Karma is een direct derivaat van Akasha-energie. Er gebeuren jullie dingen die dan op bepaalde manieren energie scheppen die jullie uitnodigt om het te reinigen of ermee te werken. Als jullie dit niet doen kunnen zij zich opbouwen en effect hebben op jullie manier van denken.

Het karmasysteem zou jullie uitnodigen om hetgeen te reinigen wat jullie niet willen en In het Hindoeïsme met andere entiteiten (helpers) te werken die wilden helpen om negativisme te reinigen. Jullie zouden dit kunnen doen tot op een punt waarop er geen karma meer was. Jullie zouden het compleet kunnen reinigen. Jullie zouden naar een plaats kunnen gaan waar jullie in volle verlichting zouden zijn  omdat jullie geen karma meer zouden hebben. Dit geloof in het reinigen van negativiteit in jezelf bestaat vandaag de dag nog steeds.

Nu, lieve mensen, vinden jullie het niet interessant dat dit hetzelfde is als wij vorige week deden? Het was een systeem van reinigen van de Akasha. Toch ontbrak karma in deze oefening. Toen ik 29 jaar geleden kwam was een van de eerste dingen die jullie werden geleerd dat karma werkte in de oude energie maar niet in de nieuwe energie; het is niet langer meer nodig! Jullie hebben niet langer een energie nodig die rondhangt en voortduwt zoals karma dit doet. De energie van vandaag zorgt voor automatische karma-reiniging en dus speelt karma niet langer meer mee op dit punt in jullie leven, tenzij jullie dit willen. In jullie spirituele systeem is karma niet langer meer nodig.

Dit is natuurlijk controversieel. Maar dit geldt voor bijna alles wat wij zeggen over dingen die jullie gewend waren te gebruiken in de zeer oude energie en achter een dikke sluier.

Kijk naar waar jullie vandaag zijn. Jullie komen naar deze planeet met volledige kennis. Jullie hebben geen dingen nodig om je vooruit te duwen en te trekken om je lessen te leren. Jullie zijn verder dan dat. Jullie komen ook schoon binnen en zijn klaar voor het werk. Jullie hebben andere dingen te doen dan het werken met karma. Zelfs vandaag zijn er mensen die zeggen: “Wat moet ik met karma doen?” Zelfs nadat ik jullie het goede nieuws heb gegeven dat jullie je er niet druk over hoeven te maken.

Er zijn natuurlijk mensen die hierover willen twisten, zonder daarbij goede spirituele logica te gebruiken. Misschien is het tijd om te onderzoeken wat je gelooft? Ik wil alleen maar dat jullie goed naar jezelf kijken en zeggen: “Heb ik dit echt nodig? Helpt het mij of brengt het schade op dit punt van mijn spiritualiteit, als oude ziel in de nieuwe energie? Houdt het mij tegen op mijn pad? Verhoogt het mij? Neem dan je eigen beslissing.

De Vermenselijking van God

Wat er vervolgens gebeurt is echt, echt interessant. In duizenden jaren tijd begonnen bepaalde systemen het hele idee van Akasha en karma te spinnen. Ik wil jullie hiermee het menselijk concept van zonde introduceren. Ik wil dat jullie dit Kryon-woord dat ik vaak gebruik, begrijpen. Vermenselijking is het woord dat wij gebruiken als je alle delen van welk spiritueel systeem dan ook reduceert om te passen bij de menselijke natuur.

Als jullie God vermenselijken maken jullie van God een mens met alle kenmerken van een mens. Het begon voortvarend. Zelfs voordat er “zonde” was maakten de Grieken hun goden zo menselijk dat zij niet goed functioneerden. Zij brachten om te beginnen een mythologie van straffen, zoals een vader zijn kind straft. Dit ging steeds verder. Vandaag in jullie moderne cultuur, hebben jullie een God die naar jullie kijkt en oordeelt over jullie gedrag. Zonde werd gedefinieerd als alles wat God mishaagt.

Ik moet jullie iets vertellen dat jullie op dit moment wel of niet kunnen bevatten: God is geen mens!!! Er is geen concept van misbehagen van de Creatieve Bron van het Universum. Het is pure liefde. God denkt niet zoals jullie. God denkt helemaal niet. GOD IS!!! God heeft geen constructies of bewustzijn zoals jullie die hebben. Hoe zou het bewustzijn van pure compassie en liefde moeten zijn? Jullie kunnen het je niet voorstellen.

Er is zelfs geen begin van bewustzijn dat ook maar een beetje in de buurt kan komen van dat van jullie – niet in de buurt. Toch hebben jullie een systeem met tegenstellingen geconstrueerd – een prachtige liefde van God en tegelijkertijd God als een slechte disfunctionele vader. Laat mij jullie nogmaals vragen, en weer, en weer: Als jullie een kind hebben gaan jullie het dan, wat het ook heeft gedaan, naar een plaats brengen waar het eeuwig levend verbrand zal worden? Wie van jullie, ouders, zal zijn hand opsteken en zeggen: “Wel, ja, Zij hebben slechte dingen gedaan. Dit is wat zij hebben verdiend!?  Er is niemand van jullie: NIEMAND! En toch is er een God waarvan jullie je kinderen leren dat hij/zij een God van bestraffing is en van regels en wetten.

Dit is een menselijk attribuut, lieve mensen. Denk daar eens over na.

De hele constructie van zonden en bestraffing werd totaal en geheel bedacht door de menselijke geest. Het is een constructie van het menselijk wezen die is toegepast op de Almachtige. De Schepper van het Universum werkt niet op die manier.

Nieuwsbericht: Er waren geen oorlogen in de hemel! Er was geen gevallen engel! Dit is helemaal het werk van de menselijke geest die werkt binnen een menselijke psyche en dit heeft niets te maken met de compassie van een Schepper die mateloos van jullie houdt.

Maar wat er daardoor tot stand kwam was een Akasha-kroniek die alles onthoudt, inclusief jullie leringen over een vermenselijkte God…en nu hebben jullie een nieuwe energetische speler die helemaal door mensen is geschapen: SCHULD. De Akasha-kroniek die zich alles herinnert, begint deze systemen te vermengen en schept schuld. Nu hebben jullie spijt over wat jullie hebben gedaan en over wat jullie in je Akasha-kroniek voelen.

Nu worden jullie ‘s nachts wakker en herinneren iets dat jullie in een vorig leven hebben gedaan, maar nu gaan jullie daarvoor naar de Hel. Het wordt steeds erger, nietwaar?

Nu zitten jullie hier en weten niet wat jullie hiervan moeten denken. “Als God echt is, is God dan mishaagd over wie ik ben? Ik had afgelopen nacht een droom. Ik weet niet zeker wat hij betekent, maar ik ben er wel bijna zeker van dat ik iets verkeerds heb gedaan. Daarom had ik deze droom natuurlijk.

Ik word gestraft. Ik ben bang. Ik ben bang dat ik niet de goede dingen doe en dat ik daar de tol voor moet betalen.”

Dit hele idee komt voort uit jullie Akasha-kroniek. De energieën van jullie kroniek werden, letterlijk, door jullie culturen veranderd naar karma en daarna in zonde en straf. Al deze reacties en gevoelens werden steeds lager en lager in bewustzijn om jullie in een staat van bewustzijn te brengen waarin jullie van frustratie op je knieën zinken. Menselijke wezens: JULLIE ZIJN BANG VOOR GOD. BANG!!!

Stop. Klinkt dit als wat “de hoogst bekende compassie” jullie zou brengen?

Nee. Het klinkt precies als wat de mensen jullie zouden brengen….en blijven brengen. Er is hier een schijnbare tegenstelling. Het klinkt zelfs niet eens logisch dat jullie jezelf naar een plaats zouden willen brengen waarbij je angst zou moeten hebben voor hetgeen er binnenin jezelf is terwijl dit welwillend is en liefhebbender dan ooit iets zou kunnen zijn. Jullie zijn in dit concept gepraat – vanaf je geboorte hierin getraind. Als jullie denken als een mens is dit te doen….

Dit kan enkelen van jullie tegen de borst stuiten, maar dit is niet mijn bedoeling. De bedoeling van Kryon is om te onthullen en te verlichten; om de box te openen en het zegel naar een grotere waarheid te verbreken.

Hier is de stelling: Er is bij God geen oordeel. De God die jullie uit liefde schiep plaatste een deeltje van zichzelf in jullie dat jullie ziel noemen en God houdt van deze ziel als van zichzelf. Jullie zijn een deeltje van de Creatieve Bron van alle dingen. Jullie ziel is voor jullie een mysterie…..maar niet voor God.

Waar gaat dit naartoe? Waar gaat dit heen?

Waar gaat deze evolutie van de Akasha-kroniek naartoe? Wat gaat er gebeuren? Hier is mijn voorspelling: Er komen onthullingen op de planeet. Compassie komt eraan, herijking en herschrijven van enkele dingen waarover ik jullie zojuist heb verteld. Dat is wat er gaat gebeuren!

Ik weet dit omdat ik dit eerder heb gezien. Ik breng jullie deze geschiedenis om jullie te laten zien waar jullie huidige ideeën vandaan zijn gekomen, wat er van het systeem is geworden en wat er verder gaat gebeuren. Luister: Deze prachtige geheimen die sommigen van jullie letterlijk als Lemuriers van het Leer-wiel hadden en daardoor later ondergronds moesten gaan om hen alleen maar te bewaren.

Hier is nog een tegenstelling voor jullie: Geheime genootschappen waarvan jullie nu denken dat zij samenzweringen zijn begonnen bij degenen die de geheimen bewaarden van wat jullie leerden in Lemurie! En in deze energie gaan zij nu uitbotten. Jullie zullen organisaties zien die gaan onthullen wat zij weten en geloven en de informatie zal beginnend bovennatuurlijk zijn. Jullie gaan zelf organisaties starten om deze dingen openlijk, niet in het geheim, te gaan vertellen.

Luister:  Ik herinner jullie eraan dat dit een van de eerste keren in de geschiedenis is waarbij jullie in staat zijn om dit te doen zonder dat er iemand achter je aan komt om jullie te laten zwijgen…..of erger! Er staan nog steeds regels in deze boeken die vertellen om niet naar een channeler te luisteren of naar een helderziende te gaan. Hierdoor zijn er nog steeds enkele mensen die bang zijn om uit de kast te komen met de waarheid omtrent liefde. Kast-lichtwerkers! Zij willen niet uit de kast komen omdat dit de laatste keer dat zij dit deden afschuwelijk was. Dat zal het nu niet zijn!

Nog een Ander Concept

Laat mij jullie nog een concept geven om jullie echt in verwarring te brengen. Als jullie een beetje meer multidimensionaal worden, lieve mensen, zullen jullie moeten omgaan met een ander attribuut in jullie Akasha. Zet je maar schrap voor dit nieuws, terwijl ik even terugga.

Laat mij nogmaals de samenvatting geven dat in de nieuwe energie de geloofssystemen, zo slecht als zij zijn geworden, de geloofssystemen die jullie deze dingen gaven, zullen gaan veranderen en meer verlicht gaan worden in hun benadering.

Deze religieuze systemen zullen beginnen te zien dat het niet samengaat met de liefde die zij onderwijzen. Sommige van deze doctrines zullen veranderen zodat zij overeen komen met de oorspronkelijke leringen van de meesters.

Er zal een verlichting van de last zijn. Regels zullen langzaamaan veranderen zoals dit ook door de eonen en eeuwen heen is gebeurd. Het zal weer gaan gebeuren – een teruggaan naar een van de oorspronkelijke ideeën dat God binnenin jullie is – in ieder mens. En dit zullen zij respectvol allemaal uitdragen, wie jullie ook zijn of wat jullie ook geloven. Dit is wat mensen allemaal gemeen zullen hebben. Dit is de start naar een wereld die zichzelf uit de plaats zal drukken waar zij steeds is geweest naar een plaats waar geen oorlog meer is. Dit was de samenvatting.

Laat mij jullie iets vertellen waar jullie mee om zullen moeten gaan. Er is een idee dat dit tijdspoor waarop jullie zitten een nieuwe trein zal scheppen die compleet verlicht is, prachtig, schoon, helder, en klaar om voorwaarts in het licht te gaan met gloednieuwe informatie. Ik zal jullie nu iets vertellen omdat er mensen zullen zijn die  hierover zullen vragen als dit voor hen niet gebeurt.

Dit is versnelde, gevorderde informatie over jullie Akasha-kroniek waar jullie mee om moeten gaan op manieren die jullie zullen worden gepresenteerd door jullie intuïtie en wij zullen het ook over de toekomst hebben. Dit is verwarrend voor een lineaire geest.

De Nieuwe Tijd op Aarde – Een Nieuw Akasha

Tijd gaat in een cirkel en dit is altijd zo geweest. De complexiteit van tijd is voor de natuurkundigen, maar voor jullie is het allemaal lineair. De waarheid is dat elk kernconcept van tijd multidimensionaal is, op kwantum gebaseerd in het centrum van atoomstructuur, en jullie zijn je gewoon onbewust van de cirkel.

Toch zullen jullie met deze wetenschap om moeten gaan want dit zal jullie dienen om hem beter te begrijpen.

Stel je een spoorbaan voor. Jullie zitten als trein op dit spoor, als mens, een menselijke trein. Jullie schudden heen en weer op die trein. Jullie kunnen op dit spoor alleen maar vooruit gaan omdat deze trein niet achteruit kan gaan. Laten wij zeggen dat deze trein helemaal om de planeet heen gaat. Hij gaat altijd naar de toekomst.

Het spoor ligt altijd voor jullie, net als jullie toekomst, en wat achter je ligt is het verleden, wat jullie hebben gedaan. Dit is de manier waarop jullie het zien.

Nu wil ik dat jullie even een foefje toepassen. Wij hebben al gezegd dat de trein om de hele planeet rijdt. Vergeet nu even dat er geen rails op de oceaan liggen. Gewoon doen alsof… Het spoor verbindt zich dus met zichzelf en vormt aldus Een spoor! Natuurlijk zien jullie het als een rechte lijn voor je uit en ook achter je omdat jullie niet verder dan de horizon kunnen kijken.

Maar wacht: als het spoor maar Een spoor is dat rond de planeet gaat betekent dit dat uiteindelijk jullie toekomst in het verleden overgaat. Kunnen jullie mij nog volgen? Ik raak hier mensen kwijt.

Jullie gaan rijden over hetzelfde spoor dat voor jullie ligt en dat jullie eerder hebben bereden toen jullie rond de aardbol reden. Het is het verleden dat jullie meenemen op het spoor! En wat is er precies in jullie verleden? Dat is in steen gebeiteld in jullie Akasha-kroniek. Het concept is dit: Jullie gaan je Akasha in de toekomst ontmoeten. Sommigen van jullie zullen niet begrijpen wat dit is en zullen overwegen dat alles wat jullie hebben gedaan foutief is omdat het hier alweer is. Anderen onder jullie zullen het herkennen

“Aha, dit is een fractal(een deeltje dat dezelfde eigenschappen heeft als het geheel)  in de tijd, omdat het spoor zich herinnert wat er is gebeurd. Dus in plaats van dat ik alles in mij opneem en het met mij meeneem en overal weer mee te maken krijg, reinig ik en los het op het terwijl ik ga. Ik feite verwacht ik dit al als ik daar naartoe ga! In feite ga ik het zien en zelfs al reinigen en oplossen voordat het verschijnt. Zie je, ik verwacht wat ik mij herinner.”

Is dit te ingewikkeld? Dit zijn de vragen die alleen de toekomst zal veranderen.

Ik heb jullie zojuist iets gegeven dat waardevol is zodat jullie niet denken dat jullie het niet goed hebben gedaan, lieve mensen. Wat is een nieuwe mens? Het is er een die dit hoort en zegt: “Mijn Akasha is er niet langer om mij te irriteren en daar is nu alleen nog maar welwillendheid! Ik kan herkennen wat ik heb gedaan en corrigeer dit terwijl ik verder ga. Ik hoef nooit meer dezelfde fouten te maken omdat ik hen al aan zie komen!”

Ik zeg jullie dat er dingen op het spoor vlak voor jullie zijn die zullen verschijnen en dat jullie zullen denken dat dit een teruggaan naar het verleden is….maar dat is het niet. Het is iets waar jullie wijzere zelf naar zal kijken en zeggen: “Ik herken dit. Dit is oude energie. Ga bij mij vandaan. Wij gaan hier niet nog een keer doorheen!”

“Kryon, zal er een tijd komen waarin wij alles in onze Akasha kunnen reinigen, inclusief hetgeen er voor de trein ligt? Dat is een Akasha-reiniging die verleden, heden en toekomst betreft.” Dit is nog gecompliceerder en dat is inderdaad de volgende stap. Ik vertel jullie dit zodat jullie er niet door verrast zullen worden.

Er zullen processen komen om jullie te helpen. Maar als jullie het begrijpen zullen jullie er niet door verrast worden als het komt. Jullie zullen niet denken dat jullie iets fout deden. Jullie zullen niet naar schuld teruggaan. In plaats daarvan zullen jullie ernaar kijken en zeggen: “Kryon heeft gezegd dat het er was, en nu is het hier. Het duister wil jullie altijd laten denken dat het de bovenhand voert. Dat deed het ook, maar nu niet meer.”

Dan kunnen jullie lachen en zal het verdwijnen zodra jullie bemerken wat het is. Het is een oude karmische energie die voor jullie trein ligt en die jullie al hebben gereinigd. Daardoor is het een fantoom. (een spook) Wij zullen het zelfs een naam geven. Hoed u voor het fantoom-karma!!! Hoed u voor de fantoom-Akasha!

Onthoud deze boodschap gewoon en schat deze dingen op hun juiste waarde.

Dit is een ingewikkelde boodschap geweest. Dit is iets dat jullie misschien nog eens willen horen of lezen. Dit is misschien iets waar jullie nog eens naar terug willen gaan om deze woorden gewoon nog eens te horen.

Ik sta nu op het punt om de besluiten.

De onzichtbaren om jullie heen zijn nog steeds hier. Ik wil dat jullie hen even voelen met alle felicitaties die zij voor jullie hebben. Als zij hun armen om jullie heen zouden kunnen slaan zouden jullie dit kunnen voelen. Jullie zouden zoveel liefde voelen. Dan zouden zij jullie een boodschap willen geven en zeggen: “Wees niet bang voor de toekomst! Gooi alle oude angsten weg. Het verleden komt niet meer terug. Het is een gloednieuw pad, een pad dat jullie nooit eerder hebben betreden, een pad zonder voorspellingen.

Jullie gaan het spoor leggen dat nog nooit eerder is gelegd. Dit zal de echte toekomst jullie brengen!”

Dit zijn de dingen die ik voor vandaag had.

En zo is het.

KRYON

The information is free and available for you to print out, copy and distribute as you wish. Its Copyright, however, prohibits its sale in any form except by the publisher.

Lee Carroll