Channeling 176: Wilmington, North Carolina. / Als de Vlinder met zijn vleugels slaat. 3

Live Kryon Channeling 176:
Wilmington, North Carolina.

Als de Vlinder met zijn vleugels slaat. 3

4 december 2016 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Nummer vier: Er is een bewustzijn van een groter plaatje. De zesjarige ziet alleen hetgeen er direct om hem heen is. Neem een zesjarige mee voor een ritje naar de winkel en hij zal van de rit genieten. Hij zal luisteren naar wat er op de radio is en hij zal genieten van het speelgoed dat hij bij zich heeft. Jullie nemen hem mee naar de winkel en hij geniet van de winkel. Hij kijkt om zich heen, hij ziet anderen, interessante dingen, eten waar hij van houdt en dan nemen jullie hem mee naar huis. De zesjarige heeft het verkeer rondom de auto niet gezien of wat de snelheidslimiet was. Hij had geen bewustzijn van de verkeersregels. Moet je een rijbewijs hebben om naar de winkel te mogen rijden? Waar is de winkel? Heb je genoeg geld om de dingen te kopen waarvoor je er naartoe bent gegaan? Al deze dingen gaan veel verder dan een zesjarige kan zien en begrijpen.

Het grotere bewustzijn dat jullie hebben en beginnen te hebben is voor jullie een veel groter plaatje van wat er met jullie aan de hand is, met jullie familie en jullie land.

Het begint een planetair bewustzijn te worden en het begint jullie manier van denken in balans te brengen. Jullie zijn hier eerder geweest – jullie weten het. Jullie gaan kijken naar wat er rondom jullie aan de hand is en wat er nationaal en wereldwijd aan de hand is en zien dat de energieën anders zijn dan 50 jaar geleden en dan gaan jullie je realiseren dat de planeet over oorlog heen is gegroeid. Wat is er gebeurd?

Jullie bewustzijn van een groter plaatje is een deel van de ontwikkelende menselijke geest. Als jullie in je kleine boxen blijven zitten, lieve mensen, is wat er in die box gebeurde, alles wat jullie weten en dit zal dan zijn wat jullie van de toekomst verwachten.

Nummer vijf: ik kan dit niet genoeg benadrukken. Er begint een licht te schijnen en jullie bewegen je ernaar toe en het licht wordt waardigheid genoemd. Jullie zijn momenteel alles absoluut waardig. Alles. Laat niemand jullie vertellen dat dit niet zo is.

Laat degenen die spiritueel zijn in  een of ander groot, indrukwekkend gebouw, jullie niet vertellen dat dit niet zo is. Laat je ouders jullie niet vertellen dat dit niet zo is. Laat je vrienden jullie niet vertellen dat dit niet zo is want zij zijn verkeerd geïnformeerd.

De waarheid is dat jullie prachtig en waardig zijn en dat dit verder dan geloof gaat! Lieve oude zielen, het is jullie waardigheid die jullie verder brengt dan deze constante en herhaalde rechteloosheid in je leven en waarover jullie steeds weer is verteld.

Jullie Akasha is schade toegebracht door dit attribuut! Jullie zijn nooit vooruitgekomen in het verleden, niet als lichtwerker. Elke keer als jullie je magie gebruikten werd dit afgestraft. De magie waarover ik spreek is spiritueel gezond verstand. Maar anderen zien het als magie omdat dit niet hun zienswijze is.

Bovennatuurlijke waarheden zijn vreemd en gevaarlijk, zullen velen zeggen. Steeds als jullie  een deur wilden openen voor wat jullie aanvoelden werden jullie daarvoor in elkaar geslagen. Dit schept een gebrek aan zelfwaarde en het wordt een angstcyclus.

De Nieuwe Natuurkunde

Lieve mensen, ik wil even spreken over niet-gerealiseerde of vreemde natuurkunde. Ik wil hier zorgvuldig over spreken en ik wil jullie iets brengen om over na te denken. Er zullen velen zijn die dit horen of lezen die met hun ogen zullen rollen en het niet zullen geloven. Alleen de tijd zal jullie de nauwkeurigheid laten zien van hetgeen waar ik over spreek en zelfs dan zouden jullie het nog niet kunnen geloven.

Er zijn attributen van natuurkunde waar jullie momenteel alleen maar mee spelen. Hoe groot jullie versnellers ook zijn, jullie zullen deze dingen nog steeds niet ontdekken. Er zijn twee soorten fysica. Er is de soort die jullie kunnen manipuleren en er is een absolute soort die jullie alleen maar kunnen observeren. Er zijn sub-atomische deeltjes die regulateurs zijn voor elke soort. Dit is de reden waarom wij jullie vanaf het begin hebben verteld dat jullie de massa van wat dan ook kunnen veranderen.

Dit komt door de wetten die jullie je niet realiseren maar die jullie in staat stellen om multidimensionale natuurkunde te manipuleren. Dit zal jullie uiteindelijk bevrijden van de zwaartekracht als jullie de massa van elk object kunnen ontwerpen. Dit vertegenwoordigt nu dingen die jullie kunnen manipuleren.

De soort fysica die jullie niet kunnen veranderen zal ik kern-natuurkunde noemen. Het is hetgeen jullie alleen maar kunnen observeren. Het grootste en het meest verwarrende daarvan is voor jullie het woordraadsel van de tijd. Er is een sub-atomisch deeltje dat jullie het Higgs singlet (een enkele, onoplosbare lijn in een spectrum, Henk) hebben genoemd. Dit bewuste deeltje wordt gezocht omdat er natuurkundigen zijn die ervan overtuigd zijn dat het dimensies en tijd verhoogt. Dit is een kern-deeltje dat niet verhoogd kan worden.

Hebben jullie van tijdreizen gehoord? Als dit deeltje wordt begrepen zal dit hier op een bepaalde manier voor zorgen want jullie zouden in staat zijn om naar een ander dimensionaal scenario te ”springen” en terug te gaan naar het verleden om dit op bepaalde manieren te observeren.

Maar jullie kunnen niet veranderen wat zich voor doet in de geobserveerde tijd (het verleden kan niet veranderd worden). Het is een kernelement van fysica dat voor altijd hetzelfde blijft. Er zijn andere kernelementen van natuurkunde. In feite wordt degene waar mijn partner vandaag over sprak (in het Kryon-seminar) “het Veld” genoemd. Dit zijn kernelementen die welwillend zijn voor hetgeen waar zij mee in contact komen of dat zij harmonische energie geven en proberen om dingen samen te brengen.

Als jullie zouden weten hoe dit werkt en waarom het werkte zou dit een glimlach op je gezicht brengen omdat dit de fysica is waar jullie NU in leven.

Wordt vervolgd