Boek 14 “De Nieuwe Mens” / Dokters….

Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 14 “De Nieuwe Mens”

Dokters….

geplaatst: 5 januari 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Laat mij tegen jullie spreken. Er is een vermoeden dat binnen bepaalde moleculen dingen zijn die nu gezien zouden kunnen worden, wat voorheen dus niet het geval was. Er zijn resultaten na experimenten maar jullie kunnen niet zien “wat het werk doet”, zelfs niet onder een neutronenmicroscoop.

Jullie zeggen dat deze dingen moeten bestaan omdat de resultaten van de experimenten er anders niet zouden zijn, maar dat zij “onzichtbaar” zijn, of misschien op een plek waar zij niet werden verwacht. De waarheid is dat zij gedeeltelijk kwantum zijn en enkele multidimensionale attributen hebben.

Dit betekent dat zij zich op vreemde manieren kunnen “bewegen”, vergelijkbaar met licht.

Zij zijn dus niet onzichtbaar maar wel een beetje multidimensionaal. Dit roept dan de volgende discussie op: Het prachtige lichaamssjabloon waar wij over spreken, dat bestaat uit vele moleculen, inclusief DNA, is alleen zichtbaar als het wordt blootgesteld aan een andere multidimensionale kracht.

Laten wij dit nogmaals met andere woorden zeggen: Daar komt ie weer: De verwachte kwantumpatroon-energie in bepaalde moleculen zal zich laten zien (actief worden) als die wordt blootgesteld aan andere kwantumenergieën. Zeker!

Dit is een belofte, lieve mensen, waaraan jullie dienen te werken. Jullie hebben kwantumenergieën nodig om andere kwantumenergieën te activeren, energie te geven en te bestuderen.

Zij zullen alleen “ontwaken” als zij worden blootgesteld aan andere multidimensionale energieën!

~ KRYON

Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal